ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Arta alchimiei în viziunea artistică

On Decembrie 22, 2019, in Leadership Know-How, by Neculai Fantanaru

Un artist cu dorinţă de nemurire ştie să găsească potriviri cu viaţa sa în pildele spiritului naturii.

Nu sunt doar un trandafir oarecare, ci un purtător al spiritului naturii asociat cu un nume: Double Delight. Adevărata mea viaţă, cu trăirile cele mai intense manifestate în Misujaryan (misterul profund al visului activ), a început odată cu Moartea lui Adam, atunci când artistul a conceput din materia sensibilă a poeticului, prin fel de fel de alchimii, referenţialul expresiv al cunoaşterii spaţioase în unitatea misterului unei călătorii în timp.

Cei ce scriu "Aleph" pe mormintele din sticlă de Murano, sau cei care necontenit caută comori sub influenţa planetelor, sau cei ce văd Natura Universală sub forma unei reptile încolăcite, n-au priceput nimic. Latura spirituală a alchimiei adevărate, dimensiunea ideii aflătoare în spiritul unei gândiri înzestrate, echivalentul aurului cu puritate 100%, este să ştii devii un trandafir, sau măcar o parte din mine.

Din perspectiva puterii de a da viaţă lucrurilor nemişcate şi tăcute, am fost salvat de la ignoranţa lumii tocmai de acest artist îndrăgostit de frumos, întruchipat prin il sogno dell'armonia, care a ştiut să mă asimileze în arta fiorului sublim cu ajutorul uimirii genuine cuprinsă în spiritul unei ordini structurale. Fericit mă socotesc pentru că a stat în puterea acestui tânăr visător, neatins de muşcătura entropiei, să prefacă o formă de metafizică a naturii într-o inspiraţie de o complexitate spontană. Lucru de mare mirare din partea unui străin în ale practicilor acceptate de vechii cabaliştii.

Artistul privilegiat nel primo grado dell'essenza divina se descoperă în spatele scenariului „realist”, în cazul angajării efective în universul trăit prin alăturarea uimitoare a unor lumi complementare. Efortul de a sonda un potenţial mediu exterior, selectând cu dibăcie şi pe îndelete realitatea dorită, fără a se mulţumi cu trăirea distanţată ce o poate oferi participarea estetică la spectacolul oferit de un tablou descifrat simbolic, îl situează pe Creatorul meu în planul metafizicii tradiționale: „Cine suntem? De unde venim? Încotro ne îndreptăm?”

Leadership: Poţi face trecerea de la „formalism” la „interpretare” printr-un act de conversiune simbolică în dublu sens: al imaginii care se vede diferit în alte lumi şi al imaginii care se roteşte în jurul aceleiaşi axe?

Altădată am fost un om ca toţi ceilalţi oameni, un simplu muritor de rând, dar lumea nu m-a perceput sau nu a înțeles nimic din ce reprezentam în valorile spirituale ale credinţei adevărate. Înţelesurile cele mai simple au început să poarte nuanţele cele mai diverse de roşu. Instinctul de metamorfozare a fost tot mai intens dezbătut și conceptualizat în Quinta Essentia. Astfel am pătruns în altă lume, identificată în Tiphereth, imaginea unei splendori a naturii redată în forma cifrei 9, prevăzută cu boboci trataţi ca nişte emisfere cereşti în varianta pământeană.

O, câtă nostalgie în amintirea exploziilor de culoare. În artă, să fii aidoma admiraţiei faţă de prestaţia unei frumuseţi neînţelese şi fără egal, este similar cu mărturia adevăratei cruci în flăcări a lui Constantin, cu menţiunea că orice model poate fi remodelat în funcţie de necesităţi. Bineînţeles, imaginea mea picturală va spune cu totul altceva decât focalizarea asupra Arbustului Sfânt perceput cu virtuţi narative în natura ereditară a operaţiei de înnobilare a Duhului Sfânt (prin transmutaţia substanţei pasive universale).

După câte se poate observa, o imagine se construieşte dându-i o măsură exactă de interpretare prin ideea dedublării, prin vecinătatea spaţio-temporală şi prin poziţionarea diferenţiată.

M-am expus măsurii timpului, cu potrivire în cugetările platoniciene precum aceasta: "măsura şi proporţia merg mână în mână cu frumosul şi virtutea”, în încercarea de a găsi calea rapidă de învăţătură şi de înălţare a simţirii din Oglinda Ploii din Răstimpuri. În trecerea secolelor, ca o punte între lumi, am fost menţionat în scrierile lui Ptolemeu sau în codurile secretele introduse de patriarhul Abraham în "Sefer Yetzira". De asemenea, am călcat pe straturile de nisip din împărăţia califului Al-Raşid de la marginile Apusului, doar ca să mi se aducă drept ofrandă o adeziune de vis în povestea celor 1001 de nopţi.

Dar tot de fiecare dată, cu semeţie şi cu trufie, m-am situat într-o continuă aducere aminte a ceea ce lipseşte din viaţa oamenilor: cultul fecund al formei de metamorfozare.

Leadership: Creaţia căreia îi conferi o nouă înfăţişare, îmbogăţind „conţinutul perceput” cu un „conţinut imaginat”, pune în valoare rostirea ascunsă, intrinsecă a mijloacelor stilistice de transmitere a revelaţiilor unei fiinţe duale?

Am o rugăminte la voi, căci nu vreau să vă încurc prin exprimări inepuizabile IN CUGERO, sau prin îmbrăţişarea ştiutului cu neştiutul. Înainte de a mă înţelege prin ochii artistului, care de atâtea ori deformează copia lucrurilor furnizate de percepţie, încercaţi vă rog să mă priviţi ca un muritor de rând, unul care va rămâne în sufletul vostru pentru totdeauna.

Nu mă veţi înţelege prin dinamica reprezentărilor arhaice. Nu atunci când ţineţi o mână o carte şi lecturaţi fără discernământ romanele copilăriei lui Quentin, cu trimitere la diferite reţele pentru întreţinerea copacilor umblători. Hibridizarea unui trandafir nu poate fi înţeleasă nici prin actul de „a privi” al spectatorului aşezat solemn în faţa ecranului, nici prin fidelitatea arătată învăţăturii aristotelice şi tomiste, nici prin experienţa descoperirii Amuletei lui Dinesh.

Numai prin măreţia inimii lui Bastian din „Neverending Story”, care nu se lăsa stăpânită de păreri omeneşti şi raţionamente complicate, veţi putea să trăiţi viaţa mea, să-mi cunoaşteţi istoricul, să mă salvaţi de la uitare, şi să vă armonizaţi fiinţa instinctivă cu cea spirituală:

„Odată – pe când eram mult mai mic, am întrebat la ora de religie dacă Domnul Iisus avusese şi el nevoi ca orice om obişnuit, ţinând seama că obişnuia să mănânce şi să bea ca un om obişnuit. Toată clasa a izbucnit în râs, iar profesorul de religie mi-a scris în condică o mustrare pentru „purtarea necuviincioasă”. Nu am primit niciun răspuns. Nu avusesem intenţia să mă port necuviincios. Probabil asemenea lucruri sunt mult prea lipsite de importantă şi neînsemnate pentru a fi menţionate în poveşti.”

Trandafirul nu este o lume plină de simboluri, mai cu seamă este spiritul superior al artistului capturat în propriul portret, pictat în numele aducerii aminte. Să ştii să înfloreşti sub influenţa celui care te-a ridicat la rang de capodoperă, fiind mult mai încântător atunci când eşti amintit prin reproducerea unui punct de atracţie în fundalul imaginii genuine, înseamnă să fii atras în orbita unei logici capabile să dea un alt sens individualului.

Leadership: Ştii să pui în valoare „imaginea-percepţie” prin intermediul caracteristicii fundamentale a Creatorului, legată de realizarea unor forme complexe de expresie cu un potenţial accentuat de extindere înspre „vederea de dincolo de tine însuţi”?

Trandafirul îmi pune la încercare sufletul, aşa cum aurul pune la încercare natura corpurilor inferioare de a se amesteca cu Piatra Sângerie în ordinea cosmică indicată de tranzitul lui Saturn prin Săgetător. Nu ştiu de ce continui să cred într-o realitate atât de greu de descifrat, dori me. Poate că este forma complementară de dobândire a unei corespondenţe cu spiritul unei plante perene, cu ascendent în al nouălea semn zodiacal, în sensul unei comunicări speciale cu o fiinţă gânditoare plasată într-un sistem al determinaţiilor ontologice ale creatului.

Poate că este doar o formă de a mă substitui vreuneia dintre multele şi diversele acţiuni de natură alchimică, cu ajutorul instrumentelor lui Hermes. Poate că este o formă de a mă manifesta inventiv prin dizolvarea puterii Numhesya în rădăcina lui Para Atar. Sau, poate că am înţeles mai bine ca oricine limbajul ascuns şi elementar al universului.

Pe bună dreptate, trandafirul meu preferat, Double Delight, face parte din categoria frumuseţilor care conţin o metaforă aleasă cu dibăcie: cercul de foc al livrescului spiritual. Eu nu sunt decât însufleţirea lui, transpunerea lui într-un limbaj cifrat, dar întotdeauna sincer, pur, liber, eliberator, coerent doar pentru aceia ce cred în altă viaţă, cu ochii deschişi înspre toate zările senine din Sufletul Lumii. Ne vom revedea atunci când ne vom contopi destinele.

Viziunea artistică este destinată capturării unei realităţi de dincolo de tine însuţi, prezentată printr-o comparaţie inclusă într-o imagine cu sens metaforic.

Arta alchimiei în viziunea artistică se datorează unei scrieri în care adevărul şi închipuirea s-au îngemănat până la acel amănunt dătător de unic trup, dinspre partea unei imagini care conteneşte să producă pulsaţii la nivel de experienţă (artistică) fără egal în producerea vieţii dincolo de cortina timpului, dincolo de ceea ce cunoaştem, dincolo de materie.

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Ochii mei văd lucruri pe care tu nu le vezi
  2. Te admir cu ochii, ce nu-i vezi
  3. Autenticitatea omului care se gândeşte pe sine
  4. Triumful oamenilor grandioşi

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Privacy | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate