ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Rough Boy

On Iulie 19, 2018, in Leadership-Y5-SuperZoom, by Neculai Fantanaru

Sporeşte valoarea estetică a creaţiei pe care o promovezi, făcând referire la un fragment din structura spiritului omenesc pătrunsă de acea expresie a receptivităţii artistice în stare să se constituie ca pură noţiune a unei existenţe particulare.

Angajamentul vizionar pe care l-am urmărit de-a lungul întregii vieţi, plin de măreţie asemenea unui drum pe care păşesc doar spiritele pure, a fost acela de a nu face compromisuri cu tot ceea ce în lumea artei moderniste reprezintă avalanşa kitsch-urilor sau “performanţelor” second hand. Gimme just a minute and I'll tell you why !

Practic, eram pus în faţa dependenţei de a fi un personaj de poveste prins în capcana mirajului vrăjit al filosofiei secunde, expusă verbiajului înşelător al teoriei, fiind stimulat doar de acea preferinţă a pictorului pentru abstractizarea formei, care ridicând culoarea la rangul de "substanţă morală", purtătoare de expresie a umanului, introduce o anumită fragilitate şi suavitate care spune despre el mai mult decât şi-ar fi dorit.

Există un curaj născut numai din mândrie, legat de acea dependenţă de contextul unei experienţe de scriere care constituie însemnele utilizării literare a cuvintelor drept arme ale victoriei unui crez indiscutabil, care ar spune: "Nu bate nicio clipă în retragere !"

Desigur, se impune imediat comparaţia şi paralelismul cu un mare cuceritor, precum Ginghis Han. În timp ce el cucerea teritorii după teritorii cu sabia plină de sânge, artistul din mine izbea cu atâta forţă expresivă în grandioasa literatură a secolului 21 până ce scuturile de apărare ale moraliştilor deveneau inutile.

Extraordinara originalitate intelectuală care mă diferenţia de ceilalţi artişti, punând cap la cap detaliile unei munci asidue şi sistematice de impunere a unui Art Nouveau de factură spirituală, împovărat totodată de o taină sufletească încadrată într-un anumit context de timp şi spaţiu, lasă să se întrevadă un mesaj extrem de emoţionant afirmat cu atâta energie în puritatea lui expresivă: “Nu păstrez în mine urmele nici unei minime vanităţi.”

Mai trebuia să dovedesc că am meritat încrederea marilor titani ai literaturii, să îndrăznesc o străbatere a deşertului obişnuinţelor grosolane, chiar dacă îmi era teamă din cauza slăbiciunilor mele vizavi de stilistica exprimării. Şi trebuia s-o fac în maniera unui pictor care redă exact ceea ce are sub ochi, servindu-se de culoare mai arbitrar doar ca să se exprime mai puternic. I am the one who can fade the heat, the one they all say just can't be beat.

Leadership: Îţi actualizezi în permanenţă demersul artistic analizând realitățile lumii contemporane prin mijlocirea unui parcurs sincretic ce ia în considerație fascinaţia unei exprimări aparent exhaustive proiectată în direcţia extrapolării unor observaţii de la individual către general?

Când încerci să te exprimi literar, dar împotriva felului de a picta a artistului care e fecundat numai de imagine, fond, culoare, senzaţie şi aparenţe pentru a facilita procesul de înţelegere a artei, încet-încet credibilitatea ta începe să poarte un nou nume: Kitsch sau Destrăbălare. Ain't got no rap, ain't got no line.

Fii un pictor de mare fineţe înainte de a-ţi alege exemplar cuvintele care pot bate timpul în spaţiul scriitoricesc. Autenticitatea scrisului este construită cu tehnica timpului de către un ceasornicar care întoarce arcul și apoi lasă ceasul să funcţioneze singur.

I'm a rough boy. Inflexibil pe dreapta cale a calităţii, mi-am câştigat sprijinul adevărului nedezminţit al unei experienţe fără seamăn, fără a face concesii conformiste în faţa comunicării neobişnuite a conţinuturilor echivoce, dar aleasă ca mijloc de constatare a unor trăsături distincte ale artei, mai ales în cazul mirabilei constatări a unor înţelegeri străvechi care le depăşesc pe cele actuale.

Imaginile pline de savoare, atinse de sensibilitatea unei spiritualităţi mistice de frumuseţe unică, gata să-şi ia înapoi investiţia de generozitate cu care evocau în acelaşi timp o lume reală şi una fabuloasă, puteau oricând să se concretizeze într-un fragment dintr-o iluzie ce va rămâne mereu un vis spulberat de amintiri.

Deci, am extins noţiunile unei educaţii artistice înalte plecând de la propriile mele constatări şi continuând prin a le atribui conotaţii proiectate în lumina lumii exterioare.

În epoca tehnologiei superinteligente, a momentelor de libertate, a răgazului de destindere, îşi face întotdeauna loc pe pânza şevaletului corpul plin de sudoare al unei făpturi delicate şi simţitoare. În timp ce scrisul îşi continuă călătoria dincolo de fereastra modestei căsuţe a magicianului, explorând noi frontiere ale esteticii în lumina unor reflectoare, cu decor şi costume tot mai îndrăzneţe.

Leadership: Sensul pe care îl dai unui element izolat poate fi corelat cu alte elemente care, din acel moment, constituie împreună cu primul un ansamblu numit “formă de dominaţie mascată sub aparenţa improvizaţiilor”?

Încă o dată mă văd nevoit să mă întreb ce se întâmplă cu sufletul celui care trăieşte o anumită experienţă într-un univers nou, când raţiunea face o examinare prea strictă chiar de la poartă ideilor de “aici” şi “în altă parte”, de la distanţa unei comparaţii cu anumite norme de consum a fanteziei cele mai impenitente.

I don't care how you look at me / Because I'm the one and you will see.

Ca ultimă replică a unui dialog dintre existenţa trecătoare a muritorului şi eternitatea universului, la care se adaugă extazul în faţa cerurilor reci, giganticul proces metafizic, mereu înnoitor, al identităţii şi alterităţii, sub cupola frumosului, este justificat de necesitatea de a cuprinde sentimentele puternice ale eului liric, precum: regretul şi punctul de start, locul de unde am plecat, pe care nu pot să îl uit și pe care trebuie mereu să-l respect.

Eroul din romanul “Lolita” spunea la un moment dat: “Am întruchipat cu atâta măiestrie liniştea disperării extreme, tăcerea de dimineaţa dinaintea unei izbucniri de nebunie, încât soţii Farlow m-au dus la ei acasă.”

Dacă modalitatea de a expune o idee, o teorie, o poveste, o chestiune ce intrigă lumea este legată de rădăcina lucrurilor întărite prin sintagma “a institui o realitate de altă factură”, atunci veţi înţelege bazele sincretice ale creaţiei mele pe lungimea de undă a unui lirism de o altă formulă şi adâncime, care impresionează prin rafinamentul cu care pătrunde faptele, stările de lucruri ale lumii.

Prin spirit artistic mi-am dominat reacţiile şi sentimentele, sub aparenţa improvizaţiilor izvorâte dintr-un simt superior al frumosului ca valoare partitivă (care exprimă ideea de parte dintr-un întreg sau întregul din care s-a luat o parte) şi dintr-un efectiv omenesc ce nu era supus restricţiilor de experienţa artistică.

În artă este exclusă inserarea expresiilor care adună senzații active, îmbărbătează “reflecţia care proiectează în infinit”, dar care nu pun suficient de mult în evidenţă valoarea anumitor fenomene de graniţă cu alte lumi şi alte realităţi.

Rough Boy reprezintă acea expresie a receptivităţii artistice în stare să se constituie ca pură noţiune de existenţă particulară, fiindcă face apel la comparaţii de necrezut în imagini şi la asociaţii simbolice cu grad înalt de credibilitate, uneori puţin exagerate, dar care pot spori cunoaşterea, intensifică trăirile şi introduc un plus de existenţă într-o realitate tot mai dinamică în procesul de transformare a unui subiect într-o dezbatere mai largă.* Notă: ZZ Top - Rough Boy

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Alchimistul (II)
  2. Alchimistul (I)
  3. Tango to Evora
  4. Lily was here

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Privacy | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate

Like Us On Facebook

Subscribe to us