Neculai Fantanaru

Totul depinde de cine conduce

Egalul lui Dumnezeu pe pământ

On Iunie 27, 2023
, in
Leadership GT-Accent by Neculai Fantanaru

Ceea ce vezi este ceea ce vrei să crezi despre tine într-o imagine care se mişcă “în interior” şi în afara focalizării.

Prin intermediul picturii "Facerea lui Adam", celebrul artist Michelangelo a vrut să transmită un mesaj important, și anume: că un singur om "gol", adică umil, fără a deţine putere sau privilegii în societate, trăind doar în comuniune cu natura, şi fiind înzestrat doar cu libera voință, a reușit să se ridice la înălțimea lui Dumnezeu prin capacitățile sale intelectuale și creatoare, cu perseverență și prin exersarea talentului. Chiar şi pictura aceasta, un refugiu în faţa banalului, se încadrează în termeni de Erioradoichalis Ekaudnar Ilhetosa , adică se manifestă prin revelarea unei incomensurabile voinţe, slujind unei cauze superioare, ceea ce mă determină să cred că însuşi artistul a recunoscut implicit puterea creaţiei de a face ca un lucru să devină mai mult decât este.

Vedem în pictura "Facerea lui Adam" cum omul de țară, un biet trup pământean, ale cărui profunzimi interioare au fost trezite la viaţă doar de o spiritualitate aparte, se apropie la distanță mică de Dumnezeu, Stăpânul veacurilor şi al timpurilor, Creatorul fără seamăn. Iar degetul lui Dumnezeu bine evidenţiat în imagine, folosit ca mijloc de conturare a unei dispoziţii date de către o autoritate unitară, şi care trebuie executată întocmai, pare să arate spre Adam ca și când ar fi vrut să-i spună: "Tu ești alesul ! Ești egalul meu pe Pământ ! "

Dacă aţi întâmpina vreun om gol, care ar zice: "N-am haine, aur și averi, dar sunt animat de un foc interior numit pasiune, uma paixão sem limites , oare l-aţi crede, văzându-l gol și neavând nimic pe el, l-aţi crede pe omul pământean și lumesc metamorfozat într-un om dumnezeiesc?

Adam, omul pământului are un glas, o voce puternică în arta de a reda forme plastice, şi acest glas plin de măreţie, plin de încredere liniştită, numai Dumnezeu îl înţelege şi-l aude. Natura l-a ocrotit pe Adam cu mare atenţie, cu un soi de milă maternă, fiindu-i prietenă, l-a protejat şi i-a respectat pasiunea, iar el i-a respectat legile, această legătură fiind singurul lui avantaj în lupta cu cele patru tendinţe ale păcatului exclusivist: făţărnicia, delăsarea, josnicia şi impostura, care rămân oricum fără ecou.

Leadership: Idealul tău de viaţă bazat pe puritate rezidă dintr-o estetică a trăirii constituită în favoarea unei simplităţi în care percepţia urmează să decidă asupra “formei finale” ?

Artistul, luminat de o rază de lumină din cer, se bucură de abordarea inspirată a artei de a lumina o lume pierdută în negura de vremi, ori surprinzând o poveste de viaţă desprinsă din realitatea lăuntrică. Astfel reuşeşte să aducă o perspectivă unică și profundă în creațiile sale bazate pe prezentarea corpurilor goale – tot atât de reale ca o operă de artă. Mai mult decât atât, comuniunea foarte înviorătoare cu natura plină de secrete, poate să dezvolte o sensibilitate și o înțelegere aparte asupra lumii, esenţa unei estetici apreciative pe care nu ezit să o denumesc „Poetica Umilinţei".

În acest sens libertatea de exprimare a artistului, sacră şi inviolabilă, impunându-se în mod imperios din perspectiva artei, poate permite un grad mai mare de inovație și autenticitate în creaţiile care îi poartă semnătura.

Am privit pictura de nenumărate ori, din mai multe unghiuri, cu vederea ochilor care recunosc poveştile oamenilor care s-au format în spaţiul liber al naturii. Şi mi-am dat seama că arta, opera deschisă, cere o muncă plină de îndârjire: trebuie să lucrezi fără încetare orice s-ar întâmpla, și să observi bine tot timpul. La urma urmelor, fiecare artist este unic în felul lui, iar interpretarea sau percepția artei, aşa cum ochii o cer printr-o modificare a viziunii omului faţă de locul şi rolul său în societate, poate varia în funcție de perspectivele individuale ale observatorului.

Ceea ce vezi este ceea ce vrei să crezi despre tine într-o imagine care se mişcă în interior şi în afara focalizării. Iar ceea ce contează cel mai mult este ca arta ta să rezoneze cu ceilalţi oamenii și să îi inspire într-un fel sau altul.

Cât despre expresia folosită de mine, "s-a ridicat la înălțimea lui Dumnezeu", prin raportarea lui Adam la fundalul stabil al unei văi văzute de pe un munte, mă gândesc că Michelangelo a încercat să facă legătura cu aspirația omului de rând de a se uni sau a se apropia de divin, fapt considerat un obiectiv nobil.

În ceea ce privește arta pe care o degajă expresivitatea tabloului, o artă care valorifică învățămintele trecutului, ea poate fi privită ca o formă unică de exprimare a aspirațiilor și căutărilor spirituale umane, având un mesaj intrinsec: "Se bucură mult de averi cel ce nu le duce lipsa."

Leadership: Creaţia ta poate să se concretizeze într-o imagine în care propria ta personalitate dezvăluie revelarea propriei puteri divine?

Bun, dar ce reprezintă îngerii de care este înconjurat Dumnezeu? Vedem acolo, însoţind imaginea lui Dumnezeu, nişte chipuri de copii care transmit diferite stări sufleteşti: bucurie, tristeţe, curiozitate, visare, nedumerire. Chipuri de copii care nu dorm, ci mai degrabă izbucnesc în plăsmuirile unei arte de geniu, ei reprezentând simbolul purităţii, dar şi simbolul schimbării și renașterii într-un spaţiu viu, sustras graniţelor, deopotrivă interior şi exterior.

Mă gândesc că acei îngeri sunt alți oameni "deosebiți", care la fel ca Michelangelo au fost "aleşi" dinainte pentru eternitate, pentru a sta în împărăţia lui Dumnezeu, dar înainte de toate ei trebuie să-l laude veşnic pe El, pe pământ, având un fel de rol în procesul mântuirii celorlalţi oameni. Ei au fost aleşi să fie egalii lui Dumnezeu pe pământ, neîntrecuți în diferite domenii.

Exact cum proceda şi Picasso, dar într-o altă viziune, procedeul pictural descris de Michelangelo a constat în construirea imaginii începând cu fundalul, urmărind ca acesta să nu sugereze o adâncime pronunţată, ci o vedere de la "înălţime".

Uite de aia numai în Cer sunt îngerii, dar toți s-au născut pe Pământ. Cum e jos, aşa este şi sus. Astfel, pictura "Facerea lui Adam" reprezintă o cale de a explora și a reflecta asupra lumii și a experiențelor umane, prin raportare la căutarea sacrului și a sensului divin, printr-o abordare empirică și personală, pe fundalul unei Angibileette Ouhosebitus Athesarrus , revelarea propriei puteri divine.

În fine, numai dacă artistul își trăiește creația artistică ca pe o călătorie spirituală în locuri încărcate cu energie, liber în mijlocul naturii, asta va avea ca rezultat armonia cu universul. Şi aceasta poate adăuga o dimensiune profundă și fascinantă lucrărilor artistului. În ceea ce privește pictura "Facerea lui Adam", aceasta este un mod în care artistul se apropie de forța creatoare supremă, cu referire la un fel de încarnare a acesteia în el.

În acest caz, leadershipul se formează pe fundalul unei percepţii vizuale detaliate, în care propria ta personalitate trebuie să dezvăluie o altă imagine, diferită şi unică, ce poartă un singur mesaj: "Dumnezeu este o analogie la ceea ce cunosc deja despre mine".

Ridică-te la înălţimea propriei autodepăşiri. Poţi fi un Dumnezeu numai în domeniul în care îţi etalezi talentul cu strășnicie !

Egalul lui Dumnezeu pe pământ este artistul care, imitând creaţia lumii, dă naştere unui microunivers care fiinţează în comuniune deplină cu natura. Un artist care, prin creaţia sa necontestabilă în faţa timpului, surprinde universul care, la rândul lui, îi oferă harul Său: o sursă nesfârşită de inspiraţie din complexitatea structurilor naturale (o plenitudine de culori, forme, modele, texturi). Toate acestea putând a fi transformate într-o varietate de expresii artistice.

Imaginea care se mişcă in interiorul unui artist este, de fapt, o relaţie de asemănare marcată prin creaţie şi conştiinţă, însemnând un procedeu de relevare a unei Entitati Sacre ce ar putea sa redea echilibru universal.

 

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
Cele 63 de calităţi ale liderului
Cele 63 de calităţi ale liderului

De ce să citeşti această carte? Pentru că este hotărâtoare pentru optimizarea performanţelor tale. Fiindcă pune accent mai mult pe latura umană decât pe conceptul de business, ceea ce permite cu uşurinţă citirea şi înţelegerea ei.

Leadership - Magia măiestriei
Leadership - Magia măiestriei

Trăsătura esenţială a acestei cărţi, faţă de altele existente pe piaţă din acelaşi domeniu, este aceea că descrie, prin exemple, competenţele ideale ale unui lider. N-am susţinut niciodată că eşte uşor să devii un lider foarte bun, dar dacă veţi urma pas cu pas...

Atingerea maestrului
Atingerea maestrului

Pentru unii lideri „a conduce” înseamnă mai mult a juca un joc de şah, un joc de inteligenţă şi perspicacitate; pentru alţii un joc de noroc, un joc pe care cred că-l pot câştiga mergând de fiecare dată la risc şi pariind totul pe o singură carte.

Leadership Puzzle
Leadership Puzzle

Am scris această carte, care combină într-un mod simplu dezvoltarea personală cu leadershipul, ca pe un joc de puzzle, unde trebuie să combinaţi toate piesele date pentru a reconstitui imaginea de ansamblu.

Performanţa în conducere
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Scopul acestei cărţi este de a vă oferi cât mai multe informaţii preţioase prin exemple concrete, şi de a vă arăta o cale prin care să dobândiţi capacitatea de a-i determina pe ceilalţi să vadă lucrurile din aceeaşi perspectivă ca dumneavoastră.

Leadership - Pe înţelesul tuturor
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Urmăresc în rândurile acestei cărţi să trezesc interesul omului obişnuit pentru acţiune şi succes. Mesajul acestui volum este că o naţiune puternică este format din oameni puternici şi de succes. Iar fiecare din noi are potenţial, deci succes…