Neculai Fantanaru

Totul depinde de cine conduce

Voi continua să fiu mereu propria mea creaţie

On Februarie 26, 2022
, in
Leadership Y5-SuperZoom by Neculai Fantanaru

Încearcă să îndeplineşti o sarcină artistică specială, în aşa fel încât știința cu adevărat superioară de care faci dovadă să fie mărturia artisticului pe care îl conţine semnătura propriei personalități și a unui stil autentic.

În scrierile mele ermetice despre ştiinţă, în care deseori ştiinţa este văzută ca o întâlnire neaşteptată cu un astru al cărui ciclu de formare a devenit esențial în evidența timpului mitic, am încercat să mă situez la orizontală: între secretul unei mari Opere de Artă şi acea epopee a materiei şi spiritului integrată într-o vastă şi puternică “Trilogie A Stelelor” care nu cunoaşte nicio programare a imprevizibilului.

Mai cu seamă, totul pare a fi altceva decât ceea ce este cu adevărat. Nimic nu este mai înşelător, la fel cum nimic nu este mai tentant într-o conjunctură tranzitorie decât să-mi aflu refugiul în miezul unui prezent încurajator, dar ambiguu, care poate determina formarea unui orizont nemărginit, numit Univers. Aici se situează artistul genial, sculptorul în lumină, imitatorul aparenţelor lumii reale, care se poate transforma în orice personaj, fără să se oprească din trăit atunci când se izbeşte de un “Eternal Darkness”.

Mai trebuie să recunosc un singur lucru: în timpul demersului de a reorienta ştiinţa spre o reprezentare inovatoare a realităţii, regăsindu-mă în toate cele şapte părţi sau genuri ale coloritului armonios şi semantic consistent, am fost pregătit să experimentez matricea tuturor personajele principale aflate într-o trilogie fantastică a căutării de sine și de sens universal. Nici n-aş fi putut să fiu un imitator al aparenţelor lumii reale, fără să surprind esenţa unui “unexpected” sau “unusual”.

Leadership: Eşti în stare să te percepi drept un rezultat al expresiei “Sunt un erou al altui timp”, care poate fi aplicat și unei forme de artă menită să descrie originile unei creaţii durabile?

Într-o operă literară sau picturală, comparația este un mijloc de expresie artistică care ajută la îmbunătățirea semnificației unei acțiuni, a unui obiect sau a unui eveniment. Trebuie să fii un artist pentru a face ca părțile unui tablou sau ale unei alte opere de artă să atârne împreună - ca un întreg - prin relații vizuale inedite în sfera ştiinţei, la diferite niveluri de complexitate, cum se întâmplă spre exemplu în cazul epopeii lui Ghilgameş.

În Epopeea lui Ghilgameș, în acest poem epic din Mesopotamia antică, se înscrie relatarea unei călătorii într-o altă lume, pusă pe seama unui muritor deosebit de înzestrat. Altfel spus, în povestea arhicunoscută a lui Ghilgameș - considerat ”cel care a văzut totul” (Sha Naqba Imuru) se urmăreşte relatarea istorică a eșecului primului muritor ce a năzuit spre obținerea nemuririi. Chiar dacă nu s-au descoperit dovezi despre aceasta, şi nici asemenea cazuri anterioare, un lucru rămâne cert: opera de creaţie se poate impune deopotrivă ca abstract-geometrică şi emoţional-fascinantă doar prin cucerirea unei mai mari reputaţii de înţelepciune.

Mai cu seamă artistul, ca să poată să-şi semneze scrierile cu pseudonimul “The King of Heroes”, deci fiind în mod evident orientat sub o asemenea mentalitate, trebuie să-şi demonstreze capacitatea de a folosi cu succes ştiinţa şi conştiinţa în acelaşi timp, sub acelaşi cer şi într-un cadru constant, bidimensional. El se raportează la realitatea spirituală datorită unor conjuncturi neimaginate ce pot dărâma tot eşafodajul ideologic şi artistic construit în secole. Şi tot el, artistul consacrat prin mozaicurile bizantine, poate atinge perenitatea doar dacă este intermediat de zei și numai după trecerea prin diferite stadii inițiatice.

Leadership: Creaţia ta poate să-şi urmeze traseul firesc în continuitatea unei viziuni al cărei suport ideatic este îndreptat spre însuşirea unei imagini veridice ce se perpetuează între planuri paralele?

Un artist care se metamorfozează în substanţiale compoziţii picturale, cucerind epidemic tot universul prin ideile sale, devine un simbol al Creaţiei. Acelaşi lucru este valabil şi pentru un artist al cuvintelor care se metamorfozează în imagini ale unor forme de existenţă superioare, sau ale completării unor opţiuni nerealiste prin realizarea unor întâlniri neaşteptate cu nişte fiinţe profund spirituale.

În ambele cazuri, artistul nu-şi face o lege din a ascunde nici unul dintre scopurile reale în care îşi efectuează experienţele de traversare a timpului prin raportare la o alegorie sau la o istorisire ficțională care poate să capete proporţiile unei metafore arhetipale, sau proporţiile unei lupte între Bine şi Rău în sensul „cel mai ontologic”.

Ci, fără îndoială, artistul urmează o maximă contrară, bine integrată în rezultatul unui realism prudent care susține ideea călăuzitoare a întregii sale opere într-o lume în care nimic nu reprezintă o certitudine. Aceasta maximă spune că: “cine urmăreşte nişte licăriri false poate descoperi adevăruri importante şi că, deseori, poţi întâlni un lucru în timp ce, de fapt, căutai altul.”

Aici intervine măsura creaţiei mele, cu enunţarea ipotezei conform căreia existenţa unui orizont spaţial al Sinelui trebuie implicat în constituirea unui dublu pozitiv, ca efect al unei alterităţi care trebuie să fie, la rândul ei, exterioară subiectului care a generat arta. Şi, iată, fără s-o spun în gura mare, mărturisesc în secret că aceasta este măsura creaţiei mele: să-mi fac accesibilă oglindirea vieţii în moduri fabuloase despre o identitate care se bazează pe simboluri unice şi irepetabile.

Înţelegerea unei opere de artă implică atât recunoașterea asemănării dintre creator şi personajul în care se metamorfozează, cât și înțelegerea convenției dintre ceea ce știi că ești în realitate și ceea ce intuiești că văd ceilalţi în tine.

Voi continua să fiu mereu propria mea creaţie ori de câte ori voi construi un personaj după propria-mi asemănare, ştiind că ceea ce mă defineşte în totalitate este o permanentă asimilare a realității prin cunoaștere. Lucrul acesta nu se întâmplă pentru că ceea ce numesc creaţie reprezintă de fapt o întâlnire a intelectului cu imaginaţia, ci pentru că reflectând asupra modului de a crea un singur întreg din elemente disparate, îmi perfecționez funcțiile de gândire sintetică și analitică.

 

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
Cele 63 de calităţi ale liderului
Cele 63 de calităţi ale liderului

De ce să citeşti această carte? Pentru că este hotărâtoare pentru optimizarea performanţelor tale. Fiindcă pune accent mai mult pe latura umană decât pe conceptul de business, ceea ce permite cu uşurinţă citirea şi înţelegerea ei.

Leadership - Magia măiestriei
Leadership - Magia măiestriei

Trăsătura esenţială a acestei cărţi, faţă de altele existente pe piaţă din acelaşi domeniu, este aceea că descrie, prin exemple, competenţele ideale ale unui lider. N-am susţinut niciodată că eşte uşor să devii un lider foarte bun, dar dacă veţi urma pas cu pas...

Atingerea maestrului
Atingerea maestrului

Pentru unii lideri „a conduce” înseamnă mai mult a juca un joc de şah, un joc de inteligenţă şi perspicacitate; pentru alţii un joc de noroc, un joc pe care cred că-l pot câştiga mergând de fiecare dată la risc şi pariind totul pe o singură carte.

Leadership Puzzle
Leadership Puzzle

Am scris această carte, care combină într-un mod simplu dezvoltarea personală cu leadershipul, ca pe un joc de puzzle, unde trebuie să combinaţi toate piesele date pentru a reconstitui imaginea de ansamblu.

Performanţa în conducere
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Scopul acestei cărţi este de a vă oferi cât mai multe informaţii preţioase prin exemple concrete, şi de a vă arăta o cale prin care să dobândiţi capacitatea de a-i determina pe ceilalţi să vadă lucrurile din aceeaşi perspectivă ca dumneavoastră.

Leadership - Pe înţelesul tuturor
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Urmăresc în rândurile acestei cărţi să trezesc interesul omului obişnuit pentru acţiune şi succes. Mesajul acestui volum este că o naţiune puternică este format din oameni puternici şi de succes. Iar fiecare din noi are potenţial, deci succes…