ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Un excelsior al căutării divinului în Creaţie

On Decembrie 29, 2019, in Leadership Q2-Sensitive, by Neculai Fantanaru

Fii la înălţimea creaţiei pe care o proiectezi în atingerea idealului alterităţii, acordând prioritate valorii enciclopedice a unei imagini față de măiestria ei artistică revelată în natură.

M-am retras în propria mea lume, o lume a reveriei, o lume a închipuirii, o lume a rafinamentului absolut, stând împrejurul altor arbuşti din aceeaşi specie cu mine, Rosa Damascena, ca o sferă de lumină galben-roşiatică din realitatea vizibilă a unei lucrări tainice. Cu răbdare şi cu luare aminte, ascult timpul cum îşi menţine ideea de Prisofindesyum, prima linie de apărare impotriva efemerului desprins din condensarea experienței totale a unei lumi dominată de interese mercantile, dată uitării de toţi aceia care-şi reneagă calea, religia, menirea. Aş fi putut oare, prin vreo izbucnire, prin vreo hotărâre supremă, s-o salvez de la uitare?

Mi-ar fi plăcut ca oamenii să comunice liber şi nestingherit cu mine, aşa cum vorbesc ei între ei, fără intenţii ascunse, fără ezitări. Să încerce a se apropia de prietenia mea (Lucrarea lui Phe) prin transferul emoţiilor de la discret la vizibil, prin intermediul atenţiei acordate fiecărui fior de plăcere - pe care sper că îl simt la vederea mea. Mi-ar fi plăcut să nu fiu văzut doar ca un obiect de admiraţie, proiecţia unei imagini în oglinda unor saloane de frumuseţe, ci mai degrabă asemenea unui partener loial de confesiune, în efortul de a sonda interpretativ orice durere, orice bucurie, orice eveniment.

Eu pot să înţeleg orice lacrimă din ochii oamenilor, dar nimeni nu vărsa vreo lacrimă pentru mine. Iar un trandafir care înţelege lacrima vărsată cu umilinţă de ochii unui muritor de rând, nu poate fi decât opera sufletească a unui creator care ştie să aşeze împreună imaginea unui om transfigurat de harul lui Dumnezeu şi spiritul viu al naturii.

Dacă sunt legat de lumea oamenilor printr-un singur ochi, pentru că celălalt nu poate vedea, atunci acest ochi este secretul aurei de sub pana unui creator plin de sensibilitate, care îşi substituie cuvintele în conţinutul presimţit al unor reprezentări simbolice. Elanul spre transcendență, spre sublim, spre frumos şi ideal, prin împletirea de vise şi interpretări de poetică sincretică, trebuie considerat primul pas spre definirea unei încărcături de farmec şi eleganţă, sublimată şi spiritualizată prin artă, conectată la şansa înălţării unui destin estetic autentic.

Leadership: Ai în vedere împrejurarea prin care opera ta se oferă drept spaţiu plin de aluzii transcendente, prin întreaga sa înfăţişare exprimată în termenii unei oglindiri de maximă fidelitate în interiorul unei imagini cu mare putere de evocare?

Mi-am găsit artistul, sau artistul şi-a găsit opera în mine. Cu însufleţire, cu determinare, cu mărinimie, am ajuns să fiu preferatul stăpânului meu, nu un trandafir oarecare, ci Double Delight, care ştie să înflorească superb în jurul mărturiei artistice şi revelatoare presărate cu frumuseţea naturii în ocrotirea arcelor de boltă care împlinesc aspectul inedit al Casei Venerate în Unu. Nu-i aşa că ştiu să vă surprind mereu cu o altă înfăţişare, cu alte culori, cu alte cuvinte?

Aici, în singurul lăcaş creştin rămas ca empirie determinată a altei vieţi şi caracteristică altei epoci istorice, fără să scape privirii cunoscătoare însăşi factorul viu şi expresiv al liniilor şi culorilor specifice impresionismului din compoziţia imaginii oprită discret la limita naturaleţei, além de qualquer tendência passageira, se poate recunoaşte valoarea desăvârşită a unei singure întrupări tainice: a viselor cereşti şi a clipelor de strălucire în favoarea lui Ab Aeterno.

Să nu ocolim acest spaţiul sacru, questo spazio che provoca la tua immaginazione, mărit cu forţă de iradiere în exigenţa estetică a cărţilor scrise de antici, acceptate firesc în compoziţia unei lumi care se deschide mereu mai departe.

Ca să vorbesc în termeni de „Sanctitate A Divinului”, trebuie mai întâi să demonstrez că între creator şi suflet, între viaţă, artă şi natură există o legătură permanentă. Exemplul artistic al unei flori cu origine divină este ideal în spaţialitatea unei imagini vii, colorate, captivante şi în deplină relaţie cu percepţia unui artist seducător ce are o stare înaltă de pace interioară şi dovedeşte o vibraţie de înaltă trăire sufletească în procesul de contemplare a unei picturi clasice.

Leadership: Poţi să concepi o viziune a transcenderii efemerităţii, trăind sub semnul orizonturilor deschise ale unei identităţi intangibile care se prelungeşte la nesfârşit într-o formă de spiritualitate universală?

Trandafirul furnizează forma materiei active, numită suflet, sub forma cea mai subtilă a parcugerii cu sfinţenie a "Cufărului lui Newton". Cine mă înţelege cu adevărat, acela care şi-a făcut un obicei din a mă privi cu ochi de artist şi cu pricepere de alchimist, va utiliza reprezentarea cu totul specială a lui Iov deasupra sferei lui Ain-Soph în spaţiul stărilor de spirit subiective, cu o idee: „perceperea concretului din abundenţa unei existenţe fără finalitate, ce se vrea a fi trăită plenar, absolut, se explică numai prin asemănarea cu o operă de artă”.

Am fost oare proiectat spre scrutarea adâncurilor, în căutarea permanentă a unei alterităţi consubstanţiale? Efectuând o căutare a ceea ce este etern în suspinul adânc, reţinut, al unei identităţi intangibile care trimite spre lumea misterului divin, am perfectat legătura dintre modelarea sentimentului pur şi automodelarea "Fiinţei Fără Timp". Sau, cum spunea foarte bine scriitorul Cornel A. Ailincăi: "Nimic nu poate fi mai provocator decât să găseşti o permanentă deschidere, în forme nenumărate, spre o relaţie cu un altul şi o impenetrare cu forma acestuia."

Plin de emoţiile unei realităţi Benedicte utilizată în practicarea virtuţilor vitale ale Ochiului Elenistic, învăluit de mirosul plăcut al parfumurilor diverse din elixirele afiliate unei minţi scormonitoare, drumul vieţii mele cred că rezonează tot mai mult cu o realitate exterioară, antică şi medievală, corespunzătoare unei arte singulare. Poate că a fost scris să fie aşa, sau poate că am adăugat scrisului o nuanţă nouă de apartenenţă la Lumea Cerului fecundat In Vitro.

Leadership: Îţi poţi raporta viziunea artistică la introducerea temporalului în eternitate, încât să-ţi acorzi şansa înălţării spiritului şi inimii către Marele Creator la nivel de imagine a momentului vivant reflectat în „Corpul Însetat de Perfecţiune şi Frumos” ?

Un trandafir văzut printr-un ochi de artist trădează conştiinţa unei stări sufleteşti care stăpâneşte mintea cea mai preţuită, deseori neînţeleasă, investită cu o bună capacitate de sinteză prin prisma unui sistem care creează modele, făcând-o atât de uşoară încât să poată pluti în minunatul univers al alterităţii.

Nu-ţi voi permite nicidecum să mă numeşti Aproapele Tău prin intermediul percepţiei drumului invers sublimării care stă în faţa sensului primitiv al termenului simbol, fără să găseşti mai întâi asemănare, o întrupare, o noimă, o lucrare a milostivirii dumnezeieşti, o împlinire a profeţiilor, sau fără să recunoşti „Înfăţişarea măsurii lui Unu în manifestarea Totului”.

Acest l'angle de vue suprême, permiţând artistului să cunoască lumea ca pe o sursă bogată de sensuri, traversează sigiliile magice şi spiritele lui Mercur printr-o singură adâncire în operaţiile codificate alegoric de un maestrul emerit în metodele personificării şi ale artei de a transcende vizibilul. Cu ajutorul unui corpus odemycros, suspectat de deformările unor nume proprii într-o manieră specifică cabalei străvechi, artistul priveşte cu ochiul admiraţiei principiul diferenţei dintre “Cel de Ieri” şi “Cel de Azi”, fără a se închide total în universul imaginar al lumii lui Ain Soph.

Bine spunea cineva, că ori de câte ori există o intensificare a evenimentelor haotice, există, de asemenea, o convergenţă de multiple linii ale timpului. Oare cât de bine mă cunoaşteţi prin îmblânzirea destinului divin, prin hărţuiala clipei şi arderea fiinţei în durată, încât să vă acordaţi vouă înşivă, concomitent, şansa înălţării spiritului şi inimii către Marele Creator la nivel de imagine a momentului vivant reflectat în „Corpul Însetat de Perfecţiune şi Frumos” ?

Existenţa unei forme de spiritualitate universală în sfera vizualului constă în perceperea concretului din abundenţa unei existenţe fără finalitate, ce se vrea a fi trăită plenar, absolut, numai prin asemănarea cu o operă de artă.

Un excelsior al căutării divinului din creaţie se leagă de premisa investigării vizualului puternic oferit de o abordare interpretativă deosebită, de o sursă bogată de sensuri atribuite unei lumi imaginare care poate oricând să prindă viaţă prin încercarea artistului de a ilustra pe pânză întreg depozitarul memoriei sale afective.

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Ochii mei vad lucruri pe care tu nu le vezi
  2. Te admir cu ochii, ce nu-i vezi
  3. Autenticitatea omului care se gandeste pe sine
  4. Triumful oamenilor grandiosi

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Privacy | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate