ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Realitatea din lumea subterană a omului (II)

On Iunie 15, 2012, in Aptitudini şi Abilităţi, by Neculai Fantanaru

Înzestrează-ţi abilităţile de conducere cu resursele necesare schimbării, fără să pierzi contactul cu Eu-l tău.

O taină adâncă sălăşluia străină şi sinistră în adâncul sufletului meu, atrăgătoare ca o simţire. Nimic şi nimeni nu avea dreptul să se apropie de ea. Gândul că încercam să cuceresc un teritoriu de necucerit, stârnea în mine sentimentul că fusesem eliberat din cea mai crâncenă detenţie. Eram impulsionat de o nouă provocare. Reveneam în forţă cu o zvâcnire de energie şi chef de viaţă.

Magia, linia cea mai înaltă a conexiunii cu spațiul atemporal al unei eternități private, delimitată de o realitate dinamică, etern vie, spirituală şi materială simultan, se integra cu uşurinţă în viaţa mea. Şuvoaie de imagini, ipostaze, descoperiri revelatorii ţâşneau de peste tot, ca dintr-o reţea cu izvoare cu apă vie ce curgeau neîncetat şi din care puteam să-mi îndestulez sufletul şi aspiraţiile.

Flăcările galbene ale voinţei mele neîmblânzite de a înţelege în ce mod trebuie să scot în evidenţă lumina unei cauzalităţi universale, purificate prin filtrul celor mai aspre raţionamente, se extindeau cu repeziciune în jurul meu. În fiecare lucru pe care îl atingeam sau îl vedeam, în fiecare plimbare pe care o făceam descopeream o nouă realitate care mă făcea tot mai curios, un nou continent, un aprig motiv de explorare. De parcă aş fi fost dominat de o formă de energie supremă care se propaga în toate fibrele fiinţei mele. Eram totalmente supus ei, ca un sclav care se supune ordinelor.

Simţeam că pot comunica la nivel energetic, non-verbal, cu toate lucrurile care-mi ieşeau în cale. Oglinda, aparatul de fotografiat, cărţile, tot ceea ce exista în jurul meu căpăta brusc viaţă, un nou înţeles, o nouă valenţă. Dar în special tot ceea ce era modern sărea în ajutorul meu. Datorită tehnologiei, totul în jur se transforma, prindea o nouă formă, totul se derula în noi coordonate, facilitând înţelegerea şi acceptarea necunoscutei din mine.

Leadership: Cât timp poţi să priveşti o fotografie de departe?

A nu reuşi să te menţii în contact cu tine însuţi, lucru vital în leadership, este ca şi cum ai continua să priveşti o fotografie de departe: nu vei reuşi să observi anumite detalii pe care le-ai vedea de aproape.

La fel ca în fotografie, în sfera dimensiunii psihologice şi spirituale a omului, un singur gând, o singură sforţare de moment pot da naştere unor forme definitive, unor instantanee reprezentative chiar inainte de producerea evenimentului propriu-zis.

Bine observa cineva: pe tărâmul explorării personale fecundaţia adevărată se produce totdeauna numai prin încrucişarea unei idei cu experienţa. Era de ajuns doar cel mai uşor impuls, pentru ca forţa creatoare să se manifeste, pentru ca experienţa mea să se îmbogăţească. Ca apoi ea să se descarce, ca la trecerea unui curent electric, şi mai intens, şi mai profund, în toată amploarea ei.

Am mers pe drumul de munte din faţa mea, efortul era tot mai mare, progresul lent, dar constant. Magia, locul de întâlnire a realului cu irealul, vârful cel mai înalt al artei de a crea noi forme de impact asupra fiinţei umane, trebuia cucerită. Controlată şi apărată. Lucrul sporea din zi în zi şi se strângea tot mai mult în preajma mea ca o pădure, umbrindu-mi orice perspectivă. Era oare o iniţiativă lăudabilă? Era doar un strop de fericire, sau un mănunchi de dorinţe trecătoare? O pasiune arzătoare, un prilej de a evolua? Un efort benefic, sau doar o pierdere de timp?

Călătoria pe care o parcurgi spre aprofundarea cunoaşterii de sine este poza pe care fotograful nu o va face niciodată, dar pe care o "plăteşti" la fiecare tip de apariţie în lume când eşti pus în faţa reluărilor, a stop-cadrelor şi a zoom-ului.

Iar calitatea imaginii de sine pe care ţi-o creezi în această călătorie facilitează accesul la înţelegerea semnificaţiei pe care o are asimilarea experienţei de viaţă în generarea unei noi dimensiuni a deschiderii spre nou.

Într-un fel eram asemenea omului care preferă mai întâi să-şi găsească dragostea, întreţinând-o cu pasiunea cea mai arzătoare, şi abia după aia să facă bani cu nemiluita ca să nu-şi chinuiască cumva sufletul cu ideea că persoana de lângă el îl preferă numai pentru banii săi.

Doream să urc tot mai sus pe creasta ştiinţei, să pot acoperi mai întâi cu forţa magiei toate priveliştile care captează simţurile omeneşti, care zguduie trăirile cele mai fecunde. Apoi să întreţin toate emoţiile pozitive şi negative până în punctul în care orice necunoscută putea fi determinată. Dar fără să-mi chinuiesc cugetul, fără să fac uz de nicio formă de fals.

Leadership: Eşti chemat să atingi acea desăvârşire care dezvăluie esenţa a ceea ce ai învăţat şi trăit?

Celebrul scriitor rus, Lev Tolstoi, scria în memoriile sale: ”Ceea ce interesează cu deosebire nu e desăvârşirea la care ajunge cineva, ci felul cum se străduieşte să se desăvârşească.

Liderii de top se simt în mod deosebit vizaţi de aceste cuvinte. Ei sunt chemaţi să atingă, asemenea sculptorilor care imortalizează în bronz sau în piatră chipuri umane, acea desăvârşire care dezvăluie esenţa a ceea ce au învăţat şi trăit.

Magia pe care o declanşează o experienţă de tipul "learning by feeling and by direct perception" reprezintă aplicarea celor învăţate pe parcursul devenirii în temeiul unei convenţii prin care te angajezi să renunţi la ceea ce te ţine prins în mirajul unei false predestinări ca să descoperi o nouă realitate numită "Lumea mea".

De la “magie” la leadership, drumul dezvoltării şi perfecţionării este lung şi greu. Între aceste momente ale “creaţiei” in singurătate, când pârâiaşul subţire al manifestării potenţialului productiv şerpuieşte între bolovanii cei mai semeţi ai nesiguranţei, sau a lipsei unei direcţii clare, se desfăşoară o muncă nespus de anevoioasă, hotărâtoare pentru atingerea excelenţei.

Totul depinde de felul în care reuşeşti să întreţii aceste calităţi, virtuţi, valori, mici aranjamente de roluri şi de comportamente, astfel încât “magia” să nu se uzeze şi să se risipească în van. Iar alături de ele, fireşte, în cel mai înalt grad, ne interesează etica ta profesională, nivelul de cunoştinţe, condiţia lui de “magician” în lumina făcliei lui, a inspiraţiei, a gândirii, a comunicării, a responsabilităţii.

A asculta de îndrumarea vieţii înseamnă să ajungi la acea înălţime a manifestării propriei individualităţi în scopul realizării sinelui.

Dorința de a adânci, de a experimenta propriile dorințe și sentimente, te va ajuta să identifici scopul suprem în viață - de a fi de folos, onorabil, mărinimos, pentru a face diferenţa între ceea ce trăieşti la nivel interior şi ceea ce trăieşti la nivel de experienţă de învăţare acumulată pe parcursul drumului.

Realitatea din lumea subterană a omului aduce in câmpul atenţiei încercarea de căutare şi de găsire a unor răspunsuri la întrebarea cea mai veche, neelucidată încă pe deplin: „Cine sunt eu?

Ca să înţelegi complexitatea fiinţei umane, ca să ai o înrâurire asupra celor din jurul tău, mai întâi cunoaşte-te foarte bine pe tine însuţi.

Pentru un lider este absolut necesar să ştie să pătrundă în lumea interioară şi necunoscută a omului, să treacă de frontierele aparenţelor. Căci omul, această eternă necunoscută, care trebuie să fie descoperită, este imprevizibil şi poate, voluntar sau involuntar, să pericliteze orice... leadership.

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Alchimistul (II)
  2. Alchimistul (I)
  3. Tango to Evora
  4. Lily was here

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Privacy | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate

Like Us On Facebook

Subscribe to us