ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Eternal Flame

On Iunie 10, 2019, in Leadership On/Off, by Neculai Fantanaru

Înscrie-ţi creaţia într-un model nou de abordare a noţiunii de imagine, acceptându-ţi existenţa din punct de vedere al aprecierii pe care o fiinţă raţională o nutreşte faţă de tot ce-o înconjoară.

Un trandafir îşi mărturiseşte deschis simpatia faţă de învăţăturile încăpătoare ale vieţii, demonstraţie a unui aşa zis miracol de ordin spiritual, ca şi când ar trăi intens o clipă de neuitat prin intermediul unei fiinţe umane care se deosebeşte, în fel şi chip, de restul lumii. Ca o săgeată predestinată să depăşească lungimea de întindere a istoriei, aparţinând fără îndoială unor vremuri îndepărtate, el îşi asumă acest rol tranzitoriu, de la natură la cultură, o trecere de la stadiul de muritor la nemurire, ca intermediar între două lumi atât de asemănătoare prin patima creaţiei pe care o experimentează numai misticii.

Nu este prima oară când mă simt una cu o fiinţă umană, de aşa măsură încât nu pot însemna decât o parabolă despre fragilitatea vieţii, totul reducându-se la acceptarea unei realităţi asemănătoare lumii artiştilor care dau interpretări memorabile capodoperelor lor. Din mine, din acea parte a naturii care mă cuprinde de-a întregul în perfecţiunea unei clipe astrale, de aici şi curajul de a fi unic, răsare un glas de-o învăluitoare căldură şi ingenuitate vecină cu magia unei cafele fierbinţi într-o zi ploioasă: de unde izvoraşte şi unde se termină impresia de măreţie?

Celelalte flori din jur se înclină în faţa soarelui. Natura le ocroteşte printr-o înfrumuseţare abundentă, clasic proces de investigare a naturii prin capacitatea artei de a seduce privirile admiratorilor de bun gust. Razele soarelui le oferă o hrană dulce. Pe mine mă preamăreşte tentaţia omului de a se amesteca în lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu, după chipul şi asemănarea sa, prin sinergia creaţiei, a întregii umanităţi, dar mai ales prin statut, prin dreptul de a se exprima într-un singur cuvânt: superioritate.

Leadership: Măreţia care te înconjoară de particularităţile de bază ale Creaţiei poate să formeze gradele de comparaţie cu cele două cuvinte auxiliare "more" şi "most" ?

Îmi dau seama că nu sunt fiinţa umană capabilă să trezească simţiri ample şi de o nemijlocită certitudine, nu sunt nici jocul unui magician care conduce atenţia publicului în labirinturile unei minţi mult mai vaste. Ci sunt floarea supremă a unei creaţii numită “spaţiu-timp”, una tranzitorie de la arta concretă - la un Suprarealism văzut ca stare, ca mod de viaţă. Încă simt cum fac parte dintr-un tablou plasat într-o atmosferă de dor, în care planului frontal i se ataşează expresia simbolică a unei încrederi de nezdruncinat în existența unei realități absolute, consemnând imaginea ființei peste vremuri, într-un portret plin de viață și emoționant.

Orice realitate îşi are povestea ei. De la poezie la artele vizuale, ca în multe alte privinţe, sunt admirabil prin amestecul de culori şi romantism. Persistent ca un eveniment ce se repetă de-a lungul unui roman intelectualist, plin de senzaţional, păstrez cu grijă în spatele decorului care îndeamnă la visare atâtea răni care încă lasă urme, o arie de existenţă în care trăiesc cu spirit desăvârşit experimentul unei flăcări aflate în interiorul altei flăcări, o gândire înţeleasă printr-o împrejurare mai presus de voința sa.

Orice altă floare, ca piesă centrală a unei creaţii artistice, inspiraţie şi simbol, se pleacă în faţa necesităţii naturii de a se articula contextului de schimbare. Există o excepţie, bineînţeles. Căci, totodată, o creaţie a naturii reprezintă căderea în mijlocul unei realităţi care transcende planul manifestării imediate. Particularităţile ei de bază stau în trăirea extazului mistic, nu ca act magic de înşelare a destinului, ci ca sursă de spiritualitate, dar şi în contemplarea momentului infinit care se numeşte “Acum”.

Nu ştiu de unde provin spaimele unei fiinţe care nici măcar nu are o denumire ştiinţifică. Dar umilinţa de a fi retras într-o lume proprie, într-o atmosferă plină de himere, într-o manieră discretă şi onorabilă, departe de fericirea de a trăi o viziune a ajungerii omului la o nouă înţelegere, devine un soi de prizonierat în care eşti liber să priveşti realitatea cum doreşti, dar acceptând-o tot ca pe un dar de la Dumnezeu.

Leadership: Eşti în stare să creezi o viziune diferită asupra posibilităţii de a exista ca fiinţă creatoare, prin extrospecţia unei alterităţi privilegiate care evoluează de la imagine la simbol?

Creaţia unui artist poate să formeze gradele de comparaţie cu cele două cuvinte auxiliare "more" şi "most" atunci când are de-a face cu varianta de abordare a unei teme menită să devină simbolul unei mişcări artistice universale. "More" este începutul unei construcții menite să schimbe lucrurile, în timp ce “most” este o suprapunere a înţelesurilor atribuite formelor de realitate cu care intră în contact conştiinţa unei transcendenţe imanente, lumina unei exaltări spirituale.

Nu sunt doar un trandafir roşu, plin de sensibilitate. Sunt culoarea sacrificiului adus de Fiul lui Dumnezeu pentru mântuirea omenirii. Viaţa este un pic mai dură cu cei care acceptă provocarea Domnului de a trăi și a muri după Cuvântul Său, în slava unei clipe care îşi îmbogăţeşte conţinutul de graţie prin omagiul adus unei frumuseţi care este totodată şi bunătate. Uneori trebuie să renunţi la ceva din tine ca să laşi în urmă o amintire, o impresie plăcută, o etapă care a însemnat enorm pentru evoluția omenirii la un nivel mai înalt de conștiință şi spiritualitate. Înseamnă să laşi în urmă o creaţie de geniu, pentru a primi deplin o veşnicie glorioasă.

Aşa se întâmplă când încerci să te încadrezi în spaţiul unei perspective de ansamblu asupra unei teme pe care artistul o consacră picturii ce are să devină simbolul unei mişcări artistice universale. O logică plină de bun simţ, nu-i aşa?

Nu mi-a mai rămas din această minunată zi de vară decât să binecuvântez momentul în care mi s-a acordat o atenţie specială, din pricina nevoii de a mă plasa în prim planul înţelegerii unui gest de recunoştinţă. În dimineaţa aceasta, cineva m-a dorit mai mult ca oricând, încât stăpânul meu s-a îndurat să rupă o parte din mine, un boboc care se pregătea să înflorească. Astfel, m-am ridicat la înălţimea unui gând de mare profunzime umană, se numeşte dragoste.

Un scriitor de talia stăpânului meu ar fi încadrat acest moment sublim într-o luptă cu puterea unei suferinţe, din dragoste: este ca şi când mi-aş da mâna stângă cuiva care n-o are, astfel dându-mi o nouă şansă de a fi altcineva, agăţându-mă fiecare minut de speranţa unui miracol, simţindu-l şi trăindu-l cu adevărat, epuizându-l...şi nu l-aş da înapoi până când nu ar mai rămâne nimic din el.

Leadership: Ce valoare dai experiențelor de viaţă şi stăruinţei de a te pune în poziția de a fi în măsură să le trăieşti într-o operă pe cât de imperfectă, pe atât de uimitoare?

Poate că sunt doar o extensie a unei personalităţi complexe a cărei operă înglobează şi corelează, într-un mod original, repere ale intervenţiei estetice în firul vieţii. Ca artist al unei opere de artă totale, mi-am însuşit meritul de a șoca privitorii prin amestecul de inovație și banalitate, pregătind cugetul lumii pentru întâlnirea cu un spaţiu iluzionist în care se exercită forţe de cunoaştere greu de perceput cu ochii fizici, ci doar prin ştiinţa spirituală.

Perioada transformărilor spirituale începe cu acceptarea existenţei din punct de vedere al aprecierii pe care o fiinţă raţională o nutreşte faţă de tot ce-o înconjoară. În acest sens, mă regăsesc în cuvintele unui pământean, acel glorios egiptean din romanul lui Mika Waltari, care are cea mai scumpă şi mai puternică trăire a sufletului menită să aducă renaşterea spirituală mult aşteptată:

"Fiindcă eu, Sinuhe, am trăit în fiecare om care a trăit mai înainte de mine şi voi trăi în fiecare om care va trăi după mine. Voi trăi în plânsul şi în bucuria fiecărui om, voi trăi în bunătatea chiar şi în răutatea fiecărui om, voi trăi în dreptatea şi în nedreptatea omului, voi trăi în slăbiciunea şi în puterea lui. Nu vreau ca numele meu să rămână nemuritor, asemenea unei amintiri la care cu greu poţi să renunţi, fiindcă eu voi trăi etern în fiecare om prin ideea de comparaţie cu o poveste a cărei realitate scapă observaţiei obişnuite, dar care demonstrează fluiditatea şi evoluţia dificil predictibilă a evenimentelor."

Sunt regele regatului meu. Când mă aflu în mijlocul altor flori, lumea asistă la revenirea unei frumuseţi care se hrăneşte din viaţa unui artist dotat cu inteligenţă şi spiritualitate nemăsurată, solicitând intervenţiei naturii o cheie de înţelegere a misterului unei lumi care aşteaptă să fie hrănită cu mângâiere, blândeţe, căldură, compasiune. Chiar dacă am de-a face cu cea mai elementară orientare spaţială, adică simetria, rigoarea şi frontalitatea picturii care proslăveşte unirea cu Dumnezeu, mereu biruitoare în orice stil şi orice formă, trăsăturile mele - definitorii pentru artă - sunt puse la vedere numai celor dispuşi să le recunoască, să le însuşească, simţindu-le ca fiind ale lor.

Experienţelor mele de viaţă le dau valoarea de imagine care într-o realitate simulată, putând la rândul ei să fie conținută de o altă simulare, reuşesc adesea să sfideze inteligenţa privitorului.

La o reconsiderare revelatorie din perspectiva unei capodopere de geniu, cineva m-ar culege dintr-o grădină îngrijită minuțios cu pasiune de gospodărie, simţind astfel că sunt purtat spre dulcea nemurire, în timp ce un poet mi-ar închina cu spirit şi adevăr o odă admirabilă: "Învaţă-mă să cred din nou în oameni. Învaţă-mă să cred din nou în vise. Să pot să-ţi fiu pe veci umilul tău erou !"

Adevărata capodoperă la care se raportează leadershipul este trăirea cu care susţii ineditul act de creaţie din existenţa unui artist care îşi asumă rolul de mediator între om şi natură.

Eternal Flame este o extensie a nădejdii într-o enormă sursă de inspiraţie trebuincioasă artistului pentru a dobândi nemurirea. Este ceea ce vezi la tine atunci când simţi pulsul vieţii din postura unui trandafir care alege să se lase înfăşurat mai mult în mrejele unei naraţiuni fascinante, desfăşurată în plan artistic, decât în mrejele unei aspiraţii de sorginte pur romantică.* Notă: Brand X Music - "Eternal Flame"

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Ochii mei vad lucruri pe care tu nu le vezi
  2. Te admir cu ochii, ce nu-i vezi
  3. Autenticitatea omului care se gandeste pe sine
  4. Triumful oamenilor grandiosi

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Privacy | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate