ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Ora unei lumi pierdute

On Martie 01, 2017, in Leadership eX-Elite, by Neculai Fantanaru

Învaţă să surprinzi acea realitate mai presus de raţiunea ta, impusă de un verdict al unei entităţi de dinaintea conştiinţei umane care susţine dreptul la liberul-arbitru.

Mercedes izbucni în lacrimi. Inima ei de femeie se frângea în faţa amintirilor. Monte-Cristo îi luă mâna şi i-o sărută cu respect. Dar ea simţi că sărutul îi este rece, asemănător sărutului depus pe mâna de marmură a statuii unei sfinte.

- Există vieţi predestinate, cărora o singură greşeală le zdrobeşte tot viitorul, continuă ea. Eu te-am crezut mort şi ar fi trebuit să mor şi eu, căci la ce mi-a folosit să port veşnic în inimă doliul după tine? Doar ca să fac o femeie de cincizeci de ani dintr-o femeie de treizeci şi nouă, şi atâta tot. Mi-am renegat dragostea şi, ca toţi renegaţii, aduc nenorocire tuturor celor din preajma mea.

- Nu, Mercedes - spuse Monte-Cristo, - nu ! Trebuie să te crezi mai bună. Eşti o femeie nobilă şi sfântă şi m-ai dezarmat prin suferinţa ta. Dar înapoia mea, nevăzut, necunoscut, mâniat, se află Dumnezeu. Eu n-am fost decât trimisul lui, m-a folosit ca pe o armă ca să scoată răul la iveală şi n-a voit să oprească fulgerul pe care îl aruncasem. Îl iau ca martor pe Dumnezeu, la picioarele căruia mă prosternez în fiecare zi de zece ani încoace, îl iau ca martor că ţi-am jertfit viaţa mea şi că odată cu ea ţi-am jertfit şi toate planurile pe care le aveam.

Îţi spun cu mândrie, Mercedes, că Dumnezeu avea nevoie de mine, şi am trăit. Cercetează trecutul, cercetează prezentul, încearcă să ghiceşti viitorul şi vezi dacă nu sunt o unealtă, o lucrare a unei inteligenţe invizibile. Roagă-te Domnului, care ţine vieţile oamenilor în mâinile sale, să înlăture moartea din preajma mea. Căci aşa cum realitatea înconjurătoare le slujeşte marilor poeţi drept model al creaţiilor lor ideale, tot astfel întreaga forţă a mâniei Sale slujeşte unui scop mai înalt decât mine, mai înalt decât nişte lecţii de viață care pot face faţă mai bine mersului real al lumii.

Ceasul bate ora unei lumi pierdute din tot ce a fost marea noastră iubire. Şi chiar dacă destinul nostru a fost hotărât pentru totdeauna, să ne despărțim, nu uita că El vrea să-i înţelegi şi să-i discuţi puterea. De aceea ne-a lăsat liberul arbitru. *

Leadership: Iți pui în evidenţă rostul în compoziţia ansamblului realităţii a cărui semnificaţie se descoperă prin observarea unor serii de fapte și întâmplări distincte care demonstrează conformitatea ta cu cerinţele unei ordini nevăzute?

Însumând cele spuse mai sus de scriitorul Alexandre Dumas, obținem că mintea și sufletul sunt unelte ale unei inteligenţe nevăzute, mereu constantă în ceea ce impune, care în plus, este superioară acelei forţe care suntem noi înşine și care adesea tinde să ne strâmbe într-o direcţie contrară structurii noastre interne.

Altfel spus, suntem conduși, fără voia noastră, printr-o suită de procese fizice, emoţionale și spirituale, ca în jocul de lumină al unui miraj fantastic, spre drumul artei de a trăi prin dăruirea de sine și prin sacrificiul zugrăvit pe pânza unei lucrări care indică sugestiv tema sau conținutul unei hotărâri „judecătoreşti” mai presus de înțelegerea noastră.

Solidaritatea cu această formă de conducere, superioară cunoaşterii pe care am dobândit-o printr-o străfulgerare a sentimentelor, printr-o credință vie și activă, printr-o viaţă virtuoasă şi prin împlinirea a ceea ce se cuvine a fi urmat, este o cauză a expansiunii conştiinţei noastre până-ntr-acolo unde putem să descoperim din ce în ce mai multe despre felul în care este modelată lumea. Până într-acolo unde se anulează tendinţa de a judeca lucrurile, în care ne poate arunca implicarea într-o cauză pe placul nostru.

Posibilitatea de constituire a unei forţe conducătoare, superioară și stabilă, are ca temei poziţionarea corectă a unei viziuni cuprinzătoare, a unei imagini de impact și a unui conţinut de viaţă, în sensul unei transformări care influențează sursa tuturor acțiunilor omului dinspre ceea ce produce o anumită trăire spre ceea ce produce o anumită consecinţă.

Adevărata valoare a leadershipului de înaltă factură, prin participarea la formarea unui întreg sistem de reprezentare a unei realităţi percepută printr-o stare de suflet, constituie un memento al punctului în care afirmarea voinţei omenești de a „îndrepta” lumea și de a juca un rol important în modelarea ei devine condiţia de înfăptuire a unei ordini superioare.

Pentru a se ajunge la unitatea dintre fundamentul esenţial al lumii și desfăşurarea oportună a unei superiorităţi absolute, omul trebuie să-şi pună în evidenţă rostul în compoziţia ansamblului unei realităţi a cărui semnificaţie se descoperă prin observaţia paralelă a unor serii de fapte și întâmplări distincte care demonstrează conformitatea lui cu cerinţele unei ordini nevăzute.

O ordine care solicită din partea omului, în primul rând, un act de credinţă, un act de încredere într-o realitate care depăşeşte competentele raţiunii, dincolo de limitele pe care experienţa vieţii le impune.

Ora unei lumi pierdute este momentul când te recunoşti slab în faţa infinitului unei inteligenţe universale încorporat în viul vietii, din care ai explorat numai o mică parte printr-o bizară înlănțuire de coincidențe. Scoate în evidenţă acea realitate mai presus de raţiunea ta, impusă de un verdict al unei entităţi de dinaintea conştiinţei umane care susţine dreptul tău la liberul-arbitru numai prin influenţarea conţinutului tău de viață şi a presupuselor priorităţi ale acesteia.


* Notă: Alexandre Dumas - Contele de Monte Cristo, Editura Tineretului, 1957.

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Alchimistul (II)
  2. Alchimistul (I)
  3. Tango to Evora
  4. Lily was here

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate

Like Us On Facebook

Subscribe to us