ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Open Your Eyes

On Martie 30, 2018, in Leadership X3-Silver, by Neculai Fantanaru

Ridică-ţi nivelul de înţelegere a celor ce se cugetă prin imagini de puternică expresivitate, diferențiind ceea ce stă în spatele lor de ceea ce le asigură stabilitate şi durabilitate.

Melodia aceasta are ceva dintr-o solemnitate discretă, lăsându-mă în expectativă la granița dintre cunoaștere și aroganță, în perspectiva alternativei real-existente a unui cadru de imagine statică. Ea pare a se constitui dintr-o lege specială a creaţiei criticată din perspectiva unei utopii logice, demnă de un Iain M. Banks, cu înfiorări ce copleşesc tulburătoarea mea lume lăuntrică într-un vârtej de trăiri scrise cu vervă.

Când încerc să gust savoarea vieţii din cupa unui vers plămadit în nemurire, am multe de suportat, dar reuşesc să mă ridic întotdeauna la esenţe.

Titlul însăşi "Open Your Eyes", acceptând în mod convenţional elementul novator prin care opera se prezintă ca o reprezentare a universului, din ciclul Sindromul Nemuririi, mă face să reflectez - orbit de o stea a cărei masă este jumătate din masa Soarelui - la o nouă dimensiune a lucrurilor păstrate ca reper în măiestria reprezentării liniei, culorii şi a mijloacelor empirice, subiective, geometrice, într-un cuvânt simbolice, de formare a spaţiului scriitoricesc.

O ascult cu gândul la rostul unui mâine diferit, ca într-o cronică persană. Simt că mă lansez într-o călătorie imaginară, cu multe înflorituri, dar tot atât de plină de tâlcuri. Lucrurile sunt întotdeauna diferite când încerci să seduci pe cineva printr-o exprimare ambiguă. Mă văd printr-o fereastră deschisă spre o comoară fără sfârşit în care diamantele cele mai de preţ sunt cuprinse numai de mintea artistului şi de sufletul unei priviri spre orizontul concret al lumii sensibile, ca parabolă a adevăratei ştiinţe a vieţii.

Am învăţat multe lucruri din această melodie plasată pe fundalul unui "cover" ce aminteşte de picturile suprarealiste ale lui Carlo Salmoni, cu deosebire evidentă pentru creşterea conştiinţei unei stări sufleteşti arătată în multe feluri, atenţia axată pe intuiţie fiind principala modalitate prin care lucrurile importante pot fi reţinute mult mai bine.

Leadership: Înainte de a păstra doar ce este valabil pentru constituirea unei finalităţi artistice, încerci să schiţezi urmările propriilor intervenții în spaţiul unei comparaţii cu ceea ce se relevă în mod subiectiv?

Cel ce mă ascultă cu adevărat pare a fi trecut prin pensulele unui pictor impresionist desăvârşit, sfâşiindu-şi sufletul cu întrebări şi răspunsuri despre viaţă într-o căutare veşnică a comorilor pierdute în abisalul vârtej al negurii timpurilor care mi-au creat dependenţa de mijloacele poetice ale creaţiei.

La cuvintele Simpatiei, din Hazar Afsaneh, silenţioase în explorarea timpului ca sunetul căderii unui ac pe jos, aş face acum referire în căutarea de semnificaţii ale noţiunii de "lumină, gândind pur şi simplu cu mintea unui artist în care se îngrămădeşte legătura dintre macro- şi microcosmos, oferind expunerea coerentă a paralelismului simbolic: "Şi dacă uneori tâlcul unora este mai ascuns, aceasta o fac ca să reţină mai bine atenţia şi ca să desfete minţile ce izbutesc să dezlege firul cel sublim".

Simt că după ce mă voi orienta mai bine în labirintul creaţiei, voi observa că nu e chiar aşa complicat să dezleg firul cel sublim al memoriei universale ascuns într-o stea din afara lumii reale, acolo, departe, unde orizontul se risipeşte în ceea ce putea exista şi n-a existat decât prin adânci prefaceri spre lumină, cu pătrunderi în psihologia artei.

Arta care se deprinde numai din tâlcuri are întotdeauna un caracter personal. Cine se încumetă să mă înţeleagă, acolo unde plăsmuirile se perindă una după alta, trebuie să vădească același atașament pentru întrebuinţarea culorii într-un spaţiu numit "Singularitate" unde legile fizicii, așa cum le cunoaștem, încetează să mai funcționeze. Tiziano Vecellio m-ar înţelege cel mai bine.

Leadership: Apropierea ta de rigorile perfecțiunii artistice este permisă de reevaluarea rolului de creator într-un underground al receptării unor valori care pun sub semnul întrebării modalitățile de a vedea lumea?

A asculta înseamnă a vedea. Infinitul pare că mi se dezvăluie ca un simbol al libertăţii de exprimare câştigate în eternitatea unui sentiment pur pe care am puterea să-l recunosc că fiind componenta firească a unui ritm înălţător: “regăseşte-ţi energia şi vitalitatea !” Muzica trance seduce prin ritmul devenirii progresive, modelează şi înfrumuseţează opera creaţiei, te poartă într-un univers de poveste și te face să-ți amintești cine eşti într-un plan mai înalt al existenţei văzută prin ochii credinţei în Dumnezeu.

Cât de repede şi trecătoare, între însuşirile lor, trebuie să fie stările sufleteşti existente într-o varietate de expresii artistice, precum surâsul unei raze de lumină aruncată asupra lucrurilor ascunse în umbră sau într-un întuneric mai adânc. Pe unde se plimbă ea, ochiul minţii vede mai lămurit o traiectorie a limitelor, fie a hotarelor unui teritoriu ce urmează a fi populat cu forme, ţintuind perfecţiunea într-o clipă ce transcende timpul.

Ce voiaj splendid spre lumea magică a unui timp conceput ca o alcătuire abstractă de versuri fără semnificații reale sau cu mai multe semnificații posibile, pe care numai umbra unei amintiri îi poate prelungi durata, într-o filozofiei a istoriei revărsată peste întreaga creaţie a unei lumi care se schimbă.

Valorile artei mele precum expresivitatea, unicitatea sau imaginaţia, pun sub semnul întrebării modalităţile clasice de a percepe lumea prin faptul că ele pot fi privite ca un drum în care mereu încape rătăcire, ca rază a cărei strălucire se întunecă odată cu lipsa de cunoaştere a marilor taine ale creaţiei. Eu, artistul multor secole ce vor urma, cred că aşa va fi: din arta mea înnoitoare lumea întreagă se va hrăni şi se va schimba, dar nimeni nu o va putea înţelege cu uşurinţă.

Orizontul de afirmare al unei arte de mare originalitate este accesibil printr-o acumulare de tâlcuri ce ți se inoculează în minte odată cu fiecare clipă în care te lași acaparat de gânduri şi emoţii, chiar dacă acestea nu urlă să fie simţite şi acceptate într-un spaţiu de poveste.

Open Your Eyes ca să vezi totul din perspectiva inversă a ceea ce ţi se dezvăluie prin labirintul unei iluzii, ce capătă accente de realitate, chiar şi atunci când totul se învăluie în îndoială sub forma semnelor de întrebare cu privire la diferitele aspecte ale raportării artei la un ideal de personalitate.

În spatele fiecărei imaginii se ascunde un tâlc, iar ceea ce asigură stabilitate şi durabilitate imaginii este înţelegerea acestui tâlc care probează atenţia privitorului. Ce-ai aflat nou despre mine după parcurgerea acestui articol? Ce anume ţi-am ascuns, şi cum poate fi lămurit?* Notă: Insigma - Open Our Eyes (Alex M.O.R.P.H. Remix)

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Alchimistul (II)
  2. Alchimistul (I)
  3. Tango to Evora
  4. Lily was here

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Privacy | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate

Like Us On Facebook

Subscribe to us