ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

A Kind Of Magic (I)

On August 07, 2015, in Leadership GT-Accent, by Neculai Fantanaru

Găseşte noi metode de a capta sensul autentic al superiorităţii, în virtutea puterii de modelare a unei lumi interioare mai vaste.

Niciuna din vederile mele artistice, desprinse din înălţimile celeste ale spaţiului şi timpului, contrapuse unui sens existenţial mai profund, n-ar fi putut fi împărtăşite printr-un mesaj direct. Ci prin magie, sub puterea unor descărcări electrice, fenomene imprevizibile, imposibil de oprit, fără să ştiu că depindeam de efectul lor real. Niciun muritor nu-şi putea câştiga măreţia printr-un asemenea mod de manifestare a formei de cunoaştere.

Vrând-nevrând, ajunsesem la acea răscruce a minţii, diferită în fiecare moment de revelaţie, de care mă temeam că venise vremea s-o biruiesc. Când întreaga mea fiinţă se abandona propriului demon sau geniu, urmând o tainică lege a existenţei, subordonată timpului, care-mi poruncea fie să mă distrug, fie să mă autodepăşesc. "The bell that rings inside your mind / Is a challenging the doors of time."

Îmi revenea misiunea să fac ceva în privinţa acceptului meu de a-mi uni puterile cu rezonanţa acelor curenţi de energie care intrau în structura unei noi realităţi de a fi. O realitate în strânsă legătură cu frecvenţele de transmisie a unor cantităţi de informaţii reţinute deseori în mai multe locuri, concomitent, dar mai ales în actul de manifestare a sinelui în relaţie cu o instanţă superioară de iluminare. Până când voi putea să trec peste liniile alea de finish la care momentan ştiinţa nu are răspuns? „It's a kind of magic.”

Lutul uscat devine mai solid atunci când este ars în foc. La fel şi magia, încălzită la temperaturile înalte ale inspiraţiei şi inventicii, asigură energie alternativă printr-un câmp magnetic uniform. Încât fluxul ei de transformări succesive şi formele ei de intensitate, trecând prin valorile maxime şi minime ale forţelor producătoare de efecte speciale, întăreşte concepţia artei de a convinge.

Atunci când foloseşti o putere aparte, prin transpunerea unui parametru ireal într-un parametru real, sau invers, ea nu trebuie să fie vizibilă, dar trebuie să fie capabilă să uimească, să inspire şi să fidelizeze audienţa prin crearea unei stări de spirit.

Magia, în care „I'm hearing secret harmonies” prin sunete, proiecţii şi culoare, este o formă inteligentă de exprimare a stărilor, a emoţiilor, a gândurilor, a artei de a fi mijlocul de transpunere a frumosului în materie, care stârneşte interesul. Oare ce-ar fi avut de spus despre magie scriitorul german Thomas Mann?

Cu siguranţă că studierea unei construcţii ştiinţifice rău famate sub raport moral, fără a lua în seamă că se află o contradicţie în însuşi faptul de a o considera opera geniului, magia, prea plină de mistificări ce aduc a vrăjitorie, cu stranii indicaţii spre hazard, reprezintă o necugetată încălcare a legilor divine. Dar totuşi, ea ne încântă mereu cu frumuseţi vizuale şi auditive. Nu-i aşa, Freddy?

Leadership: Aderi la principiile unei ştiinţe izvorâte din triumful asupra efectelor, care relevă o conştiinţă avidă de autenticitate?

Întotdeauna în leadership problematica va fi situaţia în care actul de creaţie şi trăirile pe care le sugerezi, ce îi orientează pe ceilalţi oameni spre o nouă construcţie a realităţii, devin elemente ale cadrului tău de referinţă, al unei experienţe care dobândeşte mereu o altă semnificaţie.

Magia, o piatră grea de o încercare a ştiinţei conturată cu sprijinul şi încurajarea consecventă primită din partea spiritului inovativ, este posibil de înfăptuit prin efectele interpretării lumii interioare - în aşa fel încât trăirile să capete un sens vizual, fantastic şi credibil în acelaşi timp.

Dacă lumea interioară se reflectă în direcţia a ceea ce cristalizezi prin procesul aderării la un concept de tip „Niciun muritor nu-şi poate câştiga măreţia printr-un mod de manifestare a formei de cunoaştere.”, care face din tine un creator formidabil, un artist care naşte măiestrie din efectele produse de o interpretare a Eului evaluat în funcţie de diferitele conceptualizări ale ştiinţei, vei avea capacitatea de a capta sensul autentic al superiorităţii.

Iar superioritatea devine dominantă în leadership, fiind explorabilă prin intermediul a ceea ce manifeşti prin descoperire şi prin suscitarea curiozităţii, prin unirea puterii de creaţie cu rezonanţa acelor curenţi de energie care intră în structura unei noi realităţi de a fi.

Ceea ce eşti şi ceea ce izbuteşti să realizezi este o consecinţă a manifestării interiorităţii cu ajutorul proceselor de creaţie, având ca rezultat atributele: inspiraţie, viziune şi revelaţie.

Liderul-Artist este o consecinţă a puterii de modelare a unei lumi interioare mai vaste, în perimetrul dimensiunii unei ştiinţe care combină teorii şi practici inovative, ce au la rândul lor ca activ motivaţiile, observabile sau nu, impulsionându-l către individualizare, dându-i curajul de a se dedica total excepţionalităţii, în câmpul extrem de larg al efectelor obţinute.

Videoclipul "A Kind Of Magic" aduce un fel de contradicţie dimensiunii leadershipului: poţi fi în acelaşi timp un artist al efectelor produse de ştiinţă cât şi un împlinitor al puterii lăuntrice care face din tine o răsfrângere a unei energii imaginative?

Dacă da, cu ce risc? Cu riscul de a te ataşa în mod rigid de ceea ce laşi în urma producerii efectelor (that kind of magic that pushes you beyond what you thought you were capable of) şi de a te desprinde de modul tradiţional în care liderii interacţionează cu lumea.

Dar această putere lăuntrică cui sau cărui fapt se subordonează? Oare realităţii sau irealităţi? Şi în ce se măsură reuşeşte ea să te modeleze într-un flux de transformări succesive? Cum se echilibrează ele?

Probabil, în funcţie de capacitatea de a te accepta ca fiind o performanţă a ştiinţei, sub raportul valorii şi limitelor creative, simţindu-te conectat la o cauză măreaţă: aceea de a-ţi exprima cu orice chip vederile artistice printr-un soi de putere ascunsă, misterioasă, incomprehensibilă.

A Kind Of Magic are ca punct de sprijin capacitatea omului de a se alinia unui sens existenţial mai profund, care oferă alte vederi asupra artei, ce nu pot fi împărtăşite printr-un mesaj direct. Ci prin aplicarea cunoaşterii la cel mai înalt nivel ştiinţific, având ca atribut esenţial o modalitate nouă de receptare a lumii interioare şi exterioare.

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Alchimistul (II)
  2. Alchimistul (I)
  3. Tango to Evora
  4. Lily was here

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate

Like Us On Facebook

Subscribe to us