Neculai Fantanaru

Totul depinde de cine conduce

De Stellis Infinnio

On Martie 08, 2022
, in
Leadership X3-Silver by Neculai Fantanaru

"Artistul trebuie să ştie să scoată la suprafaţă fiinţa din interiorul materiei şi să fie unealta care dă la iveală însăşi esenţa sa superioară, într-o existenţă cu adevărat vizibilă."

Perspectiva conceptului de creaţie a reprezentat dintotdeauna reperul principal al modului cum trebuie să lucrez în domeniul artistic, aşa încât să obţin prin mijloacele unei vederi rafinate, mai profunde, mai nuanţate, ideea uimitoare a unei duble finitudini: între posibil şi real, între temporal şi etern. Nu a fost uşor, nu a fost nici greu, nu a fost nici haos şi nici direcţie lipsită de rost. În mod cu totul surprinzător, o forţă necunoscută, văzută ca simbol al libertăţii, lăsându-se explicată printr-o intenţia dublată de un ataşament pronunţat şi inegalabil faţă de diversitate, m-a obligat cumva să-mi plasez compoziţiile în perimetrul de consolidare al unui dublu al meu.

Ca o chemare profetică, în înţelesul cel mai înalt, ceva m-a îndemnat să mă aplec cu sârguinţă asupra celor ce nu se încadrează în ordinea normală a drumului parcurs de alţii, o cale atât de rătăcitoare care seamănă întrucâtva cu labirinturile sinuoase, fără ieşire, sau prea imaginative, create de Simone Noseda Pinto. "Acces interzis" am scris pe aceste labirinturi, un avânt spre ce este necunoscut fiindu-mi călăuză dreaptă, um percurso único e obrigatório imposto por Deus, cu condiţia ca ceea ce exprim prin creaţie să fie direct proporţional cu firea mea intuitivă şi deschisă emoţional spre multiple valenţe spirituale.

Am simţit, am văzut, am auzit, am putut discerne între ce este banal şi spectacular, între memoria falsă şi vis, reuşind într-un final (pe calea obişnuinţei unei unei vederi interioare care preceda vederea exterioară) să devin partizanul obţinerii superlativului din cotidian. Labirinturile confruntărilor artistice pe care le conţine acest soi de consens, ca şi contribuţia mea la subiectul unei experienţe de rivalizare cu acel monopol apăsător, rece şi insensibil al academismului care priveşte realitatea ca pe ceva neschimbător, nu s-au proiectat nici măcar în aria temporală a creierului meu, ci s-au înscris într-un Arethesintesha (un design ajustabil pentru multiple direcţii de iluminare).

Leadership: Creaţia ta poate să facă posibilă definirea unei imagini capabilă să realizeze un join între o vedere care include “măsura superlativului” şi promisiunea unei revelaţii care transcende aparenţele lucrurilor, inclusiv impresiile evaluatoare asupra lumii?

Şi, contrar aşteptărilor, lăsând la o parte dedesubturile care pot fi discutate şi aprobate numai de falşii specialiştii ai perspectivei, hoţi plini de subterfugii şi identităţi false, m-am îndepărtat uşor-uşor de cele neconforme cu starea reală. Cu bună ştiinţă, m-am lăsat încântat de toate fleacurile şi mărunţişurile vieţii din care, cu chibzuinţa unui arheolog pe jumătate alchimist, am extras rădăcina opacă a lucrurilor asemănătoare şi substanţa spaţio-temporală a lucrurilor distincte. Tot aşa am reușit ca, dintr-un singur lucru, dintr-o singură compoziție proprie, să creez alte lucruri complet diferite, cu valenţe de-a dreptul expresioniste.

Cine contemplă realitatea, poate transcende aparenţele lucrurilor şi poate să vadă latura lor ascunsă. În conformitate cu acest aspect, şi luând seamă la tot ce se petrece în jur, mi-am definit opera ca pe-o formă alcătuită din părţi disparate, dar puse cap la cap într-o imagine apropiată de felul cum priveau vechii Conchistadori orizontul îndepărtat. Am numit-o simplu: "De Stellis Infinnio" , ceea ce se poate traduce prin "superlativul divin extras din toată splendoarea lucrurilor simple".

Mai presus decât toţi am strălucit întru smerenie, cu purtările gândirii alese care ştie să aleagă o cale de mijloc între atractivitate şi exhaustivitate, fără să mă las amăgit de umbre trecătoare şi anodine, clarobscur al zădărniciei în a recunoaşte o operă de artă fără valoare sau o existenţă fără sens. Contrar aşteptărilor, am reuşit să spun despre fiecare lucru în parte o poveste care îl face unic, o lungime de undă luminoasă şi caldă, o anumită formă literară şi artistică în conformitate cu natura şi îndeletnicirea cugetării subtile, metafizice, seducătoare, cu fanteziile şi cu ideile frumoase despre viaţă şi artă.

Leadership: Poţi să produci cu ajutorul viziunii o transformare interioară eliberatoare, cu condiția să răspunzi în faţa conștiinței de metafizician care îţi asigură expansiunea ființei într-o cauză de tipul “FRAGILE” ?

Pentru aceasta, şi numai pentru aceasta, m-am învrednicit a purta în braţele mele izvorul unei artei vechi de când lumea, numită Kabbalah, dar în acelaşi timp am făcut dovada unei psihologii artistice complexe prin alegerea unei armonii analoage proporţiilor, texturilor şi culorilor nu doar în cadrul aceluiaşi strat, ci în contextul întregii imagini rezultate prin suprapunerea de linii, simboluri, teme, motive, şi a tuşelor de culoare ce produc anumite senzaţii.

Fără reproducerea vreunei capodopere, arta m-a ajutat să mă ataşez de o existenţă fragilă care se păstrează în memoria unui timp mereu prezent.

Ceea ce scria Simona Popescu în romanul “Exuvii” vine ca un fel de completare a acestei artei admisă în termeni de confissão de confissões de care, încă şi acum, mă simt vinovat că n-am dus-o la acel nivel de desăvârşire unde critica devine o impietate, dar unde sufletul bun ajunge să fie purtătorul calităților artistice: expresivitate, profunzime şi sensibilitate.

“Simt lumea din jurul meu: transparenţe, pâlpâiri de culori, ambiguităţi, întrepătrunderi, oscilaţii, sunet multiplu, difuz, dezordine bogată, învălmăşire de forme şi materii, irizaţii, parfumuri venind de peste tot şi de niciunde, cotropitoare. O lume vagă, fluidă, în fireasca prelungire a fiinţei mele, a corpului meu viu, gânditor. Toate lucrurile astea nu s-au pierdut şi nu ţin de trecut, de trecutul ireversibil, de...amintiri din copilărie. Ele au rămas în mine, în simultaneitatea mea concretă.”

În artă, măsura superlativului este unicul grad de comparaţie (între viziune şi percepţie, între lucruri şi situaţii) care intră în sfera povestirii unei realităţi originale menită să transcendă ceea este trecător, putând fi cunoscută doar pe calea sufletului.

De Stellis Infinnio simbolizează dezvoltarea artei mele văzută din perspectiva unei creaţii răsărită din unirea sufletului cu toate lucrurile din jur, sub stralucirea unei existenţe care poate fi desenată în fel şi chip, dar mai puţin ca una banală. Tot aici, merită să-l parafrazez pe Constantin Brâncuşi: "Artistul trebuie să ştie să scoată la suprafaţă fiinţa din interiorul materiei şi să fie unealtă care dă la iveală însăşi esenţa sa superioară, într-o existenţă cu adevărat vizibilă."

 

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
Cele 63 de calităţi ale liderului
Cele 63 de calităţi ale liderului

De ce să citeşti această carte? Pentru că este hotărâtoare pentru optimizarea performanţelor tale. Fiindcă pune accent mai mult pe latura umană decât pe conceptul de business, ceea ce permite cu uşurinţă citirea şi înţelegerea ei.

Leadership - Magia măiestriei
Leadership - Magia măiestriei

Trăsătura esenţială a acestei cărţi, faţă de altele existente pe piaţă din acelaşi domeniu, este aceea că descrie, prin exemple, competenţele ideale ale unui lider. N-am susţinut niciodată că eşte uşor să devii un lider foarte bun, dar dacă veţi urma pas cu pas...

Atingerea maestrului
Atingerea maestrului

Pentru unii lideri „a conduce” înseamnă mai mult a juca un joc de şah, un joc de inteligenţă şi perspicacitate; pentru alţii un joc de noroc, un joc pe care cred că-l pot câştiga mergând de fiecare dată la risc şi pariind totul pe o singură carte.

Leadership Puzzle
Leadership Puzzle

Am scris această carte, care combină într-un mod simplu dezvoltarea personală cu leadershipul, ca pe un joc de puzzle, unde trebuie să combinaţi toate piesele date pentru a reconstitui imaginea de ansamblu.

Performanţa în conducere
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Scopul acestei cărţi este de a vă oferi cât mai multe informaţii preţioase prin exemple concrete, şi de a vă arăta o cale prin care să dobândiţi capacitatea de a-i determina pe ceilalţi să vadă lucrurile din aceeaşi perspectivă ca dumneavoastră.

Leadership - Pe înţelesul tuturor
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Urmăresc în rândurile acestei cărţi să trezesc interesul omului obişnuit pentru acţiune şi succes. Mesajul acestui volum este că o naţiune puternică este format din oameni puternici şi de succes. Iar fiecare din noi are potenţial, deci succes…