ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Opera onirică a luminii

On Decembrie 25, 2010, in Leadership de Succes, by Neculai Fantanaru

Un om de mare calitate face din însăşi viaţa lui o operă de artă, cea mai sublimă din câte a făurit.

Mare talent? Prisos de inteligenţă? Nu ştiam prea bine ce era. Cert este faptul că îmi plăcea să mă găsesc lângă el, în atelierul său de lucru, al cărui prag era trecut doar de cei care înţelegeau că meseria de pictor este deosebită.

Nu mai întâlnisem până atunci pe nimeni cu o viziune atât de optimistă asupra viitorului, şi care să se dedice cu atâta intensitate pasiunii sale. Maestrul avea un suflet de artist, era un îndrăgostit al culorilor şi al formelor, al simetriei, al liniilor şi al punctelor, al umbrelor, dar mai ales al luminii. Îşi crease un ideal din estetica formelor.

Lucrul pe care îl preţuia cel mai mult era frumuseţea. Acea frumuseţe exterioară, pură, care nu îmbătrâneşte niciodată, care nu cunoaşte moartea, care naşte pasiuni intense şi care îţi taie respiraţia; acea frumuseţe care nu este niciodată uitată, care te ţine închis în puterea ei de vrajă ca într-o închisoare şi de care nu te poţi elibera. Frumuseţea, îmi spunea el deseori, este cea care impresionează în picturile sale.

Leadership: Semnificaţia esenţială a artei tale constă în reproducerea a ceea ce prezintă un exemplu de ideal care cere extrem de multă "înălţime"?

O operă nu este desăvârşită, dacă nu transmite un ideal de frumuseţe. Iar acest exemplu de ideal cere extrem de multă "înălţime" atunci când forma artei pe care artistul o conturează generează o vibraţie aparte, hipnotizantă, prin care el reuşeşte să te prindă în povestea lui şi să te ţină acolo până la sfârşitul etapei de instruire.

"Înălţimea" desemnează gradul de implicare al artistului în crearea unei imagini care determină felul în care ajunge arta lui la privitor şi pe care o ia în considerare într-o clasificare a legăturilor estetice create între frumos şi urât, între aparenţă şi esenţă, scop şi mijloace, perfecţiune şi kitsch.

La fel ca şi cei doi mari pictori, Hieronymus Bosch sau Salvador Dali, maestrul dedicase mult spaţiu fanteziilor sale – lumini fantastice, jocuri vizuale, chipuri luminoase pline de empatie surprinse cu o maximă acuitate a simţurilor. El pricepea totul numai prin prisma compoziţiei, a culorilor, a efectelor şi a semnificaţiei pe care o dădea fiecărei picturi în parte. Nu voi uita niciodată ce mi-a spus: frumuseţea este raza de perfecţiune care se află în fiecare mare artist.

Meşteşugul picturii nu-i dat decât oamenilor deplini, cu puteri nebănuite în suflet. În clipa când maestrul ridica pensula şi o apropia de desen cu acea mare fineţe şi precizie, ghiceai că trăieşte din propria-i bonomie şi buna dispoziţie. Era ceva, nu ştiu, ceva care te îndemna să-l priveşti şi să-l admiri. Acele mişcări pline de graţie cu care îşi reda desenul dezvăluiau starea sa de spirit, felul cum percepea lumea, gusturile sale. Într-un cuvânt faţeta personalităţii sale. Pasiunea şi dăruirea pe care o punea în munca sa te făcea să descoperi într-însul un artist fericit. Iar maestrul era un artist fericit, fiindcă operele sale puneau în lumină idealul său de frumuseţe.

Leadership: Eşti închis într-o serie de concepţii de reformare a viziunilor despre sine?

Dacă eşti închis într-o serie de concepţii de reformare a viziunilor despre sine, dacă ai o înţelegere limitată a numărului de posibilităţi alternative de producere a valorilor de performanţă şi, totodată, de viaţă sufletească, atunci dai dovadă de mai puţină flexibilitate în răspunsul tău la schimbare. Dar totodată îţi asiguri acea avantajoasă opţiune de hrănire a potenţialului tău lăuntric, acea sursă suplimentară de venit însufleţitor - de tip catalizator - care contribuie la transformarea personală, ducând la accelerarea nevoii de valorificare a disponibilităţii tale de a te accepta şi de a fi tu însuţi.

Dacă pictura sugerează noi combinaţii, nu doar de formă şi culoare, ci şi de tipuri de experienţe existenţiale, atunci leadershipul lărgeşte cumva sfera răspunsurilor şi clarificărilor existenţiale ale individului. Făcând posibile noi modalităţi de perfecţionare morală, continuă, provocate de atitudini variate care ajung să-l caracterizeze ca om care îşi iubeşte identitatea, care îşi vede idealul de perfecţiune în triumful asupra propriei fiinţe. Asupra propriei sale pregătiri, raţiuni, perspective, conduite, tendinţe. În special asupra propriei sale maturizări sentimentale şi intelectuale. Pictura, ca şi leadershipul, sensibilizează omul.

Pasiunea şi dăruirea pe care o pui în muncă te face să descoperi în tine un artist fericit, dându-ţi în acelaşi timp o idee despre nivelul actual al autocunoaşterii tale, aprofundarea trăirilor tale emoţionale, afective şi spirituale. Şi aceasta poate contribui foarte mult la dezvoltarea leadershipului, la explicarea faptului că există un enorm val de interes pentru arta de a te regăsi înainte de a putea deveni ceea ce eşti menit să fii. Chiar dacă uneori acest interes nu este numit ca atare.

E ceva care te îndeamnă să-l priveşti şi să-l admiri pe omul care îşi explorează şi evaluează toate faţetele personalităţii sale, şi reuşeşte să-şi exprime doar acea faţetă bine integrată pe suportul numit "viaţă". Înainte de a experimenta leadershipul, ia seama la ce spunea cineva pe o pagină de internet: "Important e ca fiecare să îşi descopere tendinţele şi faţetele acelor experimente spre care propriul suflet se îndreaptă."

Leadership: Optezi pentru reproducerea creatoare a realităţii într-o artă a confirmării propriului concept despre sine ca posibilitate diferită de obţinere a unei noi perspective asupra vieţii?

Eşti un om de mare calitate? Îţi faci din viaţa ta o operă de artă? La fel cum un pictor iscusit îi inspiră pe artiştii de mai târziu prin lumea pe care o creează în operele sale, tot aşa un lider le inspiră susţinătorilor săi acea stare de armonie, de comuniune supremă cu propriul lui spirit, o stare de liber acces pe tărâmul imaginaţiei, unde totul este posibil prin improvizaţie şi fantezie.

Şi, la fel ca un pictor, un lider face din însăşi viaţa lui o operă de artă, cea mai sublimă din câte a făurit. Dedicându-se cu tot sufletul creării unui ideal estetic, unic şi coerent, el dă sens vieţii sale, menţinându-şi starea de bine atât pe plan mental, cât şi emoţional. Evoluţia spre bine a liderului este de ordin personal şi porneşte din inima lui. Un om cu o inimă plină şi arzătoare care reuşeşte să-şi materializeze idealurile este un om mulţumit şi fericit.

Modul în care liderul percepe viaţa se răsfrânge negreşit asupra "operei" lui. E ceva personal care îi afectează activitatea, randamentul şi buna relaţionare cu ceilalţi. Dacă viaţa pe care o trăieşte şi căreia i se dedică cu o mare pasiune este una plină de luminozitate, de viziune, de culoare, atunci va reuşi să atragă simpatia celorlalţi.

El va fi cu atât mai fericit cu cât "opera" lui va pune mai mult în lumină idealul său de viaţă. Iar expresia pe care o dă idealului său este raza de perfecţiune care îl propulsează mai sus in ierarhie (sau îl coboară) şi care îl ajută să-şi interpreteze mai bine rolul.

Conceptul de sine are ca nucleu atitudinea care ia naştere în urma procesului de trecere de la faza de creaţie la cea de desăvârşire a vieţii.

El face legătura între condiții de existență şi moduri de expresie. Indică o anumită stare de spirit ce poate contribui la relatarea eficientă a unei "povești" despre artă. Reprezintă o unitate de gândire, o idee sau o imagine mentală formată prin combinarea aspectelor care te desăvârşesc şi formează satisfacţia unei împliniri, utilizată pentru a organiza cunoaşterea şi perceperea lumii ce te înconjoară.

Opera onirică a luminii este evoluţia ta, ca lider, spre bine şi spre fericire, si totodată spre un nivel mai înalt de performanţă. Este ceva de ordin personal care porneşte din inima ta, care poate fi un ţel – atingerea unui ideal profesional extrem de înalt. Este acel lucru care străluceşte în fiinţa ta, care conţine toate culorile acelui "tablou" personal care îţi defineşte stilul de leadership şi dă sens şi intensitate vieţii tale. Este acel lucru care radiază admiraţie în jurul tău şi îţi luminează sufletul. Este visul care te înflăcărează şi care dă contur ideilor tale.

"Opera onirică a luminii" este materializarea visului de perfecţiune al unui lider care şi-a propus să-şi desăvârşească idealurile. Eşti un om de mare calitate?

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Ochii mei vad lucruri pe care tu nu le vezi
  2. Te admir cu ochii, ce nu-i vezi
  3. Autenticitatea omului care se gandeste pe sine
  4. Triumful oamenilor grandiosi

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Privacy | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate