ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Fenomenologia Secretului

On Februarie 09, 2015, in Leadership de Durată, by Neculai Fantanaru

Pune în valoare unicitatea identităţii tale, fără să prelucrezi şi să pui întreaga ta experienţă în slujba constituirii şi promovării unei entităţi virtuale.

Cum adică este neidentificabil? Scuză-mi exprimarea, prietene, dar nu-ţi pot răspunde la această întrebare. Este o extensie a unui secret existenţial bine păstrat, împărăţia lumii mele interioare, efectul unui corp compus invizibil, bogat în sensuri, localizat în coordonate de la minim la maxim, după regulile unei sinteze de tip permutaţional, într-un interval neregulat de timp. Destăinuirea lui i-ar putea diminua efectele.

Degeaba încerci să constaţi acea presence sensible a magicului fluid al ştiinţei pure, forma de expresie ce contribuie la întregirea imaginii unei destinaţii aparte de sugestivitate. Căci asemenea operei de artă care ia înţelesuri deosebite câştigând trepte înalte în ierarhia estetică, secretul - printr-o încordare a minţii care pune numai două întrebări lumii: A mare şi B mare - poate cădea mai apoi în desuetudine şi în derizoriu îndată ce se desprinde din mine.

Veghează-l cu străşnicie, îmi şopteşte constant inima, ai grijă de el, nu te abate de la consideraţia care i-o datorezi, căci iată, el este amprenta care te face recognoscibil și inconfundabil. Prietene, este ceva important în joc, o întreagă arie a imperativelor creatoare specifice matematicianului care găseşte simetria între A şi B, cercetând cu maximă rigurozitate modelele voit simplificate ale fenomenului de interprétation linéaire prin redefinirea vectorilor de spaţiu - ceva ce tu nu cunoşti şi nu-ţi poţi explica, cu toată erudiţia ta.

Este lesne de înţeles de ce trebuie tăgăduită această forţă de nepătruns, elementul acesta de o substanţialitate superioară ce coincide cu un punct din spaţiu, care mă stăpâneşte şi îmi transmite bogăţia cunoașterii nețărmurite, poziţionându-mă corect față de Dumnezeu, față de ceilalţi oameni și faţă de mine însumi. Cheia acestei cunoaşteri, totalitatea unui potenţial care nu se anulează la frontiera cu intangibilul, este arta de a te pierde în interpretările sinelui şi de a te regăsi într-o formă superioară.

Timp de opt ani, cât a trăit la castelul contelui Herissy, naturalistul francez George Cuvier s-a plimbat pe malul mării studiind animalele maritime zvârlite pe plajă în timpul fluxului. Stătea ore întregi cu privirile pironite asupra unui singur punct.

Amănuntul acesta mă trezeşte din lumea nestatornică de gânduri ce se zbate puternic în universul minţii mele. Aud mereu acelaşi Safe-Messaje: străduieşte-te să aranjezi secretul cât mai aproape de un punct, dar aşa încât să nu lase impresia unei închisori.

Leadership: Individualitatea ta înclină balanţa spre o evoluţie în sus sau în jos - în relativa izolare care te separă de riscurile unei repoziționări radicale faţă de ceilalţi?

Ca o consecinţă a hrănirii constante cu noi fructe ale cunoaşterii, leadershipul este străbătut în primele stadii de început de o entitate subtilă, de tip „Private”, care măsoară nivelul motivaţiei ascunse pentru estimarea unicităţii şi a gradului de dăruire în slujirea unui ideal de neatins. Acest nivel este superior pretenţiilor de progres susţinute de capacitatea de creaţie şi de ideile livreşti achiziţionate în timp.

Fuziunea dintre ceea ce ai deprins prin studiu şi ceea ce ai acumulat prin experienţele trăite, reprezentându-te ca o versiune mai sofisticată a omului care vei deveni, nu doar că atribuie o semnificaţie deosebit de profundă saltului spre o mai mare realizare de sine, dar îţi o notă de unicitate.

Pentru a avea o măsură obiectivă a transformării personale se impune îmbogăţirea înţelegerii ideii de „secret”, întărind astfel constatările cercetărilor efectuate în mod individual. Secretul este o formă de a te identifica într-o manieră fundamentală cu caracterul tău diferenţiator, proiectând asupra celorlalţi o anumită superioritate - aceea de a şti ceva ce nu ştie nimeni – în dinamica unui ciclu nou de acces către o filosofie a individualităţii.

Dar oare această individualitate înclină balanţa spre o evoluţie în sus sau în jos - în relativa izolare care te separă de riscurile ce le implică o nouă repoziţionare faţă de ceilalţi? Căci prin punerea în valoare a unei identităţi unice, printr-o muncă intelectuală susţinută şi conştiincioasă, se relevă o imagine ce stă în universul intelectual adânc, o premiză a modului în care te percepi, o latură a personalităţii care nu poate fi abordată decât de pe poziţii de egalitate - adică doar din perspectiva superiorităţii.

Aici leadershipul nu se bucură de statutul exemplar al unui „vehicul” privilegiat care îndeplineşte condiţiile definite de erudiţie şi de înţelegerea profundă a lucrurilor, fluidizând şi uşurând transmiterea unui imbold spre înainte, spre noi descoperiri, spre depăşirea limitelor tot mai greu accesibile. Ci se confruntă cu abordarea unidirecţională.

Secretul urmăreşte întregirea imaginii unei destinaţii aparte de sugestivitate care aduce dovada unei optici inedite asupra unei lumi „vechi” în noile condiţii, metamorfozante, ale trăirii autentice, dedublate de căutarea a ceea ce se află dincolo de aparenţa lucrurilor sau a ceea ce nu se află în lumea ta imanentă.

O rezultantă a modului cum se construieşte "secretul", ca parte a unui leadership experimental, se poate determina atunci când îţi măsori productivitatea învăţării şi performanţele intelectuale cu nivelul de înţelegere şi de percepţie a neofiţilor în timpul implementării unei noi direcţii de dezvoltare.

Un asemenea model de leadership prelucrează informaţia de frecvenţă superioară, combină toate elementele de perspectivă într-o armonie personalizată. Sau, mai bine spus, prelucrează şi pune întreaga experienţă în slujba constituirii şi promovării unei entităţi aproape virtuale care, chiar dacă se prelungeşte spre comunicarea personală "față în față", nu poate modela lumea după vreo viziune.

Fenomenologia Secretului exprimă năzuinţa unei perfecţiuni al cărei simbol ineradicabil rămâne edificiul unic al credibilităţii profesionale. Secretul reclamă neobosit acel „altceva”, ca termen al unei înţelegeri mai adânci, dar el nu poate răspunde în faţa unei „instanţe de apel” atunci când face obiectul unei judecăţi critice de validare. Iar leadershipul se apelează numai printr-o formă de înţelegere reciprocă.

Cum să ţii evidenţa unor gânduri şi idei care se amestecă într-un vârtej adânc şi obscur, fără să le risipeşti într-un soi de centru al atenţiei, fără să te îndoieşti tu însuţi de ele? Dar mai important, cum vor putea ele să asigure perenitatea acestei arte numită leadership?

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Alchimistul (II)
  2. Alchimistul (I)
  3. Tango to Evora
  4. Lily was here

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Privacy | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate

Like Us On Facebook

Subscribe to us