Neculai Fantanaru

Totul depinde de cine conduce

Valorile afective ale artiştilor

On Iulie 27, 2023
, in
Calităţile unui Lider by Neculai Fantanaru

Felul cum se exprimă pictorul în utilizarea tehnicii de pensulă serveşte ca argument pentru a da caracteristicilor sale o anumită profunzime şi subtilitate într-o temă care cuprinde emoţiile şi trăirile umane cele mai pregnante.

Este emoţionant acest fragment din cartea lui Alexandru Vlahuţă, fiindcă are ceva magic, o privelişte aparte, un loc de poveste în care te pierzi şi te regăseşti totodată, un spaţiu bine individualizat întreţinut cu acea sensibilitate a unui pictor care conturează trăirile cu expresivitate, cu emoţie, cu delicateţe şi subtilitate.

Nicolae Grigorescu era, de felul lui, foarte friguros. Iarna era pentru el mai albă ca mormântul. Își închirie un atelier la Paris. Avea adunate, din atâtea călătorii, o mulțime de lucruri de artă: mobile vechi din Normandia, goblenuri, stofe orientale, covoare, arme, vase, şi, cu darul lui de a însufleţi lucrurile prin felul cum ştia să le grupeze, să le armonizeze între ele, îşi făcu un interior artistic, de pace şi de vis, unde toate vorbeau încet, cu glas din alte vremi.

Poetul liniștii, bunătăţii şi blândeţii, poetul luminii şi al cerului albastru e chemat să cânte întunericul şi viforul morţii, să găsească pe paleta lui colori pentru cea mai îngrozitoare privelişte pe care o poate înfățișa sălbătăcia nedomolită încă a neamului omenesc. Şi n-a fost pictor pe lume care să le fi găsit mai bine ca el. Pare că toată viaţa lui nu făcuse decât asta. În rând cu soldaţii, înfruntând moartea, a privit de aproape toate atrocitățile războiului, a înţeles cine sunt adevăraţii eroi, și lor le-a închinat toată iubirea şi toată admiraţia sufletului lui; pe ei, pe opincarii aceia uscați şi vânjoşi, care se azvârleau cu frenezie în brațele morţii, pe ei, mai ales, i-a nemurit în puternica lui operă — cea mai mișcătoare epopee a vitejiei neamului nostru. Da. Erau fraţii lui aceia.

Şi cum îi semănau ! Fraţi buni, punându-şi, ca şi el, tot sufletul în ceea ce făceau, muncind din greu, luptând din greu, jertfindu-se, fără nici un gând de răsplată, simțind în tot ceasul, asupra destinului lor, o poruncă ce vine mai de departe. Şi poruncește mai straşnic decât cea pe care le-o strigă împrejurările. În faţa îngrozitoarei tragedii a războiului, un pictor nou se deştepta în Grigorescu.

Leadership: Creaţia ta reflectă acele stări date de situaţii sau circumstanţe care pun în lumină conţinutul concret al gândirii tale şi care îţi imprimă o anumită gravitate, un anumit caracter, o anumită coloratură şi semnificaţie proprie?

Valorile afective, prin intermediul unei teme psihologice, deci caracterizată printr-o conștiință estetică liberă, reprezintă o categorie de valori care arată starea emoțională sau afectivă a unei persoane în acord cu anumite lucruri, idei, comportamente sau circumstanțe. De acestea trebuie să ţii cont ca să te poţi dărui în întregime, fără piedici, vocaţiei pe care o însufleţeşti cu talent şi imaginaţie, cu măiestrie artistică, făcând-o vie.

Aceste valori, rare şi sincere, pot să varieze în funcție de artist, în funcţie de munca alocată actului de creaţie, reflectând preferințele și evaluările subiective ale artistului pentru compoziţie şi echilibru. Pozitive sau negative, neobişnuite sau neaşteptat de ample, valorile afective de care voi vorbi în continuare pot influența atitudinile și comportamentele artiştilor, mai ales dacă iau în considerare preferințele și evaluările lor subiective pentru profunzimea perspectivelor pe care le oferă.

De exemplu, dacă un pictor atribuie o valoare afectivă pozitivă legăturii lui faţă de artă, înrudirii dintre pensulă şi culoare, el va avea o atitudine favorabilă față de mediul şi faţă de tema abordată, căutând să-și petreacă timpul mai mult în mijlocul naturii, decât alături de prieteni. Pe de altă parte, dacă el atribuie o valoare afectivă negativă kitsch-urilor, falsităţii cu care este tratată arta, atunci va avea o atitudine negativă față de minciună, precum imaginile "de pe ambalaj", și va evita astfel să fie înconjurat de "reclame".

Într-adevăr, valorile afective cu care este înzestrat artistul pot fi influențate de experiențele de viață, mediul social, educația și cultura în care a crescut şi cu care şi-a întrepătruns nevoile spirituale, ele putând fi, de asemenea, subiectul schimbării și evoluției pe parcursul vieții (cu care este de acord să facă un pact de mare apropiere sufletească şi divină în acelaşi timp). Altfel spus, valorile afective reprezintă evaluările subiective și emoționale pe care le artistul le atribuie unor aspecte ale vieții sale, ele având o influență semnificativă asupra comportamentului și asupra alegerilor pe care el le face pentru a deveni mai creativ, mai idealist în ce priveşte capacitatea artei de a aduce schimbări pozitive în lume.

Leadership: Imaginea pe care o reflectă creaţia ta poate să fascineze privitorii dacă însăşi imaginea ta personală păstrează urmele vieţii afective anterioare subiectului transpus pe pânză?

Un pictor adevărat își poate baza munca și creațiile pe o varietate largă de valori afective înclinate spre utilizarea subtilităţii în pictură, fără de care riscul căderii în caricatura grosieră ar fi fost enorm. Mai jos sunt doar câteva exemple de valori afective pe care un pictor le poate deţine, într-un procent majoritar, cu toate că importanța și prioritățile de realizare a lucrărilor pot varia de la un artist la altul, în funcție de experiențele, interesele și perspectivele lor individuale.

Aprecierea estetică: Un pictor de mare fineţe apreciază în special armonia și frumusețea izvorâte din actul creaţiei. El caută să producă lucrări unicat care să atragă din punct de vedere estetic și care să ofere plăcere vizuală și emoțională, în special printr-un ambient general dominat de linişte şi armonie.

Expresia personală: Capacitatea pictorului de a-și exprima emoțiile, gândurile și viziunile prin utilizarea culorilor, formelor și compoziției, într-un simbolism cu semnificaţii ascunse, este poate cea mai mare valoare a artei sale. Spun asta fiindcă tot ceea ce are pictorul de împărtăşit se compune din experienţele, rătăcirile şi pasiunile sale cele mai nemijlocite. Pe această cale, pictorul încearcă să transmită identitatea sa artistică și autenticitatea sa în lucrările realizate ca “noutate”.

Comunicarea emoțională: Un pictor iscusit reuşeşte să exprime sentimente intense și să provoace reacții afective la public, numai dacă imaginea personală păstrează urmele vieţii afective anterioare subiectului pe care îl abordează. Adesea, el foloseşte lumina, culorile și alte elemente artistice pentru a transmite bucurie, tristețe, melancolie sau uimire, ştiind că orice interpretare a tabloului necesită complicitate din partea privitorului.

Explorarea și experimentarea: Un pictor poate să dea dovadă de explorare și experimentare în arta sa, prin aceasta înţelegându-se faptul că el este în stare să abordeze o abordare uimitoare și deschisă în procesul artistic, căutând noi direcții, tehnici, stiluri sau teme. Dorind să-și extindă limitele și să descopere noi modalități de expresie, pictorul trebuie să iasă din zona de confort și să exploreze noi posibilități și idei în lucrările sale artistice, încât să străbată mai uşor linia de demarcaţie dintre stilul realist, abstract şi impresionist.

Impactul social și cultural: Un pictor de mare fineţe apreciază capacitatea artei de a transmite mesaje puternice și de a provoca schimbări sociale, mai ales atunci când mesajul este repetat de un număr foarte mare de ori în lucrările sale. Prin munca sa de creaţie el caută să abordeze probleme sociale, politice sau culturale și să inspire reflecție și conștientizare în privitorii săi, cu condiţia să nu se avânte prea mult în "nebunia" sa, către planete şi lumi îndepărtate.

Sensibilitatea şi povestea locului: Într-adevăr, importante sunt capacitatea de a observa și de a reprezenta stările de spirit în lucrări care sugerează o anumită perspectivă asupra transformării omului într-o oglindă emotivă, într-o exprimare estetică a sufletului, împletind realitatea chipurilor într-o simfonie de culori. Mai mult decât atât, pictorul cultivă sensibilitatea şi capacitatea de a desprinde, cunoaşte şi înţelege frumosul din natură, nu doar viaţa secretă a indivizilor, fiindcă omul nu se poate înțelege pe deplin fără conexiunea cu natura, mai ales într-o poveste pictată.

Empatia şi promovarea dialogului: Un artist excelent caută să scoată în evidenţă capacitatea sa de a simți și de a se conecta emoțional cu alții printr-o atitudine afectivă explicită asupra potenţialităţii lui expresive (adică prin posibilitățile de a-și exprima creativitatea, emoțiile, gândurile și viziunea personală în lucrările sale artistice).

Prin intermediul dialogului dintre culori vibrante și subtile, linii expresive și forme fluide, efecte luminoase și umbre misterioase, pictorul caută să transmită emoții profunde și să ofere o experiență emoțională autentică privitorilor săi, exprimându-și înțelegerea și compasiunea față de condiția umană prin arta de a face din amestecul elementelor picturale o armonie vizuală captivantă.

Leadershipul reprezintă acel schimb de valori între tine şi creaţia ta, din care interpretarea operei de artă devine o călătorie captivantă în lumea senzațiilor și emoțiilor, dar şi o călăuză către introspecție și auto-descoperire.

Valorile afective au un impact major, fie pozitiv, fie negativ, asupra modului în care pictorul se percepe pe sine, în comparaţie cu lumea din jur. Deci, aici mă refer la "autopercepere" - felul cum pictorul se percepe pe sine şi cum percepe lumea este un aspect foarte complex al psihologiei pictorului. În mare pare, ţine de atitudinea şi motivaţia cu care el insistă să scoată în evidenţă un subiect menit să frământe minţile privitorilor.

La modul general, dacă consideri cu adevărat că prietenia este importantă pentru tine, şi că ea trebuie să fie un cerc deschis spre întreaga umanitate pentru a cuprinde ca pe nişte fraţi toţi oamenii, atunci vei căuta să-ţi petreci timpul cu anumiţi prieteni. Şi invers, dacă consideri că minciuna are o valoare afectivă negativă, deci nu poate fi încorporată într-un tablou prin intermediul metaforei, atunci vei dezvolta o atitudine negativă față de minciună și faţă de oamenii mincinoşi, şi cu siguranţă vei evita să “minţi” realitatea în creaţiile tale.

Aşadar, valorile afective reprezintă o categorie de valori care arată starea emoțională sau afectivă a unei persoane în legătură cu anumite subiecte, lucruri, idei, comportamente sau circumstanțe, toate făcând parte din arsenalul propriei decizii libere de a-şi comunica opera publicului într-un mod original. Aceste valori destul de pronunţate, realiste, devotate unei perspective aparte, pot varia în funcție de persoană și reflectă preferințele și evaluările subiective ale pictorului pentru portretistică, ilustrând emoții puternice și conexiuni interioare între el și subiect.* Notă: Alexandru Vlahuţă - Pictorul Nicolae Grigorescu , Editura Tineretului, 1969

 

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
Cele 63 de calităţi ale liderului
Cele 63 de calităţi ale liderului

De ce să citeşti această carte? Pentru că este hotărâtoare pentru optimizarea performanţelor tale. Fiindcă pune accent mai mult pe latura umană decât pe conceptul de business, ceea ce permite cu uşurinţă citirea şi înţelegerea ei.

Leadership - Magia măiestriei
Leadership - Magia măiestriei

Trăsătura esenţială a acestei cărţi, faţă de altele existente pe piaţă din acelaşi domeniu, este aceea că descrie, prin exemple, competenţele ideale ale unui lider. N-am susţinut niciodată că eşte uşor să devii un lider foarte bun, dar dacă veţi urma pas cu pas...

Atingerea maestrului
Atingerea maestrului

Pentru unii lideri „a conduce” înseamnă mai mult a juca un joc de şah, un joc de inteligenţă şi perspicacitate; pentru alţii un joc de noroc, un joc pe care cred că-l pot câştiga mergând de fiecare dată la risc şi pariind totul pe o singură carte.

Leadership Puzzle
Leadership Puzzle

Am scris această carte, care combină într-un mod simplu dezvoltarea personală cu leadershipul, ca pe un joc de puzzle, unde trebuie să combinaţi toate piesele date pentru a reconstitui imaginea de ansamblu.

Performanţa în conducere
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Scopul acestei cărţi este de a vă oferi cât mai multe informaţii preţioase prin exemple concrete, şi de a vă arăta o cale prin care să dobândiţi capacitatea de a-i determina pe ceilalţi să vadă lucrurile din aceeaşi perspectivă ca dumneavoastră.

Leadership - Pe înţelesul tuturor
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Urmăresc în rândurile acestei cărţi să trezesc interesul omului obişnuit pentru acţiune şi succes. Mesajul acestui volum este că o naţiune puternică este format din oameni puternici şi de succes. Iar fiecare din noi are potenţial, deci succes…