ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Amin

On Iunie 01, 2019, in Leadership de Vârf, by Neculai Fantanaru

Adu-ţi aminte de ceea ce te defineşte ca artist într-un timp care nu îşi încetineşte niciodată mersul.

Îmi admir zilnic trandafirii, aşa cum un pictor îşi admiră tabloul cu puţin timp înainte de a-l finaliza, pentru a-i face ultimele retuşuri, încercând să disting mesajul transmis de natură într-un context de "eveniment trecător". Este dovada clară a unei forţe spirituale înalte, o mărturie a cuiva mai în temă cu condiţia spre care sunt împins, de a fi o fiinţă înţeleaptă şi plină de cunoştinţe, una care recunoaşte importanţa opririi timpului într-o singură clipă.

Aici, în grădina mea, ca pretutindeni în artă şi în viaţă, în pofida oricăror ascunsuri ale universului revelate doar prin intermediul unei fiinţe dragi, impresia de întoarcere în timp îşi găseşte locul într-un decor plin de culoare, unde îmi recapăt sensul. Compoziţia subiectului meu, de această dată având dimensiuni tot atât de vaste ca un bob de nisip dintr-o clepsidră fără ieşire, întâlneşte o rugăciune, un regret şi o faptă bună.

Aş putea reprezenta grafic posibilitatea de lectură a unei istorisiri pe care mi-o dă zilnic trandafirul, în culorile unei realităţi misterioase, ascunsă în curgerea unor endorfine dintr-un creier mai enigmatic care îşi solicită mecanismele de interconexiune între pământ şi univers.

Printr-o linie mereu ascendentă, trecând prin toate înfăptuirile şi măreţiile naturii, ca o metaforă într-un făgaş al timpului, aş putea să menţin cu veneraţie legătura dintre viaţa mea, un câmp al dorinţelor totdeauna mai ample decât cele planificate, şi sensibilitatea rafinată a unui artist care glorifică miraculosul acestei lumi printr-un AMIN răsunător.

Orice artist care aspiră la nemurire îşi ia ca model de inspiraţie natura unică a unui simbol dintr-o imagine, pe jumătate virtuală, la extinderea distanţei dintre sugestie şi percepţie.

Am experimentat caracterul durabil al unui trandafir, parte a unei naturi grandioase, sigur pe el, niciodată cedând în faţa slăbiciunilor unei celebrităţi care a trăit vreme îndelungată între culise şi rampă. Am fost reprezentarea simbolică a unui personaj cheie dintr-un roman complex dotat cu o istorie a sufletului omenesc, privit ca o formă de exploatare egoistă a unor momente de îndoielnică nobleţe, care ar suporta consecinţele unui posibil scenariu de apartenenţă la un misterios semn al zeilor, într-un timp în care inteligenţa artificială era respinsă cu desăvârşire.

Am cunoscut toate enigmele lumii, toate vicleniile ei, toate bucuriile, toate realităţile ei. Am trăit mult, dar n-am întâlnit decât puţini oameni cu adevărat vrednici de laudă. Am făcut parte din nostalgia marilor împăraţi, din ştiinţa marilor alchimişti, din inspiraţia marilor artişti, dar cel mai tare am fost înduioşat de Peter cărbunarul, care şi-a vândut inima necuratului doar ca să constate că nimic nu-l face mai fericit. Am fost, în acest caz, câmpul de observaţie al unei existenţe pline de învăţături.

“Când ai o inimă rece nimic nu te mai mişcă, nimic nu te mai bucură; niciun tablou, nicio muzică, niciun dans. Nu-ţi mai rămâne din plăceri decât mâncarea, băutura şi somnul. Astfel îşi ducea viaţa acest om, călătorind prin lume fără rost, amintindu-şi doar rareori de vremea când, băiat sărac, nevoit să-şi agonisească traiul prin muncă, fusese mai vesel şi mai fericit.”

“Watch out. I defeat the pain. I'm alive again” îmi şopteşte firul unui gând care se resimte ca un preludiu interminabil al graţiei şi iertării divine, pe tot parcursul unei vieţi nemuritoare, derivată din vestirea iminenţei unei schimbări de mentalitate într-o evoluţie a conştiinţelor pure. Un fel de trezire spirituală pentru o conștientizare imediată a păcatului de a nu fi trăit ceea ce sufletul își doreşte cu adevărat. Păcatul de a nu fi folosit tot ceea ce Creatorul a acordat oamenilor: o întoarcere la noi înşine.

Leadership: Deţii rara calitate de a combina într-o singură formulă contribuţia generoasă a naturii la desăvârşirea unei perspective despre ce înseamnă să-ţi trăieşti viaţa prin raportare la axele esențiale ale unui destin vulnerabil?

Trandafirul. Lumea întreagă într-o singură imagine care zugrăveşte destinul unei opere neterminate. O viaţă plăsmuită din gingăşia unei iubiri neîmpărtăşite, sau din puritatea unui zbor de stea, sau din fineţea cu care artistul descrie portretul unui om de rând care îşi scrie povestea în cartea nemuririi. Este singurul agent al naturii care are putere de rememorare a detaliilor trecutului, experimentând continu un deja vu al existenţei personajului din opera lui Wilhelm Hauff.

I was blind and now I see. What if god is not for me? se întreabă omul care păşeşte fără ezitare în păcat, dar se loveşte de insuportabilitatea propriului caracter. Natura aude zbuciumul inimii, îşi calmează nervii şi-i acordă o şansă de izbăvire sub formula unei înţelegeri: “o singură calitate poate înlătura toate defectele.”

Ce-i spunea “Omuleţul de Sticlă” lui Peter cărbunarul, rămâne o parabolă a pocăinţei: "Întotdeauna părerea de rău, izvorâtă din curajul inimii de a iubi, împacă lucrurile şi, dacă aş fi convins că-ţi pare rău de viaţa păcătoasă ce ai dus-o, atunci m-aş strădui să fac ceva pentru tine.”

Când resimţi o emoţie puternică a celor petrecute în coeziune cu tot ce este esenţial în planul vieţii, în efortul de a-ţi îndrepta caracterul, aşa cum trandafirul îşi îndreaptă tulpina în bătaia vântului, mai ales după furtună, spiritul fiinţei tale capătă splendoarea unei izbăviri din legăturile fatalităţii.

Iar când trăieşti prin misterele unui trandafir purpuriu, la fel ca şi istoria admirată cu mare emoţie, de fapt, intuieşti potențialul artistic al unui tânăr regizor, care, înşiruind fapte după fapte, într-un ciclu de câteva secole, pregăteşte sufletul lumii pentru comoara ce-i este rezervată, dând sens unei misiuni mai înalte: de a face cunoscută lucrarea Domnului în cele mai mici fapte.

Leadership: Eşti în stare să înţelegi glasul naturii potenţat de imperativul unui destin chemat să te urmărească prin asemănările care te leagă de trecut, în căutarea unui simbol pe care să-l foloseşti într-un mesaj unic?

O, ce înlănţuire de întâmplări minunate mi-a hărăzit trandafirul. Dar cerul veghează întotdeauna deasupra simbolului pe care vreau să-l folosesc într-un mesaj unic: “Încearcă să păstrezi în memoria lumii tot ce-ai trăit în clipele când ai fost altcineva !”.

Trandafirul a fost martorul unei existenţe care se repetă prin ideea din spatele povestirii, anume că orice trăire îşi caută haina potrivită, iar orice impuls de manifestare a spiritualităţii îşi caută calea de acces spre cuvânt. În trecerea de la bogăţie la suferinţă, şi de la suferinţă la bucurie, Peter cărbunarul obişnuia să spună: “Mai bine să te mulţumeşti cu puţin decât putred de bogat, cu o grămadă de aur şi cu inima rece.”

În artă, la fel ca în viaţă, eşti condamnat să îndrăgeşti o realitate care îndată imortalizată într-o amintire de dincolo de cuvinte, nu mai poate fi schimbată niciodată de nimeni, ci doar însufleţită cu puţină culoare, cu sensibilitate, cu salut dumnezeiesc.

Numai un artist genial reuşeşte să redea, ca o cronică perseverentă a unor întâmplări luate din realitate, chiar dacă puţin diluate cu sens de născocire, lectura unei linii de unire a sufletului cu divinitatea, scop suprem al existenței. Singura mea grijă provine din faptul că mi-am exagerat un pic puterea de înţelegere, impulsul spiritual care rezistă în faţa timpului, de unde şi această manifestare activă a dorinţei de a concepe o estetică a fragilităţii, a suferinţei şi a bucuriei ce o urmează.

Leadership: Existenţa ta reprezintă o realitate care a început să fie vizibilă odată cu crearea unui personaj plin de contradicţii, dar care rezistă în faţa timpului prin intermediul temei pe care o abordează?

Din momentul în care m-am întors în timp, spre alte meleaguri, am creat o ambianţă diferită, o altă variantă a mea care trăieşte într-o realitate paralelă. Am fost imaginea unui trandafir care a crescut în inima personaj de basm plin de contradicţii, dar inspirat din realitate, ceea ce echivalează cu plonjarea într-un univers cu adevărat fascinant unde oamenii de rând îşi descoperă deodată forţe noi, menite să le transforme vieţile şi pe ei înşişi în... altceva.

Totodată, îmi însuşesc întâmplarea de a fi împins în prim planul lecturii tocmai ideea de măsură a lucrurilor, de ordine și de orientare, într-o estetică a bucuriei de a trăi în memoria unui trecut demult uitat, în care numai termenul “sfinţenie” ar putea să măsoare distanţa dintre regret şi pocăinţă, dintre durere şi starea de bine. Prezentul, cât este de diferit într-o verificare a temei "Priveşte înapoi"?

Să trăieşti cu înţelepciune o întoarcere în alte timpuri nu este filosofie a ştiinţei despre creaţie şi creator, nu este o imortalizare a rămăşiţelor unei morale depăşite, ci este efectul unui gând menit să percuteze câmpul de luptă al unei dureri care şi-a aşteptat parcă dintotdeauna alinarea.

Meditaţia asupra artei începe cu justificarea ideii de finitudine. Am fost puritatea unui trandafir situat în prim-planul unui tablou în care culorile saturate sunt prea reci pentru a fi frumoase, dar în care imperfecţiunea este o virtute şi fiecare personaj, măsurat cu acurateţea timpului, e absolut minunat aşa cum e.

The past is gone for good, it's time to say: Amen !

Puterea unui artist constă în alegerea corectă a unui simbol menit să-l reprezinte în afara temei pe care o abordează din perspectiva timpului, ci a unei vieţi trăite prin reîncărcări succesive.

Amin este țipătul unui artist care s-a uitat în jur, a văzut defectele lumii, şi a ales să spună “Adio” doar pentru a se întoarce la ea în alte timpuri, în alte locuri, în alte dimensiuni ale fiinţării, pentru a-şi desăvârşi opera.

At last, I believe I will be found...* Notă: Enigma feat. Aquilo - Amen (White Motive Remix)

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Ochii mei vad lucruri pe care tu nu le vezi
  2. Te admir cu ochii, ce nu-i vezi
  3. Autenticitatea omului care se gandeste pe sine
  4. Triumful oamenilor grandiosi

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Privacy | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate