ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Desenatorul realităţilor paralele

On Decembrie 30, 2014, in Jurnal de Leadership, by Neculai Fantanaru

Asumă-ţi o poziţie realistă pentru transmiterea revelaţiilor, bazându-te pe capacitatea de percepţie a valorii adăugate propriei experienţe.

Era fără nicio îndoială o filosofie fecundă, un episod tainic din jocul ambiguu al imaginarului lărgit, o coeziune între sens şi non-sens prin care puteam gândi o altă lume. Un univers clădit după legile unei raţiuni extinse, determinate de trainica dependenţă dintre deformare şi forţa deformatoare a contextului spaţial în care erau plasate obiectele şi fiinţele. Intensificând energiile degajate în interacţiunile lor. Chiar dacă păreau ireale, distante, artificiale, fără culoare, fără viaţă.

Inovaţia gândurilor ineluctabile, ca o tăietură în limitele raţiunii care se voia deţinătoarea adevărurilor de necombătut, se baza în primul rând pe influenţele catalizatorilor de rafinare a materiei de sine stătătoare. Ciudat. Totul căpăta un soi de materialitate densă, care umplea acel gol de semnificaţie numit self-knowledge şi crea întregul lanţ de dependenţe. Sugerând mişcarea eliberatoare a unei părţi din mine care mă îndemna să înţeleg şi să mă apropii de ceea ce alchimiştii numeau „contopirea totală a spiritualului cu materialul”.

Ordinea în care se înlănţuiau ipotezele mele la conţinutul de referinţă al teoriilor ştiinţifice bazate pe previziune, datorită marii complexităţi a fenomenelor de coeziune între idei şi modul de a le transpune în imagine, în care regăseam forţa vie a fraternităţii cosmice, se putea modifica numai prin punerea în balanţă a mai multor paliere de ficţiune. Ele se întretăiau şi se multiplicau ingenios în felul cum razele soarelui se contopesc cu cele ale amurgurilor îndepărtate, dând naştere unei noi perspective, unei noi realităţi.

Aveam în mine acea senzaţie ciudată că aşteptam să mi se întâmple ceva. Implicit, eram tulburat de acea parte a valorii de sine care provenea dintr-o percepţie înaltă a spiritualului, sau mai degrabă din fundătura unei percepţii marginale a unei noi realităţi. Nici nu ştiu cum să mă exprim mai bine. Dar de un singur lucru eram sigur: „Lucrurile existau. Realizarea lor era în mine, aşa cum propria mea realizare era în ele.

Poţi să integrezi în sfera leadershipului diferenţele şi similitudinile dintre viziunile provenind din două câmpuri diferite: a filosofiei științei și a conştiinţei de sine?

În leadership, foarte important pentru investigarea şi înţelegerea procesului de percepţie a valorii adăugate printr-o reprezentare subiectivă a realităţii, este arta de a explora ficţiunile şi utopiile - proprii omului particular. Iar o mai corectă apreciere a complexităţii omului focusat pe gândirea viitorului se poate face prin examinarea filosofiei lui, produsă prin fuziunea dintre ştiinţă şi previziune.

Provocările stimulatoare sunt oferite de însăşi coloana vertebrală a gândirii imaginative, pentru a crea un context de manifestare a propriei personalităţi şi terminând cu reflectarea acestei personalităţi în alegerea unei dezvoltări viitoare. Filosofia ştiinţei se bazează pe relaţia dintre ceea ce găseşti relevant despre un ansamblu coerent de noţiuni, idei, teorii şi doctrine, de reflectări specializate în planul gândirii, şi ceea ce crezi despre o anumită realitate mai presus de lume, sau care de multe ori este ignorată.

Autoritatea în leadership poate fi atribuită de regulă unui singur „proprietar”, creator al unor noi teorii şi concepţii, înzestrat cu capacitatea de a substanţia lucrurile şi realitatea însăşi, în diferite contexte, după firea lui individuală. Conştiinţa te îndeamnă să accepţi o anumită realitate, tu fiind creatorul ei, atunci când Eul tău devine partea cea mai expusă din configuraţia ei definitivă.

Ne referim la omul care ştie să-şi personalizeze ştiinţa după legile unei raţiuni mai extinse, capabil să transforme materia vie în principiu explicativ al tuturor lucrurilor – un învăţat care a depăşit orice bariere pentru a putea fi el însuşi, un om capabil să umple acel gol de semnificaţie, numit cunoaştere de sine, şi să creeze un întreg lanţ de dependenţe între regulile de modelare a realităţii, pe care de obicei o numim experienţă.

Leadership: Poţi să-ţi dezvolţi înţelegerea despre o anumită cugetare prin analizarea trăsăturilor ei formale, fără să distingi între fapte, date raționale și interpretări de valoare?

Cineva spunea într-un articol pe internet: „Există o ştiinţă de tip obişnuit, prin cunoaşterea exactă a lucrurilor. Şi există una de tip mai ridicat, prin cunoaşterea lor în idee, adică o cunoaştere nu doar exactă, ci şi adevărată.”

Liderul viitorului se va forma nu atât prin depăşirea unei limite a cunoaşterii, prin colectarea informaţiilor direct din zona obiectivului propus, cât mai degrabă prin potrivirea probabilităţilor de autodepăşire, atribuite experienţei individuale de a se forma, aproape nelimitat, dând un sens vieţii sale dincolo de existenţa propriu-zisă.

El va dori să ajungă la o nouă înţelegere, mai înaltă, a revelaţiilor de conştiinţă, a adevărurilor născocite chiar de el însuşi, prin intermediul puterii subiective de a percepe în mod diferit realitatea, de a sesiza alternative la natura realităţii pe care vrea să o trăiască şi să o transmită cu îndrăzneală.

Lucrurile trebuie să se înlănţuie, să se compare, să se separe până ce capătă un nou contur, să fie modelate şi dotate cu sensuri până ce prind viaţă. O viaţă care să semnifice propria ta depăşire. Asta va fi esenţa dezvoltării durabile.

Iar această dezvoltare presupune să integrezi în sfera leadershipului diferenţele şi similitudinile dintre viziunile provenind din două câmpuri diferite: a filosofiei științei și a conştiinţei de sine. Ele se determină şi se acţionează reciproc prin relaţiile stabilite de viziune, prin punerea în balanţă a mai multor paliere de ficţiune.

Prin acumularea de experienţă, conştiinţa este capabilă să pună în concordanţă o artă şi o ştiinţă care, împreună, să exploreze orizontul spiritual al individului până la constatarea unei realităţi aparte - ca mai apoi el să fie evaluat în funcţie de dinamicitatea şi complexitatea ei, în funcţie de cerinţele ei şi în funcţie de susţinătorii ei.

O cugetare din care reiese o nouă realitate vizează activitatea Eului de a dobândi cunoaşterea cea mai înaltă specifică acelei experienţe de găsire a semnificaţiei unei proiecţii imaginative care să constituie revelaţia unei lumi sublime.

Desenatorul realităţilor paralele poate fi liderul care doreşte să ajungă la o nouă înţelegere, mai înaltă, a revelaţiilor de conştiinţă, a adevărurilor născocite chiar de el însuşi. Un asemenea om, care foloseşte toată puterea experienţei pentru a se autodepăşi, se ghidează întotdeauna după regula: „Lucrurile există. Realizarea lor este în mine, aşa cum propria mea realizare este în ele.

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Alchimistul (II)
  2. Alchimistul (I)
  3. Tango to Evora
  4. Lily was here

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Privacy | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate

Like Us On Facebook

Subscribe to us