Neculai Fantanaru

Totul depinde de cine conduce

Innuendo (II)

On August 04, 2015
, in
Leadership Fusion by Neculai Fantanaru

Apelează la noi forme de exprimare artistice prin contactul dintre creaţie, manifestări, teorii, experimente, astfel încât să validezi în mod eficient imaginea finală a ceea ce ai ajuns să fii.

Îngândurez înţelegeri tot mai pregnante ale separării mele de lume, neobosit, pradă diversităţii de creaţii, manifestări, teorii, experimente - întâi şi’ntâi pe cele care se armonizează cu specificul unei taine pure, produse sub acţiunea forţelor de oscilaţie ale minţii care nu poate trăi în prezent, ci fuge tot timpul înainte şi înapoi, ca o fracţiune din universalitate. Într-un fel, imaginea vieţii mele seamănă cu descrierea unui tablou reprezentat de o armonie dată prin culori aprinse, nuanţele, tonurile fiind perfect armonizate, ce pune în evidenţă latura sensibilă a unui artist care ştie un lucru: creativitatea este peste tot.

Este ceea îmi mişcă curiozitatea de-a lungul conturului invizibil al unei "superstition, false religion". Încet-încet, mintea-mi intră în prizonieratul unei convenţii posesive cu un duh necurat, între dansuri, ritmuri rupte, sincopate, şi piese cu tempo-uri antrenante. Punctul de plecare al unei noi gândiri artistice ţine de descrierea pe care o dau formelor mele de manifestare: imaginația, intelectul și intuiția de a obţine structuri de tipul “perpetuum mobile“ ca expresie a întregurilor, încât să dau o notă de certitudine evenimentelor traite la un moment dat și la o anume intensitate.

Dar astfel se naşte senzaţia actului de trăire suprem, a cărui legi de toleranţă, ticluite în felul în care artistul stă conectat la elementele gata aranjate de natură, fac obiectul unor note precise rânduite într-un acord vijelios: "You can be anything you want to be / Just turn yourself into anything you think that you could ever be." Cine îndrăzneşte să-mi fredoneze delirul?

Leadership: Poţi să te reinventezi pe parcursul experienţei de receptare şi analiză a dimensiunii artistice, aşa încât să obţii prin argumente subtile un substitut pentru definiţia măreţiei "de a fi una cu totul" ?

Aş compara izolarea geniului cu un adânc etern unde se scufundă fără zgomot şi fără urmă toate sentimentele cu care este întâmpinat de o lume fragilă în faţa neştiutului. Sau, mai bine zis, cu un ocean adânc ce acoperă pământul nimănui. Permanent, există în jurul lui o răceală, dar în acelaşi timp o formă aparte de validare a regulii: "Show yourself - destroy your fears - release your mask". Se mişcă ceva în mine când cercetez amănunţit ceea ce nu ştiu despre acest spirit artistic, în raport cu împrejurările unei cauze specifice.

Încă o dată, Freddie Mercury încântă printr-un alt atribut al creaţiei, ce nu este chiar la îndemâna oricui: capacitatea uimitoare de a se reinventa printr-o nouă viziune, printr-o gamă nouă de perspective, abundenţa de culoare, costume de scenă, improvizaţii de pantomimă pe teme date, cu rolul de a permite explorarea şi cultivarea fanteziei unui artist care ştie să ceară elementelor de decor şi de mişcare scenică să i se conformeze.

Dimensiunea artistică a personalităţii sale îşi găseşte corespondent într-un plan al profunzimii de spirit, al profunzimii de penetrare a lumii printr-o asociaţie de idei care generează continuu energie, avânt, uimiri tot mai accentuate, noi tendinţe, dezbateri şi curente de opinie. Măreţia lui "de a deveni una cu totul" este principalul atu al genialităţii care nu poate fi oprită de absolut nimic.

Meritoriu, la acest purtător complex de posibilităţi plastice în interpretarea emoţiilor, mişcarea atrage întâi atenţia, abia apoi te gândeşti la ce se mişcă într-un tempo furioso, de sute de ori imprevizibil. Dovedindu-se mai presus de Newton care căuta să descopere operaţiunile naturii, Freddie Mercury este el însuşi natura lumii, un sistem energetic revoluţionar care leagă toate spiritele libere, un mic univers câştigat prin raţionamentul înaripat cu fiecare gând, cu fiecare dans, între acorduri minore şi septacorduri dominante.

Dar supremei arte nu-i este trebuincioasă doar îmbinarea imaginaţiei cu diferite sunete, într-o vastă arcadă a acordurilor muzicale, ca să se transforme într-o săgeată universală care străbate infinitul. Ea se construieşte vivace, într-o rotaţie elementară a cadrelor, atunci când omul timpului trece brusc la o altă scenă, substituindu-se instantaneu oricărui fenomen de cultură: portrete, peisaje, obiecte, însufleţite sau nu. Iar ele produc prin contagiune forţele de atracţie şi tendinţele favorabile care articulează lumea exterioară vizibilă, redată prin microscopie moralizatoare.

Actorul care se remarcă pe scenă ca un strălucit talent este imaginea unei lumi care nu încetează să se lărgească, uimind prin tendinţa ei constantă de a evolua spre o dependenţă de sfera fabulosului.

Redarea unei forme de exprimare artistice prin contactul dintre creaţii, manifestări, teorii, experimente, comprimate la extrem în fracţiunile unui volum de gânduri care aduce anumite emoţii, trăiri, sentimente, nu doar că modifică realitatea ta temporară, dar conduce la cu totul alt rezultat imaginea finală a ceea ce ai ajuns să fii.

Arta de a te lăsa purtat de valul gândurilor, al libertăţii de creaţie şi exprimare prin raportare la limitele unei autonomii care te înstrăinează de lume, de pe poziţiile unei filosofii care reflectă complexitatea funcţiei de creator, constituie o invitaţie la subtilitatea unui joc de culise, de nivel înalt, care nu cuprinde acceptul veridic al leadershipului: de a te întoarce de unde ai plecat.

Prin izolare geniul, spiritul liber, ajunge să cuprindă în câmpul său perceptiv implicaţiile unor fenomene de cultură care găsesc scurtătura spre modelarea ideilor prin puterea de a se înnoi sub impactul evenimentelor. Beneficiind de o abordare nouă şi neaşteptată, ele obligă la „orientarea armei cu tăişul către propriul corp”. Adică la un deficit de valori, la scăderea credibilităţii, la anularea acelor credinţe care îl feresc de pericolul de a se autoînvălui radical în magia ficţiunilor create de el însuşi.

Leadership: Poţi să conturezi o nouă perspectivă asupra artei care însă admite existenţa fenomenului de tip: „Nu atinge vârful acela înalt, mereu ascuns în nori”?

Pentru ca leadershipul să devină un act de substituţie pentru procesul de manifestare a unei autorităţi, a unei forţe individuale, trebuie conturată o nouă perspectivă asupra artei, care însă admite existenţa fenomenului de tip: „Nu atinge vârful acela înalt, mereu ascuns în nori”.

Şi aceasta nu numai datorită faptului că o mulţime de viziuni şi obiective fantastice sunt comprimate într-o succesiune de forme care duc spre confuzie. Ci pentru că incluziunea omului în altă direcţie de dezvoltare a ştiinţei înrădăcinează convenţia că specificul unei evoluţii nu se rezumă propagandistic, condensat, la elemente şi personaje care devin emblematice prin exploatarea unei noi forme de expresie, de cultură, de filosofare sau de cunoaştere.

Evoluţia poate avea ca element constitutiv călătoria imaginaţiei spre culmi de glorie încă neatinse de nimeni, care devine un act iniţiatic în vederea formării tale ca om de creaţie. Dar imaginaţia trebuie consumată nu doar prin împuternicire intrinsecă, ci mai curând împărtăşire şi relaţionare în confruntarea cu realitate.

Cea mai nobilă formă a artei, de a uimi şi de a surprinde, este viziunea plină de simbolism pe care o aduci la construcţia unei lumi a cărei singură realitate eşti tu.

Innuendo este o formă de a te autodepăşi prin intermediul practicării creaţiei, întrunind criteriile imaginaţiei şi ingeniozităţii, care nu este evidentă la prima vedere decât prin încercarea de a sugera o nouă perspectivă asupra lumii, inclusiv prin prisma cunoaşterii de sine. Dar care afectează modul în care te simţi în legătură cu ideea de a fi tu însuţi un câmp de luptă pentru câţiva adversari teribili: morala, identitatea, locul tău în societate, convenienţele general acceptate, trăirile sugerate şi dreptul de a fi înţeles şi apreciat.

 

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
Cele 63 de calităţi ale liderului
Cele 63 de calităţi ale liderului

De ce să citeşti această carte? Pentru că este hotărâtoare pentru optimizarea performanţelor tale. Fiindcă pune accent mai mult pe latura umană decât pe conceptul de business, ceea ce permite cu uşurinţă citirea şi înţelegerea ei.

Leadership - Magia măiestriei
Leadership - Magia măiestriei

Trăsătura esenţială a acestei cărţi, faţă de altele existente pe piaţă din acelaşi domeniu, este aceea că descrie, prin exemple, competenţele ideale ale unui lider. N-am susţinut niciodată că eşte uşor să devii un lider foarte bun, dar dacă veţi urma pas cu pas...

Atingerea maestrului
Atingerea maestrului

Pentru unii lideri „a conduce” înseamnă mai mult a juca un joc de şah, un joc de inteligenţă şi perspicacitate; pentru alţii un joc de noroc, un joc pe care cred că-l pot câştiga mergând de fiecare dată la risc şi pariind totul pe o singură carte.

Leadership Puzzle
Leadership Puzzle

Am scris această carte, care combină într-un mod simplu dezvoltarea personală cu leadershipul, ca pe un joc de puzzle, unde trebuie să combinaţi toate piesele date pentru a reconstitui imaginea de ansamblu.

Performanţa în conducere
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Scopul acestei cărţi este de a vă oferi cât mai multe informaţii preţioase prin exemple concrete, şi de a vă arăta o cale prin care să dobândiţi capacitatea de a-i determina pe ceilalţi să vadă lucrurile din aceeaşi perspectivă ca dumneavoastră.

Leadership - Pe înţelesul tuturor
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Urmăresc în rândurile acestei cărţi să trezesc interesul omului obişnuit pentru acţiune şi succes. Mesajul acestui volum este că o naţiune puternică este format din oameni puternici şi de succes. Iar fiecare din noi are potenţial, deci succes…