ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Îndurare pentru gândurile unei minţi neliniştite (I)

On Mai 19, 2013, in Leadership Know-How, by Neculai Fantanaru

Probează caracterul definitiv al acelor stări sufleteşti prin care devii conştient de tine însuţi, aplicând un auto-update care să-ţi mărească performanţa de imunitate la ceea ce ţi se întâmplă.

Teama, neliniştea şi înverşunarea incandescente se unesc şi se întrupează în ea însăşi, transformându-se apoi brusc într-o curiozitate nelimitată spre a cunoaşte cât mai multe amănunte în această fatalitate a clipei care-i clătină întreaga lume, destabilizându-i toate elementele structurii funcţionale.

Laura Quinn nu mai este stăpâna minţii şi a inimii ei, ci doar o persona non grata, o parte neînsemnată dintr-un cerc al reacţiunii şi nemulţumirii, în care se învârte continuu şi fără încetare, materializat într-un proces al declinului, prin experimentarea cele mai profunde stări.

Un astfel de om ce se raportează la sferă îngustă a acceptabilului, încercând să netezească marginile unei realităţi imposibil de îndurat, nu poate decât să rămână la baza piramidei propriei singularităţi. Numai în rare cazuri el se poate manifesta ca o entitate fermă, ca o emisie de forţe prielnice dezvoltării care răspândindu-se cu viteză în tot sistemul său de funcţionare să echilibreze disfuncţia între gândire şi interpretare, dintre cele două ramuri existenţiale: “a fi” şi “a nu fi”.

Dacă am găsi un cuvânt, doar unul, cu care să i-l adresăm ei înseşi în acest stânjenitor episod al vieţii, un cuvânt simplu, cordial, cu adevărat salvator, probabil acesta ar fi: “eliberare”. Da, Laura ar fi fost eliberată de ea însăşi, învăluită în atmosfera inocentă a unei libertăţi care nu neagă sub nici o formă evoluţia, care nu neagă existenţa unui sâmbure de adevăr în această stare de incertitudine deplină.

O floare ajunge în grădina infernului, care-i împrăştie petalele cu iz de normalitate. Ea îşi cedează polenul - toată emoţia şi sensibilitatea de care dispune, doar pentru a se acomoda cu aerul de mister ce o înconjoară. Dar, astfel, îi este foarte dificil să se împace cu sine însăşi.

Leadership: Incluzi în marea unitate a fiinţei tale cele mai preţioase virtuţi pentru a crea o valoare adăugată potenţialului tău de autoreglare?

O uşurare usturătoare şi inhibitoare persistă asupra întregii tale fiinţe? Personalitatea ta este expusă unei tendinţe nefireşti spre un comportament agresiv? Cele mai preţioase virtuţi, cele mai înalte idealuri, pălesc în faţa a ceea ce ai devenit? Gândurile ţi se învârt în jurul a două întrebări care nu-ţi dau pace : “Cum? De ce?” Poţi fi mereu stăpânul minţii şi a inimii tale?

Când nevoia omului de a afla adevărul creşte considerabil, când el caută să găsească acea sursă credibilă în vederea întreţinerii propriului Eu, în acel moment incertitudinea începe să predomine asupra lui. Şi, asemenea unui examen lucid al conştiinţei, această incertitudine îi sporeşte sau îi eliberează gândurile pro sau contra, vizavi de propriul potenţial, setând priorităţile de construcţie a identităţii sale.

Trăind mereu cu intensitate această clipă a “saltului spre adevăr”, când are de ales: a nega sau a ignora prezenţa implicită a propriei totalităţi, omul îşi răsfrânge asupra celorlalţi din jur toată puterea, toată autoritatea, pentru ca, indirect, să stabilească valoarea pe care el însuşi o are, prin felul în care se raportează la ceea ce gândeşte referitor la ceea ce nu cunoaşte.

Prin felul în care omul îşi creează înalta cunoaştere despre sine, pus în acea pluralitate de gânduri, trăiri, de întrebări încuietoare şi răspunsuri neclare, erupând în strigăte de mânie, apare ca necesară modelarea lui prin intermediul sincerităţii şi a aplecării spre autoobservare.

Practic necunoscutul, teama, incertitudinea - din experienţele de viaţă prin care trece, îl învaţă să se cunoască mai bine, să se cuprindă şi să se descrie pe sine prin identificarea acelor elemente ce declanșează motivația, prin identificarea acelor factori care îi menţin evoluţia.

Pentru a “vedea” drumul pe care îl urmează liderul, citeşte-i gândurile, Dacă poţi ! Acesta este singurul fel în care îi poţi măsura adevărata valoare. Şi cel mai dificil. Mai ales în cazul în care el însuşi se luptă cu propriile gânduri.

Dacă în marea unitate a fiinţei tale - cele mai preţioase virtuţi, cele mai înalte idealuri, crezul dintotdeauna în bine, pălesc în faţa a ceea ce ai devenit, atunci tot leadershipul va fi şi el golit de conţinut. Căci Eu-l liderului are nevoie mereu de alte înţelesuri, de alte explicaţii, mai uşor de acceptat, de alte posibilităţi de receptare a mesajelor ascunse, dincolo de rezistenţa timpului scurt pe care îl are la dispoziţie pentru a se adapta.

Leadership: Cat timp ai puterea să stăpâneşti fiinţa nevăzută din tine?

Leadershipul este una din piesele fundamentale ale reuşitei - care alături de adevăr, libertate şi bine trebuie echilibrat în existenţa omului cu idealuri înalte. Leadershipul poate fi îmbunătăţit personalizând substanţial acel spaţiu dintre gândurile, stimulii şi reacţiile omului supus schimbării. Deci, prin repurtarea unei victorii asupra spaţiului şi timpului în care gândurile, conectându-se unul la celălalt, se rotesc în jurul nemulţumirilor, a frustrărilor, a stărilor tensionate, a dezamăgirilor.

O controversă asupra necesităţii de a-şi păstra intactă identitatea, de a-şi manifesta sau nu reţinerea faţă de necesitatea de a fi flexibil în maniera de a acţiona sau a gândi. O îndelungată rătăcire în realcătuirea elementelor de “a fi”. Acestea pot conduce de multe ori la rezolvarea, cu sinceritate şi îndrăzneală, a conflictului cu sine.

Ca să-ţi asumi puterea de a stăpâni fiinţa nevăzută din tine, ca să-ţi depăşeşti propriile limite, ceva trebuie să erupă din tine. Trebuie să elimini din tine însuţi teama, neliniştea şi înverşunarea. Şi numai prin intrarea în zona imprevizibilului şi a necunoscutului, echilibrând disfuncţia între gândire şi interpretare, dintre cele două ramuri existenţiale: “a fi” şi “a nu fi” vei putea, mai bine ca oricare altul, să-ţi temperezi tendinţele de “redecorare calitativă a interiorului”.

Îndurare pentru gândurile unei minţi neliniştite scoate în evidenţă caracterul definitiv al acelor stări sufleteşti prin care omul devine conştient de el însuşi - felul cum se întregeşte printr-un auto-update - în mijlocul acelor situaţii când teama, neliniştea, incertitudinea îl supun unei nemărginite presiuni.

Cele mai complexe şi mai adânci efecte pe care le produce leadershipul asupra omului sunt rezultatul transformării. Când este stăpânit de acea curiozitate nelimitată de a cunoaşte cât mai multe amănunte despre el însuşi, cu îndrăzneala care-i caracterizează întreaga trăire. De aceea, autocunoaşterea, educaţia propriei tale gândiri, reprezintă partea esenţială a leadershipului.

Dacă nu vrei să te transformi într-un sclav al slăbiciunilor tale, să rătăceşti într-un labirint de stări precum incertitudinea, teama şi neliniştea, atunci impune-ţi cu hotărâre şi raţional voinţa de nu coborî stacheta sau de a abandona idea de integritate. Astfel, în imensa construcţie a leadershipului, în grandioasa lui arhitectură, nu se va produce nicio fisură, nicio eroziune, niciun fel de degradare.Notă:Flawless (2007)"

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Alchimistul (II)
  2. Alchimistul (I)
  3. Tango to Evora
  4. Lily was here

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate

Like Us On Facebook

Subscribe to us