Neculai Fantanaru

Everything Depends On The Leader

Privirea dă sens ochilor pătrunzători

On Ianuarie 26, 2024
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Vederea persistă dacă nu încetezi să privești natura într-un fel anume, fără ca ochii străini de arta ta să o influențeze.

read more

Vederea rămâne clară în întunericul care îţi ia ochii

On Aprilie 16, 2023
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Numai recunoscând existența miracolului și a sacrului, oamenii pot depăși lipsa de sens a vieții cotidiene și înțelege adevăratul sens al existenței lor.

read more

Eşti vederea căreia ochiul îi surâde

On Noiembrie 20, 2022
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Extinde-ţi permanent limitele realității, modelându-ţi gândurile şi sentimentele sub forma unor lucruri frumoase şi trebuincioase cu care să-ţi încarci sufletul.

read more

Încearcă să vezi ceea ce simţurile îţi arată

On Ianuarie 29, 2022
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Găseşte-ţi forța de a elibera simțul gustului care te cucereşte și a-l duce să acționeze cu referire la însuşirile simbolice ale unei forme vizuale distincte care se potriveşte cu înţelesul creaţiei tale.

read more

Self-Raising Flower (II)

On Aprilie 23, 2021
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Asumă-ţi realitatea pe care o creezi, fără să te detaşezi de propriu tău Eu.

read more

Self-Raising Flower (I)

On Aprilie 20, 2021
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Felul în care percepi legătura dintre artă şi creaţie este identic cu felul cum percepi legătura dintre ştiinţă şi suflet în contextul cerinţelor unui mediu înconjurător sănătos.

read more

Destăinuirile unei priviri pline de culoare

On August 04, 2020
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Ochii care îşi lărgesc privirea înspre sfera divinului sunt obiectul inspiraţiei unui artist care îşi extinde câmpul creaţiei în toate direcţiile.

read more

Fondul unei experienţe artistice îndelung repetate

On Noiembrie 06, 2019
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Este o calitate artistică să ştii să recunoşti un plus de culoare roşie într-o imagine cu fundal patinat în nuanţele unui ataşament pronunţat faţă de Eu-l divin.

read more

Urma pierdută a unui drum unic printre întinderile astrale

On Septembrie 15, 2018
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Fii în stare să-ţi asiguri vizibilitatea în modul de a-ţi pune amprenta asupra lumii, constituindu-te drept rezultat al unui eveniment care se întâmplă chiar acum sau s-a întâmplat deja.

read more

It's A Sin

On Noiembrie 26, 2017
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Testează-ţi nivelul de credință, acționând sub imboldul căutării adevărului și optimizării acestuia într-un context particular.

read more

Miza unui destin

On Ianuarie 04, 2016
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Păşeşte pe făgaşul unui spirit mare, măsurându-ţi forţele propriei deveniri după aspiraţiile pe care le dorești concretizate în performanțe durabile.

read more

Amsterdam

On Ianuarie 03, 2016
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Accelerează înţelegerea propriei evoluţii, dezvoltându-ţi simţământul de cuibărire în brațele unui sine stabil care nu se schimbă în ciuda diferitelor încercări ale vremurilor.

read more

Frumoasa necunoscută îşi ascunde tainele sub şapte valuri

On Iunie 06, 2014
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Implică-te direct în deblocarea oricăror tipare de percepţie a ştiinţei, strângând laolaltă toate acele virtuţi inalterabile de care ai nevoie pentru a elimina defectele care dăunează valorii tale.

read more

Un colac de izbăvire pentru toţi acei care se îneacă

On Iulie 30, 2012
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Şlefuieşte-ţi cunoaşterea de sine, pentru a spori valoarea Eu-lui tău pozitiv.

read more

Profunzimea din universul existenţial al omului

On Iunie 27, 2012
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Modul în care înalţi omul sau îl cobori, depinde de felul în care realitatea exteriorizată este filtrată de conştiinţa ta.

read more

Omul care a redat viaţa luminilor apuse (II)

On Mai 29, 2012
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Înzestrează-ţi leadershipul cu capacitatea de a surprinde cele mai fine reacţii umane, fără să-ţi orientezi forţele creatoare şi puterea de influenţă în direcţia propriilor ambiţii.

read more

Omul care a redat viaţa luminilor apuse (I)

On Mai 26, 2012
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Regândeşte orientarea şi posibilităţile de manifestare a propriei tale autorităţi, astfel încât să găseşti mai uşor un răsunet în planul psihic şi emoţional al celor din jur.

read more

Labirintul întunericului

On Decembrie 01, 2011
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Adu-ţi contribuţia la dezvoltarea caracterului oamenilor, impulsionând exteriorizarea fiinţei lor lăuntrice.

read more

Pulsul fermecător al vieţii

On Martie 08, 2011
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Sporeşte-ţi credibilitatea faţă de cei cu care interacţionezi, construindu-ţi leadershipul pe un fond sufletesc consistent.

read more

Jocul sufletului

On Ianuarie 09, 2011
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Străduieşte-te să pătrunzi în interiorul teritoriului care îţi poate permite să-ţi exprimi latura "artistică", ca să stabileşti un nivel de rezonanţă comun cu ceilalţi oameni din jur.

read more

Făuritorul de talente

On Noiembrie 14, 2010
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Defineşte-ţi leadershipul ca un "motor" cu putere mare de impunere a anumitor impulsuri stimulatoare de dezvoltare, pentru ca performanţa ta să fie apreciată corespunzător.

read more

Laureatul medaliei de onoare

On Octombrie 20, 2010
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Pune în evidenţă consistenţa solidă a caracterului tău, adoptând atitudinea firească a "Omului" care respectă standardele de excelenţă impuse de ceilalţi.

read more

Un spectacol în onoarea vieţii

On Septembrie 08, 2010
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Pune-ţi la încercare tăria de caracter, făcând din leadership un principiu de viaţă.

read more

Abracadabra, cine eşti?

On Iulie 19, 2010
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Pentru a cunoaşte realitatea un lider trebuie să deţină şi arta disimulării – o armă de temut, dar eficientă în cele mai multe situaţii.

read more

Supremaţia magicianului

On August 08, 2010
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Impune-le oamenilor ideile şi convingerile tale, fără să crezi o dizarmonie între modelul de căpătâi al leadershipului tău şi modelul de personalitate pe care vrei să-l scoţi în evidenţă.

read more

Jocul vieţii

On Septembrie 24, 2009
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Transformă-ţi viaţa într-un joc din care să dobândeşti înţelepciune şi experienţă, rescriind legile pe care ea se construieşte.

read more

Durerea imperfecţiunii măiestriei

On Mai 01, 2010
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Ori de câte ori vei face un pas mare către perfecţiune, sufletul îţi va fi pus la grea încercare.

read more

Doriţi să aveţi influenţă?

On Februarie 19, 2009
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Ocupă un loc mai sus în inima oamenilor, manifestând o preocupare autentică faţă de calităţile lor.

read more

Avântul şoimului

On Februarie 12, 2010
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Extinde-ţi orizontul dincolo de limitele tale, acţionând unitar şi în armonie cu propriile idei, aspiraţii şi convingeri.

read more

Un suflet chinuit în infern

On Iulie 08, 2010
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Cel care nu este înzestrat cu talentul conducerii nu va fi în stare să ia asupra lui o mare povară şi s-o transforme într-un succes.

read more

Arhitectul destinelor

On Februarie 20, 2009
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Concepe funcţionalul şi faţetele schimbărilor, astfel încât aportul pe care îl aduci leadershipului tău să fie maxim.

read more

Glasul răzvrătirii

On Februarie 17, 2009
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Schimbă constituţia psihică şi sufletească a oamenilor, transmiţându-le acea vibraţie înaltă prin care să-şi exteriorizeze aspiraţiile latente.

read more

Cum se obţine succesul

On Februarie 13, 2009
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Menţine o constantă loialitate faţă de rădăcinile tale cele mai adânci, pentru ca leadershipul tău să capete o valabilitate extinsă.

read more

Să dăruim câteva clipe studiului perspectivei

On Februarie 12, 2009
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Perspectiva apropie părțile corpurilor, sau le face să se depărteze prin proiectarea părților lor văzute printr-un plan interpus între ochi și obiect.

read more

Tăietura de Aur SAU Proporţia Divină

On Februarie 11, 2009
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Matematica reprezintă limba universală a umanităţii, cu ajutorul căreia putem să-L înţelegem pe Dumnezeu.

read more

Acolo unde matematica s-a înfrățit cu frumosul

On Februarie 10, 2009
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Marea Taină a Creaţiei este o idee care rămâne singura putere veșnică pentru a releva crearea Celui asemenea din Cel asemenea !

read more

O comunicare bună depinde de arta de a asculta

On Februarie 10, 2009
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Manifestă-ţi stima pe care o porţi interlocutorului tău prin manifestarea unei exemplare exigenţe faţă de tine.

read more

Orice creaţie nu se poate face decât pornind de la materia iniţială

On Ianuarie 03, 2015
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Conștientizarea unei imagini poate fi asemănată cu descoperirea unui fapt măreț, invitându-te să vezi dincolo de ceea ce este evident, culminând într-o realizare care depășește orice așteptări.

read more

Natura secretă a lui Thot

On Februarie 10, 2009
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Rezonanța dintre divinitatea primordială și conştiinţa de sine modelează conturul realității atemporale, într-un efort de a deschide o perspectivă nouă asupra originilor propriei existențe.

read more

O despărțire, dacă nu este prea lungă, sporeşte dorința faţă de cel absent

On Februarie 09, 2009
, in
Leadership Impact by Neculai Fantanaru

Revederile pot aduce o intensificare a sentimentelor de sens convergent, vizând o îmbogățire a experienței personale în relația de tip Parte-Întreg.

read more
Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
The 63 Greatest Qualities of a Leader
Cele 63 de calităţi ale liderului

Why read this book? Because it is critical to optimizing your performance. Because it reveals the main coordinates after that are build the character and skills of the leaders, highlighting what it is important for them to increase their influence.

Leadership - Magic of Mastery
Atingerea maestrului

The essential characteristic of this book in comparison with others on the market in the same domain is that it describes through examples the ideal competences of a leader. I never claimed that it's easy to become a good leader, but if people will...

The Master Touch
Leadership - Magia măiestriei

For some leaders, "leading" resembles more to a chess game, a game of cleverness and perspicacity; for others it means a game of chance, a game they think they can win every time risking and betting everything on a single card.

Leadership Puzzle
Leadership Puzzle

I wrote this book that conjoins in a simple way personal development with leadership, just like a puzzle, where you have to match all the given pieces in order to recompose the general image.

Performance in Leading
Leadership - Pe înţelesul tuturor

The aim of this book is to offer you information through concrete examples and to show you how to obtain the capacity to make others see things from the same angle as you.

Leadership for Dummies
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Without considering it a concord, the book is representing the try of an ordinary man - the author - who through simple words, facts and usual examples instills to the ordinary man courage and optimism in his own quest to be his own master and who knows... maybe even a leader.