Neculai Fantanaru

Totul depinde de cine conduce

Ceea ce frapează ochiul, este ceea ce numai el vede

On Iulie 19, 2022
, in
Leadership Y4-Titanium by Neculai Fantanaru

Dezvoltă-ţi un mod de percepţie a realităţii interne a creaţiei pe care o experimentezi în mod concret, forţându-ţi ochii să vadă dincolo de ceea ce se vede în mod direct.

Se zvoneşte că oceanul ascunde în adâncurile lui, tainice, necuprinse, negrăite, cele mai sublime vederi ale simboliştilor, vederi ale sufletului curăţit şi luminos extins dincolo de orice simţ. Iar adâncurile acestui ocean, ale cărui comori stau ascunse printre marile recifuri de coral, pot scoate la iveală traducerea unei creaţii singulare. Este o lume enigmatică, un spaţiu al creaţiei conceput ca un plin atribuit unei profunzimi figurate. Şi tocmai aici îşi are originea privirea ochilor mei stăruitori, atotcuprinzători, şi neîntrecuţi povestitori, singura călăuză care îmi imploră mintea să-şi extindă orizonturile.

Pe scheletul marilor legende care au susţinut credinţa într-un Erhutasfienta (lăcaşul împărăţiei lui Poseidon, delimitând posesiunile lui Hades) s-au sedimentat amprentele unor poveşti captivante, traduse parţial în pictură numai de artişti ca Jim Warren, motive pline de glorie, ideale pentru clipe de rătăcire sau de dor, făcute să mă ajute în trecerea pragului către mine însumi şi către dimensiunea mea eroică.

Şi uite că, pe fundul oceanului, materia a devenit în sfârşit solidă.

Încă o dată mi-am pus la încercare imaginaţia, dezvăluind orizonturile unei creaţii impresionante prin vastitate şi diversitate. Numai pictorul de mare talent poate să dea clasă multor consacrați ai simbolisticii oculte (de o complexitate nemaiîntâlnită), atât prin originalitatea compozițională a viziunilor sale, deloc conformiste și comode, cât mai ales prin acea decodificare a mesajului vizual, indisolubil prin raportare la valentele subiectivităţii: "Nu poţi fi sigur de ceea ce vezi, auzi, înţelegi".

Leadership: Opera ta poate să dezvăluie orizonturile unei creaţii impresionante prin vastitate şi diversitate, dincolo de impactul pe care îl revendică imaginea din prim planul atenţiei tale?

Oceanul limbilor principale din lumea artei îşi are însă valurile lui, fiind capabil să alăture toate valenţele simbolisticii ce ţin de receptivitate şi deschidere. Şi totuşi, pentru a reprezenta un moment artistic nu ai nevoie în mod nemijlocit de imaginea valurilor care izbesc țărmul, fiindcă acesta este un fenomen complex și complicat de realizat chiar și în arta poetică a simbolismului.

Nu-i de mirare că este greu să ajungi la o compoziție artistică, luând în considerare acest fenomen care are nevoie mai mult decât de forme, culori și expresivitate, pentru a avea în toate cazurile un caracter întâmplător.

Iar dacă în acest moment imaginea din prim planul atenţiei mele este o ilustrare a valurilor înalte pe o mare nesigură, acest lucru se datorează faptului că ochii mei, deschişi, expuşi în mod direct luminozităţii, pot să vorbească şi să dezvăluie atâtea taine, atâtea frumuseţi, atâtea stări sufleteşti pe care orizontul meu creator subconştient le imprimă demersului artistic. Şi, toate acestea, urmează să le resimtă privitorul tablourilor mele într-un chip fabulos.

Firul acestui fenomen se ascunde cu măiestrie în ghemul unui artificiu artistic (iluzia optică de spaţiu infinit), lăsând fără explicație o mulțime de cazuri care reapar la orizontul imaginației. Se observă, deci, că realitatea internă a creaţiei mele, în sensul explorării adâncurilor tainice ale oceanului, vizează sporirea efectului de mister şi obscur, pulsând din fiecare centimetru pătrat de pânză.

Leadership: Eşti în stare să făureşti o creaţie durabilă pe un fond vizual alcătuit preponderent din compunerea şi alăturarea mai multor secţiuni alternante sau contrastante, dar unitare prin viziunea de ansamblu?

Această sinteză dintre lumina soarelui și clarobscurul ascuns în valuri, produsă în cazul unui mediu relativ transparent, cuprinde cea mai mare preponderență a particularului în artă: realitatea este produsă de acel ceva în care ambele cazuri sunt una.

În principiu, s-ar spune că în artă surprindem o imagine dublă: vedem valurile lovindu-se de țărm, în același timp vedem cum lumina creează luciul deasupra valurilor. Iar ceea ce ochii mei conturează într-o imagine, datorită efectului refracției, cum ar fi imaginea unui curcubeu în direcția discului solar, nu suferă nicio modificare dacă este transpus într-un alt spațiu, relativ întunecat.

De fapt, ochii mei deplasează subiectul imaginii în așa fel încât aceasta să fie văzută concomitent cu alta. Imaginea apare felurit colorată pe margine, mai ales dacă spațiul luminos se află paralel cu fundalul vizibil al unui curcubeu de reflexie, asemenea unei oglinzi, astfel suprafața apei reflectând lumina din curcubeu înapoi în cer, intensificând în special culoarea albastru-verzui a valurilor.

Vedere corectă - acţiune corectă. Atenţie corectă - reprezentare fidelă. Deci, a vedea corect înseamnă a distinge diferenţa dintre nuanţe, evitând vederile considerate "juste", nu şi profunzimile relevate în chip intuitiv şi în figuri pline de viaţă. În artă, trebuie să descoperi elementele pe care le constituie privitul şi să descoperi cauzele care le-au generat multiplicarea lor în plan senzitiv, prin folosirea mai curând a observaţiei şi experimentului, decât prin zborul imaginaţiei.

O viziune bine conturată trebuie să asigure reprezentarea fidelă a unei imagini care, imprimându-se în mod deosebit în imaginaţie, poate fi utilizată ca fundal al acţiunilor ce pun în evidenţă personalitatea şi capacităţile tale artistice, dar şi capacităţile de adaptare la variaţiile mediului înconjurător.

Ceea ce frapează ochiul, este ceea ce numai el vede. Şi ce-au văzut ochii mei, azi? Au văzut oceanul cu ale lui valuri înspumate, care au schimbat percepții și au creat noi peisaje şi privelişti. Ochii mei se jucau atât de frumos cu sclipirile orbitoare ale valurilor, dar şi cu scânteierile vapoarelor care se încrucişau în zare. Alături de valuri, gândurile mele au călătorit mii și mii de mile, fără să le înţeleg întru totul sensul sau profunzimea.

Şi mi-am amintit că viața, cu ale ei valuri pline de neprevăzut, m-a dus forțat în altă direcție decât cea spre care am pornit. Niciun om nu ajunge un artist desăvârşit până ce nu a cunoscut senzaţia unică de dezorientare care vine dintr-o emoţie involuntară, ca atunci când stai într-un peisaj de acuarelă terminat doar pe jumătate.

Este şi aceasta o realitate internă a creaţiei mele, fiindcă toate emoţiile mele cuprinse în dimensiunea spaţiului şi timpului pe care oceanul a comprimat-o într-o singură clipă de iluminare, au aşteptat pur şi simplu să fie descoperite...

 

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
Cele 63 de calităţi ale liderului
Cele 63 de calităţi ale liderului

De ce să citeşti această carte? Pentru că este hotărâtoare pentru optimizarea performanţelor tale. Fiindcă pune accent mai mult pe latura umană decât pe conceptul de business, ceea ce permite cu uşurinţă citirea şi înţelegerea ei.

Leadership - Magia măiestriei
Leadership - Magia măiestriei

Trăsătura esenţială a acestei cărţi, faţă de altele existente pe piaţă din acelaşi domeniu, este aceea că descrie, prin exemple, competenţele ideale ale unui lider. N-am susţinut niciodată că eşte uşor să devii un lider foarte bun, dar dacă veţi urma pas cu pas...

Atingerea maestrului
Atingerea maestrului

Pentru unii lideri „a conduce” înseamnă mai mult a juca un joc de şah, un joc de inteligenţă şi perspicacitate; pentru alţii un joc de noroc, un joc pe care cred că-l pot câştiga mergând de fiecare dată la risc şi pariind totul pe o singură carte.

Leadership Puzzle
Leadership Puzzle

Am scris această carte, care combină într-un mod simplu dezvoltarea personală cu leadershipul, ca pe un joc de puzzle, unde trebuie să combinaţi toate piesele date pentru a reconstitui imaginea de ansamblu.

Performanţa în conducere
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Scopul acestei cărţi este de a vă oferi cât mai multe informaţii preţioase prin exemple concrete, şi de a vă arăta o cale prin care să dobândiţi capacitatea de a-i determina pe ceilalţi să vadă lucrurile din aceeaşi perspectivă ca dumneavoastră.

Leadership - Pe înţelesul tuturor
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Urmăresc în rândurile acestei cărţi să trezesc interesul omului obişnuit pentru acţiune şi succes. Mesajul acestui volum este că o naţiune puternică este format din oameni puternici şi de succes. Iar fiecare din noi are potenţial, deci succes…