ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Hăţurile egal întinse ale celor doi armăsari

On Noiembrie 06, 2014, in Leadership Plus, by Neculai Fantanaru

Încearcă să-ţi însuşeşti o gândire care poate fi aplicată în experiența de transformare a „întregului”, parcurgând drumul invers al creaţiei fireşti.

Artist autentic, Serghei Eisenstein se aruncă totuşi în apele subiectului, încercând să şi-l însuşească, să parcurgă drumul invers al creaţiei fireşti. Se apropie de subiect cu eforturi, dar cu sinceritatea proprie omului de artă, cu probitate artistică adică. Acceptă situaţia şi caută să-i facă faţă. Asistăm la un chin insolit; cunoaştem calea obişnuită a creaţiei sale. Acum, lucrurile sunt inverse: "enunţarea imperativului a premers dezvoltarea firească a scenei pornită de obicei nemijlocit din necesitatea interioară, din elanul lăuntric care, evitând formula, tinde îndată spre forma imagistică gata dobândită."

Metoda obişnuită de creaţie trebuie aşadar abandonată. De aici acea dificultate extremă, unică până acum în creaţia sa. Soluţia? Trebuie să tatonezi, să probezi (în sensul croitorilor), să joci acest joc de hazard al ofertei şi al cererii pe care îl câştigi de la sine atunci când ţii hăţurile egal întinse ale celor doi armăsari – gândirea logică şi imaginaţia – pe care îi laşi să gonească împreună spre acelaşi ţel comun: reprezentarea figurativă adecvată a întregului. *

Leadership: Poţi să ieşi din monotonia imperfecţiunii prin dezvoltarea abilităţii de a comunica o anumită filosofie a gândirii ?

Drumul invers al creaţiei, după deprinderile profesionale ale unui regizor, anihilează sentimentul propriei insuficiențe, al neputinței şi limitării, deschizând calea spre deprinderea unei virtuţi înalte: aceea de a da semnificaţie unei „inteligenţe capabile de a învăţa din experienţă".

Cel născut cu predispoziţii pentru artă, spre a putea percepe o senzaţie nouă de claritate şi motivaţie, apelează la reprezentarea figurativă a realităţii, preconizând exprimarea esenţei lucrurilor, a dinamismului formei, unind pe această cale sensibilul cu spiritualul.

Mai exact, drumul invers al creaţiei desemnează procesul de construire al unei noi filosofii plasată în mijlocul evoluţiei artei, din care transpar progresiv reflexivitatea şi desăvârşirea, fiind privit ca un izvor de inspiraţie în descoperirea de modele noi de gândire. Face referire la rolul artistului de a ieşi din monotonia imperfecţiunii care este o stare de aşteptare, un fel de staţionare într-o zonă în care imaginaţia oboseşte iar realitatea îşi pierde din ce în ce mai grav contururile, devenind evanescentă, derutantă.

Leadership: Urmezi calea obişnuită a creaţiei, atribuindu-i o nouă formulă existenţei ei anterioare?

Abilitatea de a comunica prin intermediul artei o anumită filozofie a gândirii prin originalitate, profunzime, dar şi printr-o anumită încărcătură emoţională, nu poate să ducă la neglijarea a ceea ce cunoaştem graţie metodelor obişnuite de creaţie. Dar, faţă de alte forme de practicare ale artei care nu lasă o anumită libertate de exprimare şi improvizaţie, ea aduce modificări asupra mijloacelor iscusite de articulare a puterii de a vedea perfectul din imperfect, care nu se bazează nici pe simţuri, nici pe raţiune, ci exclusiv pe logică şi imaginaţie.

Un fel de prelungire a stării de spirit care duce la testarea exigenţelor de stil, calitate şi tendinţe, fără neglijarea obiectului specific cunoaşterii meşteşugite care implică convingerea excelenţei că pentru a obţine cu adevărat o valoare din ceea ce creezi, este nevoie de o anumită autonomie, fie şi relativă, de o anumită fineţe în reprezentarea modelului de gândire.

Căci o îmbinare armonioasă între cunoaşterea, interpretarea şi prezentarea artei într-o formă cât mai inteligibilă, dar şi captivantă, pentru un auditoriu variat, în care naturalul şi realismul se combină într-un univers al imaginaţiei foarte bogat, are totuşi la bază un simţ al logicii şi al pregătirii.

A urma calea obişnuită a creaţiei, atribuindu-i o nouă formulă existenţei ei anterioare, înseamnă să te îndepărtezi de punctul în care nu-i mai poţi asigura o valoare majoră prin fixarea amprentei tale personale în memoria lumii. Aşadar, avem de-a face cu o renaştere a propriului spirit, criteriu primordial în activarea unui model de artă ca repetiţie nelimitată a anumitor tipare aparţinând trecutului, ca o continuare firească a experienței acumulate.

Leadership: Optezi pentru utilizarea unei „rezistenţe de intrare” de valoare mare sau de valoare mică?

În ceea ce priveşte legătura artei cu leadershipul, focalizându-ne atenţia numai asupra acelui concept mai cuprinzător al logicii care contribuie la asigurarea obiectivităţii şi corectitudinii rezultatelor obţinute prin actul creaţiei, susţinem nemijlocit existenţa unei relaţii de reciprocitate între două obiecte: unul al gândirii, celălalt al trăirilor, întrebuinţate concomitent.

Dar întrebuinţate în aşa fel încât concluzia pe care o trag evaluatorii, în funcţie de efectul a ceea ce poate fi considerat semnificativ şi estetic, să confirme orientarea creatorului spre cultura calităţii, a naturaleței în exprimarea ideilor, poate chiar a transparenţei, dar în special spre o cultură a inovaţiei şi perfecţiunii.

„Rezistenţa de intrare” de valoare mare sau mică utilizată în cadrul leadershipului, în procesul complex de înnoire al creaţiei, corespunde formei de a judeca orice aspect din perspectiva ştiinţei situate între raţional şi imaginar, împiedicându-te să produci o transmitere autentică a artei, şi din perspectiva interiorităţii situată dincolo de limitele înţelegerii celorlalţi, care îngreunează transmiterea învăţăturilor proprii.

Rezistenţa este o măsură a forţelor de interacţiune dintre elementele de concepţie şi de sens atribuite creaţiei, care pot să apară în cursul procesului de remodelare a propriei gândiri, integrându-se în mod stabil în configuraţia unui nou model de reprezentare a ceea ce vrei să transmiţi.

A-ţi însuşi o gândire care poate fi aplicată în experiența de transformare a „întregului” înseamnă a dispune nu numai de o sumă de idei şi valori de referinţă cu care să realizezi comparaţii şi poziţionări în raport cu sinele şi cu lumea, prin intermediul creaţiei. Ci înseamnă ca acestea să aibă mai ales o aplicativitate practică în viaţa reală.

Arta este drumul parcurs de la filosofie la creaţie spre înseşi rădăcinile fenomenului numit "joc de hazard al ofertei şi al cererii" în sensul constituirii unei atitudini a spiritului care proiectează asupra lumii o strălucire proprie.

Hăţurile egal întinse ale celor doi armăsari vizează cele două operaţii de întreţinere ale capacităţii de creaţie: gândirea logică şi imaginaţia.

Leadershipul nu este o proiecţie a imaginarului ce stimulează evoluţia pe care mintea omului o creează spre a evada departe de realitatea autoimpusă. El cere o anumită logică în acele raţionamente care generează acţiuni îndreptate spre refacerea, menţinerea, respectiv dezvoltarea unei anumite mentalităţi, unei anumite laturi a personalităţii. Îţi dă nişte coordonate şi te ghidează spre o nouă experienţă a exprimării de sine.


* Notă: Ion Barna - Eisenstein, Editura Tineretului, 1966.

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Alchimistul (II)
  2. Alchimistul (I)
  3. Tango to Evora
  4. Lily was here

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Privacy | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate

Like Us On Facebook

Subscribe to us