ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Fenomenologia compoziţiei artistice

On Iulie 25, 2015, in Leadership Deluxe, by Neculai Fantanaru

Încearcă să demonstrezi forţa acelei piese improvizate care înalţă orice imagine la rang de artă, pentru ca actul de creaţie să se concretizeze într-o operă de mari dimensiuni.

Imaginaţia mea entuziastă, prinsă în arborele unei scheme imense de ecuaţii, cu fiecare adaos de elemente vizuale care întrepătrundeau, cuprindeau şi depăşeau relaţia cu lucrurile din jur, producea permanent o cantitate de fluxuri de informaţie. Dar, fără restricţii, înflăcărându-se şi producând o pasiune irezistibilă pentru acel perpetuum mobile al reperelor estetice, ea putea distruge într-o clipă opera căreia mă devotasem.

Demonstrarea forţei acestei piese improvizate ce înălţa orice imagine la rang de artă, pentru ca actul de creaţie să se concretizeze într-o operă de mari dimensiuni, implica un soi de tandreţe pentru acele realităţi ciudate, alungate din domeniul cunoaşterii. Să mi se ierte această confruntare cu câmpul putinţei mele de a sădi noi frumuseţi lumii deja cunoscute, după legi lăuntrice care făceau jocurile unor bunuri tangibile - ce putea fi la fel de bine intangibile.

Citeam într-o carte mai veche despre naturalistul Georges Cuvier. El lua câte o sepie, o aşeza pe masă, o diseca şi îi scormonea corpul moale, căutând nervii, organele circulaţiei, respiraţiei şi altele. El prepara organ după organ, desena, nota. Lua apoi melcii de apă dulce - Limnaea şi Planorbis - după care trecea la limaci. Şi cu cât diseca mai mult cu atât tabloul general îi apărea mai limpede.

Înţelesurile atribuite operei şi sinelui creator se revelau, în cazul meu, prin interpolarea părţilor lipsă ale imaginii plăsmuite, iar imaginii îi corespundea mereu o altă zonă, plină de ajustări, până ce se contura un tablou plin de forţă şi magie. Disecant. Prelucrător. Inovaţional.

Preocupările compoziţionale, ca în cazul tablourilor cu natură vie sau moartă, în care se săvârşesc aranjări şi organizări de elemente după consideraţii de culoare, expunere, formă sau mărime, îmi orientau discret atenţia şi perspectivele spre o tehnică artistică de interpretare a îmbinărilor de fond care nu putea fi atinsă prin mijloacele obişnuite de redare a ceea ce se vede. Ci, mai curând, prin ceea ce se simte şi se trăieşte.

Leadership: Poţi să controlezi compoziţia la care te gândeşti, astfel încât să desăvârşeşti forma pe care o ia opera ta?

Leadershipul se repercutează asupra a ceea ce te poate face mai performant dacă înveţi să observi ceva pe care doar îl presimţi undeva în tine, depozitându-l ulterior în corpul concepţiilor pe care le însufleţeşti în faţa artei. Dar acest ceva pare uneori tot mai ascuns şi nu-l poţi întotdeauna afla ca să-l articulezi.

Leadershipul nu face parte atât din categoria vizionarilor, ci şi a artiştilor, fiindcă devine o utilitate individuală în folosirea spaţiului de întâlnire între creaţie, onirism, imaginaţie şi concretizări.

În această direcţie acţionează însăşi forma organizată a adaosului de elemente de reper, din rodul imaginaţiei şi al construcţiei de forme noi de transpunere în materie sensibilizată a ideilor şi sentimentelor, care, din punct de vedere al informaţiei stimulative asigură o pluralitate de perspective asupra subiectului de interes.

Orice lider-artist este condus în toate acţiunile sale după următoarea regulă: simte şi trăieşte tot ceea ce imaginezi.

Un asemenea căutător de nou mai întâi controlează compoziţia la care se gândeşte, pentru ca astfel să poată controla forma pe care o ia opera sa. Este ca atunci când te îndrăgosteşti de o femeie: asta nu este cu putinţă decât dacă o accepţi în totalitate cu toate defectele ei. Dar la rândul ei, ea acaparează acea parte însemnată din tine care induce receptivitatea şi sensibilitatea.

Tabloul care conturează stilul tău de conducere facilitează tranziţia de la „producer” la „promoter”?

Aici, compoziţia - care trebuie să fie, în anumită măsură, măsura ordinii unei scheme imense de ecuaţii în care se folosesc proprietăţile realităţii pe care încerci să o aduci în conştiinţa ta şi a celorlalţi - reprezintă un ansamblu de relaţii între ceea ce plăsmuieşti prin simţire, nu doar prin gândire.

Asemenea unui câmp magnetic ce acţionează asupra unui conductor, compoziţia - scoţând în evidenţă toate acele gânduri, experienţe, trăsături care te definesc - acţionează asupra leadershipului prin faptul că aduce funcţii noi de înfăptuire a noului, precum aceea de interpretare a îmbinărilor pe care le realizezi prin intermediul intuiţiilor şi revelaţiilor.

Nu uita că înţelesurile atribuite operei şi sinelui creator se revelează deseori prin interpolarea părţilor lipsă ale imaginii plăsmuite, iar imaginii îi poate corespunde mereu o altă zonă, plină de ajustări, până ce se conturează un tablou plin de forţă şi magie.

La rândul lui, acest tablou conturează stilul de conducere care facilitează tranziţia de la „producer” la „promoter”.

Fenomenologia compoziţiei artistice aduce în prim plan legătura ce se stabileşte între artă si leadership, prin intermediul imaginilor plăsmuite ce pot schimba radical realitatea, în sensul unei orientări imaginative sau a unei renovări intelectuale şi afective.

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Alchimistul (II)
  2. Alchimistul (I)
  3. Tango to Evora
  4. Lily was here

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate

Like Us On Facebook

Subscribe to us