ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Regizorul şi Magicianul

On Noiembrie 09, 2012, in Leadership de Succes, by Neculai Fantanaru

Diminuează vulnerabilitatea poziţiei tale de protagonist în spectacolul vieţii, efectuând cercetări amănunţite care să aibă ca rezultat întărirea aspectelor pozitive care caracterizează “Omul” din tine.

Nutream în subconştient o atracţie anormală pentru lucrurile stranii, lipsite de tâlc, dar revelatoare şi purtătoare de semnificaţii prin însăşi modul în care mă raportam la ele. Dintotdeauna am avut sentimentul că altceva îşi împarte viaţa cu mine, o prezenţă constantă care îmi trimitea mesaje printr-o permanentă comunicare non-verbală. Un efect cu potenţial revelator al unei confruntări dintre două tipuri umane, doi protagonişti în spectacolul bine închegat al vieţii: Eu şi El, Regizorul şi Magicianul.

O trecere de la o stare la alta. Ca un fel de schimb de suflete care ar fi trebuit să funcţioneze uşor şi fără probleme. Fără să bănuiesc că tot acest capitol al vieţii mele, tot acest angrenaj în care se cuplau cele două jumătăţi ce-mi compuneau personalitatea, acest va-et-vient continu, avea să se transforme într-o cursă în care mă înstrăinam tot mai mult de mine însumi.

Am păţit ca prinţul din povestea orientală care, rupând un sigiliu după altul de pe uşile încuiate, găseşte tot mai multe bijuterii şi nestemate, grămădite în fiecare încăpere. Şi, tot mai lacom, le ia la rând, nerăbdător de a ajunge la cea din urmă. Spectacolul vieţii lui consta în a fi mereu în căutarea a ceva care să aibă ecou înlăuntrul său, care să-l facă fericit, ceva care să exprime indispoziţiile şi chinurile sale interioare, dar nu-şi putea disciplina mintea să accepte aprecierile unei vieţi axate pe relaţia cu Dumnezeu.

Excesele mele erau tot mai mult de natură “selectivă”, fantastică, mistică. Forţat de o intensitate fără precedent mă îndreptam spre sediul unei autorităţi mai înalte, a unei conştiinţe agnostice, păcătoase prin faptul că îmi îngropa sau reinventa toate principiile şi valorile. Poziţia mea faţă de mine însumi, faţă de orientările mele, faţă de realitate, faţă de societate şi lume, era ambiguă, extrem de şubredă, dominată de o influenţă străină.

Leadership: Poţi să te iei ca exemplu în construcţia calităţii vieţii în scopul cristalizării unei conştiinţe a cărei îndelungi agonii este a desprinde experienţa individuală de experienţa unei convertiri profunde la autenticitatea şi valabilitatea unei abordări non-posesive?

Magicianul era prins într-un joc neîntrerupt de oglinzi ce reflectau mereu o altă personalitate. Un joc straniu care punea în mişcare - într-un mod nemaipomenit - toate fibrele îndrăznelii, întărind toate pretextele mult prea convenabile care justificau lipsa continuităţii trăsăturilor care caracterizau “Omul” din el.

Era atât de obsedat de arta sa, a actoriei pure, constând într-un schimb de identităţi, de chipuri şi roluri diferite. Nu era preocupat atât de prestaţia sa de pe scenă, cât mai ales de cea care rezulta din întrepătrunderea “live” cu oamenii de rând, micii spectatori. Încât ajunsese perfect stăpân pe mijloacele sale de a se impune printr-o formă camuflată.

Posesivitatea de care dădea dovadă se referea la faptul că nu era dispus să pătrundă conştient în conflictualitatea vieţii şi să o rezolve printr-o muncă de purificare a sentimentelor și valorilor cele mai de preţ ale vieţii, ci era interesat numai de fascinaţia pe care o dau trucurile şi efectele de magie. Conştiinţa îi dicta un singur lucru: "fii cât mai bun în ceea ce faci, fără să-ţi asumi riscul de a te hotărî ce reprezinţi ca om înfrânt de forţa vieţii."

Uitase pur şi simplu orice altă preocupare umană. Uitase literalmente că viaţa îi putea oferi şi alte plăceri decât cea materială, profesională, de interceptare a celor mai vaste, complexe puncte de vedere. Ca un obiect preţios aruncat în mare, magicianul îşi adâncea gândurile într-o realitate tot mai vulnerabilă.

Leadership: Mergi pe o cale care îţi reflectă sinele superior, sau pe una care îţi reflectă sinele inferior?

Sinele lui, desprins parcă dintr-una din constantele experienţei de a aparține unei lumi subterane misterioase ce nu va dispărea niciodată pentru că ilustrează cu succes unul din cele mai vechi meşteşuguri, de a găsi, inventa şi reinventa motive pentru a pune în funcţiune acea parte a creaţiei latente, a-i da o speranţă, a-i crea un rost, constituie de fapt stadiul final al succesului autentic.

Un sine superior, fiindcă îşi recunoaşte perfecţiunea în descoperirea unor noi mijloace de a se exprima dincolo de orice cuprindere umană. Nu un sine inferior care susţine predestinarea unui om mândru ce ştie toate răspunsurile, dar nu are replică - o tristă experiență a neîmplinirii și a fragilității condiției umane.

Şi tocmai această volatilizare extremă a constantei sale de “a fi”, îl determina să-şi folosească în chip tendenţios măştile. Totul se învârtea în special în jurul unei anumite măşti, închegarea unei identităţi de sine stătătoare. O mască albă, rece ca gheaţa polară, clădită pe fondul uitării de sine, al ignorării necesităţii de a revedea periodic condiţiile care îl împiedicau să facă în mod curent o schimbare de 90 de grade. Numai această mască îl ţinea prizonier în întunericul profund, absolut, al raţiunii. Al raţiunii prinse în caruselul unei înfruntări continue.

Aportul incontestabil al măştii, al acestui panaceu, era de a arăta că poate exista o psihologie şi o fizionomie a unei noi stări?

Leadership: Poţi oare să escaladezi o stâncă fără a fi la fel de dur ca ea, în cazul constituirii unei identităţi care se opune durabilităţii în termeni de "realitate vulnerabilă" ?

Scopul omului care îmbrăţişează ştiinţa conducerii la fel de mult ca şi dezvoltarea personală, nu trebuie să fie doar acela de a se ridica la un nivel înalt de funcţionalitate, ci mai degrabă de a sonda acea înţelegere care îi scapă. Identificând formula de transformare şi trasare a coordonatelor propriei sale identităţi în funcţie de constantele intelectuale, emoţionale, comportamentale, profesionale ce împlinesc scopul existenţei sale, el îşi va putea doborî cu adevărat adversarul nevăzut.

Adversarul nevăzut, acel Eu care se exteriorizează în altcineva multiplicat, acel Alter-Ego bine „regizat”, devine o prezenţă constantă care îi dictează noi reguli, oprindu-i funcţionarea şi înstrăinându-l de adevăratele valori şi principii. O identitate care se opune durabilităţii în sfera "cauzalităţii limitate" este o reflectare a experienţei de a face parte dintr-un scenariu al cărui protagonist trăieşte înconjurat de mirajul unei realităţi epurate de concret, verosimilă numai în faţa iscusinţei de a întreţine o atmosferă exuberantă.

Un surplus de potenţial funcţional, o acumulare de idei, semnificaţii, tendinţe, acceptarea unei alte “jumătăţi” dăunătoare adevăratei tale identităţi. Rezultând o combinaţie negativă între durabilitate şi evoluţie, o aşchiere uşoară a felului tău de a fi, o desincronizare, o orânduire eronată a motivelor din spatele acţiunilor tale.

O îndepărtare de la felul tău de a fi care te apropie, fără să bănuieşti, de o autoritate mai înaltă, de un Alter Ego care mereu îţi şopteşte, îţi ordonă să fii altcineva. Iar această îndepărtare de sine este similară cu escaladarea unui munte.

Te caţeri pe panta unei stânci ca să admiri un peisaj uimitor, eşti cuprins de vraja unui alt orizont temporal. Te simţi măreţ şi puternic. Dar asta nu înseamnă că eşti o “bucată de stâncă”, nu înseamnă neapărat că ai o gândire mai matură şi solidă.

Înseamnă doar că ai ajuns la un nivel în care abandonezi anumite idei în favoarea altora mai noi. Înseamnă că îţi adânceşti gândurile într-o realitate care poate deveni tot mai vulnerabilă, prin faptul că noul orizont te îndepărtează de cine erai, îngrădindu-ţi vechile orizonturi.

Leadership: Îţi permiţi să fii “Omul de dincolo de mască" în prezenţa unei realităţi care poate fi inclusă într-o creaţie plină de contraste, încât să faci din harul vocaţiei tale o artă de a-ţi reinventa existenţa?

Să-ţi păstrezi acel “spiritus purus subtilissimus” care străbate ca un efluviu creator şi universal eternul fiinţei sale, iată, aceasta este adevărata măreţie !

Să găseşti puntea îndelung căutată ce întregeşte cele două structuri care îţi definesc existenţa: Ego-ul şi Alter-Ego-ul, şi să te supui numai aceleia care literalmente îţi poate oferi şi alte plăceri decât cea materială, profesională, precum condiţia ta de a fi ce eşti până la capăt, iată, aceasta este adevărata împlinire, cea care te înalţă şi îţi risipeşte orice mască !

Cât priveşte “măştile” selectate pentru a fi incluse în esenţa unei personalităţi, ele accentuează autoritatea celor ce le poartă. Şi reprezintă, în cazul leadershipului, exceptând studiul interpretărilor pe care le acordăm anumitor situaţii, reproducerea unor părţi sau chiar a întregului “Omului”. Fie ca atare, fie sub forma unor capitole din existenţa sa cu o priză mai largă la tot ceea ce se întâmplă în jurul său, dar cu efect de înceţoşare a realităţii.

Leadershipul este realitatea pe care o răstorni după felul cum îţi exprimi aprecierea faţă de tot ce înseamnă "abordări constructive" şi faţă de ceea ce reprezinţi într-un cadru plin de personaje grupate în jurul exceselor de imagine, care se dovedesc altceva decât ceea ce crede lumea că sunt.

Care este poziţia ta faţă de tine însuţi, faţă de orientările tale, faţă de realitate, faţă de societate şi lume? Este ambiguă, extrem de şubredă, dominată de o influenţă străină, de un alt fel de “a fi”?

Studiul “magicianului”, cu toate particularităţile sale, ca om şi ca lider, a fost conceput special pentru latura umană a leadershipului. Iar măştile sale reflectă, în studiul de faţă, o poziţie vulnerabilă a omului pus în faţa tranziţiei spre maturitate, spre acceptarea condiţiei sale de “a fi”.

Te laşi prins într-un joc neîntrerupt de oglinzi ce reflectă mereu o altă personalitate? Te îndepărtezi tot mai mult de tine însuţi? Îţi impui personalitatea printr-o formă camuflată?

Diminuează vulnerabilitatea poziţiei tale, efectuând cercetări amănunţite care să aibă ca rezultat întărirea aspectelor pozitive care caracterizează “Omul” din tine.

Aspectul pozitiv care caracterizează "Omul din Tine" este faptul că tot ceea ce doreşti să obţii prin intermediul magiei îţi dă posibilitatea să observi pe îndelete, cum te manifeşti în situaţii diferite, şi astfel să-ţi dai seama care este graniţa dintre schimbările de personalitate pe care le aduce o carieră memorabilă, plină de provocări şi decizii controversate.

Regizorul şi Magicianul sunt două feţe ale aceleiaşi măşti în spatele căreia unii se încăpăţânează să se situeze mereu, realitatea lor depinzând doar de opţiunea „sucelii” până la refuz, ce uneori poartă numele de "geniu", exprimat în foarte multe dimensiuni pe care e foarte greu să le cuprinzi.

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Ochii mei vad lucruri pe care tu nu le vezi
  2. Te admir cu ochii, ce nu-i vezi
  3. Autenticitatea omului care se gandeste pe sine
  4. Triumful oamenilor grandiosi

Donează prin Paypal

Alternate Text

DONAŢIE RECURENTĂ

Donează lunar pentru susţinerea proiectului NeculaiFantanaru.com

DONAŢIE SINGULARĂ

Donează suma dorită pentru susţinerea proiectului NeculaiFantanaru.com

Donează prin Transfer Bancar

Cont Lei: RO34INGB0000999900448439

Deschis la ING Bank

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Privacy | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate