Neculai Fantanaru

Totul depinde de cine conduce

Portretul unui trandafir în versiune artistică

On Februarie 18, 2021
, in
Leadership Expert by Neculai Fantanaru

Dacă ştiinţa devine o artă prin pasiune, atunci arta trebuie să fie o direcţie a sensibilităţii manifestată în ştiinţă.

Sunt o fiinţă creată conform legilor naturii şi, prin urmare, sunt condiţionat de aceleaşi legi care determină existenţa unui trandafir “Double Delight” în spaţiul central al grădinii mele. Or acest superb trandafir, uimitor prin stăruinţă, nu există ca plantă izolată de alte flori, echivalentă imaginii unei prezenţe mult mai cuprinzătoare în dăinuirea ei, ci există ca un fel de continuum între materie şi spirit, ca un liant universal între două lumi potenţial autonome, nici una neputând fi considerată superioară celeilalte.

În privinţa aceasta, atrag atenţia că trandafirul aparţine familiei Rosaceae, simbolul unei învieri spirituale şi al unei călătorii mistice care mi-a deschis mintea și sufletul spre frumos, spre adaptare, spre schimbare, guvernând relația mea cu Dumnezeu prin discreţie, prin distribuţia sensibilului mai mult decât o ordine bazată pe egalitatea vizibilului şi a inteligibilului care-l însoţeşte. În plus, când priveşti prin această optică, începi să vezi natura cu o claritate excepţională.

Chiar şi în manuscrisul meu secret, Tukerlyeress (Misterul cuvântului întrupat), trandafirul ocupă locul de frunte, fiindcă el are nevoie să se simtă integrat într-un mediu protectiv, să aparţină unei taine de dincolo de ceruri, de munți și de ape, dincolo de orice înţelegere pământeană. Este o prezenţă plină de semnificaţii, un interlocutor cald şi inteligent din punctul de vedere al unei conştiinţe artistice, pulsând a explozie de culori, a viaţă neîncorsetată-n imitaţii.

Da. Trandafirul este mereu acolo unde se creează, într-un labirint al cuvintelor fără de moarte, într-un fel omnipotent asemănându-se cu încrederea perceptivă a unei fiinţe mistice aflată în fața unei oglinzi iluminate de o lumânare, fără de nici o clătinare, impresionând prin tăcere, rezervare, ascultare, virtute, asemenea unui poet care contemplă natura mai mult prin lirism decât prin semnificaţie profundă.

Leadership: Poţi să aduci o îmbunătăţire semnificativă percepţiei continuităţii de sine, ca rezultat al gestionării sensibilităţii ce poate fi identificată numai într-o operă de artă?

Prin activitatea mea intelectuală, însoţită de un efort voluntar, pulsând a ceva tainic care uimeşte fiecare ochi iubitor de frumos, deci lăsându-mă stăpânit de înclinații artistice încă neexplicate, încerc să ajung în starea de dominare a naturii. Numai prin intermediul Marii Cunoaşteri se realizează totul. Pentru aceasta trebuie să mă diferenţiez de ceilalţi oameni şi să mă situez în raport cu natura ontologică a povestirii pe care o alcătuieşte viaţa mea din altă lume, din alt spaţiu, din perspectiva celor mai delicate flori ale naturii creionate în nuanțe trandafirii.

Şi, totuşi, misterul care învăluie învăţătura principală desprinsă din dialogul meu cu trandafirul, spirit lângă spirit, cu un soi aspiraţie spre acceptarea idealului promovat de Renaștere, pare a fi o permanentă tendinţă spre puritatea acuarelei, revărsându-se dinspre dezlegarea misterelor naturii spre dobândirea iluminării divine. Să înţeleg mai bine miezul unui secol plin de realizări estetice uimitoare, asta e principala mea preocupare.

Nu e deloc întâmplător faptul că sinele meu continuă să ia parte la o realitate care mă absoarbe total, mă devorează cu încuviinţarea mea şi mă desprinde sistematic de banalitatea cotidianului.

În acest moment, consider că este de preferat ecoul unei lumi de dincolo de aparenţe, decât preaplinul unei naturi milenare care strecoară în mine, prin sita ochilor expresivi, prin toate nuanţele vieţii mele, o curiozitate fără margini. Or, trandafirul, nu doar că îl pot vedea, ci şi înţelege şi-l pot reprezenta prin filtrul propriei sensibilităţi care reflectă inocenţa sincerităţii, spontaneitatea şi curiozitatea nedisimulată, însuşiri detectate numai în operele de artă. Cu această sensibilitate artistul creează microuniversuri.

Leadership: Unitatea lumii pe care o experimentezi prin actul de creaţie se remarcă prin materialitatea unei realități care-și construiește sensul, în afara sensului intrinsec al cuvintelor?

Realitatea care-și construiește sensul, în afara sensului intrinsec al cuvintelor, este nuanţată prin folosirea unei imagini cel puţin inedite într-un cadru de experiment artistic în care fragilitatea fiinţei este semnificativ asociată cu o frumuseţe unică a naturii. Orice creator trebuie să treacă printr-o cufundare în fiinţa metafizică a naturii pentru a-şi scoate la iveală artistul interior şi a-şi crea propriul cod de încifrare vizuală.

Numaidecât, trandafirul îmbracă forma unui mysterium tremendum atunci când încerc să pricep tehnica picturii, nu datorită vreunei psihologii aperceptive îndreptată spre lumea culorilor aşternute pe şevalet, cu libertate şi cu măiestrie, ci datorită izolării câtorva fragmente ale complexităţii mele sufleteşti întărite prin conlucrarea artistică a naturii cu adaosul minunăţiilor care i-au trecut pragul pe timp îndelungat.

Apropo de artă. Celebrul roman “Piatra filosofală” scris de Marquerite Yourcenar, începe cu un citat aparţinând învăţatului umanist italian din perioada Renaşterii, pe nume Giovanni Pico della Mirandola:

„Nu ţi-am hărăzit, o, Adame, nici un chip, nici un loc, şi nici un dar care să fie numai al tău, pentru că atât chipul, cât şi locul şi darurile toate să le doreşti şi să le stăpâneşti prin tine însuţi. Natura îngrădeşte celelalte specii prin legi stabilite de mine. Tu însă, neîngrădit de nicio oprelişte, te defineşti prin propriul tău discernământ în voia căruia eu te-am lăsat. Te-am aşezat în mijlocul lumii ca să poţi cerceta mai bine toate câte le cuprinde lumea. Nu te-am zămislit nici ca pe o fiinţă cerească, nici pământească, nici muritoare, nici nemuritoare, pentru ca prin tine însuţi, în mod liber, ca un pictor bun sau ca un sculptor dibaci, să-ţi desăvârşeşti propria ta formă.”

Aşa este. Sunt sigur că dacă ar trebui să mă exilez într-o sferă a percepţiei frumosului, şi nu mai puţin să mă adâncesc în practicarea vocaţiei frumosului, exprimându-mi admiraţia neţărmurită faţă de înălţimea expresiei, atunci trandafirul m-ar ajuta să descifrez acea ”descătuşare” a impresioniştilor care nu poate fi trăită decât în natură. Nu e deloc întâmplător faptul că mi-am desăvârşit forma imaginii pe care o transmit lumii. Sunt agentul conexiunii dintre două lumi pline de vibraţie.

Arta este mijlocul creatorului de a se constitui într-o viziune a cărei percepere cere o anumită subtilitate şi fineţe faţă de redarea unei realităţi suprasensibile, observate doar prin intermediul comparaţiei între ceea ce se simte şi ceea ce se lasă contemplat.

Portretul unui trandafir în versiune artistică este imaginea unui creator surprins pe pânză, în propriul univers, într-un moment de genială manifestare a unei viziuni plină de înţelesuri care ia in calcul posibilitatea lui de a se transpune în alte ipostaze, fără să-și piardă identitatea.

 

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
Cele 63 de calităţi ale liderului
Cele 63 de calităţi ale liderului

De ce să citeşti această carte? Pentru că este hotărâtoare pentru optimizarea performanţelor tale. Fiindcă pune accent mai mult pe latura umană decât pe conceptul de business, ceea ce permite cu uşurinţă citirea şi înţelegerea ei.

Leadership - Magia măiestriei
Leadership - Magia măiestriei

Trăsătura esenţială a acestei cărţi, faţă de altele existente pe piaţă din acelaşi domeniu, este aceea că descrie, prin exemple, competenţele ideale ale unui lider. N-am susţinut niciodată că eşte uşor să devii un lider foarte bun, dar dacă veţi urma pas cu pas...

Atingerea maestrului
Atingerea maestrului

Pentru unii lideri „a conduce” înseamnă mai mult a juca un joc de şah, un joc de inteligenţă şi perspicacitate; pentru alţii un joc de noroc, un joc pe care cred că-l pot câştiga mergând de fiecare dată la risc şi pariind totul pe o singură carte.

Leadership Puzzle
Leadership Puzzle

Am scris această carte, care combină într-un mod simplu dezvoltarea personală cu leadershipul, ca pe un joc de puzzle, unde trebuie să combinaţi toate piesele date pentru a reconstitui imaginea de ansamblu.

Performanţa în conducere
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Scopul acestei cărţi este de a vă oferi cât mai multe informaţii preţioase prin exemple concrete, şi de a vă arăta o cale prin care să dobândiţi capacitatea de a-i determina pe ceilalţi să vadă lucrurile din aceeaşi perspectivă ca dumneavoastră.

Leadership - Pe înţelesul tuturor
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Urmăresc în rândurile acestei cărţi să trezesc interesul omului obişnuit pentru acţiune şi succes. Mesajul acestui volum este că o naţiune puternică este format din oameni puternici şi de succes. Iar fiecare din noi are potenţial, deci succes…