ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Estetica Dedublării

On Februarie 23, 2018, in Leadership On/Off, by Neculai Fantanaru

Încearcă să fixezi noi criterii de referinţă dimensiunii creaţiei pe care o experimentezi, surprinzând alt mod de a fi al aceleaşi naturi care te defineşte.

Cu fiecare zi ce trecea mă vedeam altcineva, m-aş fi vrut altcineva şi într-un final să rămân doar eu, o construcție abstractă, un "ireal" care permite înţelegerea faptului că realul nu poate exista decât pentru că are în el ceva suprareal, o revelaţie din astral, un spirit liber dublat de tentația de a se proiecta în viitor.

Acest proces neobosit, în continuă schimbare, starea de a fi mereu altceva sub raportul dintre ascunsul unei lumi proprii ajunsă la limitele ei şi aventura unei misterioase chemări spre o împlinire care îşi cere absolutul, era menit să dezlege taina unor virtuți reunite şi suverane într-un acelaşi spaţiu al purităţii, numit "Naturalism Sui Generis".

Mintea mea inventivă, sub diversitatea expresiilor artistice şi a surselor nesecate de informaţii, urmărea această fiinţă stranie ce decurgea nu atât din naturalismul imaginii pe care o compune gradul cel mai înalt de expresivitate atribuit încărcăturii afective, ci din asocierea enigmatică a două curente artistice compatibile: simbolismul şi suprarealismul, făcând mai mult decât evidentă ideea de coeziune într-un singur tot numit: "Violarea Plauzibilului".

Fiecare nivel de creaţiei constituie o linie din cache-ul unui traseu din adâncul zonelor ascunse ale nebuniei, în limitele realității surprinse în multiple ipostaze. O linie care, trasând forme de undă, este pe ascuns în căutarea unei înrudiri cu viziunea unei compoziţii încă nefinisate, producând un ecou al neprevăzutului din preajma evenimentelor şi influenţelor mediului de comunicare artistică.

Linia ajută trăirile să prindă formă materială, intensitate sporită, metamorfozându-se în alte forme ce capătă identitate prin expresiile degajate într-o dublă rotaţie simultană: simbolul, care conferă exprimărilor o ambiguitate debordantă, şi o prefigurare a manifestării în exterior a fiinţei care transcende personalitatea limitată.

Leadership: Iei în considerare contextul argumentativ în care vorbeşti despre tine ca “operă de artă", schiţând suplimentar liniile unei estetici preocupate de stilizarea sinelui prin modelarea subiectivă a Universului exterior?

Cu astea fiind zise, mă rezum la a concluziona: eram indicele unui Eu aparţinând unei entităţi paralele care se afla în lumea artei, propusă de o izbucnire a sufletului, încadrată între liniile unei interpretări posibile a universului imaginar, nedefinit biologic. Această entitate se contura prin jocul metamorfozelor ambigue ale diverselor chipuri şi siluete cărora unii dintre cei care le-au contemplat le-ar fi dat o singură notă de stil: hazardul nelimitat.

Principala mea greşeală, dată de forţele sensibilului ce exercitau o presiune crescândă asupra aparentului, era de a crede într-un imaginar care face tot posibilul să suplinească viul, înşelând amarnic realitatea. Ca şi când ar fi trebuit să descopăr perspectiva unei noi făpturi îndumnezeite, reprezentată simbolic într-o manieră care nu trebuie să copieze realitatea, dar care îşi câştigă existenţa pe principiul asocierilor şi al corelaţiilor suprarealiste, prin combinarea unor elemente perfect verosimile.

Adevărata operă de artă este un rezultat al încărcăturii afective produsă din asocierea simbolică a două realităţi contrare, dar compatibile, utilizată cu scopul de a transcende personalitatea limitată.

Borges atribuie versiunii poemului lui Hernandez ("Biografia lui Tadeo Isidoro Cruz"), propria lui semnificaţie. În poem, soldatul Cruz se alătură fugarului Martin Fierro, fiindcă nu poate comite delictul de a ucide un viteaz. Astfel, el se întoarce la propriul trecut, regăsindu-se pe sine. În sfârşit îşi vede propriul chip şi finalul povestirii capătă măreţia unei revelaţii. Există un moment în viaţa fiecărui om: când aflăm cine suntem. Cruz îşi înţelege în această clipă destinul şi îşi contemplă, ca într-o oglindă, chipul etern. Privind chipul înfricoşător al lui Fierro, înţelege că “celălalt era el”. 1

Contemplarea neîncetată a realităţii supreme este o dovadă a sensibilităţii cu care abordezi tot ce te înconjoară, imaginându-te purtat de murmurul materiei în elanul spre complexitate, surprinzând alt mod de a fi al aceleaşi naturi.

Ca o paranteză, acest gen de asociere cu o “entitate model”, prezentată ca natură statică, îşi are precedentul în tehnica colajului cubist care pune sub semnul îndoielii doar realismul iluzoriu, prezintând ființe și lucruri într-o manieră în care nu au mai fost percepute: prin diverse elemente şi figuri geometrice, linii continue sau intrerupte, semne grafice, puncte de forţă şi contururi orientative, pentru a semnifica profunzimea spaţială

Dincolo de învelişul cel mai subtil al înţelesurilor desprinse din ţesutul unei viziuni spirituale, care ne permite să experimentăm starea de unitate profundă, există o alchimie a actului creator asemenea unui “Alter Ego" de care eşti conştient că nu te poţi separa vreodată.

Michelangelo l-a creat pe David ca un fel de dublură a sa într-o viaţă veşnică, în încercarea de a se ridica deasupra efemerului. Ce altă modalitate mai bună este de a explora personalitatea noastră complexă decât prin transportarea ei într-o realitate alternativă, într-o lume paralelă?

Actul creator este o sumă a percepţiilor despre sine concretizată într-o dublare expresivă a unei trăiri individuale care este redată sub forma unui mesaj către exterior: “Câştigă-ţi Eternitatea !”

Estetica Dedublării se adresează spaţiului inerent creaţiei din care se întrupează viitorul, aferent principiului asocierii simbolice dus până la un paroxism al situaţiilor ambigue prin combinarea unor elemente reale cu altele neverosimile, utilizând adesea tehnica colajului suprarealist sau cubist.* Notă: Jorge Luis Borges - Proză completă, vol 2, Editura Polirom. 2006.

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Alchimistul (II)
  2. Alchimistul (I)
  3. Tango to Evora
  4. Lily was here

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Privacy | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate

Like Us On Facebook

Subscribe to us