Neculai Fantanaru

Totul depinde de cine conduce

Înfăptuirile cu adevărat creatoare rămân exclusiv în grija omului creator

On Martie 29, 2022
, in
Leadership T7-Hybrid by Neculai Fantanaru

Numai suma tuturor obstacolelor biruite de un om dă adevărată şi justa măsură a unei fapte, precum şi aceluia care a împlinit-o.

read more

Priveşte-mă fără să-ţi forţezi vederea

On Noiembrie 17, 2021
, in
Leadership T7-Hybrid by Neculai Fantanaru

Perspectiva din care priveşti o imagine fără contur uman definit, îţi formează percepţia asupra a ceea ce înseamnă să fii de fapt o fire artistică.

read more

Destăinuirea unei simţiri care te lasă fără cuvinte

On Ianuarie 03, 2021
, in
Leadership T7-Hybrid by Neculai Fantanaru

Dezvoltă-ţi facultatea sufletului de a percepe lucrurile nemateriale, încât să lărgeşti orizonturile unei creații care impresionează prin realitatea unei existenţe de dincolo de fiinţă.

read more

Misterul privirii în roşu

On Iulie 22, 2020
, in
Leadership T7-Hybrid by Neculai Fantanaru

Pictează-ţi viaţa în culorile sufletului, ca o modalitate de exprimare a propriilor trăiri în ansamblul unor învăţături care transcend timpul şi îţi gestionează responsabil destinul.

read more

O regăsire expresivă între două existenţe

On Februarie 03, 2020
, in
Leadership T7-Hybrid by Neculai Fantanaru

Încearcă să scoţi în evidenţă partea reflectată a sufletului tău, încât ceea ce exprimi prin creaţie să aibă însuşirea unui Creator fără seamăn.

read more

Memoriile unei vieţi care se repetă

On Iulie 23, 2019
, in
Leadership T7-Hybrid by Neculai Fantanaru

Leadershipul este deosebirea pe care o faci între o realitate care se zbate în mijlocul unui “mă repet din nou” şi o realitate care “se întâmplă” deja.

read more

Eu număr doar orele însorite

On Martie 01, 2019
, in
Leadership T7-Hybrid by Neculai Fantanaru

Felul în care ştiinţa abordează lumea şi lucrurile ei impune repere noi, un alt limbaj şi alte reprezentări.

read more

Jurnalul unei călătorii astrale

On Aprilie 16, 2018
, in
Leadership T7-Hybrid by Neculai Fantanaru

Transformă-ţi realitatea într-o formă de artă, fiind unicul reper al unei presupuse unităţi vizuale despre cum trebuie gândită o viaţă care a învins timpul.

read more

Elita minţilor evoluate

On Iunie 01, 2016
, in
Leadership T7-Hybrid by Neculai Fantanaru

Învaţă să dai gândirii tale adâncimea experienţei de veacuri, împrumutând esenţa însuşirilor tale alese acelora care sunt lipsiţi de ele.

read more

Căutarea

On Mai 06, 2016
, in
Leadership T7-Hybrid by Neculai Fantanaru

Măreşte miza modelării mentalităţii care te ajută să împlineşti o viziune, prin asumarea atitudinii de intervenție în cursul lucrurilor care merg pe o traiectorie unică.

read more

Fenomenologia cunoaşterii autentice

On Februarie 04, 2016
, in
Leadership T7-Hybrid by Neculai Fantanaru

Fii propriul tău model de inspiraţie, evadând din obişnuitul acceptării unor orizonturi înguste de percepţie a realităţii.

read more

Actorii sunt prea artificiali

On Decembrie 27, 2015
, in
Leadership T7-Hybrid by Neculai Fantanaru

Asigură-ţi ascensiunea spre culmile înalte ale mândriei de a fi superior, câştigând autonomie asupra propriului tău „show”.

read more

Renunţare dincolo de creaţie

On Noiembrie 08, 2015
, in
Leadership T7-Hybrid by Neculai Fantanaru

Manifestă-ţi autoritatea în lupta cu tine însuţi, focalizându-te pe opoziţia dintre simplitatea aparentă a producerii unei creaţii distincte şi complexitatea ei ulterioară.

read more

Regele şi Creaţia lui

On Iulie 16, 2015
, in
Leadership T7-Hybrid by Neculai Fantanaru

Fă din leadership cea mai de preţ creaţie, lăsându-te condus de alternanţa de stări sufleteşti prin care poţi scoate în evidenţă ascunsurile înţelegerii tale despre viaţă.

read more

O enigmă care se rezolvă numai în mister

On Mai 21, 2015
, in
Leadership T7-Hybrid by Neculai Fantanaru

Pune capăt vechiului tradiţionalism, făcând apel la exprimare prin intermediul improvizaţiei, interpretării şi compoziţiei.

read more

Ştiinţa şi Intangibilul

On Ianuarie 11, 2015
, in
Leadership T7-Hybrid by Neculai Fantanaru

Realizează o extindere a cunoașterii științifice, asigurând regenerarea continuă a mentalităţii specifice superiorităţii.

read more

Umbrela nu mai este o umbrelă

On Decembrie 17, 2014
, in
Leadership T7-Hybrid by Neculai Fantanaru

Sporeşte-ţi capacitatea de a evalua valoarea justă a unui activ, concentrându-te în mod deosebit asupra ponderii sale de utilizare.

read more

Rezultatul major al creaţiei lui Eisenstein

On August 24, 2014
, in
Leadership T7-Hybrid by Neculai Fantanaru

Foloseşte-ţi experienţa de creaţie într-un mod cât mai obiectiv, astfel încât să poţi rezolva problemele compoziţionale ale leadershipului.

read more

Întâmplătorul din cadrul apropiat al evoluţiei

On Iunie 26, 2014
, in
Leadership T7-Hybrid by Neculai Fantanaru

Efectuează constant operaţiuni de interceptare şi monitorizare a fenomenelor de tip “aleator”, pentru găsirea surselor de “venit” suplimentar în sfera ştiinţei şi inovării.

read more

Salonul spaţios al întâlnirilor privilegiate

On Aprilie 14, 2014
, in
Leadership T7-Hybrid by Neculai Fantanaru

Susţine amenajarea unui spaţiu de exprimare personală şi de afirmare a ştiinţei, ca să-ţi sporeşti autoritatea de înfăptuitor al creaţiei perfect asumate şi înţelese.

read more

Potenţialul nevalorificat al muribunzilor

On Martie 26, 2014
, in
Leadership T7-Hybrid by Neculai Fantanaru

Fii stăpân pe un scenariu care utilizează valori aferente trecutului, prezentului şi viitorului oamenilor, astfel încât să întregeşti scenariul win-win care dă măsura corectă leadershipului.

read more

Strigătul imperceptibil al inimii posedate de duhurile unei lumi deşarte (II)

On Ianuarie 10, 2014
, in
Leadership T7-Hybrid by Neculai Fantanaru

Concentreaza-te asupra a ceea ce te face special, pledând pentru asumarea a ceea ce ţi se întâmplă în cadrul unei realităţi care scapă înţelegerii depline pe moment.

read more

Strigătul imperceptibil al inimii posedate de duhurile unei lumi deşarte (I)

On Ianuarie 10, 2014
, in
Leadership T7-Hybrid by Neculai Fantanaru

Explorează cu atenţie necunoscutul din om, pentru a găsi într-însul acea lume lăuntrică care poate da frâu liber reîntregirii individualităţii sale.

read more

Ecoul intens de dincolo de moarte

On Octombrie 27, 2013
, in
Leadership T7-Hybrid by Neculai Fantanaru

Pune în funcţiune propulsorul dotat cu filtru autonom al intuiţiei, ca să ajungi la acea gândire puternică de dincolo de raţiune.

read more

Marele Secret (II)

On Iunie 30, 2013
, in
Leadership T7-Hybrid by Neculai Fantanaru

Extinde-ţi căutările pentru a descoperi elementele cheie care îţi condiţionează ştiinţa, fără să te îndepărtezi de propria ta identitate reală.

read more

Marele Secret (I)

On Iunie 28, 2013
, in
Leadership T7-Hybrid by Neculai Fantanaru

Demonstrează-ţi capacitatea de a controla întru totul “superiorul”, astfel încât autenticitatea ştiinţei tale să fie validată şi acceptată pe deplin.

read more

Marca artizanală a intervenientului

On Mai 01, 2013
, in
Leadership T7-Hybrid by Neculai Fantanaru

Încearcă să anticipezi reacţiile dependente de sensibilitatea oamenilor, astfel încât să poţi interveni în desfăşurarea evoluţiei lor.

read more

Prometeu înlănţuit

On Martie 07, 2013
, in
Leadership T7-Hybrid by Neculai Fantanaru

Învaţă să faci saltul spre excelenţă, fără să te supui unei tensiuni prea puternice de ordin revelatoriu.

read more

Pe unde nu trecea niciun pârâu, curge acum un fluviu

On Februarie 17, 2013
, in
Leadership T7-Hybrid by Neculai Fantanaru

Valorifică-ţi potenţialul de leadership, prin dezvoltarea şi transformarea cunoaşterii tale într-un curent continuu pulsatoriu care străbate o întreagă viaţă de om.

read more

Ecoul unei virtuţi pierdute într-o metaforă a destinului uman

On Februarie 16, 2013
, in
Leadership T7-Hybrid by Neculai Fantanaru

Orice faptă măreaţă are gustul unei depărtări în care ai vrea să ajungi. Şi nu doar să ajungi într-un loc nemaivăzut de nimeni, ci să-l faci demn de a fi perceput ca o acţiune de mare-credință.

read more

Pentru primele generaţii ale renaşterii perspectiva avea o însemnătate deosebită

On Februarie 14, 2013
, in
Leadership T7-Hybrid by Neculai Fantanaru

Învaţă să surprinzi o imagine egală cu dimensiunile unei depărtări în care vrei să ajungi, fără să fii afectat de receptarea unei realităţi cu vădite caracteristici de "lărgire a orizontului".

read more

Analiza conceptului de frumos

On Februarie 13, 2013
, in
Leadership T7-Hybrid by Neculai Fantanaru

Dezvoltă-ţi sensibilitatea faţă de ceea ce arată orientarea direcţiei tale vizuale, reacţionând mai intens la stimulii de "ridicare la alt nivel" a reprezentării unei entităţi de admiraţie reciprocă.

read more

Experienţa tainei divine

On Februarie 19, 2012
, in
Leadership T7-Hybrid by Neculai Fantanaru

Lupta cu adversarul interior care te încătuşează toată viaţa devine scopul creaţiei care păstrează amprenta proprietarului ei peste timpuri şi vremi.

read more
Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
Cele 63 de calităţi ale liderului
Cele 63 de calităţi ale liderului

De ce să citeşti această carte? Pentru că este hotărâtoare pentru optimizarea performanţelor tale. Fiindcă pune accent mai mult pe latura umană decât pe conceptul de business, ceea ce permite cu uşurinţă citirea şi înţelegerea ei.

Leadership - Magia măiestriei
Leadership - Magia măiestriei

Trăsătura esenţială a acestei cărţi, faţă de altele existente pe piaţă din acelaşi domeniu, este aceea că descrie, prin exemple, competenţele ideale ale unui lider. N-am susţinut niciodată că eşte uşor să devii un lider foarte bun, dar dacă veţi urma pas cu pas...

Atingerea maestrului
Atingerea maestrului

Pentru unii lideri „a conduce” înseamnă mai mult a juca un joc de şah, un joc de inteligenţă şi perspicacitate; pentru alţii un joc de noroc, un joc pe care cred că-l pot câştiga mergând de fiecare dată la risc şi pariind totul pe o singură carte.

Leadership Puzzle
Leadership Puzzle

Am scris această carte, care combină într-un mod simplu dezvoltarea personală cu leadershipul, ca pe un joc de puzzle, unde trebuie să combinaţi toate piesele date pentru a reconstitui imaginea de ansamblu.

Performanţa în conducere
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Scopul acestei cărţi este de a vă oferi cât mai multe informaţii preţioase prin exemple concrete, şi de a vă arăta o cale prin care să dobândiţi capacitatea de a-i determina pe ceilalţi să vadă lucrurile din aceeaşi perspectivă ca dumneavoastră.

Leadership - Pe înţelesul tuturor
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Urmăresc în rândurile acestei cărţi să trezesc interesul omului obişnuit pentru acţiune şi succes. Mesajul acestui volum este că o naţiune puternică este format din oameni puternici şi de succes. Iar fiecare din noi are potenţial, deci succes…