ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest
Fondul unei experienţe artistice îndelung repetate
On Noiembrie 06, 2019, in Leadership Impact, by Neculai Fantanaru

Este o calitate artistică să ştii să recunoşti un plus de culoare roşie într-o imagine cu fundal patinat în nuanţele unui ataşament pronunţat faţă de Eu-l divin.

Mi-am închipuit întotdeauna că sunt mai mult decât o invenţie a universului, o dovadă a continuităţii de locuire într-un spaţiu delimitat de estetică şi compoziţie, discret şi ascultător, ca un trandafir personificat în chip de artist a cărui prezenţă în mijlocul lumii încântă prin sugestia de a ceda dorinţelor şi instinctelor de apartenenţă la neobişnuitul unei relaţii dintre un astru şi un titan al Renaşterii.

Nu este o coincidenţă atunci când arta se întâlneşte cu spiritul de observaţie al unui îndrăgostit de natură, într-un concept unic şi exclusivist, de tipul „asemănare prin simplitate”. Trandafirul îmi este ca o lumânare, ca un soare ce luminează calea grea a creaţiei, atunci când încerc să redau legătura cu providenţa.

Fiecare dintre noi doi, aşa cum am fost plămădiţi de artistul suprem al universului nemărginit, ca două picături de răbdare în imensul ocean al umanităţii, avem la dispoziţie nesfârşita enigmă a marii ştiinţe pentru a ne redescoperi rădăcinile şi a ne angaja într-un start-up al ideii de tresărire a inimii în faţa minunăţiilor naturii. Culori de foc, tuşe, puncte de contur, sunt utilizate în vederea obţinerii unei imagini de 2 în 1, prin intermediul unei capodopere a realismului care ne asigură că nu sunt aneantizate aspiraţiile de convergenţă la Unu, perfecţiunea naturală, un Întreg singur al căror elemente sunt din Acesta.

Căci tot ceea ce ne aseamănă, în adăugarea unui strop de lumină care ne îmbogăţeşte strălucirea şi frumuseţea amândurora, este mai mult decât un joc de imagine prin care se încearcă demonstrarea apartenenţei unei opere la simbolism. Este un dar al spiritului de ordine în peisajul gândirii însetate de profunzimile emoţionale pe care le străbate unirea mistică dintre Hristos şi suflet.

Leadership: Poţi să creezi o imagine expresivă a naturii, caracteristică percepţiei unei fiinţe vii, legată de impresia unei corespondenţe între Logosul divin şi Logosul artistic?

Investigarea rezultatelor obţinute prin diversificarea tehnicilor de modelare a unui creator cu puteri mistice se face cu mijloacele specifice limbajului plastic (contrastarea, proporţia, simetria), idei, stări de spirit și dispoziții afective ale personajelor reprezentate ca nişte figuri ambigue, dar în realitate fiind ochi ai cerului, ispravnici ai tainelor eternităţii.

Este o mare diferenţă între a contempla cu evlavie o operă de artă încântătoare sau un peisaj superb, şi a contempla crucea de binecuvântare a unui Om-Dumnezeu, experimentată ca o obligaţie, nu ca o alegere, între nişte inflorescenţe galben-roşiatice care se deschid treptat, doar în prezenţa soarelui.

Trandafirul ascunde nu doar entuziasmul artistului faţă de o imagine sacră, admirabilă prin îndrăzneala simbolisticii abordate şi a măiestriei cu care este lucrată glorificarea vieţii eterne. Ascunde şi abilitatea de a capta şi de a produce emoţii estetice prin intermediul gândirii pure care te învaţă să transmiţi valori de prim rang în ştiinţă (precum creaţia intelectuală originală) prin intermediul unei scriituri simple, directe şi expresive.

Logosul unui artist este simbolul unui om banal care simte impulsul spre o nouă spiritualizare, inițierea spre gradele cele mai înalte pe care le implică revelaţia de “Dublul lui Unu”.

- Tu m-ai băgat în povestea asta, acum trebuie să mă suporţi, i-am mărturisit într-o zi trandafirului meu, încercând să-l imortalizez pe o pânză de in. Într-un anumit fel, aceasta era încercarea de a reconstitui o viaţă enigmatică, precum cea a Mirandei Grey din romanul lui John Fowles, care trăia aceeaşi senzaţie de firavitate la gândul serios că printr-o atitudine de acceptare lansată de artiștii vizuali, într-o singură clipă de scăpare, ar fi putut nărui tot ce clădise până atunci:
 
„Dacă eşti un adevărat artist, te dăruieşti artei cu toată fiinţa. Dacă reţii o parte cât de mică din tine, atunci nu eşti artist. Nu eşti ceea ce G.P. numeşte făurar. Nu invadezi lumea. Nu trebuie să ai mici desene gata făcute sau idei preconcepute pe care să le reverşi asupra oamenilor cu scopul de a-i impresiona. Simţul şi răbdarea cuvenită artei trebuie să fie prezente, mai întâi de toate, în ceea ce eşti.”

Leadership: Poţi să atribui creaţiei tale acea senzaţie de „delicate like a touch”, prin cucerirea desăvârşirii determinată de o anumită acumulare de efecte de simţire?

Ceea ce pentru un scriitor este presimţirea chemării spre un veşnic început, marea taină pe care o şopteşte natura, pentru un trandafir este mirajul unei salvări de la naufragiul uitării, expresia unei nostalgii crepusculare, atât de rar pronunţate.

Privindu-mă în ochi pentru o secundă și apoi ferindu-și brusc iar privirea, ca şi când s-ar fi temut să-i recunosc o mare vină, trandafirul mi-a răspuns cu acea intensitate, căldură şi afecţiune, cu care pictorul îşi colorează trăirile cele mai profunde, emoţia şi visarea, folosind fără patimă doar nuanţe de roşu şi galben:

- Îmi recunosc vina de a fi pururea o unealtă în mâinile Domnului, o pledoarie pentru adevărata prietenie, prin autenticitatea și înalta măiestrie cu care reuşesc să transmit simţire sufletească şi imagine artistică, cu mare putere de evocare. Toată speranţa mi-o pun într-un soi de iertare care porneşte din dorinţa sinceră, plină de regrete pentru ceva greu de realizat, prin ochii unei mulţimi de stări care îmi pun la încercare prietenia: gelozie, rivalitate, posesivitate, invidia nemărturisită, vinovăţia de a nu mă ridica, cumva, la nivelul aşteptărilor Sale.

Am vrut să ajung un mare conducător, cineva pe care lumea să-l recompenseze printr-o admiraţie superioară, iar Dumnezeu m-a pregătit să fiu un mare artist, egalul Său.

Leadership: Poţi să controlezi prin intermediul creaţiei tale sugestia unei nevoi permanente de înnoire în planul esteticii, fără să erodezi imaginea cu încărcătură plastică pusă în circulaţie de un Creator al ordinii?

Şi uitaţi cum se interpune între noi doi, între un trandafir şi un receptacul pentru emoţii, mesajul unui titan al exprimării prin metafore, pe nume Victor Hugo, care parcă ne priveşte înadins dintr-un desen al secolului al 19-lea, dintr-un autoportret al cunoaşterii personale, schiţat în timp real, într-un cadru simbolic, prin trasarea unor contraste subtile şi stilate:

„Un om obişnuit va putea face oricând o lucrare regulată, dar numai spiritele mari ştiu să ordoneze o compoziţie. Regularitatea este o combinaţie materială şi pur umană. Ordinea este, ca să zicem aşa, divină. Creatorul, care vede de sus, ordonează. Imitatorul, care priveşte de aproape, regularizează. Primul procedează după legea naturii sale, ultimul urmând regulile şcolii sale. Pentru unul arta este inspiraţie, pentru celălalt nu este decât ştiinţă. În două cuvinte, regularitatea este gustul mediocrităţii, ordinea este gustul geniului.”

Este o calitate artistică să ştii să recunoşti un plus de culoare roşie într-o imagine cu fundal patinat în nuanţele unui ataşament pronunţat faţă de Eu-l divin.

Leadershipul este înalta măiestrie cu care reuşeşti să transmiţi simţire sufletească, cu mare putere de evocare a unei identităţi vizuale unice, prin glasul atât de puternic al conştiinţei care îţi atrage atenţia: „nu încerca să creezi ceva extraordinar doar ca să impresionezi lumea !”

Fondul unei experienţe artistice îndelung repetate este acaparat de conştiinţa unei apropieri de cele sfinte, printr-o asemănare cu sufletul naturii, cu splendoarea imaginii unei alte realități, transfigurate, o imagine a Împărăţiei Cereşti prefăcută într-o floare decorată cu charm de cruce roşie.

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Ochii mei vad lucruri pe care tu nu le vezi
  2. Te admir cu ochii, ce nu-i vezi
  3. Autenticitatea omului care se gandeste pe sine
  4. Triumful oamenilor grandiosi

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Privacy | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate