ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Orizonturile distincte ale înţelegerii transformatoare

On Februarie 26, 2014, in Leadership Q2-Sensitive, by Neculai Fantanaru

Asumă-ţi integral rolul de îndrumător în cadrul proiectului de cercetare numit “Myself”, utilizând ecuaţia de predicţie a unui model de gândire cuprins între curiozitate şi subtilitate.

Trăiam senzaţia unei căderi pe verticală, într-o extremă a interpretărilor şi deformărilor necontenite ale realităţii personale. Incontestabil, eram pus într-o mare încurcătură, reprezentată de o neclară şi incoerentă ecuaţie de predicţie a unui model de gândire, cuprins între curiozitate şi subtilitate. Un fel de invazie intangibilă a spaţiului meu de excelenţă intelectuală produsă după o stratagemă inedită, încă neexperimentată. Era greu să-mi imaginez care era resortul punctelor de vedere rezultate, pro şi contra, ce urmau a fi asumate integral în cadrul proiectului de cercetare numit “Myself”.

Asemenea unor personaje din opera lui Hauff, imune la real, care se feresc să se arate în priveliştea întregii lumi şi încep să capete semnificaţie abia atunci când pierd controlul asupra modului de gestionare a tot ceea ce este înăuntrul şi în afara spaţiului lor de origine. Mă situam cumva la limita dintre recunoaşterea modului prin care puteam să “călătoresc” spre ceea ce se află în interiorul meu şi conectarea la elementele componente ale unei realităţi inseparabile de însăşi menirea ei.

Să apropii orizontul unei înţelegeri primare, a cărei aspecte se conturează ca fiind un declanşator de originalitate pentru metafizica unui personaj fictiv, situată dincolo de experienţă, pe tărâmul construcţiilor vizionare. De orizontul înţelegerii raţionale a adevăratei mele naturi, inconfundabile.

Categoric, era ceea ce se putea traduce prin sintagma „nimic nu se pierde, totul se transformă.” O solicitare excesivă a asumării unei responsabilităţi incerte, depăşind puterea-mi de înţelegere, ca o mare de flăcări care îneca totul în fum.

Fără precedent. Avea loc o topire parţială a miezului de viu, inconştientul înnăscut care trebuia unit cu conştiinţa în mai multe elemente, reunindu-le apoi într-o unitate superioară.

Leadership: Recurgi la o ştiinţă pur explicativă ca să descâlceşti fondul ascuns al fiinţei tale?

Indicatorul gradului de înţelegere şi de stăpânire a felului în care te percepi, este setat atunci când o operaţie de “citire” a realităţii întâlneşte începutul unui nou model de gândire. Leadershipul nu te plasează pe un teren ferm şi bătătorit de o ştiinţă care renunţă la imaginaţie şi la îndrăzneala de a-ţi extinde orizonturile, printr-o ecuaţie experimentală de descoperire unor noi interpretări a realităţii, prin reprezentări ce le substituie pe cele uzuale, chiar răsturnându-le.

Ci mai degrabă îţi conferă un mare sentiment de împlinire şi te face să conştientizezi acele tipare de gândire ce te ţin pe loc, într-o poziţie de staţionare într-o intersecţie nesemnalizată. În care elementele noi de explorare a unor noi arii de evoluţie şi formare a abilitaţilor, cu ajutorul inteligenţei cognitive şi a experienţei perceptuale, nu au prioritate de trecere.

Leadershipul se sprijină o operaţie de tipul “transformation” la nivel de percepţie a sinelui prin raportare la un model de gândire, cuprins între curiozitate şi subtilitate.

Deseori indivizii care aspiră la o extindere a spaţiului lor de excelenţă intelectuală nu întâlnesc marcajul „Cedează trecerea” şi au prioritate faţă de cei ce întâlnesc marcajul „Oprire”. Mai ales atunci când încearcă să-şi dubleze consideraţiile asupra elementelor de cunoaştere care le întregesc personalitatea, imaginea, stilul de conducere, experienţa, amplificând bagajul de înţelegere a realităţii asumate. Şi conştientizarea acesteia într-un context mai larg a percepţiilor şi reprezentărilor, de natură obiectivă.

Leadership: Ai la dispoziţie apă şi foc pentru a pregăti ceva deosebit?

Scriitorul cu cea mai largă viziune asupra tendinţelor omului de a se raporta la elemente constante ale unei realităţi viitoare, precursor al literaturii științifico-fantastice, Jules Verne, mărturisea: "Dacă ai la dispoziţie apă şi foc poţi pregăti şi altceva decât ceea ce mănânci în mod obişnuit."

Privită ca o metaforă, această afirmaţie reflectă disponibilitatea de a face legătura dintre nevoi şi consecinţe, producând o nouă compoziţie, un punct de referinţă pe harta percepţiilor despre tine însuţi în raport cu realitatea.

Armonia anumitor elemente de interpretare a realităţii poate avea un puternic efect de stimulare a producţiei de repere şi puncte de vedere ce ar putea contribui la schimbarea percepţiei asupra leadershipului. Profunzimea unei minţi care gândeşte liber, uneori în scheme abstracte, care a câştigat prin experienţă, prin procesul încercării de asimilare a unor informaţii şi cunoştinţe, se poate desăvârşi atunci când omul încearcă să descâlcească fondul ascuns al fiinţei sale.

Numai recurgând la o ştiinţă pur explicativă, care să-ţi definească orientările, utilizând ecuaţia de predicţie a unui model de gândire, cuprins între curiozitate şi subtilitate, numai astfel îţi vei putea asuma integral rolul de îndrumător în cadrul proiectului de cercetare numit “Myself”.

Orizonturile distincte ale înţelegerii transformatoare constituie linia de despărţire dintre partea vizibilă a sferei de gândire ataşată complet la experienţa de viaţă şi partea invizibilă a sferei de gândire încapsulată în reguli și norme riguroase, ce impun întotdeauna congruența sau compatibilitatea cu realitatea obiectivă.

Ca lider, trebuie să faci uz de acea abilitate care îţi permite adaptarea la realitatea în permanentă schimbare. Ceea ce presupune existenţa şi dezvoltarea unei personalităţi flexibile şi maleabile, ancorate în prezent.

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Alchimistul (II)
  2. Alchimistul (I)
  3. Tango to Evora
  4. Lily was here

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Privacy | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate

Like Us On Facebook

Subscribe to us