Neculai Fantanaru

Totul depinde de cine conduce

Oglindiri ale adevărurilor revelate într-un singur om

On Februarie 11, 2023
, in
Alpha Leadership by Neculai Fantanaru

Ceea ce vezi la tine când te oglindeşti în lumea din jur, corespunde orientării pe care trebuie să o centrezi în jurul unui destin aflat sub semnul excepţionalului.

Trei mari alchimiști, apostoli ai Logosului înomenit, au trăit la diferență de câteva secole, manifestându-se ca nişte penduluri, fiecare oscilând deasupra punctului celuilalt. Nu s-au descoperit diplome, certificate, foi matricole sau alte acte care să ateste că vreunul din ei a urmat vreo școală, deși numele lor apare în registrele anumitor instituții de învățământ superior.

1. Nicholas Flamel (autorul Pietrei Filosofale)

2. Paracelsus (inventatorul remediilor chimice)

3. Fulcanelli (cel fără identitate)

Dar profețiile vechi ale unui guru indian anunțau că, la distanță cam de un secol și jumătate de cel de-al treilea, va apărea ca de nicăieri cel de-al patrulea alchimist, un d'Artagnan neînfricat care va completa definitiv formula celor 4, simbolul stabilității, reflectând energiile arhanghelilor. Acesta din urmă, făclie veșnic aprinsă, a cărui identitate mistica y eterna va fi dezvăluită la timpul cuvenit, a dat de înțeles că știe secretul a ceea ce face ca cerul să se unească cu pământul, Dumnezeu devenind una cu Omul. El a spus doar atât:

"Eu sunt infinitul."

Leadership: Ceea ce te face să adaugi valoare viziunii tale poate fi circumscris unui destin (greu încercat) responsabil de cultivarea unei perspective care trece dincolo de ceea ce ştii despre tine?

Eterna regulă, numărul patru. Toți acești patru alchimişti, Reyes de Reyes, Señores de Señores, au fost puși deoparte încă de la naștere, au fost protejaţi și legați între ei printr-un Spiritus Sanctus Supremo , iar marii profeți ai timpurilor ascunse au scris dinainte numele lor într-un papirus roz-alb, denumit Rosa Ponselle. Ei vor fi cunoscuți drept oglindiri ale adevărurilor revelate într-un singur om, Messia, în măsura în care acesta va reprezenta identitatea obiectivă a universalului şi particularului.

Iar eu nu mă aflu aici că scot la iveală ce se ascunde în spatele ecuaţiilor mega-absconse pe care numai iniţiaţii le pricep, nici nu vorbesc despre cele ce se vor întâmpla după a doua venire a lui Hristos, ci doar amintesc lumii de o viziune misterioasă proiectată ca o reţea de legături tainice şi nebănuite.

Tot pe această linie a profeţiilor se înscriu textele lui F. W. J. Schelling, din care a meritat să extrag, com precisão e cautela , un scurt fragment pe care, de altfel, cititorii de rând îl pot scăpa uşor din vedere:

"La răstimpuri bine cumpănite se aşteaptă apariţia acelui spirit grandios care ar urma să scoată filozofia din mizeria ei actuală, articulând din nou, într-o viziune genială, marile membre ale unui edificiu somptuos al gândirii. Filozofia va regăsi atunci drumul pe care ea a mers secole de-a rândul, părăsind potecile şi fundăturile pe care au împins-o indigenţele veacului. Desigur, trebuie să fim conştienţi că pentru o asemenea întreprindere este nevoie de o minte cu adevărat genială, care să fie capabilă să conjuge până la capăt imensa masă de informaţii pe care a acumulat-o între timp omenirea, ba pe deasupra, să găsească răspunsuri la marile întrebări pe care criza contemporană le-a adăugat celor tradiţionale. Că lucrurile stau aşa, că inteligenţa secolului nostru îl aşteaptă periodic pe Messia, se vede tocmai în incoerenţa cu care sunt abordate subiectele oricărei ştiinţe, mentalitatea colectivă nereuşind să asimileze înţelepciunea eternă, luminoasă, care conferă stabilitate iubirii pentru Dumnezeu.”

Leadership: Eşti supus fenomenului de “oglindire în propria fiinţă”, atunci când ceea ce marchează tot cursul existenţei tale este dat de percepţia unei unităţi organice a cărei identitate supraviețuiește trecerii timpului?

Acest Messia îşi va săvârşi lucrarea sub pecetea unui d'Artagnan care nu se lasă câtuşi de puţin atins de ascuţişurile gândirilor înguste, fără fond spiritual, cu precădere în cazul unei interpretări precare a ştiinţei. Căci infinitul nu poate fi cuprins decât cu ajutorul ştiinţei, iar d'Artagnan este un vizionar care se înalţă deasupra măruntului său sine, ajungând prin îndrăzneală şi chibzuinţă la o reală eliberare a intelectului, reuşind să se avânte în imperiul netulburat al posibilităţilor nelimitate.

Da, el este un vizionar care propagă ideea de "legătură permanentă" între cei patru stâlpi trainici ai spiritualităţii: Mind, Body, Spirit and Truth, sau Rugăciunea, Stăruinţa, Contemplarea şi Slujirea cuvântului sfânt.

Cititorii lui Dumas ar fi trebuit să-şi dea seama că d'Artagnan nu era un om oarecare, deşi prezenţa lui în orice loc, fără să bată la vedere, era luată drept o existenţă obişnuită. Însă sufletul lui furtunos, condus de o minte strălucită, era stăpânit de o aură divină. Deşi îşi spunea mereu că îl pândeşte peste tot pericolul, şi chiar moartea, cugetând asupra diferitelor firi ale celor cu care urma să se bată, el începea să vadă mai limpede înaintea lui. În el era acel substrat neclintit de dârzenie, pe care i-l sădiseră în inimă tocmai sfaturile tatălui său: "Nu ocoli împrejurările neaşteptate. Trage mereu folos de pe urma greşelilor tale şi ale altora, şi nu uita că cine şovăie o clipă, acela poate scăpa norocul pe care soarta i-l întinde tocmai atunci."

Urmează-i pilda că să ajungi şi tu ca el, fiindcă nu ştii niciodată ce spirit divin se ascunde în tine.

Leadership: Viziunea ta este mai cuprinzătoare cu cât îmbină, cu o pătrundere demnă de o minte genială, reflexivitatea şi tranzitivitatea?

Să ne gândim la cele două atribute ale viziunii care l-a însufleţit pe d’Artagnan de-a lungul drumului. Primul atribut, reflexivitatea reprezintă atenţia pe care trebuie să o acorzi caracterului tainic al realităţii pe care o trăieşti printr-o existenţă care nu este a ta, ci aparţine unui Dumnezeu protector. Iar tranzitivitatea este un fel de relaţionare cu nişte spirite puternice care veghează asupra destinului tău. Vei dobândi o valoare exemplară, extrasă din Semnul Celor Patru , îndată ce împrumuţi o semnificaţie care depăşeşte limitele existenţei tale individuale.

Din păcate, în ziua de azi toate drumurile sunt arhipline de "muschetari", aventurieri porniţi în căutarea norocului pe care îl poate oferi descoperirea eventuală a unui Sfânt Graal. Fiecare se avântă în nenumărate şi complicate intrigi, ameninţări şi diplomaţii, prilejuri de a se afirma şi de a se impune prin imagine, luând-o mereu pe scurtături. Dar toate aceste treceri nemarcate, raiduri grăbite, presărate cu multe eschivări, fente şi driblinguri, înnoadă tot mai mult firele înţelegerii ideii de "Unitate în harul Divin".

Pe când adevăratul d'Artagnan, acel Messia mult aşteptat de toţi, va fi ca o luare prin surprindere, ca o apariţie neaşteptată şi aducătoare de speranţă tocmai atunci când lumea va fi cel mai aproape de distrugerea ei totală, cauzată de forţele obscure care sfidează planul divin.

Iar acest d'Artagnan, ia-l de unde nu-i. Tocmai el, cel mai avântat dintre toţi, cel mai tânăr şi mai talentat dintre cei patru, el va duce lupta em segredo pe un front spiritual împrumutat de la antici, un fond spiritual trecut prin sita fină a unei gândiri unice şi primordiale ce se manifestă exact ca un vânt firav de vară: nu-l simţi, nu-l vezi, dar se împrăştie pe o rază foarte mare...

Despre leadership se poate vorbi în cazul în care trebuie să integrezi mai multe viziuni într-un singur ochi care să vadă mai clar şi mai departe decât alţii. Iar un ochi clarvăzător este susţinut de o minte sclipitoare care se autoeducă şi îşi mobilizează toate forţele spre a accede la o treaptă spirituală superioară.

Oglindirile adevărurilor revelate într-un singur om sunt acele imagini care în funcție de unghiul din care sunt privite pot prezenta asemănări, dar nu sunt, în niciun caz, identice. d’Artagnan este un simbol care confirmă această interpretare: cu cât imaginea ta se va distinge mai mult de celelalte imagini similare, cu atât va fi mai personalizată.

 

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
Cele 63 de calităţi ale liderului
Cele 63 de calităţi ale liderului

De ce să citeşti această carte? Pentru că este hotărâtoare pentru optimizarea performanţelor tale. Fiindcă pune accent mai mult pe latura umană decât pe conceptul de business, ceea ce permite cu uşurinţă citirea şi înţelegerea ei.

Leadership - Magia măiestriei
Leadership - Magia măiestriei

Trăsătura esenţială a acestei cărţi, faţă de altele existente pe piaţă din acelaşi domeniu, este aceea că descrie, prin exemple, competenţele ideale ale unui lider. N-am susţinut niciodată că eşte uşor să devii un lider foarte bun, dar dacă veţi urma pas cu pas...

Atingerea maestrului
Atingerea maestrului

Pentru unii lideri „a conduce” înseamnă mai mult a juca un joc de şah, un joc de inteligenţă şi perspicacitate; pentru alţii un joc de noroc, un joc pe care cred că-l pot câştiga mergând de fiecare dată la risc şi pariind totul pe o singură carte.

Leadership Puzzle
Leadership Puzzle

Am scris această carte, care combină într-un mod simplu dezvoltarea personală cu leadershipul, ca pe un joc de puzzle, unde trebuie să combinaţi toate piesele date pentru a reconstitui imaginea de ansamblu.

Performanţa în conducere
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Scopul acestei cărţi este de a vă oferi cât mai multe informaţii preţioase prin exemple concrete, şi de a vă arăta o cale prin care să dobândiţi capacitatea de a-i determina pe ceilalţi să vadă lucrurile din aceeaşi perspectivă ca dumneavoastră.

Leadership - Pe înţelesul tuturor
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Urmăresc în rândurile acestei cărţi să trezesc interesul omului obişnuit pentru acţiune şi succes. Mesajul acestui volum este că o naţiune puternică este format din oameni puternici şi de succes. Iar fiecare din noi are potenţial, deci succes…