ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Adâncurile mişcătoare ale imensului ocean de materie

On Decembrie 23, 2013, in Leadership XXL-Pack, by Neculai Fantanaru

Îndreaptă-ţi evoluţia un stadiu înalt de dezvoltare, astfel încât premizele obţinerii unor rezultate ambiţioase să fie asigurate.

Pătruns de sentimentul de stăpânire al materiei care mi-a invadat întreaga fiinţă, ca urmare a procesului de interacţiuni continue între elementele de limbaj artistic şi elementele de creaţie efectivă a universului, am stabilit noi linii de cercetare extrem de performante. Iar datorită observaţiilor judicioase asupra proprietăţilor corpurilor am reuşit să-mi perfecţionez anumite tehnici de analiză şi interpretare, concentrate exclusiv pe producerea de rezultate viabile care mi-au garantat progresul.

Totodată, prin experimentele efectuate asupra unui sistem de referinţă am reuşit să identific punctul în care este atrasă materia invizibilă, punctul în care forţele de reacţiune se egalizează. Astfel mi-am îmbunătăţit mecanismul de identificare şi creare a hibrizilor, a pattern-urilor, a echilibrelor şi dezechilibrelor dintre fazele unui sistem multicomponent, caracterizat printr-o multitudine de parametri. Când pui pe primul loc aspectele esenţiale ale ştiinţei, nu doar cele captivante, abia atunci reuşeşti să înţelegi mai multe despre viaţă, despre omul care eşti, ce îţi doreşti cu adevărat sau ce eşti în stare să realizezi.

Această iniţiere în spaţiul consacrat al ştiinţei permitea dezvoltarea unei puteri de pătrundere fără putinţă de egalat, ca o împrăştiere a radiaţiei laser dublată de o absorbţie de energie. Premisele şi concluziile implicite ce derivau din acest proces de asumare a unui orizont prin el însuşi mobilizator, stimulator de noi structuri de gândire, trebuiau să aibă o aplicabilitate cât mai mare.

Leadership: Poţi să-ţi demonstrezi calităţile şi adevăratul potenţial de înţelegere al filosofiei ştiinţei din spatele conceptului numit "iluzia vieţii", transformând realitatea într-o nouă formă de percepere virtuală?

Cine nu descoperă prin propriile forţe drumul tăinuit spre marea ştiinţă, acela nu se va întrece niciodată pe sine. Aveam senzaţia că am fost cucerit de una din acele femei înzestrate cu claritate şi forţă de pătrundere, nu atât prin frumuseţea ei, ci mai cu seamă prin acele însuşiri minunate: dăruire, compasiune, gingăşie, îmbinându-se ca o vrajă într-un mozaic de impresii şi experienţe cu efect surprinzător.

Nu mă consider atotştiutor, dar a trebuit să cobor în abisurile imaginarului, acordat deformărilor de perspectivă şi constrângerilor stricte ale legilor fizice, ca să experimentez durerea "dulce" a propriei renaşteri într-o nouă lume. Alchimia, suma tuturor elementelor supuse transformării, emană acel ceva inexplicabil căreia trebuie să-i dai târcoale, dar căreia îi sunt necesare multe luni de studiu ca să-i înţelegi sufletul. Ea poate suci minţile celui care nu-i înţelege dubla valoare sau care se încumetă să acceadă la fazele superioare de realizare a Marii Opere fără să traverseze timpul şi spaţiul.

Când un titan face un pas înainte, omenirii îi trebuie zece mii de paşi doar ca să-l ajungă din urmă. Acesta este unul din adevărurile care însoţesc călătoria alchimică. Simpla pasiune păleşte repede dacă nu este secondată de un intelect superior incitant. Dar, la rândul ei, obsesia de a căuta profunzimea în orice combinaţii şi mutaţii de elemente, printr-o accelerare a reacţiilor ce decurg din marea transformare, se poate termina printr-o explozie de energie negativă, printr-o evoluţie dezamăgitoare.

Iluzia vieţii nu este moartea, trecerea într-o altă dimensiune, ci speranţa găsirii unui elixir magic care transformă plumbul în aur şi îi face pe oameni nemuritori. Ajungând la acest unic adevăr prin prisma cercetărilor mele asupra lutului, materiei din care sunt constituite obiectele de uz casnic (farfurii, vaze, ghivece, căni) am reuşit să transform realitatea într-o nouă formă de percepere vizuală. Forma obiectului nu este doar un înveliş al pământul, o protecţie plină de har a imaginaţiei, ci reprezintă lumina interioară a Eului poetic descris printr-un limbaj universal.

Leadership: Dispui de capacitatea de a reflecta asupra fenomenelor de simbolizare şi transmitere a conţinutului unui mesaj, de la înălţimea perspectivei de a înţelege lumea prin reinterpretarea cunoştinţelor dobândite?

Să pluteşti ferm pe apele imensului ocean al cunoașterii, în care valurile cu puternicele lor argumente, cu elocvenţa lor torenţială ating înălţimi favorabile desfăşurării activităţilor de formare profesională, constituie o alternativă la neacceptarea gândirii limitative care te individualizează. Dar în acelaşi timp valurile se şi întorc la mal, considerând prin acesta scăderea interesului pentru performanţă şi pentru stabilirea unor noi direcţii de cercetare dedicate domeniului de competenţă.

Dintr-o infinitate de modele un spirit inovator alege, fără a nega liberul examen al faptelor şi al datelor, un anumit eşantion de analiză, de dragul unei campanii personale de illuminatio, cu iz de glorie. Şi îl împământeneşte, fără să ştie nimeni cum. Apoi, aşează în mijlocul noilor sale descoperiri o mică concentraţie de substanţă, bine definită pentru un nou produs ştiinţific. Opţional aplică o anumită selectivitate elementelor. Şi, în final, stabileşte o anumită logică pentru a furniza o funcționalitate oarecare sau un set de funcţionalităţi ce sunt, cel mai adesea, înrudite între ele.

Ce are de câştigat leadershipul din această alchimie plină de semnificaţii, din această stăpânire a materiei? Diverse accepţiuni de noţiuni variate şi delimitări de sensuri, viziuni şi mize de natura unor schimbări fundamentale, te vor ajuta să gândeşti totul într-o manieră profundă şi structurată, pe baza cărora, părtaş la decizii, poţi calcula înălţimile unei noi perspective de a înţelege lumea, viaţa, universal, în raport cu abilităţile şi cunoştinţele dobândite.

Astfel devii personajul principal al unui întreg complex de procese de transformare a materiei, care implică o bună funcţionare şi coordonare între resursele de înţelegere de care dispui şi în jurul cărora se plasează, mai mult sau mai puţin simetric, funcţiile de ordin practic.

Leadership: Poţi să realizezi o extindere a cunoaşterii spre un nivel avansat de studiere a fenomenelor subtile de transformare a materiei, folosind drept pârghie de sprijin a creaţiunii fiecare unghi al decorului natural?

Am găsit recent într-o revistă de cultură un citat aparţinând esteticianului român, Victor Ernest Masek, care zicea următoarele: “În realitate, operele mari şi viguroase sunt indestructibile şi nu numai că supravieţuiesc tuturor procedeelor de analiză, dar capătă chiar un spor de prestigiu atunci când analiza formală este judicios făcută.

Dacă vrem să apreciem esenţa acestor cuvinte la justa lor valoare trebuie, înainte de toate, să înţelegem fenomenul supraextinderii cunoaşterii, consecinţa necesară a ceea ce trebuie să includem în planul gândirii ca să putem transforma în idei ceea ce experimentele şi observaţiile relevă în mod nemijlocit.

Contactorul şi întrerupătorul sunt cele două dispozitive extrem de utile care fac parte din circuitul tău educaţional. Primul vizează căutarea unor creații de nișă care să aducă ,,altfel-ul” și “profunzimea”, formele de exprimare novatoare a gândirii. Cel de-al doilea servește la întreruperea sau la restabilirea circuitului când are loc o breşă în mecanismul de implementare a propriilor elaborări.

Unealta cea mai de preţ în măsurarea “distanţei” dintre cele două dispozitive este dată de dorinţa ta de evoluţie şi de aprofundare a cunoştinţelor trebuincioase în sfera leadershipului şi a traseului profesional.

Leadershipul, ca şi alchimia, se bazează pe utilizarea extensivă a informaţiei şi a proceselor sale, dar şi pe distribuirea conţinutului informaţiei într-o nouă perspectivă de gândire pentru lumea de azi şi de mâine. Iar extinderea cunoaşterii spre un nivel avansat de studiere a fenomenelor subtile de transformare a "materiei" se realizează folosind drept pârghie de sprijin a creaţiunii fiecare unghi al decorului natural.

Priveşte în jurul tău: ce anume se poate modifica, mai întâi de toate, prin simpla observare?

Alchimia se revelează astfel: Ai răbdare până ce-ţi vine timpul să devii mai mult decât eşti. Toată lupta omului constă în a avea tăria de a ajunge în punctul în care Marea Lucrare a Universului i se dezvăluie prin rostul vieţii.

Adâncurile mişcătoare ale imensului ocean de materie desemnează acel echilibru care trebuie permanent menţinut în leadership, între voinţă şi putinţă, între Eul propriu şi mulţimea de individualităţi în continuă schimbare. Leadershipul poate fi ridicat la rang de artă numai dacă supravieţuieşte în timp propriilor creaţii.

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Alchimistul (II)
  2. Alchimistul (I)
  3. Tango to Evora
  4. Lily was here

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Privacy | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate

Like Us On Facebook

Subscribe to us