Neculai Fantanaru

Totul depinde de cine conduce

Principiul constantei de a fi (III)

On August 28, 2012
, in
Principiile Conducerii by Neculai Fantanaru

Direcţionează-ţi eficient atenţia spre tine însuţi, pentru a descoperi acele calităţi şi valori care vor favoriza dezvoltarea ta ulterioară.

Mi se părea că, într-o singură noapte, am făcut un salt peste un deceniu: mă ridicasem cu mult deasupra fiinţei mele. Simţeam că mă trădasem puţin, că îmi încălcasem instinctul de conservare. Dar în această ascunsă şi reformatoare agitaţie a gândurilor, a pretenţiilor contradictorii, se cristalizase o nouă năzuinţă ce putea fi benefică existenţei mele.

Aşa cum primii oameni care ajunseră în America crezuseră că găsiră din întâmplare raiul pe pământ, a doua Grădină a Edenului, pe mine mă bucura enorm gândul că găsisem din întâmplare o uşă, o cale de a ieşi dintr-o dilemă morală, la pénétration a l'intérieur d'une fenêtre du temps , care îmi putea condiţiona dezvoltarea ulterioară.

Voiam să pătrund în resorturile ultime ale marilor necunoscute ale vieţii, să înţeleg rosturile, mecanismele care maximizau sau minimalizau existenţa mea pe această lume, într-o asemenea măsură încât să fertilizez acel "ceva" din gândirea mea încă neconturat. Să îmi găsesc un loc în această aventură a cunoaşterii şi a orientării într-o epocă în care extraordinarul concurează cu neverosimilul.

Înţelesesem că pot fi altcineva, că pot trăi atât în prezent cât şi în viitor, în spatele unei măşti bine puse la punct. Îmi denaturasem adevărata personalitate? Cred că mă obseda ideea unei înţelegeri, adânci şi nelimitate, între mine şi cel ce puteam fi. Era poate singura modalitate de a mă dezvălui, de a face cunoscută experienţa mea responsabilă, hotărâtă, bazată parcă pe un secret pe care-l ascundeam de-o veşnicie.

Leadership: Trebuie să faci un compromis între a înţelege că poţi fi altcineva decât ceea ce eşti şi modalitatea de a te dezvălui drept cunoaştere a unei experienţe anterioare?

Nu puteam nega, cu un fel de profundă disperare, ceea ce era evident, ceea ce declanşase în subconştientul meu o întreagă nebunie. Ca un val mareic incontrolabil se revărsau împrejurul meu taine ale unei renaşteri fără precedent, tot la fel cum există taine ale binelui şi ale răului. Viaţa şi faptele, gândurile şi trăirile mele se desfăşurau, cred, într-o dimensiune nebănuită, plină de culoare, de magie şi în continuă mişcare. Refuzasem în mod deliberat să văd şi să înţeleg realitatea, adevărul despre cine eram.

De fapt nu era nimic grav, imoral, în neregulă cu mine. Inedită era doar miza pusă în joc pe parcursul procesului în care intram în rezonanţă cu propriului meu Eu. De parcă m-aş fi avântat într-o zonă interzisă, într-un spaţiu gol, nedefinit, în care puteam să creez, ca o corelare între căutările mele şi nevoia de a mă cunoaşte, un nou profil care să fie utilizat exclusiv pentru o reliefare a contrastului dintre două personaje, dintre esenţă şi aparenţă. Perspectiva era copleşitoare. Şi fascinantă.

Din anumite puncte de vedere, mă temeam că nu mă voi maturiza niciodată. Simţeam că mă abandonasem în încercarea de a adăuga noi valenţe vieţii. Ceea ce aducea o inedită şi şocantă imagine asupra întregului meu fel de a fi. Nu-mi puteam închipui că linia de comuniune între mine şi cel ce puteam fi se putea oricând întrerupe, iar imensul efort de consolidare a sinelui să se erodeze precum albiile râurilor după o mare viitură.

Prin excelenţă, trebuia să fiu ceea ce întotdeauna am vrut să fiu, şi nu o trădare care rodeşte mai târziu în spinii căutărilor. Trebuia să înţeleg avertismentele unei transformări, a unei noi creşteri, a revoluţiei interioare care îmi putea accelera devenirea, şi să devin conştient de puterea ei. Doar astfel puteam să mă înţeleg, să-mi desluşesc menirea, adevăratele motivaţii interioare.

Leadership: Poţi să extragi aurul din lecţiile vieţii ca să-ţi creezi o imagine relevantă asupra întregului tău fel de a fi?

O prognoză sau un calcul pozitiv al traiectoriei probabile pe care o urmează propria ta cale de dezvoltare va stimula mai mult implicarea ta în procesul de cunoaştere şi adaptare la situaţii noi de leadership.

Ceea ce aduce o inedită şi relevantă imagine asupra întregului tău fel de a fi, este “aurul” pe care îl extragi din lecţiile vieţii. Este acel grad de maturizare care provine dintr-o mai bună cunoaştere şi care face posibilă întregirea propriului tău fel de „A fi”, raportarea continuă la valorile tale. Este sentimentul de superioritate faţă de tine însuţi - că nu mai eşti cine erai, că înţelegi mai bine lucrurile, că priveşti de undeva de sus şi mai corect.

Leadership: Evoluţia ta este în concordanţă cu factorii ce acţionează la nivel mai degrabă profund şi subtil?

Procesul de maturizare este o parte importantă a leadershipului. Linia de comuniune dintre tine şi cel ce poţi fi se poate oricând întrerupe, iar imensul efort de consolidare a sinelui va fi inutil dacă maturizarea ta nu decurge armonios. Când căutările tale spre o desăvârşită “devenire” şi nevoia de a te cunoaşte se întrepătrund, abia atunci se vor contura mai clar, încetul cu încetul, adevăratele tale calităţi şi valori.

Direcţionează-ţi eficient atenţia spre tine însuţi pentru a descoperi acele calităţi şi valori care vor da un sens benefic acţiunilor tale viitoare şi care vor favoriza dezvoltarea ta ulterioară.

Desigur, nu este suficient să doreşti dezvoltarea unui fenomen într-o anumită direcţie, să înţelegi avertismentele unei transformări, a unei noi creşteri, pentru ca aceasta să se şi realizeze, mai ales dacă evoluţia ta nu este în concordanţă cu factorii ce acţionează la nivel mai degrabă profund şi subtil.

Vertebra care uneşte Leadershipul de Dezvoltarea Personală

Poţi atinge un grad înalt de maturizare, te poţi îndrepta spre excelenţă dacă porneşti în această aventură a cunoaşterii şi a orientării într-o lume în care extraordinarul concurează cu neverosimilul. Căci fiecare dintre noi suntem împinşi, asemenea curentului unui fluviu, într-o zonă în care drumul este mărginit de pretenţii contradictorii, de năzuinţe care nu cunosc împlinirea, idei şi obiective care sunt nerealizabile în ritmurile vieții contemporane.

Exteriorizarea unei false identităţi, existenţa unei percepţii de sine deformate, constituie tot atâtea stavile în dezvoltarea ta. Acest lucru denaturează adevărata ta personalitate. Şi, în consecinţă, îţi vei ascunde identitatea reală în spatele unei măşti. După cum cărbunele şi diamantul sunt alcătuiţi din acelaşi element, tot astfel leadershipul şi dezvoltarea personală, care îţi condiţionează existenţa ca “Om”, nu doar ca “Lider”, sunt unite printr-o singură vertebră: potenţialul de a fi ceea ce eşti în realitate.

Simţi că te abandonezi în încercarea de a adăuga noi valenţe vieţii? Care este factorul care aduce o inedită imagine asupra întregului tău fel de a fi? Înţelegi avertismentele unei transformări, a unei noi creşteri care îţi poate accelera “devenirea”? Refuzi în mod deliberat să vezi şi să înţelegi realitatea, adevărul despre cine eşti cu adevărat? Poţi trăi atât în trecut cât şi în prezent şi mai ales în viitor, în spatele unei măşti bine puse la punct? Singura modalitate de a te dezvălui este să fii altcineva? Ţi-ai desluşit menirea, adevăratele motivaţii interioare?

Principiul constantei de a fi (III) accentuează ideea de transformare, canalizarea nevoii de a-ţi explora noi laturi ale personalităţii tale.

Să dai cortina timpului de-o parte şi să-ţi întrezăreşti viitorul este un deziderat urmărit de toţi. Dar numai cei ce au reuşit să se autocunoască, să-şi dezvolte “nativul” din ei, să urmeze calea desăvârşirii în concordanţă cu ceea ce sunt şi ceea ce pot fi, vor reuşi acest lucru.

Karma este Karma. Dar poate fi modelată în sens pozitiv şi benefic nouă, prin şi de către noi, în concordanţă cu realităţile actuale.

 

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
Cele 63 de calităţi ale liderului
Cele 63 de calităţi ale liderului

De ce să citeşti această carte? Pentru că este hotărâtoare pentru optimizarea performanţelor tale. Fiindcă pune accent mai mult pe latura umană decât pe conceptul de business, ceea ce permite cu uşurinţă citirea şi înţelegerea ei.

Leadership - Magia măiestriei
Leadership - Magia măiestriei

Trăsătura esenţială a acestei cărţi, faţă de altele existente pe piaţă din acelaşi domeniu, este aceea că descrie, prin exemple, competenţele ideale ale unui lider. N-am susţinut niciodată că eşte uşor să devii un lider foarte bun, dar dacă veţi urma pas cu pas...

Atingerea maestrului
Atingerea maestrului

Pentru unii lideri „a conduce” înseamnă mai mult a juca un joc de şah, un joc de inteligenţă şi perspicacitate; pentru alţii un joc de noroc, un joc pe care cred că-l pot câştiga mergând de fiecare dată la risc şi pariind totul pe o singură carte.

Leadership Puzzle
Leadership Puzzle

Am scris această carte, care combină într-un mod simplu dezvoltarea personală cu leadershipul, ca pe un joc de puzzle, unde trebuie să combinaţi toate piesele date pentru a reconstitui imaginea de ansamblu.

Performanţa în conducere
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Scopul acestei cărţi este de a vă oferi cât mai multe informaţii preţioase prin exemple concrete, şi de a vă arăta o cale prin care să dobândiţi capacitatea de a-i determina pe ceilalţi să vadă lucrurile din aceeaşi perspectivă ca dumneavoastră.

Leadership - Pe înţelesul tuturor
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Urmăresc în rândurile acestei cărţi să trezesc interesul omului obişnuit pentru acţiune şi succes. Mesajul acestui volum este că o naţiune puternică este format din oameni puternici şi de succes. Iar fiecare din noi are potenţial, deci succes…