ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Schimbarea la faţă a universului

On Martie 21, 2014, in Leadership IQ-Light, by Neculai Fantanaru

Respectă principiile şi elementele de care depinde ordinea gravitaţiilor în lumea morală şi materială, pentru ca dreptatea supremă să nu intervină în cursul evoluţiei tale.

“Era oare cu putinţă ca Napoleon să câştige bătălia? Noi răspundem că nu. De ce? Din pricina lui Wellington? Din pricina lui Blucher? Nu. Ci fiindcă nu se mai potrivea în legea veacului al XIX-lea ca Napoleon să fie învingător la Waterloo. Se pregătea o altă serie de fapte printre care Napoleon nu mai avea loc. Reaua voinţă a întâmplărilor se anunţase mai demult. Venise vremea ca omul acesta uriaş să cadă.

Omul acesta atârna prea greu în balanţa destinului şi-i strica echilibrul. Era unul singur şi cântărea mai mult decât lumea întreagă adunată laolaltă. Dacă prisosul vitalităţii omeneşti, adunat într-un singur cap, şi lumea suită în mintea unui singur om, ar fi ţinut prea mult, civilizaţia s-ar fi prăpădit. Venise momentul ca dreptatea supremă şi neînduplecată să intervină.

Poate că înseşi principiile şi elementele de care depinde ordinea gravitaţiilor în lumea morală, ca şi în cea materială, s-au plâns. Sângele care abureşte, cimitirele prea încărcate, mamele cu ochii în lacrimi sunt acuzatorii cei mai de temut. Iar când pământul suferă pentru că e prea împovărat, se nasc din umbră gemete tainice pe care hăul le aude.

Veşnicia l-a tras pe Napoleon la răspundere şi căderea lui era hotărâtă. Îl stingherea pe Dumnezeu. Waterloo n-a fost o bătălie, ci schimbarea la faţă a universului. Ziua aceea a fost hărăzită de o forţă mai presus de om.” *

Leadership: Care este logaritmul raportului dintre ceea ce transmiţi după recepţionarea confirmării valorii tale şi ceea ce erai înainte?

Întotdeauna omul care vrea să trăiască pe un picior mare, străbătut de mireasma unui sentiment care încă se ignoră sau caută să se desluşească, dacă se trezeşte peste noapte în mijlocul unui drum lung şi drept, va avea credinţa că această nouă cale de urmat îi va garanta accesul la infrastructura unei noi ordini. A cărei utilizare este supusă unor taxe suportate direct de ceilalţi. Practic, acest om pornește de la zero într-o nouă etapă de acumulare a unei cunoașterii “cauzative“, potrivită viziunii sale şi modelului său de personalitate.

Dar această nouă etapă care gravitează în jurul leadershipului nu se întemeiază întotdeauna pe reconstrucţia sensurilor interioare de echilibru, cuprindere şi împlinire, deci prin utilizarea unei cunoaşteri profunde şi înalte. Ci, deseori, pe neaplicarea normelor unanim acceptate de societate, pe percepţii subliminale referitoare la statutul şi rolul său, între "ce este" şi ce "ar trebui să fie" realitatea, între eforturi şi valorile aşteptate.

Napoleon a cedat în faţa propriei ignoranţe, apoi a devenit sclavul grandomaniei. Logaritmul său a fost prisosul vitalităţii adunat într-o singură direcţie: egocentrismul. Dacă privim la o oglindire sau la o reflectare a celorlalţi în conştiinţa unui astfel de om, nu putem sesiza nicio vibraţie, nicio notă sufletească. În el nu bootează nicio obligaţie morală. Decuplarea de la conducta mentală colectivă este totală.

Prisosul vitalităţii omeneşti nu are niciodată ca finalitate acel miracol al "momentului potrivit" sau al "ceasului bun", ci dimpotrivă, se împleteşte cu gravitatea caracterului pe un traseu al deşertăciunii: liderul devine victima propriilor decizii, victima propriei grandomanii.

Un asemenea om, înflăcărat de raporturile dintre ceea ce conferă sens vieţii sale şi ceea ce se petrece în jur, rareori va face apel la o tresărire de umanism şi de înţelepciune din partea tuturor acelora care au o responsabilitate oarecare în situaţiile pe care el însuşi le creează.

Iar unui asemenea om, pustiit de conţinut, nu-i putem cere o reflectare în interior a spaţiului exterior în mod spontan, ci mai degrabă trebuie să lucrăm la nivelul conştiinţei sale dacă vrem să integrăm câteva puncte de reper în şirul mult prea numeros al preocupărilor privind optimizarea parametrilor funcţionali ai leadershipului. Precum ruşinea, vina, apatia, durerea, frica, bunăvoinţa, acceptarea, raţiunea, iubirea, bucuria, pacea, iluminarea.

Logaritmul raportului dintre ceea ce transmiţi la nivel de conştiinţă, între exterior şi interior, în plan material şi moral, după recepţionarea confirmării valorii tale de profesionist, este puterea la care trebuie să-ţi ridici condiţia spirituală pentru a obţine un număr nelimitat de câştiguri pe plan social.

Leadershipul este rezultatul unei justiţii cauzale ce adesea ne scapă din vedere, atunci când ajungem să ne considerăm mult prea importanţi pentru promisiunea unei vieţi care oricând îşi poate găsi sfârşitul.

Există un concept în vânzări care este valabil şi în leadership. Clientul care intenţionează să cumpere un serviciu vrea cel mai mic preţ, pe când ofertantul îl vrea pe cel mai mare. Ca lider, preţul pe care îl plăteşti pentru că ai ignorat semnalele de “preţ” ale celorlalţi, fiindcă te-ai poziţionat în afara normalului acceptat, îmbrăţişând doctrinele radicale, va fi conform cu prevederile aprobate de acea instanţă superioară, numită “fatalitate”, mâna aprigă a proniei cereşti.

Nu spunea Victor Hugo: “Aşa sunt întâmplările astea uriaşe, pe măsura unui infinit care ne scapă.” Această măsură dă rezultatele pe care niciun om nu şi le imaginează până când nu le suportă pe propria piele sau pe propriul suflet. Statusul obţinut fiind câştigat în detrimentul evoluţiei tale în timp şi spaţiu.

Momentul când dreptatea supremă intervine în viaţa omului, este momentul când omul se transformă dintr-un simplu muritor de rând - într-un muritor care îşi reneagă sensul vieţii şi obârşia.

Schimbarea la faţă a universului atrage atenţia asupra consecinţelor ce apar în urma plasării leadershipului spre o extremă neînţeleasă şi neacceptată de cei pe care îi vrei ca însoţitori în atingerea unor scopuri comune. Sau, poate reprezenta oscilaţia între extreme care dezorientează şi determină pierderea unui procent important de susţinători.

Numai aplicând corespunzător principiile şi elementele constitutive ale unui leadership performant, numai respectând armonia proprietăţilor cantitative şi calitative ale unei funcţii dependente de timp, de tipul “Serve and Support Others”, vei putea să aduni laolaltă ştiinţa, tehnica, competenţele, valorile, credinţele şi arta care conferă măiestriei o anumită “aură”.* Notă: Victor Hugo - Mizerabilii (Cartea întâi - Waterloo);

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Ochii mei vad lucruri pe care tu nu le vezi
  2. Te admir cu ochii, ce nu-i vezi
  3. Autenticitatea omului care se gandeste pe sine
  4. Triumful oamenilor grandiosi

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Privacy | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate