ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Iminenţa unei revelaţii mai înalte

On Decembrie 07, 2014, in Leadership 360˚, by Neculai Fantanaru

Examinează mijloacele de a susţine un viitor al asumării unui nou statut, prin fundamentarea valorică a opţiunilor de livrare a realităţii.

Numai spaţiul acela închis între etern şi efemer, el însuşi o sumă a contrastelor, îmbinând armonios realul cu irealul ca nişte meteori care se mistuie pentru a lumina universul, îşi putea modifica consistenţa sub dimensiunea subiectivă a interpretării, prin acţiunea directă a legilor imprevizibilului.

Legi abstracte, pe care eu însumi le stabileam cu avântul imaginaţiei creatoare, deosebit de fecunde, prin modul de formulare a întrebărilor fără răspuns, dar din care se năştea o direcţie singulară – a înţelegerii pătrunzătoare, puse în slujba unei tentaţii intelectuale irezistibile. Eram virusat de ravagiile unei nebunii tot mai extinse, asemenea unui om care uită de condiţia sa trecătoare pe acest pământ.

Fireşte, ca să învârt toate rotiţele acelea invizibile care făceau ca mecanismul subtil al creaţiei să transforme gândul în realitate, prin asocieri între mai multe concepte distincte, trebuia să sondez limitele fantasticului referenţial, subminând convenţiile raţiunii care se sprijină doar pe certitudini. Orientativ, trebuia să ţin seama de sensul curentului de declanşare a diferenţialului la însumarea forţelor fictive de întâlnire, într-un circuit logic care utiliza combinaţii potrivite de porţi de tipul Şi-Sau-Nu.

Se povesteşte că lui Nicolas Flamel i-a apărut în somn un înger ţinând o carte frumos împodobită, în care era notată o dedicaţie scrisă de Abraham Iudeul poporului evreu. Îngerul i-a spus viitorului alchimist: „Iată această carte din care nu pricepi nimic. Pentru mulţi alţii ca tine ea va rămâne de neînţeles. Dar tu vei vedea într-o zi ceea ce nimeni altcineva nu va putea.

Când încerci să forţezi o revelaţie mai înaltă decât toată înţelepciunea şi creaţiunea - care se cer a fi folosite la adevărata lor valoare pentru a putea fi transmise peste veacuri, este esenţial să vezi ceea ce încă nu există.

Leadership: Poţi să introduci noi parametri de configurare în sistemul „safe” al ştiinţei tale, pe baza valorii determinate a proiecţiei extinse a raţiunii?

Recurgerea la forma de viitor a experienţei de utilizare a ştiinţei, văzută ca purtătoare a unei revelaţii mai înalte, anticipând continuarea procesului de transformare a realităţii într-un mod care să-ţi cizeleze identitatea şi modelul de gândire, este una din condiţiile ca leadershipul să atingă pragul de absolut şi să poată concura cu domeniile care au potenţialul de a se redefini şi reinventa. 

Răsplata corectă a unei nebunii tot mai extinse se poate concretiza într-un randament foarte ridicat al productivităţii, oferind un plus de valoare potenţialului tău de transformare într-un agent al schimbării. Un fel de proces conştient şi interpretabil al construcţiei de inedit susţinute într-un fel logic, suportabil şi accesibil nevoilor tale de adaptare la noile cerinţe ale performanţei ridicate la înălţimea genialităţii.

Ceea ce depăşeşte cu mult până şi cel mai rafinat mod de înţelegere umană, acea artă a prelucrării revelaţiilor, poate deveni un catalizator al producerii viitorului, un catalizator al unei identităţi mult mai complexe, prin evidenţierea relaţiei dintre ştiinţa avansată şi inteligenţa abstractă. Sau mai exact, a relaţiei dintre ideea care devine reprezentativă în plan fizic şi mijloacele ei de a susţine un viitor al asumării lucide al unui nou statut, prin fundamentarea valorică a opţiunilor de livrare a realităţii.

Aici leadershipul indică altceva decât un proces avansat de gândire prin care se identifică caracteristicile limitelor depăşite prin forţa cunoaşterii născute din imaginaţie. El indică acea percepţie a separării de sursa şi centrul realităţii care te reprezintă şi apropierii de o realitate care poate fi cunoscută numai ştiinţific, mai mult aprioric. Indică acea intimă înţelegere a rolului tău de lider în contextul unui model de advancement, pus sub controlul unui raţionament intuitiv, dobândind prin aceasta noi semnificaţii ale descoperirii şi cultivării sinelui.

A introduce noi parametri de configurare în sistemul „safe” al ştiinţei tale, pe baza valorii determinate a proiecţiei extinse a raţiunii, este echivalent cu a creiona un nou tablou al realităţii, întors cu un ochi către ceva nou din viitor, fără să-ţi afecteze negativ modul de procesare a informaţiei, folosind la maxim toate acele însuşiri ale intelectului care, fiind cu adevărat utile dezvoltării, pot face din tine un exemplu al excepţionalităţii.

Iminenţa unei revelaţii mai înalte evidenţiază încercarea de a evada dintr-un un prezent derutant, lipsit de perspectivă. Este un pretextul de a face în mod convenabil legătura între ştiinţă, înţelepciune şi creaţiune la formarea viitorului - fapt ce susţine potenţialului tău de transformare într-un agent al schimbării.

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Alchimistul (II)
  2. Alchimistul (I)
  3. Tango to Evora
  4. Lily was here

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate

Like Us On Facebook

Subscribe to us