ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Sub imperiul loialităţii

On Decembrie 21, 2009, in Leadership Plus, by Neculai Fantanaru

Ridică-te deasupra propriilor tale limite, reglându-ţi potenţialul de leadership în acord cu idealurile celorlalţi.

Doar un om excepţional poate să îndrume spiritele în direcţia propriilor sale ambiţii, sub influenţa leadershipului. De fiecare dată când un conducător îşi propune ceva, el se implică personal în bunul mers al lucrurilor, cu multă seriozitate şi încredere, punând suflet în fiecare pas pe care îl face. Nu se îndoieşte nicio clipă de loialitatea oamenilor, la fel cum nici ei, la rândul lor, nu se îndoiesc de fidelitatea şi loialitatea lui.

Dorinţa lui de a-şi atinge scopurile, de a-şi îndeplini misiunea, este atât de mare încât nimeni şi nimic nu-l poate convinge să renunţe. Pentru el, victoria este, de cele mai multe ori, sigură. Numai o asemenea dorinţă nestăvilită, numai o asemenea încredere deplină în forţele proprii, în oameni şi în capacitatea lor de a-şi învinge propriile limite, colaborând unii cu ceilalţi, mobilizându-şi ambiţiile, îl poate tenta să meargă întotdeauna mai departe.

Cu o zi înainte de începerea bătăliei de la Austerlitz, Napoleon s-a adresat soldaţilor săi:

- Am să conduc eu însumi batalioanele. Mă voi ţine departe de foc dacă, cu vitejia voastră obişnuită, veţi semăna dezordinea şi deruta în rândurile inamice. Iar dacă victoria ar fi nesigură măcar o clipa, îl veţi vedea pe împăratul vostru expunându-se primelor lovituri.

Aceste cuvinte au electrizat cu adevărat trupele, care s-au dovedit la înălţime pe tot parcursul bătăliei. Şi de acea dată Napoleon a reuşit să-şi mobilizeze oamenii. Marea victorie de la Austerlitz a determinat destrămarea celei de-a Treia Coaliţii formată împotriva Imperiului Francez, iar EL, marele geniu militar, puternic şi maiestuos ca un leu, şi-a savurat la maxim o buna bucată de vreme clipele de glorie.

Leadership: Poţi realiza fuziunea dintre necesităţile demonstrative şi cele veleitare în vederea argumentării poziţiei de promotor al unei cauze nobile?

Pentru a reuşi realizarea principiului participării oamenilor la un act comun, evitând cu orice preţ absolutizarea unor direcţii care atestă continuitatea unor aşteptări nerealiste, trebuie să-ţi demonstrezi ataşamentul pentru un anumit mod evoluţionist de concepere a viziunii - printr-un exemplu concret, înlăturând opoziţia dintre dintre dreptate şi nedreptate, dar mai ales opoziţia dintre geniu şi omul comun.

Deci trebuie să existe o continuă disponibilitate pentru compoziţia trăsăturilor şi atitudinilor exterioare, împărtăşind idealismul convingerilor tale despre propriile abilităţi printr-o demnitate eroică care să-i inspire pe oameni. Acest lucru îţi conferă chiar un soi de imunitate privind deciziile eronate.

Tot ceea ce liderii plămădesc cu harul lor de biruinţă, cu nebunia lor aparentă, dincolo de tumultul dezamăgirilor sau îngrijorărilor, este bazat pe convingeri temeinice, devenite repere, care conţin sintagma, deloc întâmplătoare: „Tot ceea ce nu este reglementat de principii etice stricte, este reglementat de condiţiile de asigurare a reuşitei."

Demonstrarea puterii personale se axează pe limitele pe care eşti dispus să le încalci încât să-ţi validezi controlul în urma de greşelii pe care o fac ceilalţi oameni dacă nu acceptă să te urmeze.

Iar aceste limite sunt date de acţiunile de decizie şi control care îţi îngăduie să refaci cu exactitate secvențele prezentului, parcurs printr-o repetată asumare a tuturor riscurilor ce ţin de natura virtuţii de a te socoti capabil de fapte mărețe, înaintea alegerii unui scop unic.

Liderii conduşi de tendinţa de a judeca orice hotărâre în termeni de "corect" sau "incorect" pot realiza uşor fuziunea dintre necesităţile demonstrative şi cele veleitare, în vederea argumentării poziţiei de promotor al unei cauze nobile şi al gloriei, prin măsuri şi acţiuni concrete. Ei evită fiasco-ul pe linie de ataşament pentru un mod particular de a trata şi de a se raporta la elementele răspunderii, la elementele unei geografii personale care surprind un du-te-vino între realul obiectiv şi cel subiectiv.

Crezurile scuză mijloacele, având ca efect o imagine de sine pozitivă, o stimă şi o încredere puternică în propria persoană. Iar aceste expresii concentrate ale credinţei, construite pe baza convingerilor potenţatoare, reuşesc performanţa de a trezi o anumită sensibilitate pentru valoarea omului, o caracteristică impregnată de maturitate în ADN-ul stilului de conducere.

Ceea ce nu înseamnă neapărat înclinare spre surprinderea exclusivă a formelor de manifestare, evidenţiere şi demonstrare a experienţei, ci mai degrabă o preferinţă pentru tipul uman care vrea să se autodepăşească, izbitoare prin însăşi concreteţea sa.

Leadership: Exemplul tău de autodepăşire trezeşte imboldul oamenilor de a-şi depăşi limitele?

Dovada de loialitate şi fidelitate a împăratului le-a insuflat soldaţilor curajul şi dorinţa de a lupta cu mai mult zel şi, în cele din urmă, să câştige o bătălie în care şansele de izbândă erau de trei la unu. O viaţă întreagă Napoleon, aceasta minte atât de strălucită, a stat numai printre oameni. Atât pe timp de război, cât şi pe timp de pace. Era obişnuit cu vacarmul bătăliilor. Fiecare armă îi era ca o soră, fiecare soldat ca un frate. Lupta întotdeauna cot la cot cu soldaţii săi. Nu-i de mirare că îi ştia pe toţi pe nume. Ceea ce e mai important e că a fost iubit, admirat şi respectat.

Soldaţii lui Napoleon şi-au depăşit limitele, fiindcă el însuşi şi-a depăşit limitele.

A lipsit vreodată Napoleon de pe câmpul de bătălie, aşa cum obişnuiesc să procedeze conducătorii laşi şi fricoşi? Nu. Niciodată oamenii n-ar iubi şi n-ar respecta un conducător care îi trimite spre moarte, dar care lipseşte de pe câmpul de bătălie. Napoleon a fost aproape întotdeauna prezent pe câmpul de bătălie, deseori expunându-se primelor lovituri.

Acesta a fost biletul său spre inimile oamenilor. Al tău care este? Dacă nu ai, procură-ţi unul !

Loialitatea este o condiţie sine qua non pentru atingerea excelenţei în leadership. Este linia care desparte succesul de eşec. Napoleon şi-a dovedit de fiecare dată loialitatea faţă de soldaţii săi, faţă de poporul său, faţă de patria lui, chiar dacă deciziile pe care le-a luat de-a lungul timpului nu s-au dovedit toate eficiente, unele soldându-se cu eşecuri dezastruoase.

Înainte să te recomanzi ca unic model de leadership trebuie să ştii ce condiţii predomină în zona ta de receptivitate.

Receptivitatea este deschiderea liderului spre acceptarea unor condiţii de control a puterii, validate de credinţa oamenilor într-o inteligenţă superioară lor. În această zonă predomină două condiţii: flerul de a şti unde să pui pasul în cursul nefast al evenimentelor greu de anticipat şi flerul de a şti ce este aceea "atracţie", pe care să o cauţi într-o atitudine de dăruire absolută faţă de lume.

A te afla mereu printre oameni, atât la bine, dar mai ales la greu, reflectă gradul tău de loialitate faţă de ei, contribuind la succesul tău şi al lor. Oamenii sunt receptivi la tot ceea ce faci, la toate demersurile pe care le întreprinzi de-a lungul timpului. Îi laşi la greu? Îi renegi? Sau eşti alături de ei şi te implici cu multă dorinţă şi devotament în „lupta” pe care ei o duc pentru tine?

Aşa cum rinichiul (organul cu ajutorul căruia sunt eliminate substanţele care nu mai sunt folositoare organismului uman) intervine în reglarea tensiunii arteriale, tot aşa gradul tău de loialitate intervine în reglarea potenţialului tău de leadership – esenţial în buna funcţionare a echipei.

Liantul care uneşte o echipă. Majoritatea oamenilor ar face orice pentru tine doar dacă şi tu ai face totul pentru ei. Valabil este şi opusul, nimeni nu te va urma niciodată dacă nu dovedeşti, mai întâi de toate, că eşti alături de ei şi la bine şi la rău. Idealul oamenilor este să rămâi întotdeauna alături de ei.

Loialitatea unui lider faţă de subordonaţi contribuie la atingerea succesului comun. Oamenii sunt reticenţi dacă observă că gradul tău de loialitate este scăzut şi că nu îi susţii atunci când au nevoie de tine. Nu te poţi ridica deasupra lor şi nu îi poţi influenţa decât prin ceea ce faci alături de ei. Nu separat. Nu dând ordine şi supervizând tot timpul activităţile lor. Loialitatea se bazează pe implicare: cu cât te implici mai mult în acţiuni comune cu atât oamenii se ataşează mai mult de tine şi devin mai loiali. Daca gradul tău de loialitate scade, atunci şi gradul de atingere a scopurilor propuse va fi mai mic.

Loialitatea se verifică atunci când receptivitatea ta la nevoile oamenilor este limitată de acea parte grea din parcursul tău de auto-dezvoltare care excede "rezerva" lor de a se adapta la el.

Partea grea din parcursul tău de auto-dezvoltare este "curajul paradoxal" de a renunţa la putere în folosul celor care aleargă spre Ea?

Concluzie: Loialitatea reciprocă este o condiţie esenţială pentru reuşita; este unul dintre lianţii care uneşte o echipă în drumul uneori uşor, alteori greu, spre atingerea scopurilor finale. Lipsa ei ca şi dezinteresul faţă de scopul final este o mare piedică care poate determina un eşec definitiv.

Ridică-te deasupra propriilor tale limite, reglându-ţi potenţialul de leadership în acord cu idealurile celorlalţi.

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Alchimistul (II)
  2. Alchimistul (I)
  3. Tango to Evora
  4. Lily was here

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate

Like Us On Facebook

Subscribe to us