Neculai Fantanaru

Totul depinde de cine conduce

Comoara care-şi urmează posesorul oriunde

On Martie 27, 2022
, in
Leadership Total by Neculai Fantanaru

Imaginea cu care îţi mulţumeşti sufletul, este imaginea cu care te prezinţi în faţa lumii.

Învăţătura a deschis drumul afirmării mele în artă, răspunzând pasiunilor puternice care îmi bucurau sufletul, mai mult decât suma tuturor celorlalte activităţi care doar trebuiau făcute doar de decor. Acum, ea pare o rouă pentru suflet, o forţă de a trece peste momentele dificile în viaţă, sublima manifestare a unei energii latente care nu-şi pierde continuitatea în relaţiile dintre oameni şi natură şi tot ce mă înconjoară. Adevărata învăţătura are ca pivot de direcţie însăşi relaţia dintre obiectele separate, decontextualizate, dar din care se poate elimina întâmplătorul, incoerenţa.

Şi n-am regretat niciodată că am cumpărat la un preţ de bun (în raport cu ce oferă) acest bilet de călătorie către viitor, către schimbare şi inovare, mai ales fiindcă vedeam schimbarea ca pe un moment de emancipare supremă. Pe deasupra, simplitatea și veridicitatea cu care am reuşit să îmi prezint arta în lumini și umbre, cu calități de plasticitate şi supleţe, sub forma unei ilustraţii fidele a rațiunii ce-mi călăuzea dimensiunea spirituală, au fost uşor-uşor ridicate la rang de principii ale designului. Este acelaşi principiu al identificării mele cu Marea Operă.

Nu oricine reuşeşte performanţa de a se raporta la un întreg mişcător, nepieritor, aflat într-o continuă dezvoltare şi expansiune, un întreg care te provoacă să te descoperi în timp ce redescoperi spațiul în care trăiești. Acelaşi întreg, definind prin prezenţa lui elementele unui tablou misterios în care se întâlnesc atât imagini vizuale cât şi numeroase metafore selectate cu minuţiozitate, îmbracă totul cu energia aceea pură, vie, stimulatoare, pe care doar în natură o poți găsi.

Leadership: Ce ai putea adăuga la tabloul unei existenţe care pendulează între iluzia unei normalităţi care este aproape uitată de cei mari, şi producerea unei realităţi care foloseşte materia şi o transfigurează?

Nu oricine este dispus să transforme un fir de iarbă într-un design bazat pe o viziune holistică, făcut pe măsura abordării unei tematici mai vaste şi mai serioase, cum este acea limbă sfântă care „leagă, prin sânge, pământul de popor". Şi, tot la fel, nu oricine reuşeşte să mute la propriu și la figurat, într-un simbolism poetic cuceritor, printr-un realism psihologic debordant, spectacolul unei vieţi obişnuite într-o carte de mare valoare care poate provoca, susţine şi chiar schimba perspectiva legată de modul în care este gândită, pentru viitor, geometria unei imagini care se repetă în diferite momente ale altor vieţi.

Chiar şi în plan fictiv, mă urmăresc cuvintele lui Oliver Wendell Holmes: “ceea ce pare umbra nopţii într-o minte se transformăîn rochiţa rândunicii în cealaltă minte”.

Este şi motivul pentru care suprarealismul, inserţiile narative şi estetica aflată la limita ficţiunii, au prins un chip bine conturat în scrierile mele capabile să facă uz de reprezentări plastice. În aceeaşi măsură, interacțiunea dintre idealul estetic, judecata estetică, sentimentele şi convingerile esteticei, încă formează întregul învăţăturii mele.

Da. Cunoaşterea artei este imaginea cu care îmi place să mă descriu pe drumurile sufletului. Dar iată un alt motiv pentru care marea învăţătură, cu ale ei enigme cuprinse într-un simbolism îndrăzneţ, poetic, cuceritor, descrisă ca fiind un fel de viziune trinitariană. Fără să declanşeze o fugă fantastică de realitate, ea poate fi obţinută doar de cei puţini, nu de cei mulţi, de cei cu adevărat merituoşi, nu de parveniţi sau cei puşi pe parvenire. Cuvintele următoare, scrise de Gian Paolo Lomazzo cu multe secole în urmă, sunt grăitoare în acest sens.

Leadership: Este propria artă în stare să te asiste în sublima manifestare a unei imagini care îţi urmăreşte potenţialul ce merită cultivat continuu, fără să cadă în deznădejde sau în ridicolul de a “nu da bine” ?

"Nici strădaniile necontenite, nici învățătura îndelungată, nici ascuțimea minții, nici lecturile temeinice sau lecțiile de teologie, nici ajutorul astrologiei, nici figurile geometrice sau razele perspectivei, nici asemănările cu muzica, nici proporțiile aritmetice, ridicările arhitectonice, modelarea figurilor, mărturiile istorice sau născocirile poetice, nici exemplele de anatomie, nici înțelegerea trăirilor, în sfârşit, nici cunoștințele sau demonstrațiile filozofice nu vor putea face ca un om care nu s-a născut pentru a fi pictor să ajungă vreodată la o oarecare măiestrie în această artă, dacă n-a fost adică înzestrat încă din leagăn și din fașă cu darul invențiunii și cu harul picturii.

Căci numai acesta leagă și îmbină între ele cu o nespusă grație toate lucrurile amintite mai sus, cel care are din naștere acest dar. Şi, dimpotrivă, cel născut fără acest dar, oricât ar fi de respectat în meserie pentru meșteșugul și învățătura lui, nu va izbuti niciodată în lucrările sale să scape de acea lipsă de grație care le face nesuferite oricui le privește. Cât de adevărat este lucrul acesta atât pentru unii, cât și pentru ceilalți, se vede limpede la aceia care, nefiind născuți pentru a fi pictori, se apucă să muncească și să învețe imitând manierele altora, pe care nu-i pot ajunge însă cu nici un preț, nici pe departe.

Pe când ceilalți, care parcă s-au născut și au fost făcuți pentru pictură, îmbinând harul și însușirile înnăscute cu ceva învățătură și cunoștințe din disciplinele amintite, izbutesc din plin tot ce vor să facă, deși în maniere diferite, după felul talentului lor așa cum am arătat îndeajuns mai înainte."

Învăţătura care face cinste leadershipului este aceasta: cel ce are în el credinţa numită ştiinţă, va face din orice lucru o extensie a gândirii pe care numai arta o aduce evoluţiei umane.

Comoara care-şi urmează posesorul oriunde este acea învăţătură care încă din vechime i-a fost cunoscută lui Enoh, căutând să-şi facă drum printre mulţimea de bolovani care imită piatra naturală, dar nu se vor putea ridica niciodată la rang de diamant. Marea ştiinţă este busola unei vederi care nu încetează să se reinventeze.

Chiar şi acum mă simt vinovat că n-am dus propria-mi artă la acel nivel de desăvârşire unde critica devine o impietate, dar unde sufletul bun ajunge să fie purtătorul calităților artistice: expresivitate, profunzime şi sensibilitate. Ceea ce-mi dă, totuşi, o speranţă (care-mi încălzeşte pictura într-un spaţiu al expresivităţii scriitoriceşti), făcând ca însușirile mele să fie încărcate de tensiunea ideilor creatoare, este faptul că îmbinându-mi harul cu profunde cunoștințe din alte domenii, am reuşit să duc o ştiinţă numită leadership la rang de artă.

 

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
Cele 63 de calităţi ale liderului
Cele 63 de calităţi ale liderului

De ce să citeşti această carte? Pentru că este hotărâtoare pentru optimizarea performanţelor tale. Fiindcă pune accent mai mult pe latura umană decât pe conceptul de business, ceea ce permite cu uşurinţă citirea şi înţelegerea ei.

Leadership - Magia măiestriei
Leadership - Magia măiestriei

Trăsătura esenţială a acestei cărţi, faţă de altele existente pe piaţă din acelaşi domeniu, este aceea că descrie, prin exemple, competenţele ideale ale unui lider. N-am susţinut niciodată că eşte uşor să devii un lider foarte bun, dar dacă veţi urma pas cu pas...

Atingerea maestrului
Atingerea maestrului

Pentru unii lideri „a conduce” înseamnă mai mult a juca un joc de şah, un joc de inteligenţă şi perspicacitate; pentru alţii un joc de noroc, un joc pe care cred că-l pot câştiga mergând de fiecare dată la risc şi pariind totul pe o singură carte.

Leadership Puzzle
Leadership Puzzle

Am scris această carte, care combină într-un mod simplu dezvoltarea personală cu leadershipul, ca pe un joc de puzzle, unde trebuie să combinaţi toate piesele date pentru a reconstitui imaginea de ansamblu.

Performanţa în conducere
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Scopul acestei cărţi este de a vă oferi cât mai multe informaţii preţioase prin exemple concrete, şi de a vă arăta o cale prin care să dobândiţi capacitatea de a-i determina pe ceilalţi să vadă lucrurile din aceeaşi perspectivă ca dumneavoastră.

Leadership - Pe înţelesul tuturor
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Urmăresc în rândurile acestei cărţi să trezesc interesul omului obişnuit pentru acţiune şi succes. Mesajul acestui volum este că o naţiune puternică este format din oameni puternici şi de succes. Iar fiecare din noi are potenţial, deci succes…