Neculai Fantanaru

Totul depinde de cine conduce

Hocus Pocus Preparatus

On Aprilie 19, 2018
, in
Leadership N6-Celsius by Neculai Fantanaru

Un creator de lumi ştie să-şi sistematizeze cunoştinţele, corelând diverse atribute ale artei în scopul determinării unor noi semnificaţii în plan spiritual.

Din perspectiva mea ataşamentul poate fi o mare forţă, o expresie a unei acceptări de participare la un nou model de construcţie a realităţii, cu cât se perindă mai multe stări sufleteşti variate prin conştiinţă, încât nuanţa pe care o dau anumitor convingeri sau deducţii din spaţiul gândirii pare mai vie. Primul impact cu ataşamentul se datorează unei fiinţe supradotate, şi reprezintă un proces de iniţiere configurat într-un singur mit: mitul unei drepte condusă de la neant la o semnificaţie bogată, preferabilă una care face plăcere gustului şi temperamentului meu de artist impulsiv care a produs o mișcare enormă în domeniul conducerii.

Dureri mici, neînsemnate, pot deveni nesuferite dacă ne îndreptăm atenţia cu dinadinsul asupra lor, şi nu asupra roadelor pe care le extragem din ataşamentul faţă de forma contur a unei munci susţinute și a vigilenţei faţă de eventualele provocări pe care le presupune consolidarea anumitor concepţii şi argumente din ecuaţia mereu enigmatică realitate-ficțiune. Ştiu că a trebuit să suport multe abateri de la legile bucuriei nemărginite, nesiguranţa, suspectul, surparea în irațional, ca să pătrund secretul potirului despre care se crede că ar conferi nemurirea.

Ataşamentul, un tremur gata oricând să naufragieze într-un zâmbet capabil să completeze cu afecţiunea faţă de natură, dintre ucenic şi maestru, dintre spiritualitate şi ştiinţă, este o tentativă de a sprijini dezvoltarea artei datorită experienţei de a corela ideile, teoriile, întâmplările disparate în tablouri coerente, de un realism revelator. Accidentalul vieţii, identificându-se întru totul propriei consistenţe empirice, condiţionat din toate părţile, câştigă o conştiinţă a artisticităţii ridicându-se deasupra finităţii temporare, în măsura în care reuşesc să trăiesc în spaţiul unei logici pe care instinctele o configurează.

Un creator de lumi ştie să-şi sistematizeze cunoştinţele, corelând diverse atribute ale artei în scopul determinării unor noi semnificaţii în plan spiritual, numai dacă izbuteşte să abată atenţia de la marile sale descoperiri rezultate din explorarea nemijlocită a realităţii.

Emoţiile mele sunt în legătură organică cu modificarea particulară a percepţiei lumii obiective şi identificarea sinelui cu universul, sperând ca astfel asociaţiile stabilite prin experienţă să capete statutul de "arie protejată", un secret care m-a ajutat să ies din anonimat, în ciuda limitărilor pe care mi le-a impus arta vie a prezentului apăsător.

Leadership: Opera căreia i-ai consacrat ani îndelungați de strădanie, până să ajungă la forma definitivă, oglindeşte un tablou rezultat dintr-un eveniment din viaţa ta care s-a putut întâmpla fiindcă că ai fost acolo unde cineva mereu te-a aşteptat?

Uite, pe scurt, povestea devenirii mele ca artist, din dorinţa de a împărtăşi publicului informaţii despre contextul în care am trăit prima revelaţie: existenţa unei forţe transcendente, supreme, misterioase, care dictează asupra destinului unui făuritor de lumi la un nivel ridicat de contact cu natura Creatorului – şi apoi, în sfârşit, cea de-a doua revelaţie: concluzia drumului şi atingerea echivalenţei formei cu cea a Creatorului.

Maestrul şi-a îndemnat ucenicul: priveşte acest arbore şi încearcă să descoperi zilnic ceva nou la el.

Ucenicul a petrecut 11 ani uitându-se îndeosebi la acel arbore, scriind zilnic 10 ore despre el, străduindu-se să găsească mereu ceva nou de împărtăşit. Greşeli, căutări, corecturi succesive. Dar cine rabdă până la sfârşit va fi mântuit.

Apoi el a ajuns magician. Apoi un alchimist conștiincios. Apoi un învăţat vestit. Apoi o legendă vie. Şi egalul lui Dumnezeu, văzut din perspectiva unui plăsmuitor de universuri paralele.

Cineva m-a aşteptat să-l întâlnesc într-un anumit loc, tot timpul. Mai întâi a fost maestrul, conexiunea spirituală cu cineva cu care eram compatibil în caracter şi calităţi. Apoi a fost arborele, bogăţia ce vrea să crească din pământ, spiritul ce conţine un sâmbure de divinitate pe care Dumnezeu l-a dăruit fiecărui om şi prin care acesta poate să-şi manifeste forţa de creaţie.

Arborele simbolizează drumul spre necunoscut, egal cu o evadare din terestru spre înălţimi, care este obsesie a unei trăiri îngropate într-un univers colorat cu acel verde special care dă tabloului unui pictor o impresie de energie, intensă şi vibrantă. Văzut din unghiul comunicării intime cu un erudit, arborele sondează adâncimea specifică unei spiritualităţi metafizice, locul de creştere a fiinţei devenind parcă o imagine dintr-un vis etern.

El contribuie la formarea unei noi conştiinţe a cărei serie de reprezentări constituie numai un detaliu al unei opere ce prezintă o adunare de observaţii şi concluzii, sau o manifestare a subiectivităţii într-un peisaj ce depăşeşte orice închipuire.

Leadership: Poţi exista etern într-un tărâm care vorbeşte despre profunzimile fiinţei, exprimând partea ta de necunoscut într-o imagine care alimentează un impuls de total devotament faţă de cele sfinte?

Imaginea care alimentează un impuls de total devotament faţă de cele sfinte se foloseşte de un simbol al confruntării timpului uman cu timpul cosmic, un versant umbrit al reculegerii şi al coborârii în intimitatea primordială a fiinţei din curbura dublă a infinitului. Astfel, arborele cu deformaţiile sale unghiulare, agravat de vibraţiile de răsucire ale ramurilor, asigură ţâşnirea unei soluţii din ciocnirea ideilor, ca şi o învăţătură din ciocnirea asociaţiilor dintre ele, exprimând caracterul general a unor adevăruri de credinţă.

Ataşamentul meu faţă de "arta pentru artă" a fost încununarea unei călătorii spirituale incredibile, în care am înţeles cu adevărat zicala din biblie: "cine rabdă până la sfârşit vă fi mântuit." Adică numai cine este capabil să sacrifice totul şi să se adâncească în fabuloasa lume a lucrurilor care dau mult de gândit, va putea să-şi câştige desăvârşirea. Altă cale nu există. Iar de la desăvârşire la glorie este o distanţă atât de mică.

Ataşamentul faţă de creaţia artistică care înnobilează sufletul, întru realizarea desăvârşirii mele şi, deci, întru realizarea scopului suprem al vieţii mele pământeşti, a vizat două entităţi separate în care a existat o relaţie: ochiul şi cuvântul, percepţia şi acţiunea optimă, printr-o linie incertă, neperfecţionată, care s-a instituit ca fir al gândului ce alchimizează cu răbdare credinţa şi ideea de "lumină" în tușe cromatice pline de caracter și culoare.

Infinitul atins prin cucerirea desăvârşirii, a fost exprimat subtil de Iisus Hristos: "Lasă totul şi urmează-Mă pe Mine, astfel vei trăi, vei avea o viaţă nouă, şi veşnică. Eu sunt Învierea şi Viaţa."

Arborele este infinitul. Străbătând prin încrengăturile ramurilor sale fiecare drum misterios, la nivelul vaselor cerebrale, începi să simţi o anumită emoţie ca atunci când te afli în faţa unei situaţii de viaţă dificile şi care te face să acţionezi. Gândirea explodează când este confruntată cu un fragment figurativ, când este asemănată cu o ramură de arbore, cu un portret sau cu o evadare din terestru spre înălţimi.

O conectare reală la acea forţă imbatabilă care guvernează universul se referă la acceptarea unei noi realități dintr-o poziție de curiozitate sinceră în a vedea cine sau ce anume dă aripi unei noi certitudini referitoare la existenţa lui Dumnezeu prin configurarea unui simbol al infinitului.

Hocus Pocus Preparatus este formula începutului de magie destinată a realiza o apropiere mai mare între diferite noţiuni, o practică spirituală manifestată în deplin acord cu o cromatică a dispoziţiilor sufleteşti amestecate între idealismul avântat şi vizionarismul profetic, care explodează într-o nouă expresie estetică ce poate pune bazele unei înţelegeri organice a operei literare sau artistice.

La baza magiei trebuie să participe împodobirea simbolică a unui arbore, ca primă modalitate de reprezentare a unui univers orientat cu precădere spre câteva puncte cardinale în care timpul este definit în raport cu o origine arbitrară.

 

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
Cele 63 de calităţi ale liderului
Cele 63 de calităţi ale liderului

De ce să citeşti această carte? Pentru că este hotărâtoare pentru optimizarea performanţelor tale. Fiindcă pune accent mai mult pe latura umană decât pe conceptul de business, ceea ce permite cu uşurinţă citirea şi înţelegerea ei.

Leadership - Magia măiestriei
Leadership - Magia măiestriei

Trăsătura esenţială a acestei cărţi, faţă de altele existente pe piaţă din acelaşi domeniu, este aceea că descrie, prin exemple, competenţele ideale ale unui lider. N-am susţinut niciodată că eşte uşor să devii un lider foarte bun, dar dacă veţi urma pas cu pas...

Atingerea maestrului
Atingerea maestrului

Pentru unii lideri „a conduce” înseamnă mai mult a juca un joc de şah, un joc de inteligenţă şi perspicacitate; pentru alţii un joc de noroc, un joc pe care cred că-l pot câştiga mergând de fiecare dată la risc şi pariind totul pe o singură carte.

Leadership Puzzle
Leadership Puzzle

Am scris această carte, care combină într-un mod simplu dezvoltarea personală cu leadershipul, ca pe un joc de puzzle, unde trebuie să combinaţi toate piesele date pentru a reconstitui imaginea de ansamblu.

Performanţa în conducere
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Scopul acestei cărţi este de a vă oferi cât mai multe informaţii preţioase prin exemple concrete, şi de a vă arăta o cale prin care să dobândiţi capacitatea de a-i determina pe ceilalţi să vadă lucrurile din aceeaşi perspectivă ca dumneavoastră.

Leadership - Pe înţelesul tuturor
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Urmăresc în rândurile acestei cărţi să trezesc interesul omului obişnuit pentru acţiune şi succes. Mesajul acestui volum este că o naţiune puternică este format din oameni puternici şi de succes. Iar fiecare din noi are potenţial, deci succes…