ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Edificiul cristalin al alchimiei

On August 18, 2013, in Leadership Pro, by Neculai Fantanaru

Mânuieşte bine corzile pe care se sprijină ştiinţa, încât să atingi fără repercusiuni punctul maxim al puterii tale de transformare.

Ca să evoluez spre inaccesibilul pur, spre edificiul cristalin al alchimiei, microcosmosul atât de fascinant în care se găsea nealterată piatra filozofală, trebuia să pun în practică deviza prin care funcţionalul şi motricul se autoalimentează la maximum în mod constant. Atingând acea tensiune unică care generează şi modifică materia, dând naştere unei realităţi necodate.

Nu era decât o înflorire a gândirii care propaga rapid informaţia de la intrare spre ieşire, la timpul prezent, şi exploatarea legăturii de acces cu viitorul. Aşadar, nu erau imposibil de extras nici informaţiile din coordonatele viitorului. Informaţia era, într-adevăr, primul element de la baza cunoaşterii mele, care dacă era bine structurată şi plasată pe o reţea de tipul rotationis-retexamus putea furniza elemente noi despre anumite procese sau fenomene care stăteau la baza alchimiei.

Spre deosebire de ceilalţi alchimişti care trebuiau să pună în practică deviza "obscurum per obscurius, ignotum per ignotis" ca să evolueze spre inaccesibilul pur, eu atinsesem deja punctul maxim al puterii de transformare a materiei. Reuşisem să elimin excesul de energie care permitea materiei să se comporte și să acționeze într-un anumit fel, menţinând constant procentajul de preluări de substanţe stabile. În stare de compunere, materia tindea să participe la reacţii rapide, cu degajare de căldură, care aveau loc în faza solidă a compuşilor coordinativi.

Misterioasele căi ale alchimiei se contraziceau, pierzându-şi deseori din revelaţia primordială care conducea la elaborarea hărţii precise, ce ascundea intrarea spre locul tainic în care se afla piatra filozofală. Harta o reprezentasem imaginar, după aceleaşi tipare de extracţie a minereului de uraniu în carieră şi în subteran.

Leadership: Percepţia ta faţă de ştiinţa pe care o reprezinţi este dependentă de "frumosul şi utilitatea" propriului univers de gândire care ştie să fie special printr-o salvare spectaculoasă din circumstanţele încurcate ale plinului de cunoaştere?

Am părăsit inaccesibilul după ce am crezut că stăpânesc perfect această artă. Însă nu puteam să-mi limitez învăţătura nou însuşită doar la practica alchimică. De multe ori aş fi fost nevoit să trec pe sub corzile întinse ale secretelor de la un mal la celălalt al ştiinţei, riscând să mi se agaţe catargele şi să nu mai recunosc caracteristicile unice ale adevărului dezbrăcat de orice iluzie. Şi să ating punctul de maxim dezgust faţă de mine însumi.

Dacă focul prea-plinului de cunoaştere scăpa de sub control, el ar putea mistui mare parte din tot ceea ce înţelesesem. Prin urmare reacţia de fotoliză a apei vii, transformată chimic în pulbere palpabilă, sub efectul unei trituraţii naturale, trebuia să fie suficient de rapidă şi să se reducă la gradul 3, pe o scară de la 1 la 5, pentru a împiedica extinderea focului.

Chiar şi alchimiştii sunt mici, vulnerabili şi par a nu avea însemnătate în faţa Marii Opere. Potenţialul uluitor al puterii lor de extracţie a esenţei din piatra filozofală, neprelucrată la foc deschis, se poate pierde dacă corzile pe care este înălţat edificiul cristalin al alchimiei sunt prea întinse.

Leadership: Cât de mult îţi poţi extinde operaţiunile de selecţie şi echilibrare a resurselor de creaţie, fără să declanşezi o stare de amăgire în prim planul unei conştiinţe care se vrea liberă şi evoluată?

Poţi să-ţi antrenezi gândirea prin exploatarea legăturii de acces cu viitorul? Ştiinţa îţi poate furniza elemente noi despre anumite procese sau fenomene care stau la baza evoluţiei tale? Când anume crezi că vei stăpâni perfect arta conducerii?

În condiţiile lipsei de acces la surse de informaţii preţioase, utile conturării unei ştiinţe ample, dincolo de orice fel de convingeri şi limitări, poţi apela la valorile superioare ale creaţiei căreia i te supui. Operaţiunile de selecţie şi echilibrare a resurselor de creaţie pe care le ai la dispoziţie, analizând efectele “up and down” care pot să reducă valoarea leadershipului, indică situaţii când te afli în faţa unor opţiuni ce nu pot fi convertite rapid în rezultate.

Însă atâta timp cât există “inaccesibilul”, conştiinţa caracterului incomplet al ştiinţei tale, nu poate exista şi nu poate fi vorba despre nimic nociv. Dimpotrivă, poate rezulta o stimulare a consumului de creaţie, prin creditarea cu noi informaţii, tot mai selective, care nu se referă numai la dezvoltarea leadershipului în relaţie cu ceea ce este nou şi cu ceea ce se produce în plan material. Ci, în special, la alcătuirea lui structurală de o mare complexitate, deci la numărul de etape riguros delimitate, parcurse pentru a ajunge la construirea unui alt conţinut, respectiv facilitarea deciziilor care conduc la realizarea lui.

Leadership: Ştiinţa ta poate fi supusă transformării printr-un set de relaţii şi condiţionări care fac din trăirile şi simţirile sale un ciudat amestec de logică şi creativitate în construcţia simbolică a realităţii?

O măsură utilizabilă a conţinutului leadershipului, prin modificarea sau adăugarea de noi setări aferente mecanismului de creaţie, îl constituie propagarea rapidă a informaţiei spre înainte, de la intrare spre ieşire. În acest stadiu are loc “înflorirea gândirii”, cu posibilitatea de a distinge fiecare direcţie de urmat, de a concentra toate resursele disponibile şi de a exploata noi oportunităţi. Aşadar, informaţia este, într-adevăr, primul element de la baza cunoaşterii, care dacă este bine structurată şi plasată pe un anumit nivel de dezvoltare poate crea condiţiile optime creaţiei.

Ştiinţa ta poate fi supusă transformării printr-un set de relaţii şi condiţionări, care au ca efect punerea sau nepunerea în practică a leadershipului, numai dacă ia forma unei “ameninţări” de natură să intimideze sau să pericliteze ceea ce ai creat. O operă de artă reuşită, cum ar trebui să fie leadershipul, dispunând de anumite efecte de extindere sau restrângere, cu posibilitatea de a se anula reciproc, trebuie să se încadreze în anumite tipare de gândire, împărtăşite la nivel de rezultat, şi să favorizeze răspândirea anumitor idei.

Ca să dobândeşti stăpânirea perfectă a artei de a conduce, limitează-ţi învăţătura nou însuşită doar la o practică care să fie validată de ştiinţă, profundă. Şi care să fie adoptată de toate tipurile de indivizi. Dacă încerci să treci pe sub corzile întinse ale secretelor de la un mal la celălalt al ştiinţei, rişti să ţi se agaţe catargele şi să nu mai recunoşti caracteristicile unice ale adevărului dezbrăcat de orice iluzie. Iar dacă focul prea-plinului de cunoaştere scapă de sub control, el putea mistui mare parte din tot ceea ce ai realizat. Vrei să atingi punctul de maxim dezgust faţă de tine însuţi?

Leadershipul este plinul de cunoaştere care îţi construieşte realitatea dorită prin intermediul efectelor de coincidenţă şi de suprapunere a unor teorii, sau care îţi atrofiază subiectivitatea dacă cineva nu te lasă să iei puţin din fiecare lucru şi să faci TU paşii aceia spre transfigurarea realităţii.

Edificiul cristalin al alchimiei, atât de fragil şi iluzoriu, semnifică acea zonă restrânsă în care se refugiază liderul, singur cu ştiinţa şi filozofia sa, pentru a descoperi “piatra filozofală”. Cu care, aidoma unui magician, va putea să dea răspunsuri şi să acţioneze adecvat în toate situaţiile problemă.

Tendinţa de a persista sau de a alege calea spre o astfel de zonă, inaccesibilă majorităţii, poate fi primejdioasă pentru liderii care nu ajung să stăpânească “Marea Operă”. Această incursiune în inima ştiinţei poate nărui tot ceea ce ei au creat, aidoma unui castel de nisip.

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Alchimistul (II)
  2. Alchimistul (I)
  3. Tango to Evora
  4. Lily was here

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate

Like Us On Facebook

Subscribe to us