ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Două Vieţi şi Moartea în atenţia lui Dumnezeu

On Iunie 29, 2015, in Leadership X3-Silver, by Neculai Fantanaru

Încearcă să prevezi cuantumul efectelor care se pot dobândi prin superioritate şi măreţie, demonstrând lumii întregi măsura capacităţii tale de a trata la modul serios ceea ce se numeşte „full control”.

Culcat, nervos, gâfâind, Maximilien nu mai simţea nimic viu în el, în afară de visul acesta. I se părea că intră din plin în delirul nedesluşit care precede celălalt necunoscut, numit moartea. Ochii moleşiţi i se închiseră fără voie: şi totuşi, în dosul pleoapelor se frământa o imagine pe care o recunoscu, deşi se credea învăluit în beznă. Dar gura lui nu scoase niciun sunet. Şi, ca şi cum toate forţele i s-ar fi strâns în tulburarea aceasta lăuntrică, el suspină încercând să-şi lămurească gândurile.

Era Monte Cristo, care deschisese o uşă. Prin farmecele sale pe care nu le putea dezlega nimeni, a magicianului care ştie să hipnotizeze cu o pricepere inegalabilă simţurile şi creierul oricărui pământean, şi prin surprinzătorul lui dar de-a şti totul, contele se întrezărea a fi întruchiparea lui Dumnezeu.

Îndată, o lumină imensă se răspândi într-o cameră învecinată, sau mai bine zis într-un palat minunat, inundând încăperea unde Maximilien se lăsase în prada dulcii agonii. Atunci el văzu în pragul încăperii, la întretăierea celor două camere, o femeie nespus de frumoasă. Ea părea îngerul milosteniei înlăturând îngerul răzbunării. Era Valentine, cea pe care o crezuse moartă. Ea înaintă spre Maximilien cu o bucurie nestăpânită, pătrunsă de dragostea specifică femeii statornice în sentimente care îşi regăseşte iubitul după ani de căutări.

- Te cheamă - spuse Monte Cristo - te cheamă din fundul somnului, Valentine, cel căruia i-ai încredinţat destinul tău, iar moartea a voit să vă despartă. Din fericire eram şi eu acolo şi am învins moartea ! Valentine, de acum înainte, nu trebuie să vă mai despărţiţi cât veţi trăi, căci pentru tine el a fost în stare să se arunce în mormânt. Fără mine, aţi fi murit amândoi. Vă redau unul altuia. Fie ca Domnul să ţină seama de aceste două vieţi pe care le salvez ! *

Leadership: Bifezi o reuşită în a găsi motivaţia, determinarea şi resursele necesare pentru realizarea fuziunii dintre măreţie şi ceea ce se dovedeşte ieşit din comun?

Reuşita strălucită în a găsi motivaţia, determinarea şi resursele necesare pentru realizarea fuziunii dintre măreţie şi ceea ce se dovedeşte ieşit din comun, sau, dimpotrivă, îndelungile perioade de neputinţă care se ivesc în arta diferenţierii binelui şi a răului în cazul existenţei unei cauze ce intră în prevederile unor legi cu caracter subiectiv, are drept fundament următoarele active de leadership:

- capacitatea de dezvoltare a posibilităţii omului de a răspunde chemării unei entităţi superioare;
- capacitatea omului de a răspunde prin cunoaştere la cunoaştere potrivit principiilor de viaţă şi a învăţăturilor extrase din momentele dificile;
- rescrierea trecutului şi prezentului din perspectiva unei împliniri pe măsura capacităţii sale de a răspunde emoţional la diferite situaţii;

Odată stăpân pe distribuţiunea acestor active, un iscusit vizionar va putea să prevadă cuantumul efectelor care se pot dobândi prin superioritate şi măreţie. Pentru ca leadershipul să producă o mişcare de cucerire a modului de gândire şi de înţelegere a vieţii, prin obţinerea de la oameni a unui DA total care onorează potenţialul său de impact, aceste active trebuiesc reconfigurate în funcţie de specificul situaţiilor de justificare a acţiunilor întreprinse. Deseori criteriile de justificare sunt indicatorii înfăptuirilor liderului.

O concordanţă a trăsăturilor care nu impun limite în alegerea trăsăturilor ideale ce fac din leadership un aliat fidel, se produce atunci când flexibilul şi profundul în administrarea unei lecţii de viaţă se întâlnesc cu puterea nemărginită a credinţei în supranatural.

În schimb o nonconcordanţă are loc când asprul şi solitarul geniu întruchipat în magician, un Dumnezeu al rânduielii, încearcă în chip neîndemânatic să-şi însuşească o imagine de învingător sau când, în lucidul său spirit tainic încearcă să zămislească o minune care nu poate ţine mult.

Două Vieţi şi Moartea în atenţia lui Dumnezeu evidenţiază evoluţia omului spre obiectivul unui ideal de superioritate, supus unei credinţe fondate pe reprezentarea celor două realităţi: a binelui şi a răului, raportate la cele două constante: viaţă şi luptă - acestea nu trebuie să concureze spre ceva care să-l înalţe, ci să se impulsioneze reciproc.

Cine a înţeles leadershipul prevede cuantumul efectelor care se pot dobândi prin superioritate şi măreţie, demonstrând lumii întregi măsura capacităţii sale de a trata la modul serios ceea ce se numeşte „full control of people's destinies”.* Notă: Alexandre Dumas - Contele de Monte Cristo, Editura Tineretului, 1957.

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Alchimistul (II)
  2. Alchimistul (I)
  3. Tango to Evora
  4. Lily was here

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate

Like Us On Facebook

Subscribe to us