Neculai Fantanaru

Totul depinde de cine conduce

Ochii bătrânului plini de infinite înţelesuri

On Septembrie 12, 2022
, in
Leadership 360˚ by Neculai Fantanaru

Artistul desăvârşit îşi transformă mesajul într-o capodoperă vizuală manifestată în conjuncţie cu sfera subtilă de forță a reflexiei: “cine sunt eu privindu-mă cu ochii altcuiva”.

Mi-am închipuit tot timpul marea, brăzdată de valuri şi corăbii, ca fiind creaţia unui bătrân aflat în aşteptarea unui moment proiectat în eternitate, în ochii căruia se regăseşte o dulce melancolie, un delir estetic, suficient sieşi, un fel de tristețe calmă, aidoma unei muzici suave, care determină un subiect să trăiască pasiv, fără a lua inițiative în ceea ce priveşte actul de control al evadării din realitate.

Prin ochii unui călător în eternitate, acest bătrân mândru veghează peste cele întinse şi îndepărtate, dar cu ochii care mai mult gândesc decât văd.

Într-adevăr, eu nu sunt decât un tânăr artist, dar pot vedea marea prin ochii unui bătrân care îşi închipuie lucrurile ca fiind în afara timpului, acestea ţinând parcă mai mult de cer decât de pământ. Şi numai reținând cu privirea fiecare spargere a valurilor de țărm, în mijlocul nuanțelor diferite de albastru-cobalt sau verde, voi putea înțelege, în chip necesar, conceptul de "forță a reflexiei" – cine sunt eu privindu-mă cu ochii altcuiva.

Leadership: Poţi să reprezinţi o imagine într-o perspectivă sintetică, de la înălţimea unei priviri care îşi îngăduie exigenţa de a se oglindi într-un tablou pictat de un singur autor prin intermediul dualităţii?

Bătrânul vorbeşte cu tânărul, dar vorbeşte cu un glas dulce, ademenitor, divin, ca un acord pe strune de vioară, ca o melodie dulce rămasă proaspătă peste timp, iar acest glas parcă strigă unei remarci transcendentale „te-am văzut şi te-am plăcut !”. Așadar, cine vrea să-și găsească reflexia în imaginea valurilor, știind să reunească într-un întreg eufonic mai multe voci, cu mai multe octave, dintre care fiecare are propria melodie, acela va ști să se recunoască drept un confident al mării. Cum altfel să auzi murmurul mării care se stinge pe țărm și în inima ta?

Pe un fundal al fragilităţii visătoare, în acelaşi plan al figurativului, ascultarea este o modalitate de a forma conexiuni cu alte vieţuitoare, cu alte resurse marine, cu alte insule, cu alte peisaje, cu alte amintiri. Lăsând la o parte premisele abstracţionismului, deci fără a elimina din reprezentarea operei de artă orice referire la realitățile exterioare, am luat în evidenţă nevoile sensibilităţii artistice la care sunt racordat în momentul când mintea îmi oscilează între realitate şi vis.

Două nevoi ale sensibilităţii artistice sunt: intensitatea trăirii exprimată prin continuitate (prin capacitatea remarcabilă de metamorfozare, de trecere de la o stare la alta) şi acea profunzime a spiritului în care se oglindeşte nealterat un macrocosmos, un peisaj rar pe suprafaţa convexă a unei lentile speciale, asemănătoare cu un telescop.

Iar dacă bătrânul îşi reflectă acuitatea vizuală prin asociere cu materia narativă, îndeplinind în planul inconştientului funcţia oglinzii care reflectă însușirea tânărului de a simți emoția estetică în fața fenomenelor și obiectelor naturii, atunci nu încape îndoială că imaginea ce cuprinde marea, valurile, peisajele uimitoare de pe litoral, este ca un tablou unic, pictat de un singur autor.

Leadership: Eşti la curent cu faptul că o imagine poate fi considerată edificatoare chiar pentru un fapt banal, în raport cu receptarea unui parcurs artistic aflat în necontenită expansiune?

Alături de un mi pequeño sentimiento, o imagine poate fi considerată edificatoare chiar pentru un fapt banal în raport cu receptarea unui parcurs artistic aflat în necontenită expansiune. Spun asta fiind conştient de influenţa cărţii 165 din “O mie şi Una de Nopţi”. Aici, bătrânul calif Harun Al-Raşid a întrebat-o pe tânăra, frumoasa şi preaînţeleapta Simpatia: “Cum a început Creaţia?”, iar ea a răspuns:

“Allah l-a plămădit pe Adam dintr-un boţ de humă uscată. Huma a fost făcută cu spumă. Spuma a fost scoasă din mare. Marea a fost scoasă din neguri. Negurile - din lumină. Lumina - dintr-o iasmă de apă. Iasma de apă - dintr-un rubin. Rubinul - dintr-o stâncă. Stânca din apă. Iar apa a fost făcută prin cuvântul atotputernic: Să fie !”

Toate acestea sunt frânturi din existenţa mea pe care le înghite clipa prezentă, pentru a răsări mai târziu în toată profunzimea şi strălucirea lor sub aspectul unor plămădiri de materie, elemente şi câmpuri cunoscute percepţiilor mele. De fapt, tot ce v-am povestit despre mare şi valuri, într-o demonstrație vizuală și auditivă, este o variaţiune la “Bătrânul şi Marea”, cristalizată ca viziune personală într-un etalon al creaţiei duale: plămădirea frumosului dintr-o cunoaştere apriorică şi frumosul plămădit din ecoul unei voci din viitor.

În leadership, la fel ca în artă, un fapt banal evidenţiază beneficiul unei singure priviri aruncate fugar spre un punct îndepărtat, privire care îşi păstrează expresivitatea, compozițiile bogate în narațiune, numai dacă privitorul se constituie atât ca entitate fizică, cât şi ca entitate intangibilă.

Ochii bătrânului plini de infinite înţelesuri îşi pot menţine focalizarea asupra unui obiect, în timp ce acel obiect se deplasează mai aproape sau mai departe. Aici putem include şi mesajul artistului prin dualitatea felurilor de a fiinţa al realului şi al idealului. Două moduri de a fi ale existentului nu înseamnă două lumi independente, ci una singură ruptă în două: în care cei bătrâni visează la vremuri apuse, iar cei tineri îşi deschid în taină sufletul sperând să-şi formeze o altă imagine a ceea ce poate să le rezerve viitorul.

Arta însăşi este o reactualizare a trecutului în prezent, dar şi o transformare a prezentului în viitor. Marea, valurile, peisajele de neuitat, nu vor lipsi niciodată din ochii bătrânului care va plăsmui mereu noi orizonturi de frumuseţe, doar pentru a deveni din nou tânăr.

P.S. A reprezenta o imagine într-o perspectivă sintetică înseamnă să-ţi imaginezi o realitate care nu poate să existe fără conştiinţa asemănării dintre ceea ce se află în apropiere şi ceea ce este în depărtare. Iar mesajul unui artist desăvârşit este acesta: “Dacă nu te poţi identifica cu imaginea propriei creaţii, nici nu vei reuşi să te deschizi în faţa unei noi lumi de posibilităţi nesfârşite.”

 

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
Cele 63 de calităţi ale liderului
Cele 63 de calităţi ale liderului

De ce să citeşti această carte? Pentru că este hotărâtoare pentru optimizarea performanţelor tale. Fiindcă pune accent mai mult pe latura umană decât pe conceptul de business, ceea ce permite cu uşurinţă citirea şi înţelegerea ei.

Leadership - Magia măiestriei
Leadership - Magia măiestriei

Trăsătura esenţială a acestei cărţi, faţă de altele existente pe piaţă din acelaşi domeniu, este aceea că descrie, prin exemple, competenţele ideale ale unui lider. N-am susţinut niciodată că eşte uşor să devii un lider foarte bun, dar dacă veţi urma pas cu pas...

Atingerea maestrului
Atingerea maestrului

Pentru unii lideri „a conduce” înseamnă mai mult a juca un joc de şah, un joc de inteligenţă şi perspicacitate; pentru alţii un joc de noroc, un joc pe care cred că-l pot câştiga mergând de fiecare dată la risc şi pariind totul pe o singură carte.

Leadership Puzzle
Leadership Puzzle

Am scris această carte, care combină într-un mod simplu dezvoltarea personală cu leadershipul, ca pe un joc de puzzle, unde trebuie să combinaţi toate piesele date pentru a reconstitui imaginea de ansamblu.

Performanţa în conducere
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Scopul acestei cărţi este de a vă oferi cât mai multe informaţii preţioase prin exemple concrete, şi de a vă arăta o cale prin care să dobândiţi capacitatea de a-i determina pe ceilalţi să vadă lucrurile din aceeaşi perspectivă ca dumneavoastră.

Leadership - Pe înţelesul tuturor
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Urmăresc în rândurile acestei cărţi să trezesc interesul omului obişnuit pentru acţiune şi succes. Mesajul acestui volum este că o naţiune puternică este format din oameni puternici şi de succes. Iar fiecare din noi are potenţial, deci succes…