ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Tu eşti eu, iar eu sunt tu (II)

On Mai 16, 2013, in Leadership Pro, by Neculai Fantanaru

Slujeşte-ţi cu sinceritate şi putere, încât tot ceea ce-ţi trădează deficienţa de “a fi” să fie îmbrăcat cu un nou înveliş protector al identităţii tale.

Ceea ce-mi străbate acum trupul mişcându-se din celulă în celulă, punându-mi sângele într-o mişcare accelerată, ceea ce-mi zvâcneşte zgomotos în tâmple punându-mi nervii la încercare este acel fior răscolitor dat de senzaţia de deja vu. Iluzia ciudată că am mai trăit cândva o experienţă intensă asemănătoare, într-un decor departe de lumea actuală, care îmbina deopotrivă o atmosferă plăcută şi atrăgătoare cu una aparte, ostilă şi sufocantă.

A fost ceasul în care m-am recunoscut pentru întâia oară. Îmi amintesc cu exactitate fiecare amănunt, căci atunci a început viaţa pentru mine. Tot ceea ce trăda durerea mea, şi care a găsit suport la tine, a fost acoperit cu o aură de energie pozitivă. Camera obscură în care mi-am închis toate gândurile şi sentimentele s-a luminat. Şi în această lumină, la început foarte slabă, apoi din ce în ce mai strălucitoare, îmi închipuiam că voi trăi totul. Fără să exist într-o dualitate cu tine, cu mine însămi, cu lupte, limitări şi multă suferinţă.

Am reuşit pe parcursul timpului să ajung directoare, singura directoare de sex feminin din compania “London Diamond”. Acum, nu mă mai încântă deloc nici măcar să-mi amintesc de acele vremuri, de aceeaşi Laura Quinn supusă rătăcirii. Şi totuşi, ştiu că între mine cea de acum şi cea care am fost atunci, există o anumită complicitate ce poate definită în termenii tranșanți de opoziție versus colaborare.

Tu şi eu, eu şi cu mine însămi. Dulcea şi blânda ecuaţie cuprinsă între haos, stres, incertitudine şi neînţeles, în care au pătruns calmul, inteligenţa, subtilitatea şi mai ales dragostea. Toate dezlănţuindu-se cu o forţă teribilă, având un efect de estompare a elementelor exagerate ale timpului, care în combinaţie cu resorturile de la extremităţile condiţiei de "a fi" au întărit devotamentul nostru. *

Leadership: Felul în care iţi dezvălui personalitatea slujeşte rolului pe care urmează să îl joace viziunea propriei tale măreţii într-o realitate care este în acelaşi timp unitate deschisă şi pluralitate complexă?

Simţi acel fior dat de senzaţia de deja vu? Exişti în dualitate cu tine însuţi, cu lupte, limitări şi multă suferinţă? Între tine cel de acum şi cel care ai fost există o anumită complicitate ce poate fi definită în termenii tranşanţi de opoziţie versus colaborare?

De cele mai multe ori obiecţiile şi reproşurilor aduse omului şi metodei sale de interpretare a realităţii (care accentuează lupta dintre “a fi” şi “a nu fi”, dintre bine şi rău, corect-greşit, lumină-întuneric), vizează, în ultima analiză, printr-un adaos de înţelegere a trecutului, concepţia relaţiilor dintre atitudinea subiectivă, părtinitoare față de cineva sau de ceva, şi atitudinea imparţială care reclamă o independenţă de judecată şi obiectivism.

Chiar acolo unde aceste două atitudini existenţiale ale omului se mărginesc la a fi de acord sau în dezacord faţă de luările de poziţie atât de tranşante ale ieşirii din stadiul de epuizare psihic şi emoţional, putem foarte uşor să adăugăm, şterge sau comuta noi elemente, creând noi legături în întregul său sistem de funcţionare.

În felul acesta lumea de dincolo de oglindă în care omul se reflectă de obicei, va depăşi în esenţa ei superficialitatea. Datorită dependenţei de a se consuma cu propriile gânduri amare, cu îndoielile şi complexele aferente stării de discontinuitate, omul, nereuşind să fie pe placul lui, pe aceeaşi lungime de undă cu propriul sine, primeşte cea mai puternică lovitură a destinului. Este aruncat într-un decor ostil, în care nu se mai recunoaşte pe sine.

Dar viaţa poate oricând să renască din propriile-i neajunsuri, omul poate oricând să scoată ceva bun dintr-o rătăcire, devenind un împlinitor al progresului propriu. Tot ceea ce-i trădează durerea, şi care găseşte suport în însăşi autoritatea propriei fiinţe, poate să fie îmbrăcat cu un nou înveliş protector care să întărească aspectele pozitive ale identităţii sale. Camera obscură în care îşi închide toate gândurile şi sentimentele se va lumina doar dacă va trăi în dualitate cu el însuşi, încât să fie mai presus de orice limitări.

Leadership: Validarea imaginii tale de sine în faţa lumii implică o situaţie ce este relevantă doar într-o perspectivă spirituală care nu poate fi observată la prima vedere, dar care îţi salvează demnitatea?

Leadershipul este produsul exclusiv al omului, iar această ştiinţă se perfecţionează numai dacă se acordă interesul cuvenit asupra identităţii pe care el şi-o făureşte trăgând învăţături din lecţiile vieţii, deci din trecutul său, din situaţiile care l-au aruncat într-o lumină nefavorabilă.

Leadershipul intervine cu forţe noi de sprijin atunci omul ascunde cutia plină de gânduri şi trăiri negative într-un loc străin, uitat, încât să reuşească să se detaşeze de tot ceea ce nu se încadrează în standarde de convingeri pozitive, în standardele înalte de siguranţă personală.

Vizavi de această chestiune, politicianul german Ernst Thalmann, ţinea să precizeze: “În amintirile noastre, trecutul ne stă viu în faţă, tocmai pentru a sluji viitorul şi nu ca o contemplare deznădăjduită.”

Liderul nu are valoare fără existenţa unor condiţii adecvate progresului său. Virtutea lui este generată prin cunoaşterea trecutului, deci de provocările timpului, care în combinaţie cu structura lui funcţională i-au întărit credinţa şi convingerea că numai astfel poate exista.

Leadership: Înţelegerea trecutului te ţine captiv într-o stare incertă de aşteptare nedefinită, din care nu poţi să te detaşezi decât printr-o analogie cu schimbarea ordinii propriilor convingeri necondiţionate de vreo "tarifare" ulterioară?

Temeiurile cele mai solide ale concepţiei finale asupra formei de manifestare a omului, în special, prin înţelegerea trecutului care, poate, l-a ţinut captiv într-o stare incertă de “a fi”, fundamentează valoarea leadershipului, constituind o fereastră de iluminare în atitudinile și convingerile sale viitoare.

Este însă un adevăr uşor verificabil, dar totodată uşor de contestat, că orice insuficienţă sau fisură în metoda proprie de interpretare a trecutului, atât de bogat în învăţăminte, care poate dezlega tainele desăvârşirii şi reuşitei depline, îşi are în mod logic rădăcinile în înseşi premisele şi articulaţiile sistemului de gândire şi de valori a omului.

Fără să negăm valoarea înţelesului atribuit trecutului, acumulând învăţămintele rezultate şi încadrându-le în marea unitate a personalităţii noastre, vom putea obţine o nouă combinaţie complexă, direct proporţională cu proprietăţile stabile de a fi, de a gândi, de dăruire şi iubire.

Astfel vom deveni stăpânii incontestabili ai propriei fiinţe. Dacă înainte viaţa era numai ceva tulbure şi tern, dintr-o dată ea va prinde culoare, devenind mai interesantă.

Felul în care te priveşti din perspectiva a ceea ce te face să suferi este o renaștere la altceva decât ceea ce erai înainte, ceva care te împinge să trăieşti mai prezent clipa de faţă, în apreciere faţă de micile daruri ale vieţii.

În leadership acest lucru se poate exprima printr-o metaforă: "încearcă să vezi mai departe printr-o lacrimă decât printr-un telescop".

Tu eşti eu, iar eu sunt tu (II) desemnează acea latură ascunsă în tine care îşi aduce contribuţia la dezvoltarea întregii tale fiinţe, îndepărtându-te de pe drumul rătăcirii. În grădina vieţii (ce poate fi un paradis), nu ai timp să-ţi reproşezi neatenţiile şi greşelile. Poţi doar să-ţi slujeşti cu sinceritate şi putere, încât tot ceea ce-ţi trădează deficienţa de “a fi” să fie îmbrăcat cu un nou înveliş protector al identităţii tale.

Cu alte cuvinte, analizează-ţi trecutul, implică-te în prezent şi vei putea să dai cortina timpului de-o parte, întrezărind viitorul.* Notă:Flawless (2007)"

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Alchimistul (II)
  2. Alchimistul (I)
  3. Tango to Evora
  4. Lily was here

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate

Like Us On Facebook

Subscribe to us