ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

For All Seasons

On Mai 03, 2016, in Leadership Fusion, by Neculai Fantanaru

Dezvoltă-ţi leadershipul urmând ciclul complet de multiplicare al lui „Eu însumi”, latent şi activ în toate circumstanțele vieţii.

Era în mine un vag transcendentalism ce închidea o mare virtute deschizătoare de drumuri. Pe care n-o poseda decât creierul de geniu, omul de ştiinţă care îşi fundamentează cunoaşterea pe acel "eu sunt” într-o durată de timp variabilă, provenit din adâncul de sugestii stârnite de imensa expansiune a raţiunii ce admite intervenţia miraculoasă a supranaturalului în natural, cu intenţia de a ghici îngăduinţa cerului.

Imaginea care caracterizează lumea interioară a omului este o călăuză de încredere prin meandrele ascunse ale cuvintelor absorbite parcă într-un timp fără limite. Senzaţia că asistam la actul creaţiei, la apariţia primelor forme de viaţă de dincolo de lucruri, în vraja unor obscure solicitări ale timpului măsurat în sensul de mişcare a acelor de ceasornic care anunţau deşteptarea, schimbarea la faţă a lumii, era produsul pretinderii unei infailibilităţi care avea drept scop final eliberarea de multiplicitate şi unirea cu Unul divin.

Nu ştiam că voi fi cuprins în destinul plin de taine al altei clipe, în planul fiecărei idei de revoltă împotriva a tot ceea ce era considerat ca rămăşiţă a amintirilor, un altcumva în fiecare atunci şi acum, pierdut în veşnica aventură a căutării unui nou prototip al fiinţei mele during all seasons of using reflective learning. Singura depăşire a raţiunii care îmi caracteriza traiectoria destinului se evidenţia printr-o reinoire a prilejului de a trăi o fantezie a oglinzilor răsturnate, în care realitatea nu se potrivește de loc cu vorbele, făcând aluzie la o poveste care se scurge repede și devine extrem de imprevizibilă, creând o lectură unică, plină de mister.

Meşterul Zacharius, din opera lui Jules Verne, a găsit o cheie lungă, care semăna cu o năpârcă alungită. S-a repezit imediat la orologiu, pe care a început să-l întoarcă cu o viteză fantastică. Scârţâitul arcului îl călca pe nervi. Bătrânul ceasornicar răsucea, răsucea mereu, fără oprire, şi părea că făcea mişcarea de rotaţie fără voia lui. A răsucit cheia tot mai repede, cu strâmbături ciudate, până a obosit. "Acum este întors pentru un secol !" strigă el.

Leadership: Poți să răsuceşti fără oprire piesa "All About Me" până la reglarea pârghiei ce îți poate da o deschidere pozitivă în faţa întregii lumi?

Clădind contururile unui "Eu însumi" viu, ca pe un al exemplar unic al creaţiei artistice, pe temeiul unor convingeri inspirate din legile inexorabile ale infinitudinii, am reuşit să-i întrec pe toţi îndrumătorii şi învăţaţii timpului nostru.

Plin de cuprinzătoarele imagini ale unei geneze perpetue născută din pulsiunea necesităţii de a mă apropia de adevărurile unei realităţi mai înalte, prin intensitatea de a gândi o operă mai mare, "eu însumi" a devenit expresia unui monolog asupra proprie-i fiinţe, observată fără menajamente, traversată uneori cu rigoare, alteori cu lirism, de nădejdea într-o cheie a filosofiei marilor gânditori: dacă viaţa noastră nu are nici un sens atunci fiecare om este chemat să-şi inventeze unul.

"Eu însumi" este opera unui conţinut plin de miez, uşor de citit şi greu de ghicit, desprind dintr-un colaj de imagini care ar trebui să trezească anumite emoții la nivel estetic, nu doar la nivel psihologic. Experienţa unei mentalităţi artistice, bazată pe verosimilitatea unor fapte, situaţii sau împrejurări ce par deosebite mai ales în sinceritatea cu care îmi aştern gândurile pe paginile inspiraţionale ale acestui blog, prezintă acea tendinţă de amestecare a simbolurilor cu multiplele lor sensuri camuflate în destin, în puterea coincidentelor, în oameni predestinaţi - toate determinând schimbarea sensului timpului trăit în vremea colindatului.

După cum fondatoarea mişcării Christian Science, Mary Baker Eddy a înjghebat dintr-un vălmășag metafizic o nouă metodă de tămăduire - prin spirit, o ştiinţă recunoscută şi aplicată de milioane de discipoli, tot aşa şi eu am reuşit să exprim unitatea unei opere derivată din calităţile intelective ale autorului ei, răsucind mereu, fără oprire, piesa "All About Me" până la reglarea pârghiei ce-mi dădea o deschidere pozitivă în faţa întregii lumi, anunţând tendinţa principală a secolului: extinderea conceptului de leadership.

Posibilitatea unui destin de a fi transpus într-o operă "All about me" cu implicaţii estetice poate capăta contur atunci când tot ceea ce te înconjoară este ușor de folosit, intuitiv și eliberator, ca o metaforă a actului de creație pentru toate experienţele de viaţă care ți-ar putea trece prin minte.

În versiunea unei gândiri ce face apel la actul de creație, implicând toate manifestările raportate la elementul timp, viaţa capătă valenţe de obiect artistic care dă coerenţă profundă operei, cumva prin ea însăşi ezoterică, înmagazinând concepte originale şi conectate la tendinţele de dezvoltare care trebuiesc urmate pentru a fi în trend. Această operă, incitându-te permanent să îţi pui întrebări, fără a oferi vreodată sugestia unui răspuns definitiv, are la bază o abordare modernă a construcţiei „Eu însumi” manifestat sub multiple aspecte.

Orice manifestare, oricât de neînsemnată ar fi ea, intră sub incidenţa entităţii „Eu însumi”, a cărui raţiune conteneşte să fie un miracol, dovada vie a unei nemărginiri în ceea ce privește experiența de viață, imaginea omului în lume.

Leadershipul, semnalând fără milă orice schimbare, orice acţiune, oricât de neînsemnată ar fi ea, urmează ciclul complet de multiplicare al lui „Eu însumi”, latent în toate circumstanțele vieţii poate chiar ani de zile. Până când, sub influența unor factori favorizanți și predispozanți, declanșează trăirile care îţi dau forţa de a reuşi sau de a te apropia de o reuşită care să-ţi ofere bucuria totală.

„Eu însumi”, fratele geamăn al lui „All about me”, constituie o structură de dezvoltare personală şi spirituală cu un înalt grad de complexitate, întrunind acel complex de roluri care ar putea asigura încadrarea ta în categoria revelatorilor de autenticitate, care știu să-şi pună „operele” în circulaţie.

„Eu însumi” este o poveste creată, o destinaţie pentru toate anotimpurile. Se situează pe primul nivel de integrare în leadership care caracterizează evoluţia întregii tale fiinţe, definindu-se în termeni de reproducere a unei existențe care se vrea simbolică pentru existenţa ideală a unei lumi oricând reconfigurabile.

"Soarta unui Destin de a fi el însuşi" este mesajul pe care îl exprimi într-o operă cu accent uimitor de expresie lăuntrică, compusă dintr-un vârjej de simboluri şi figuri de stil, care se deschide și se dedică în întregime găsirii unei imagini-cheie pentru viață, de pildă în vise şi în imaginație.

For all seasons este o chestiune de a folosi și a învăța din experiențele vieţii. Leadershipul este rezultatul experimentării lui „Eu însumi” în cursul celor patru anotimpuri: al aşteptării şi al meditaţiei, al ruperii tăcerii, al bucuriei de a schimba lumea şi al dăinurii peste secole.* Notă: Yanni - For All Seasons

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Alchimistul (II)
  2. Alchimistul (I)
  3. Tango to Evora
  4. Lily was here

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Privacy | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate