Neculai Fantanaru

Totul depinde de cine conduce

Vederea îşi urmează ochii oriunde există o imagine figurativă

On August 24, 2022
, in
Leadership Q2-Sensitive by Neculai Fantanaru

Ochii nu pot să distingă întotdeauna forma necesară unei reprezentări intuitive, dar pot să tolereze mai uşor sensul cuprinzător al unei figuri-cheie aflată în poziţie verticală.

Ochii mei încă n-au uitat să vadă aspectele idealizate ale lumii vizibile, la fel cum n-au uitat să vadă mediul real sau logic în care se dispun lucrurile în spaţiu pictural, întrucât vederea se îmbunătăţeşte de la observaţie la observaţie, de la generalizare la generalizare, cu ajutorul unei viziuni pătrunzătoare şi unificate.

Şi fiindcă ochii artistului sesizează chiar şi cea mai mică alterare a strălucirii diamantului, precum şi cea mai mică pată de culoare dintr-un tablou abstract, chiar şi o fărâmă de lumină închegată, rătăcită pe pământ, sunt de acord întru totul să-mi dedic atenţia unei sarcini mult mai dificile: să simt prin văz frumuseţea unui fir de iarbă. Doar atât, să simt, să văd, să gust acea tehnică a sugestiei generatoare de emoţii vagi, prin observarea acestei imagini pline de sensibilitate.

Fragil, suav și plăcut vederii artistice, firul acesta de iarbă merge pe linia adevărului, nu a imitației, iar spiritul i-a rămas liber. Este mereu surprins în poziţie verticală, precum un ac de seringă ce nu trebuie sterilizat cu o privire insistentă ca să se simtă util în observaţia cuiva. Simpla lui prezență reduce la tăcere orice tumult, orice torent de argumente şi trăiri. Privit îndeaproape, decojt de aparenţă, îndepărtându-se de sfera clarobscurului, el se păstrează numai în sfera unui colorit simplu şi banal, fapt ce îmi aminteşte de privirea scrutătoare asupra unui monument de contemplaţie când omul redescoperă lumea şi se regăseşte pe sine, neverosimil modificat în timp.

Leadership: Poţi să-ţi îmbunătăţeşti capacitatea de a cuprinde un ansamblu şi totodată de a înregistra detaliile semnificative, plasând elementele din planul apropiat în relaţie perceptivă cu conţinutul unei imagini parţial figurative?

Prin linii întortocheate şi reflectate de lumina solară, în ceea ce priveşte activitatea de asigurare a transparenţei şi uniformităţii unui ANONIMAT divers, ochii nu pot distinge verosimilul unui efect artistic, forma necesară unei reprezentări intuitive, dar pot să tolereze mai uşor sensul cuprinzător al unei figuri cheie aflată într-o corespondenţă directă cu linia verticală din cadrul geometriei plane.

Şi de această dată, capacitatea de a cuprinde un ansamblu şi totodată de a înregistra detaliile semnificative, uneori supraestimând proporţia dintre închipuire şi scânteia unui dor de frumusețile naturii neaoșe, îmi schimbă în mod repetat vederea şi o angajează într-un fel de interogaţie sau investigaţie, de la depărtare la apropiere și înapoi.

Într-un fel, mă simt urmărit de datoria artistică de a vedea firul de iarbă ca pe ca un fel de forță eternă, vie, impregnată cu un misticism al cărui început a fost alchimia arabă, un misticism al cărui secret nu îndrăznește nimeni să-l pătrundă. Sunt, nu-i aşa, autorul unei picturi care depăşeşte operele omeneşti prin subtile speculaţii. Şi, se vede că tot mai mult îmi asum forţa de a întrevedea frumuseţea acolo unde nu aşteaptă nimeni să o găsească în mod natural.

După aceste considerații pot reduce imaginea unui fir de iarbă orientat către simțire, nu către formă, la acea noblețe a calmului, a sănătății, a deschiderii către preocupările impresioniștilor, mai mult prin intermediul luminii decât al umbrei. Posedând o forță superioară de exprimare a realului, departe de contrastele violente ale altor culori, pripite și stridente, firului de iarbă i se poate atribui nu doar calmul în măreție, ci și acea latură simbolică pe care o dobândește un tablou semnat Pablo Picasso.

Leadership: Poţi să pătrunzi prin sensibil în inteligibil cu ajutorul proiecţiei unui orizont lăsat în voia geometriei, dar şi al mirajelor înlănţuite de reverii cromatice?

Cu profunzimea dată de stupoarea admirativă într-un spaţiu redus la o reverie a infinitului, plasând elementele din planul apropiat în relaţie perceptivă cu conţinutul unei imagini parţial figurative, voi încerca prin sensibil să pătrund în inteligibil, cu ajutorul proiecţiei unui orizont lăsat în voia geometriei, dar şi al mirajelor înlănţuite de reverii cromatice.

Chiar dacă pentru unii acest tablou pare lipsit de viață, sau neatrăgând atenția nimănui, el totuși este conceput în sensul acela al liniștii, ca un fel de mandală ce acționează cu efect de psihoterapie, autohipnoză, conversație cu sine. Este un fel de Sondirthimia, ceva este de natură nobilă, determinat prin forme de natură intelectuală în acest tablou în care o rază de soare răzleață, pogorâtă din cer, din mâna nevăzută dar simţită a marelui Dumnezeu, îţi dă o veste bună: "Tot ce este frumos reprezintă de fapt o nouă modalitate vizuală de a organiza idei, de a crea legături și relații între lucruri".

Totodată, pe linia pe care o trasează ochiul de artist datorită stimulării vizuale suficiente, trebuie să văd în câmpul firelor de iarbă principalele elemente ale frumuseţii matematicii: ordinea, simetria şi determinarea, aşa cum sunt ele exprimate de Proclus în "Comentariile asupra lui Euclid":

"ORDINEA se constată în geneza secundarului şi multiplului din ceea ce este primordial şi simplu. Căci întotdeauna următorul depinde de antecedent şi unul are valoarea de principiu, celălalt are valoarea de consecinţă din cele mai înalte supoziţii. SIMETRIA" se observă în concordanţa reciprocă a demonstraţiilor. Iar DETERMINAREA se observă în ideile invariabile şi durabile, căci cunoştinţele sale nu sunt în continuă schimbare cum se întâmplă cu simplele opinii şi cu percepţiile simţurilor, ci ea se expune totdeauna prin forme de existenţă intelectuală. Dacă frumuseţea se sprijină în special pe aceste puncte, iar matematica îşi capătă profilul său tocmai prin aceasta, atunci este evident că şi matematicii i se poate atribui frumosul."

Când leadershipul provine din sesizarea unor aspecte specifice percepţiei, concentrând într-un spaţiu infim totalitatea universului, abia atunci spaţiul artei (în care se adună viaţa sau crâmpei din aceasta) capătă virtuţi autonome de expresie şi semnificare.

Acestea fiind spuse, conchid ca ceea ce socotesc a fi pe plac ochiului sensibil al artistului, vrând să stăpânească realitatea, nu s-o modifice sau s-o exploateze, este acea perfectă solidaritate estetică când fiecare punct, fiecare linie şi fiecare formă în parte se integrează armonios cu ansamblul, creând impresia de totalitate.

Vederea îşi urmează ochii oriunde există o imagine figurativă, dovedind că rolul artistului-ilustrator nu este cel de observator neutru al realității, ci de a asimila vizualitatea unui ansamblu nelimitat de forme, culori, elemente plastice, mai ales de a exprima o vizualitate a cărei frumusețe se lasă mai greu descoperită, pentru a o preface în act spiritual.

Sensul cuprinzător al unei figuri-cheie aflată în poziţie verticală este acesta: oricât de mult mi-aş înălţa vibraţiile la frecvenţele dimensionale ale Pământului, privirea nu va înceta să penduleze între realitate şi ficţiune.

 

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
Cele 63 de calităţi ale liderului
Cele 63 de calităţi ale liderului

De ce să citeşti această carte? Pentru că este hotărâtoare pentru optimizarea performanţelor tale. Fiindcă pune accent mai mult pe latura umană decât pe conceptul de business, ceea ce permite cu uşurinţă citirea şi înţelegerea ei.

Leadership - Magia măiestriei
Leadership - Magia măiestriei

Trăsătura esenţială a acestei cărţi, faţă de altele existente pe piaţă din acelaşi domeniu, este aceea că descrie, prin exemple, competenţele ideale ale unui lider. N-am susţinut niciodată că eşte uşor să devii un lider foarte bun, dar dacă veţi urma pas cu pas...

Atingerea maestrului
Atingerea maestrului

Pentru unii lideri „a conduce” înseamnă mai mult a juca un joc de şah, un joc de inteligenţă şi perspicacitate; pentru alţii un joc de noroc, un joc pe care cred că-l pot câştiga mergând de fiecare dată la risc şi pariind totul pe o singură carte.

Leadership Puzzle
Leadership Puzzle

Am scris această carte, care combină într-un mod simplu dezvoltarea personală cu leadershipul, ca pe un joc de puzzle, unde trebuie să combinaţi toate piesele date pentru a reconstitui imaginea de ansamblu.

Performanţa în conducere
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Scopul acestei cărţi este de a vă oferi cât mai multe informaţii preţioase prin exemple concrete, şi de a vă arăta o cale prin care să dobândiţi capacitatea de a-i determina pe ceilalţi să vadă lucrurile din aceeaşi perspectivă ca dumneavoastră.

Leadership - Pe înţelesul tuturor
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Urmăresc în rândurile acestei cărţi să trezesc interesul omului obişnuit pentru acţiune şi succes. Mesajul acestui volum este că o naţiune puternică este format din oameni puternici şi de succes. Iar fiecare din noi are potenţial, deci succes…