Neculai Fantanaru

Totul depinde de cine conduce

Doar uită-te şi vezi !

On Noiembrie 08, 2022
, in
Leadership V8 by Neculai Fantanaru

Un creator de mare forţă de expresie poate să cuprindă cu privirea ceea ce realitatea refuză în general celorlalţi oameni, prin raportare la o temă sau la o idee dată de acea realitate transcendentală care poate fi abordată numai cu mijloace mistice şi artistice.

Întotdeauna m-a atras marea, chemarea valurilor, briza de noapte ce suflă plăcut în toiul verii, toată atmosfera aia plină de viață, dar în același timp relaxată. La mijloc este un avânt nestăvilit spre infinit, spre cerul oglindit în mare, spre valorificarea spirituală a vieţii, spre depăşirea condiţiei nemărginite, fiindcă marea însăşi, frumoasă, râzătoare, atât de plăcută în timpul lin, sugerează infinitatea spaţiului şi a timpului.

Da, ştiu ce înseamnă să visezi, căci atunci când visezi sufletul timpului se odihnește. Iar ceva din off, ca un ecou de departe, în ochii ascunşi ai orizontului fără de sfârşit, m-a îndemnat cu o voce drăgăstoasă să mă pierd într-un torent de tonuri albastru-ciel şi verde, exact aşa cum se vede marea în culoarea cerului. Nu-i asa? Câte observaţii fugitive, dar răbdătoare, trebuie să strâng ca să creez o nebunie dintr-un cerc mişcător a cărui rază este egală cu lungimea segmentului din desen, şi pe care marea îl completează cu imaginea unui cer nelimitat care-i tot timpul deasupra mea, alternând cu zile însorite şi cu momente de neuitat.

Aşa m-am pierdut în lumea culorilor, în cerul lumii de dincolo realitate, într-o concentrare absolută asupra şevaletului, paralel cu atacarea neinhibată a unui stoicism de natură specială, care nu se miră de nimic, un stoicism condensat în spatele privirilor (de timp) nemuritoare, care nu recunoaște confuzia, care nu cunoaşte tristețea și servituțile cu care toţi ne lovim la un moment dat. Bineînţeles, artistul din mine nu este doar un colector de impresii, posesor al unei memorii remarcabile, cel puţin pe linia specială unei arte dinamice şi expresive care schimbă în mod intenţionat aparenţa. Ci este şi un demiurg, un proiectant cosmic care utilizează elemente existente în prealabil, un microcosmos, un creator de lumi pe care numai un colorist de mare virtuozitate l-ar putea surprinde, cu mare emoție, în decoruri spectaculoase.

Leadership: Poţi să adopţi un concept vizual capabil să reprezinte globalitatea unei suprafeţe plane faţă de frumuseţea ei oglindită, cu rol în crearea simetriei dintre lucruri, fenomene şi evenimente?

Dacă aţi citit opera lui Borges, atunci sigur ştiţi de scriitorul Jaromir Hladik, autorul unei tragedii neterminate. Acesta şi-a dat seama că îi mai lipseau două acte şi că avea să moară în curând. Aşa că a stat de vorbă cu Dumnezeu pe întuneric: “Dacă exist în vreun fel, Doamne, dacă nu sunt doar una dintre repetiţiile ori greşelile Tale, atunci exist ca autor al piesei “Vrăjmaşii”. Pentru a duce la bun sfârşit această dramă, care mă poate îndreptăţi şi Te poate îndreptăţi, am nevoie de încă un an de viaţă. Dăruieşte-mi aceste zile, Tu, care eşti stăpânul veacurilor şi al timpurilor. Era ultima noapte, cea mai cumplită, dar zece minute mai târziu s-a cufundat în vis ca într-o apă întunecată.”

În orice gen de artă s-ar încadra, creatorul are ca obiect principal de studiu însuşi omul surprins într-un univers mai mare, ca într-un vis nebulos al cărui sens îţi scapă mereu. Alături de acest om, ai impresia că un fir imperceptibil te călăuzeşte într-un mod misterios într-un spaţiu plin de detalii încă realiste, dar stilizate până la limita fantasticului, prin raportare la o viziune care nu se limitează la retrospectivă, ci care regândește locul și rolul tău într-un context de genul: ”Don't ask, don't tell. Just look and see.”.

Uite aşa, doar privind marea oglindindu-se în albastrul cerului, am înţeles că pentru a explica o artă abstractă, simbolică, suprarealistă, sunt nevoit să declar că tot ceea ce pare a fi intuirea unui nou orizont, în accepţiunea unei armonii lăuntrice, dominatoare, nu este decât rolul unui efort involuntar de abstractizare cu scopuri simbolice. Şi chiar dacă nu mi-am propus abstractizarea unei teme nesupuse unui scris rigid, statistic sau descriptiv, ceva care să atragă abstractizarea unei lumi și postularea alteia, uite că s-a întâmplat să leg cerul de mare, nisipul de scoici sau valurile de punctul în care vântul le-a generat.

Cu alte cuvinte, am făcut exact ceea ce a făcut şi Creatorul Lumii: am adoptat un concept vizual cu care am putut să reprezint globalitatea unei suprafeţe plane faţă de frumuseţea ei oglindită, cu rol în crearea simetriei dintre linii, contururi şi curbe, dintre oameni, lucruri, fenomene şi evenimente. Acest concept vizual poate fi exprimat astfel: “Ceea ce determină culoarea unui lucru depinde de starea pe care o ai atunci când priveşti opusul lui, sau un echivalent al lui.”

Leadership: Poţi să-ţi descrii creaţia ca rezultat al interacţiunii dintre percepţia asupra peisajului şi funcţionalitatea acestuia în ansamblul diferitelor lui părţi componente, încât să construieşti o realitate alternativă?

Experienţa de neuitat a unei creaţii fulminante trebuie să urmeze experimentul oglindirii: printr-o reprezentare destul de reală a unei imagini, prin savurarea stării de mister a oglindirii inexprimabile, trebuie să se poată vizualiza microcosmosul lumii tale, tot aşa cum lumea ta trebuie să existe în microcosmosul holistic al Minţii Divine. Acest microcosmos cuprinde acele interacţiuni între obiecte, elemente, fenomene, evenimente, fapte şi procese, structuri, cu diferitele proprietăți ale simetriei lor.

Interesant pentru mine e faptul că uneori vuietul mării se reduce la sunetul valurilor care se sparg la ţărm, figurând prin semicercul unui meridian numit Opuninthis Steriadys (impulsul de a contempla creaţia prin ochii lui Dumnezeu), la care se adaugă perspectiva spaţiului multiplu, omogen, deschis imaginaţiei de condiţia planităţii: calitatea unei suprafeţe de a avea toate porţiunile sale cât mai aproape de un plan. Dacă ţinem seama de asta, atunci calitatea execuției unui tablou și planitatea sunt ireproșabile doar dacă merg până la efectul de "oglindă".

Şi, tot aici, auzind marea cum se loveşte de mal, simţind mirosul ei sărat, simţind soarele cum îmi atinge corpul, privind valurile cum se agită parcă chemându-mă la ele, explorând nisipul, scoicile şi….spiritul lor liber, imagine care primează faţă de explorarea înfăţişărilor lumii vizibile, reuşesc cumva să-mi extind sfera de consideraţii pentru o categorie mai largă de creaţii artistice.

La antipodul dintre vis şi realitate, prin conexiunea minte-suflet, îmi dau seama că tot ceea ce văd, ca unică soluţie de sugerare în plan a unei lumi dinamice, este menit să simbolizeze o instaurare de lumi în lumina veşniciei. Într-adevăr, sunt un artist fiindcă ştiu să reprezint vizual globalitatea hiperconectată a lumii, în aşa fel încât să transmit un maximum de informaţii estetice.

Ca să extinzi sfera de cuprindere a leadershipului trebuie să explorezi vizual, în manieră proprie, adevărurile profunde ale vieţii, dar şi imaginile din care se construiesc momentele de neuitat. Momente atât de simple, dar atât de pline de poveste, care te leagă de conceptul de creaţie, ca şi de reciproca lui spirituală, sugerând existenţa un orizont spațial infinit.

Doar uită-te şi vezi ! Şi ce vei observa? O realitate transcedentală în care cred doar ocultiștii și care adesea nu pare a fi altceva decât personificarea unei „forțe ascunse în spatele fenomenelor”, stând la baza lumii aparențelor.

Această realitate transcedentală se poate dezvălui ca o amintire despre viitor, ca o alinare sufletească, ca un construct artistic independent, ca un lanţ nesfârşit de fenomene, ca un fel de succesiune de „mostre de culoare", sau ca un adevărat manifest faţă de tendinţele vederii de a evolua de-a lungul unor direcţii imprevizibile.

 

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
Cele 63 de calităţi ale liderului
Cele 63 de calităţi ale liderului

De ce să citeşti această carte? Pentru că este hotărâtoare pentru optimizarea performanţelor tale. Fiindcă pune accent mai mult pe latura umană decât pe conceptul de business, ceea ce permite cu uşurinţă citirea şi înţelegerea ei.

Leadership - Magia măiestriei
Leadership - Magia măiestriei

Trăsătura esenţială a acestei cărţi, faţă de altele existente pe piaţă din acelaşi domeniu, este aceea că descrie, prin exemple, competenţele ideale ale unui lider. N-am susţinut niciodată că eşte uşor să devii un lider foarte bun, dar dacă veţi urma pas cu pas...

Atingerea maestrului
Atingerea maestrului

Pentru unii lideri „a conduce” înseamnă mai mult a juca un joc de şah, un joc de inteligenţă şi perspicacitate; pentru alţii un joc de noroc, un joc pe care cred că-l pot câştiga mergând de fiecare dată la risc şi pariind totul pe o singură carte.

Leadership Puzzle
Leadership Puzzle

Am scris această carte, care combină într-un mod simplu dezvoltarea personală cu leadershipul, ca pe un joc de puzzle, unde trebuie să combinaţi toate piesele date pentru a reconstitui imaginea de ansamblu.

Performanţa în conducere
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Scopul acestei cărţi este de a vă oferi cât mai multe informaţii preţioase prin exemple concrete, şi de a vă arăta o cale prin care să dobândiţi capacitatea de a-i determina pe ceilalţi să vadă lucrurile din aceeaşi perspectivă ca dumneavoastră.

Leadership - Pe înţelesul tuturor
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Urmăresc în rândurile acestei cărţi să trezesc interesul omului obişnuit pentru acţiune şi succes. Mesajul acestui volum este că o naţiune puternică este format din oameni puternici şi de succes. Iar fiecare din noi are potenţial, deci succes…