ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
realitate art 20vizibilitate art 20permanenta art 20fantezie art 20realitate art 20 apropiere
Conferă artei tale un caracter modern
On Ianuarie 30, 2011, by Neculai Fantanaru

Am cunoscut mulţi oameni până atunci, viaţa lor fiind alcătuită din nevoia de a se deconecta de la o realitate de care se tem, un fel de umbră poruncindu-le ce să facă clipă de clipă pentru a-şi reevalua prezentul. Dar ştiţi ceva? Nimeni n-a ţinut cu adevărat la mine. Nimănui nu i-a păsat vreodată de micile mele creaţii, văzute ca nişte spaţiii care favorizează ieşirea din timpul cronologic, aşa cum se stipulează în scenariul original al unei experienţe subiective, într-o făgăduială adusă împliniri rostului esențial pe care-l au talentul, judecata de valoare, bucuria artei și adevărul profund al sufletului omenesc. Până când a apărut maestrul, şi atunci totul a fost altceva.

Pentru prima oară în viaţa mea, cineva se interesa de mine, cu acelaşi interes cu care pictorul îşi caută muza într-un spaţiu imaginar, făcând dintr-un simplu mesaj de prietenie un simbol al iluminării interioare, al cunoştinţelor intelectuale şi a experienţei spirituale. Straniu, mă simţeam ca şi când aş fi fost o plăsmuire a unei minți care vrea „mai mult“ decât altele. Cineva a văzut în mine ceea ce nimeni n-a fost vreodată capabil să vadă: talentul de a interpreta visele în contextul realităţii, acel filon al înlănţuirilor uniforme şi constante dintre fenomene.

Şi nu mă refer neapărat la talentul artistic, ci la faptul că vedeam lucrurile întotdeauna altfel, dintr-o perspectivă deosebită. Iar aceasta se întâmpla să fie şi calitatea cea mai preţioasă a unui artist excepţional. Aveam un spirit copilăresc nebun: aveam multă imaginaţie şi eram foarte activ. Iar din acest punct de vedere, mi-a mărturisit ulterior maestrul, nu mă întrecea nimeni.

Sub îndrumarea maestrului, care mi-a dat o bună şi serioasă pregătire artistică, am învăţat şi am reuşit să dau o nouă interpretare artei, am reuşit să dau tonul unei noi tendinţe în materie de exprimare a viziunii mele. Însă n-aş fi izbutit acest lucru daca n-aş fi acceptat cu entuziasm tendinţele maestrului meu către modernitate.

El mi-a spus de multe ori: "Nicu, vei reuşi să faci un pas hotărâtor în desăvârşirea artei tale, doar dacă dai conţinutului o formă nouă şi superioară, şi un sens deosebit."

Leadership: Eşti capabil să învingi convenţionalismul, conferind o calitate superioară conţinutului lăuntric pe care îl gestionezi şi-l distribui sub forma unei legături emoţionale puternice înconjurate de un orizont fără limite în care realitatea obiectivă evoluează paralel cu realitatea subiectivă?

Aşa cum un pictor, pentru a da valoare artei sale, încearcă o transpunere a realităţii prin culoare, folosind mijloace impresioniste sau expresioniste, tot aşa şi tu, ca lider, ca să dai valoare leadershipului tău, trebuie să transpui realitatea într-o viziune proprie, în stilul tău personal. Leadershipul tău trebuie sa vădească o tendinţă spre originalitate şi inedit aş putea spune, cu orice preţ; trebuie să capete o "formă" nouă şi superioară, şi să sugereze un sens deosebit.

Pentru a imprima în mintea şi în sufletul oamenilor noi aspiraţii, pentru a le deschide noi orizonturi, trebuie să ştii să interpretezi cu multă imaginaţie legătura pe care o simţi faţă de operele lor, asimilate adesea sub forma unor raporturi desăvârşite ale proporţiilor dintre perspectivele de viaţă şi direcţiile de acţiune.

A învinge convenţionalismul, renunţând la a utiliza formule, noţiuni şi principii depăşite de timp, înseamnă să ai în vedere construcţia unei noi perspective de interpretare a realităţii racordată la sensurile unei opere de artă care impresionează prin dezvăluirile inedite ale unei vieţi trăită printr-o serie de atitudini, reacţii şi ajustări ale acelui întreg personal care penetrează universul conştiinţei cu simţul imaginaţiei.

A-ţi exprima intenţia de noutate înseamnă să te manifeşti într-o creaţie care este întreaga existenţă a unei fiinţe alcătuită după chipul şi asemănarea ta, motivându-te să faci schimbare din ceea ce ţi se relevă ca fiind o regândire a experienţei de renovare a lumii sub tutela unui Exlusive Brand.

Conferă artei tale un caracter modern, adică orientează-te către o concepţie proprie particulară care să nu se menţină pe linia obişnuitului şi familiarului, şi care să corespundă stadiului actual al progresului. Aşa cum o gamă de culoare searbădă şi monotonă nu poate exprima plastic sentimentul unei teme umane, tot aşa un leadership cu o abordare practică neinteresantă, searbădă, prea puţin creativă şi deloc originală, nu poate să exprime un sentiment profund de încredere şi forţă, şi nu poate să dea o senzaţie de durată.

Leadership: Arta ta duce spre ideea unei lumi care se transformă într-o metaforă, ca fiind o caracteristică a unei variabile aleatoare de tip: "referinţă care nu a mai fost iniţializată"?

Calitatea superioară a conţinutului tău lăuntric poate fi evidentă numai într-o plăsmuire a minţii care transgresează graniţa dintre cotidian şi oniric, debordând în idei, forme şi culori care fac obiectul unei singure contribuţii la valorificarea creaţiei din universul unei lumi trasformate în metaforă. Câteva exemple de metafore: "acel fior dumnezeiesc al veşniciei", "vederea din spațiu", "eu sunt pâinea vieţii" sau "estetica unei inimi care călătoreşte în nemurire".

Leadershipul trebuie să fie un proces de creaţie, de înnoire, de formare, în nici într-un caz un proces de îmbătrânire sau de durată medie. E chemat să învingă convenţionalismul şi banalitatea în care poţi cădea, atât tu, cât şi cei din jurul tău.

Ca să consolidezi prestigiul leadershipului tău şi să-l aduci la o "formă" deosebită, schimbă-ţi orientarea în funcţie de împrejurări. Şi fereşte-te de pericolul unei originalităţi lipsite, în fond, de o temelie sănătoasă. Mijloacele, strategiile şi politicile tale, trebuie să se ridice la stilul impus de o temă actuală, să nu capete un aer învechit şi demodat, şi să confirme aşteptările celorlalţi. Altfel leadershipul tău va rămâne doar o "lucrare" banală", lipsită de subiect, care se mărgineşte doar la un orizont temporal.

O referinţă care nu a mai fost iniţializată poate fi acel mijloc de expresie care prin elementele de limbaj se îmbină armonios cu cele de expresivitate pentru a crea un ansamblu unitar, producând o stare de "trezire" într-o altă dimensiune a recepţionarii artei, numită "varietate", având funcţii diferite: estetice, cognitive, comunicaţionale, funcţionale, simbolice, critice, sociale.

Modernitatea este ceea ce creezi unic care se găsește într-un întreg de altă natură, conţinând un șir întreg de argumente referitoare la abordarea unei teme din două perspective: a unui context prezent care poate aduce o modificare semnificaţiilor prime şi travestirea într-un spaţiu real a unui spaţiu imaginar.

Concluzie: În leadership, ca în orice alt domeniu, trebuie să "fii în pas cu lumea", adică să fii bine ancorat în realitatea zilelor noastre, să fii capabil să percepi trendul actual şi de perspectivă. Metodele, mijloacele şi căile propuse a fi urmate trebuie să fie de actualitate, adică e necesar ca "arta" ta să aibă un caracter modern, şi acceptat de cei din jurul tău. Deci, conferă-i artei tale o formă nouă, moderna şi un sens deosebit.

 



decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru. All rights reserved.