ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Omul care a redat viaţa luminilor apuse (I)

On Mai 26, 2012, in Leadership Impact, by Neculai Fantanaru

Regândeşte orientarea şi posibilităţile de manifestare a propriei tale autorităţi, astfel încât să găseşti mai uşor un răsunet în planul psihic şi emoţional al celor din jur.

Nu voi uita niciodată omul, colecţionarul, visătorul care a trudit atâta amar de vreme şi a reuşit până la urmă să-şi clădească din neant, prin încrucişarea elementelor care dau contur cunoaşterii, prin distribuirea forţelor creatoare pe axele de coordonate reală şi imaginară, propriului său imperiu. Vast, meşteşugit din oţelul cel mai dur al gândirii, sfinţit cu focul cel aprig al simţirii. Relevant prin conţinutul său ridicat de dezvăluiri, străjuit de clasificări, structurări, descrieri şi disocieri.

Era un imperiu privilegiat care se autoperpetua prin captarea şi analiza unei realităţi mai bogate, mai profunde, mai aspre. Ce arunca cu forţa unui gigant firea omenească în vârtejul celor mai înflăcărate încercări, integrând-o în angrenajul complicat al destinului supus voinţei sale inexorabile.

Leadership: Îţi asiguri o reprezentativitate suficientă în a conferi forţă înţelegerii superioare asupra modului de a te poziţiona între partea misterioasă a ştiinţei şi bogăţia simţirii profunde?

Ca un om sedus de imprevizibil şi de provocări, mă cufundam în întuneric, într-o raţiune cunoscută doar de mine - în camera fără ferestre, în care nu pătrundea nicio rază de lumină. Dar în acest obscur, în acest ispititor lăcaş al exercitării controlului asupra simţurilor, laboratorul tainic al învierii naturii omeneşti, reuşeam să creez cu autoritatea unui medium forme vagi, neţărmurite, neliniştite sau evolutive. Să înalţ la nivel de artă o înţelegere superioară, o concepţie inedită a realităţii profunde care îmi contura, cu răbdarea tipică a unui pictor, identitatea genuină, scoţând la iveală cele mai de preţ însuşiri.

Cât de înălţător poate fi întunericul ! Cât de binecuvântat poate fi procesul de aprofundare a ştiinţei ! De parcă ar fi trebuit să demonstrez existenţa unor anticorpi produşi de organism în timpul unei infecţii anterioare, găsind pe această cale antidotul, vaccinul, substanţa care poate să neutralizeze bacteria, făcând-o inofensivă.

Antidotul care mă mobiliza necontenit, accelerându-mi presiunea sanguină, sub privirea critică a sinelui care se întreba „Quo vadis?”, contribuia din plin la punerea în mişcare a energiilor dătătoare de forţă, sintetizând tot felul de înţelegeri, percepţii, atitudini şi sisteme de valori.

Magia - era transformatoare, restabilizatoare, consolidatoare. Trebuia să am răbdare, dacă voiam să reconstitui armonia fiinţei umane în totalitatea ei.

Leadership: Îţi poţi modela personalitatea în scopul atingerii desăvârşirii, începând de la punctul cel mai de jos al valorii tale?

Cu şapte ani înainte de debut, celebrul scriitor Feodor Dostoievski vorbea într-o scrisoare adresată fratelui său, despre aspiraţiile sale, despre menirea sa: “Omul este un mister. Trebuie să aduc acest mister la lumina zilei, şi dacă am să-mi dedic toată viaţa acestui ţel, n-am să consider că am pierdut timpul degeaba: eu mă concentrez asupra acestui mister, pentru că vreau să fiu om.

Îţi poţi modela personalitatea în scopul atingerii desăvârşirii, doar dacă eşti pregătit să începi de la punctul 0, de la punctul cel mai de jos al valorii tale. Acolo unde se concentrează forma incipientă a caracterului tău, profunzimea propriilor tale trăiri, sau din punctul în care te găseşti în acest moment. Doar dacă reuşeşti să aduci la lumina zilei misterul propriilor tale resurse interioare, care îţi condiţionează existenţa.

În acelaşi timp, punctul cel mai de jos al valorii tale este dat, dacă ar trebui să-l citez pe scriitorul Cornel Ailincăi, de năzuinţa iniţială de redare realistă a lucrurilor în simbolul lor formal, sau, la fel de bine, poate pleca de la o descindere formală instinctivă, exploratoare, ale cărei trăsături sunt investite pe traseul cunoaşterii de sine cu o sugestie figurativă, de tip "închipuire".

Aşa cum un scriitor redă particularităţile unei figuri nu după un anumit tipar, ci după caracterul şi însuşirile personajului său, tot aşa şi tu, înainte de a-ţi câştiga locul la masa liderilor, trebuie să te cunoşti foarte bine, să te cufunzi mai adânc în tine însuţi, în abisurile cele mai utile sau mai primejdioase ale firii tale - prima dovadă a genialităţii. Pentru a descoperi adevărurile cele mai complexe ale vieţii tale, frumuseţea ta psihică şi emoţională, adevărurile care pot declanşa reacţia edificatoare - cea mai sănătoasă.

Îngăduie dorinţei tale neasemuite de schimbare să se materializeze. Fii mult mai mult decât ai crezut că eşti, mult mai mult decât un ins oarecare. Ridică-te cu mândrie deasupra tuturor celorlalţi, sintetizând acea înţelegere ce vine din atitudinea cu care alegi să întâmpini marile necunoscute ale vieţii.

A te afla la adăpostul magiei înseamnă să ridici standardul de performanţă al propriilor activităţi atât de sus încât să-l facă imposibil de atins pentru ceilalţi.

O realitate mai bogată este o experienţă de viaţă prin care treci, într-un anumit fel, când te afli în căutarea răspunsurilor de la capătul vizibil al unui fir răsucit de care trebuie să tragi cu tot efortul până ajungi la capătul celălalt.

Omul care a redat viaţa luminilor apuse aduce în prim plan acea capacitate de înţelegere a omului, de măsurare a dimensiunii sale epistemice, necontenita căutare de-a lungul întregii sale existenţe a elementelor caracteristice, definitorii, care contribuie la formarea sa.

Să acumulezi acel material de observări și de experiențe sufletești, să folosești acea putere psihică şi emoţională, de pe poziţia omului care a înţeles variabila existentă în trăirile cele mai profunde ale făpturii omeneşti. Cele care apar şi copleşesc, sau cele care au apus. Să-ţi creezi condiţiile necesare pentru a sintetiza, pentru a înţelege atitudinile şi poziţia adoptată de oameni. Aceasta constituie esenţa care dă o aură aparte leadershipului.

Leadershipul concentrează în propriul sistem de funcţionare întreaga existenţă a omului înveşmântat în lumina cunoaşterii şi a simţirii intense, profunde. A omului înzestrat cu puterea de a percepe şi de a descrie meşteşugit simţămintele cele mai adânc înrădăcinate în firea umană. A omului care, mai înainte de toate, şi-a dedicat timpul, ca un veritabil înţelept, ca un scriitor, ca un Balzac sau un Zola care adună toate informaţiile posibile despre personajele lor înainte de a le reconstitui personalitatea - descoperirii talentelor ascunse, a însuşirilor şi laturilor esenţiale în virtutea cărora să poată gândi, simţi şi acţiona cât mai eficient posibil.

Cum oare vei reuşi să ai autoritate în faţa celorlalţi, dacă nu-ţi stimulezi cunoaşterea de sine?

Regândeşte orientarea şi posibilităţile de manifestare a propriei tale autorităţi, astfel încât să găseşti mai uşor un răsunet în planul psihic şi emoţional al celor din jur.

Nu uita celebrele cuvinte ale lui René Descartes, “Cogito ergo sum” („Cuget deci exist”) - ceea ce înseamnă să aprofundezi cunoaşterea de sine care reprezintă baza şi motorul cunoaşterii celorlalţi. Numai astfel leadershipul tău va exista şi va persista.

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Alchimistul (II)
  2. Alchimistul (I)
  3. Tango to Evora
  4. Lily was here

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Privacy | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate