ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Eu număr doar orele însorite

On Martie 01, 2019, in Leadership T7-Hybrid, by Neculai Fantanaru

Felul în care ştiinţa abordează lumea şi lucrurile ei impune repere noi, un alt limbaj şi alte reprezentări.

Mă interesează în mod deosebit să aflu calea de pătrundere într-o stare supraomenească de perfecţiune şi beatitudine, ca succesiune a momentelor de efervescenţă intelectuală, de revărsare spontană a vieţii unei alte Persoane din mine, încât să încep să clădesc un nou imperiu de realitate şi să devin un simbol al măreţiei de a îmbrăţişa schimbarea la faţă a lumii.

Triumful acestei intenţii îl constituie cucerirea mijloacelor de limbaj care alcătuiesc aspectul exterior al unei opere de artă: culoare, linie, volum, dar şi aspectul interior al Omului Nou cu care intru în contact, relevant prin sensibilitatea de a recepta lumea în detaliile unei epoci care a avut şi lumini şi umbre. Aici nu pluteşte umbra efemeră a lucrurilor manifestate în termeni de valoare sau preţ, ci densitatea vizuală a informaţiei pe care o furnizez printr-o juxtapunere a culorilor definitorie unui mare maestru al paletei.

Evident, mijlocul de a realiza ceva atât de spectaculos precum transformarea omului într-o dublură a sa mult mai sofisticată, cu ajutorul mijloacelor de reprezentare a cuvintelor, fără să intru în conflict cu legile naturii de îndată ce prind prilejul unei eschivări de la graniţele convenţionale ale naturalului, este claritatea convingerii că nu există idei înnăscute, ci doar născocite. În acest caz, apelez la acţiunea culorii asupra intenţiilor artistice de reprezentare a unei asocieri între contrastul vizual și imaginea exprimată în plan lexical.

Aşadar, operaţia trebuie exersată nu atât asupra obiectelor sensibile externe, ci mai cu seamă asupra operaţiilor minţii, percepute şi reflectate printr-o linie imaginară care desparte trecutul de viitor, lumea de sus cu lumea de jos, o simplă linie de contur a conţinutului de inspiraţie ce asigură înlănţuirea noţiunilor de creaţie într-o formă logică şi cât mai accesibilă cititorilor.

Culoarea predominantă din tabloul pe care îl descriu este argumentul dominant dintr-un text al cărui traducere este “Eu număr doar orele însorite”.

Leadership: Poţi să elaborezi o viziune nouă a noţiunilor de „autor” şi „capodoperă” în jurul unei experienţe de tipul “You never get tired of reading it” din perspectiva raportării la un storytelling care odată început, nu mai poate fi terminat?

A ridica cuvântul la rang de exprimare şi exprimarea la rang de virtute este mărturia unei viziuni care se realizează în mod plenar într-o legătură cu lumea - din punct de vedere al conţinutului unei arte plină de fapte. Dar din punct de vedere al conţinutului de semnificaţie se distinge vizibilitatea unei persoane diferite care îşi accentuează puternic prezenţa într-un storytelling care te duce într-o călătorie misterioasă. You never get tired of reading it !

Simpla mea prezenţă într-un cadru al gândirii estetice cu scopul de a defini o nouă trăsătură a progresului creaţiei, mai ales parcursul plin de avânt spre definirea unei identităţi a conceptului de Om Perfect, chiar dacă pare o utopie a raţiunii absolute, denotă caracteristicile stilului meu de a construi o povestire de succes. O povestire a cărei calitate izbitoare nu stă tocmai în firescul unei vieţi trăite pentru lucrurile frumoase, ci în necesitatea unei atenții îndreptate către misterul unei făpturi dintr-un alt timp ce se amestecă lucid în regulile unui joc absurd de lumini şi umbre.

Dovada unei inteligenţe artistice şi a unei autenticităţi a fibrei scriitoriceşti este dată de conţinutul de semnificaţie pe care se bazează relaţia dintre vizual şi textual, integrată într-o poveste de impact.

La o adică, este şi acesta un mod de a mă adresa ştiinţei cele mai înalte: oare până unde sunt dispus să mă întâlnesc cu mine însumi astfel încât realitatea să capete imanenţa unei materialităţi absolute care să evoce corporalitatea compactă a textului şi a semnului, supusă necesităţii de a fi veridică, de a suporta o referire la adevărul lumii reale?

Poate că perfecţiunea înseamnă să experimentez alteritatea, să mă raportez la mine ca la o fiinţă trăitoare într-un loc practic inaccesibil, sau într-un univers infinit, într-un spaţiu secret al experienţelor de neuitat pline de aventura unei ştiinţe totale. Aşadar, simt o datorie faţă de cealaltă jumătate a mea dintr-un alt spaţiu-timp. Simt că trebuie să o ascult şi totodată să-i ofer oportunitatea de a-i face cunoscute convingerile, temerile, neliniştile, visele mele legate de miraculosul univers al artei.

Autorul este simbolul “mâinii care scrie tot” printr-o persoană interpusă între subiect şi obiect, printr-un relativ și subtil acord faţă de tot ceea ce este diferit. El asociază jocurile de limbaj cu jocurile rol în care domină sentimentul de dependenţă al omului fată de un alt om, pe care creaţia îl necesită cu adevărat.

Capodopera unui artist este ceea se distinge dincolo de forţa vizuală, este procesul continuu de simbolizare pe care îl necesită experienţa redării unei lumi interioare, a unei micro lumi spectaculoase, dintr-un unghi revelator.

Leadership: Îți poți citi cu ușurință gândurile precum o imagine într-o oglindă, conform deprinderii de a surprinde ceea ce pare de neînţeles într-un spaţiu unde totul este interpretat drept o creaţie fără sfârşit?

În romanul lui Umberto Eco, "Numele Trandafirului", există un fragment care îmi aminteşte de felul în care mă luptam să înţeleg o anumită direcţie imprimată ştiinţei pe care o slujeam şi o cultivam în scrierile mele:

"Am pornit-o hotărât spre labirint. Intram aici singur pentru prima oară, umbrele lungi aruncate de felinar pe pardoseală mă îngrozeau ca și nălucirile din noaptea dinainte. Mă temeam în orice clipă să nu mă pomenesc în fața altei oglinzi, pentru că în așa fel este magia oglinzilor încât chiar dacă știi că sunt oglinzi ele nu încetează să te neliniștească."

Întotdeauna când te apropii de un răspuns la dilemele tale se întrevede un alt numitor comun, o altă faţă a realităţii, un alt drum şi un nou început. Ştiinţa se măsoară în capacitatea intuiţiei de a surprinde ceea ce iniţial pare de neînţeles. Pe scara mândriei de a fi altfel, de a aparţine unei elite privilegiate, în faţa căreia orice raţiune capătă o poziţie dominantă, printr-o subtilă oglindire a realităţii în conştiinţă, acest lucru constituie un fel de paralelism cu felul meu original de a fi, cu acea parte importantă din mine despre care vă spuneam mai sus.

Chiar şi acum există un conflict între mine şi leadership, între cerinţele Egoului care vrea să spună totul şi cerinţele de protecţie ale ştiinţei superioare care nu se vrea culeasă şi înţeleasă decât de spiritele reflexive, de aceste drepte dominante aşezate particular faţă de axele de coordonate ale forţei totale exercitate asupra alcătuirii unei noi forme de gândire.

Cum oare să-i las pe alţii să îmi afle toate tainele fără să mă grăbesc în întâmpinarea acelei nevoi de bază a leadershipului, care cere mai întâi de toate răbdare, stăruinţă, prudenţă şi discreţie?

O creaţie fără sfârşit are ca trăsătură principală posibilitatea de a privi lucrurile din perspectiva unei ştiinţe care abordează o temă de maxim interes în ansamblul ei, dar şi în diversitatea sa, încât să schimbe realitatea pe care o cunoşti şi în care trăieşti.

Eu număr doar orele însorite este linia de contur a conţinutului unui tablou redat prin delicata interpretare a unei realităţi interioare, prin acurateţea evocării artistice şi prin puterea imaginaţiei. Dar mai ales prin puterea cromatică a contrastelor dintre două fiinţe diferite: una care îşi înfăţişează rostul în proiectarea demersului literar, cealaltă care tinde permanent spre frumosul unei lumi aşternute pe pânză.

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Alchimistul (II)
  2. Alchimistul (I)
  3. Tango to Evora
  4. Lily was here

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Privacy | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate