Neculai Fantanaru

Totul depinde de cine conduce

Magia vrăjitorului (I)

On August 03, 2009
, in
Hr - Resurse Umane by Neculai Fantanaru

Implică-te în actul magic de transformare individuală, în virtutea unui raţionament bine determinat care-ţi permite personalizarea a ceea ce eşti de fapt.

Prospero era ducele Milanului dar, pentru că îndrăgea tihna şi studiul temeinic, râvnind la îmbogăţirea minţii, a lăsat treburile cârmuirii fratelui său mai tânăr, pe nume Antonio, în care avea o încredere de nestrămutat. Retras, lăsând la o parte îndeletnicirile lumeşti, îngropat în mijlocul cărţilor sale, el n-a sesizat uneltirile fratelui său împotriva sa, care dorea cu tot dinadinsul să fie considerat duce adevărat.

Antonio a izbutit cu ajutorul regelui Neapolului - Alonso, un prinţ puternic, să ia în stăpânire ducatul lui Prospero.

Prospero, împreună cu fiica sa Miranda, au fost siliţi să urce pe o navă mică fără parâme, pânză şi catarg, şi au fost lăsaţi să moară în largul mării. Norocul lor a fost că un senior de la curte, Gonzalo, care era un om foarte bun la suflet, le-a pus în taină pe navă merinde, straie şi cărţile de învăţături vrăjitoreşti pe care Prospero le îndrăgea cel mai mult.

Leadership: Ce anume te împlineşte dacă îi laşi pe oameni să ghicească că eşti manifestarea unei puteri dincolo de orice capacitate de înţelegere?

Multă vreme după ce au fost aruncaţi de valuri pe ţărmul unei insule pustii, cea mai mare desfătare a lui Prospero era să-i dea învăţătură Mirandei, dezvăluindu-i mai multe decât ar fi putut învăţa orice prinţesă de la cei mai iscusiţi dascăli. Dar nu numai atât. Ci prin puterea cunoaşterii sale, căci reuşise să pătrundă toate tainele lumii, Prospero l-a eliberat pe Ariel, un duh care fusese întemniţat într-un copac şi supus la chinuri grele de către cumplita vrăjitoare Sycorax.

Duhurile, ca Ariel, rămâneau nevăzute pentru orice fiinţă omenească, în afară de Prospero care, înzestrat cu darul previziunii, a aflat că cei mai înverşunaţi şi mai haini dintre adversarii săi, Antonio şi Alonso, erau într-o călătorie pe mare. Atunci el îi porunci lui Ariel să stârnească o furtună atât de cumplită încât corabia să naufragieze pe insula pe care ajunsese şi el.

O făptură umană se preschimbă, încă din timpul vieţii sale, într-un mit, într-un personaj profetic, supraomenesc. Orice e cu putinţă unui vrăjitor care are puterea să poruncească fenomenelor naturii, care a reuşit să pătrundă toate tainele lumii, care şi-a dezvoltat darul de a materializa lumi şi capacitatea de a concretiza orice scop propus. Prospero hotărî să se folosească de ştiinţa sa magică pentru a-i pedepsi pe duşmanii săi pentru toate nedreptăţile comise.

Leadership: Recurgi la subterfugiile ştiinţei "preschimbării" în scopul reînnoirii identităţi proprii?

Omul conştient de subterfugiile ştiinţei "preschimbării" în scopul reînnoirii identităţi proprii, prin acreditarea parametrilor suplimentari ai unei lumi aparte de care se poate ataşa pur şi simplu de dragul atingerii unui ideal de perfecţiune, trebuie să facă o distincţie clară între două raţionamente.

Primul raţionament, mulat pe o gândire vizionară şi multidirecţională, încearcă explicarea principială a lumii concrete, dar prin alcătuirea ei într-un anume chip, trecând dincolo de orizontul experienţei sau al raţiunii. Al doilea raţionament, cu premise majore şi minore, este legat de evenimentele ce se petrec într-o lume imaginară după ce întemeierea ei este acceptată ca o aspiraţie spre înalt, spre desăvârşirea tuturor desăvârşirilor. Această lume este îmbătătoare prin vibraţiile produse, prin faptul că - paradoxal - te simţi şi te comporţi ca o fiinţă superioară.

Leadershipul este solidar orientării tale într-un sistem de referinţă particular, al cărui mobil este actul magic de transformare individuală. Nu atât în baza experienţei acumulate, ci în virtutea unui raţionament bine determinat care-ţi permite orientarea într-un câmp larg de posibilităţi de înţelegere şi personalizare a ceea ce eşti de fapt.

Deci în virtutea unui raţionament care observă, analizează şi înţelege în profunzime fenomenul de suprapunere a două identităţi, atât în detaliile lor cele mai intime cât şi în ansamblul existenţei lor. Totul este relativ în leadership, iar ceea ce ai de scos la iveală (o interioritate ce devine adevărata realitate sau o interioritate ce refuză implicit realul) este o continuă luptă a raţionamentelor, mai ales în poziţia ta de om superior.

Actul magic de transformare personală ţinteşte către atingerea unei perfecţiuni unice, aflată în centrul desfasurariii evenimentelor, care să nu creeze doar o fericire iluzorie, ci să absoarbă raţiunea semnificativă a înţelegerii puterii depline din perspectiva unui Dumnezeu.

Avântul spre noi cuceriri de culmi înalte, în care răbdarea este unitatea săvârşitoare a tuturor tainelor, constituie o dovadă că această formă de te declara unic (răsplătindu-te singur printr-o cunoaştere avansată şi printr-un prestigiu misterios care poate servi drept unealtă a unei genialităţi complexe) este un fenomen de modelare a experienţei de conducere, care poate fi stăpânit.

Magia vrăjitorului scoate în evidenţă fenomenul dedublării identităţii, pendularea între raţionamentele din perspectiva cărora acţionezi şi gândeşti în poziţia de om superior.

Forţa semnificativă necesară asigurării controlului total al identităţii definitorii, se clădeşte pe experienţa de a fi tu însuţi într-o lume care se străduieşte din răsputeri şi fără încetare să te transforme în altcineva. Aceasta, în raport cu experienţa de a fi tu însuţi într-un alt sine, superior, luând în posesie darul de a-ţi exercita facultăţile de raţionament printr-un subiectivism imprevizibil - echivalent cu înlocuirea prezentului real printr-un alt prezent, imaginar.

 

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
Cele 63 de calităţi ale liderului
Cele 63 de calităţi ale liderului

De ce să citeşti această carte? Pentru că este hotărâtoare pentru optimizarea performanţelor tale. Fiindcă pune accent mai mult pe latura umană decât pe conceptul de business, ceea ce permite cu uşurinţă citirea şi înţelegerea ei.

Leadership - Magia măiestriei
Leadership - Magia măiestriei

Trăsătura esenţială a acestei cărţi, faţă de altele existente pe piaţă din acelaşi domeniu, este aceea că descrie, prin exemple, competenţele ideale ale unui lider. N-am susţinut niciodată că eşte uşor să devii un lider foarte bun, dar dacă veţi urma pas cu pas...

Atingerea maestrului
Atingerea maestrului

Pentru unii lideri „a conduce” înseamnă mai mult a juca un joc de şah, un joc de inteligenţă şi perspicacitate; pentru alţii un joc de noroc, un joc pe care cred că-l pot câştiga mergând de fiecare dată la risc şi pariind totul pe o singură carte.

Leadership Puzzle
Leadership Puzzle

Am scris această carte, care combină într-un mod simplu dezvoltarea personală cu leadershipul, ca pe un joc de puzzle, unde trebuie să combinaţi toate piesele date pentru a reconstitui imaginea de ansamblu.

Performanţa în conducere
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Scopul acestei cărţi este de a vă oferi cât mai multe informaţii preţioase prin exemple concrete, şi de a vă arăta o cale prin care să dobândiţi capacitatea de a-i determina pe ceilalţi să vadă lucrurile din aceeaşi perspectivă ca dumneavoastră.

Leadership - Pe înţelesul tuturor
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Urmăresc în rândurile acestei cărţi să trezesc interesul omului obişnuit pentru acţiune şi succes. Mesajul acestui volum este că o naţiune puternică este format din oameni puternici şi de succes. Iar fiecare din noi are potenţial, deci succes…