ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Funcţia Backtracking

On Iunie 15, 2016, in Leadership 360˚, by Neculai Fantanaru

Fii deschis către unitatea dintre munca de creație și viziune, raportându-te la parametrii imaginii de sine daţi de tendinţele de asimilare a experienţei de acomodare la o situaţie cu totul nouă.

O adevărată revelaţie are loc atunci când măcar o plăsmuire a imaginaţiei devine realitate, când ea se dezlănţuie atât de furtunos, plină de toate avantajele pe care "operatorul" raţional ţi le poate oferi, în geometria unor macro-reguli cum ar fi selecţia, abstracţia şi alte operaţiuni care reduc complexitatea unei opere singulare, dorind-o fabuloasă, la o singură idee ce va domina tot restul lumii. O idee ce are ca punct de început imperativul: "Intră într-o zonă şi rămâi acolo !"

Spre bucuria mea de acum, am evitat această zonă, simţind supremul dispreţ pentru o autentică imagine a desăvârşirii, dispreţul omului care insistă mereu asupra a ceea ce trebuie să înfăptuiască peste limitele sale, prin experienţa de a se desprinde de el însuşi şi de a se ridica deasupra lui pentru a se unifica sub puterea unei idei colosale. Nu ştiu de ce, dar am fost dintotdeauna atras de fenomene inexplicabile, mistere care se caută cu disperare să fie rezolvate, lucruri noi pe care puţini le-ar putea înţelege, încercând să le adopt regulile ca pe un fel de joc al minţii, răsfățându-mă cu beneficiile oferite un sistem unic, strict riguros, plin de reguli şi proceduri, care contrabalansa perfect revelațiile fricilor mele.

Un asemenea om, singular în ecuaţia superiorităţii, devine un număr complex raportat la elementele unui câmp de luptă unde se războiesc tendinţele sănătoase cu cele nesănătoase. Mă întreb ce se întâmplă dacă ideea şi imaginea ei desenată în timp s-ar manifestă într-un sistem perfect articulat ce cuprinde natura unei anumite situaţii din care se poate întâmpla să nu existe ieşire?

Probabil aş fi pus în aceeași situaţie în care se afla Luigi Galvani care a observat la un moment dat un fenomen curios pe care, la început, nu a putut să-l explice, dar a cărui studiere a dus, în cele din urmă, la descoperirea electricității celulelor vii. Iată în ce constă acest fenomen, aşa cum îl prezintă scriitorul Emil Bittman: Galvani suspendase cu ajutorul unor cârlige de cupru câteva labe de broască de balustrada de fier a balconului casei sale din Bologna. La fiecare adiere mai puternică a vântului ce sufla deasupra oraşului, extremitatea labelor de broască se atingea de balustrada balconului şi la fiecare contact cu fierul mușchii labelor se contractau.

Un om care este posedat de o idee dă întotdeauna întâietate relației cu natura din care numai el poate să tragă foloase, incluzând o apropiere de cele mai bune practici numai dintr-o curiozitate a cunoaşterii.

Leadership: Te lansezi într-o încercare de a explica lucrurile diferite din perspectiva a ceea ce ţi se întâmplă, dar cu cât crezi că înţelegi mai mult, cu atât pare să fii mai departe de ceea ce crezi ştii?

Am reuşit să-mi biruiesc lăuntrul strigării patimilor trecând prin chinurile unei uriaşe tentative de exprimare a unui real greu de atins, ce forma un determinant cu valoare particularizant-cantitativă, în stare să producă acurateţe în valorosul meu har de a zămisli opere gândite în formă sinceră. Un determinant justificat de ordinul capacităţii imaginative, din care răzbătea o nouă perspectivă de interpretare a adevărurilor universale.

Aşa se explică de ce aveam atât de multă consideraţie pentru felul în care îmi însuşisem învăţăturile şi îndrumările ştiinţei, funcţionând peste limitele normalului acceptat, precum vechii alchimişti, între diferenţe de gândire şi puncte de extrem, fiindcă ştiam bine că nimeni nu va putea să mă descoase.

Într-un final, am reuşit să-mi stăpânesc setea de cunoaştere superioară, elaborată cu mijloacele cele mai de seamă ale raţiunii, departe de lume, odată cu întâmpinarea celor mai tulburătoare dificultăţi ale învăţării și dezvoltării celor ascunse. Eram pătruns de sentimentul unei recâştigări definitive a valorilor mele vitale, precum echilibrul şi discreţia, cele două expresii ale puterii mele interioare cărora merita să le acord întâietate, formând un fel de tulpină a personalităţii.

Leadership: Optezi să te situezi între diferenţele de a fi tu însuți negativ şi tu însuți pozitiv, încât să formezi un nou concept ,,all in one”?

Îţi plac jocurile? Nova este un Terran Ghost care trebuia să apară în shooter-ul anulat StarCraft: Ghost. În schimb, Nova Covert Ops, the first mission pack for StarCraft 2, nu incorporează elemente din Ghost. Chris Sigaty, producător principal pentru StarCraft 2, a spus că această expansiune "se va concentra pe o poveste mult mai... intimă și mai sumbră. Ne-am concentrat atât de mult pe conflictul galactic și pe povestea galactică. Am vrea să explorăm ceva mult mai apropiat de noi". *

Una din piedicile care te împiedică să fructifici roadele leadershipului vizează încercarea de a explora ceva apropiat de tine, concentrându-te pe expansiunea unei realităţi, a unei existenţe al cărei principal punct de reper nu încorporează elementele care alcătuiesc esenţa cea mai înaltă a fiinţei tale.

Leadershipul, deschis către unitatea dintre munca de creație și viziune, unde perspectiva de transformare pozitivă este întemeiată pe liantul dintre echilibru și discreţie, trebuie să se reflecte nu din ipostaza de prizonier al lumii proprii, ci din perspectiva unui om care se redescoperă prin focul îndoielilor, căutărilor și observaţiilor care duc spre tămăduirea oricăror patimi.

Felul cum te raportezi la ipostazele în care experimentezi spaţiul privilegiat al creaţiei oglindeşte modul în care îţi asumi datoria mărturisitoare de a înfăţişa o realitate dezolantă care provoacă o alta superioară.

Cum te percepi între ipostaza de creator care există prin Sine, care are toate perfecțiunile, care e absolut, şi cea de descoperitor care nu-şi recunoaşte greşelile decât în momentul când ele se prefac într-o binecuvântare? Eşti o valoare unică de referinţă pentru ceea ce ar trebui să poată compensa orice greşeală şi orice abatere de la calea prin care încerci să atingi un obiectiv?

Felul în care îţi însuşeşti învăţăturile şi îndrumările ştiinţei, raportate la căutarea unei forme de înțelegere a unei experiențe din unghiul distanţării de tendinţa de dominare a lumii, prin ideea de a intra într-o zonă și de a rămâne acolo, depinde foarte mult de disponibilitatea de a trăi între diferenţe de gândire şi puncte de extrem, știind că nimeni nu va putea să te descoase.

Dacă optezi să te situezi între diferenţele de a fi tu însuți negativ şi tu însuți pozitiv, încât să formezi un nou concept "all in one" ce-și propune să dezvolte calitatea accesului tău la o versiune nouă a personalităţii, vei putea să promovezi un caracter, o imagine şi un raţionament ce porneşte de la recunoaşterea unei alterităţi rezultate din profunda precaritate a cunoașterii foarte avansate.

Asta face din tine un lider care ştie să îşi gestioneze stările și știe să conducă sub presiunea propriilor slăbiciuni, sub presiunea propriilor obsesii (ezoterice), sub presiunea propriilor sale erorilor de decizie, raportate la elementele unui câmp de luptă unde se războiesc tendinţele sănătoase cu cele nesănătoase.

A intra într-o zonă de non-rezistenţă și a rămâne acolo înseamnă să părăseşti vechile credinţe care în timp s-au dovedit a fi falimentare, pentru o altfel de credinţă care arde doar în inima ta ca o confirmare curiozității celui care are siguranța că se mai pot spune multe lucruri despre o problematică propusă.

Funcţia Backtracking vizează căutarea acelui raţionament ce porneşte de la recunoaşterea unei alterităţi rezultate din profunda precaritate a cunoașterii foarte avansate, făcând posibilă „livrarea” unor alte caracteristici personale: puterea de a-ţi depăşi obişnuinţele sau puterea de a-ţi înfrâna tentaţiile cele mai mari. Precum tentaţia de a te avânta, prin sporirea continuă a cunoaşterii, înspre nemăsurat.* Notă: StarCraft 2

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Alchimistul (II)
  2. Alchimistul (I)
  3. Tango to Evora
  4. Lily was here

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate

Like Us On Facebook

Subscribe to us