ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Opera care se închină numai în faţa creatorului ei (I)

On Iunie 09, 2013, in Jurnal de Leadership, by Neculai Fantanaru

Conferă o altă perspectivă esenţei leadershipului, fără să cazi pradă acelei intrigi complexe şi false care schimbă caracterul adevărurilor acceptate de raţiune.

Am fost dintotdeauna atras de inedit, de caracterul enigmatic, straniu şi câteodată discordant al simbolurilor inexplicabile. Eram fascinat de conceptele sau supra-conceptele învechite, dar veşnic valabile, de poveştile ţesute în jurul unor ideii atrăgătoare, de mesajele ascunse în spatele unor coduri complicate.

Truda creaţiei invizibile în realitatea desăvârşită a unei opere uitate se continua singură prin gândurile care se abăteau întortocheate asupra mea. Fără să ştiu să le desluşesc. Încercările de simbolizare a unui spaţiu plin de informaţii caracterizat prin contraste dintre scop-mijloace, dintre efort-rezultat, respective de limitele dintre formă şi fond (ca în pictura tradiţională), erau parte constitutivă din jocul interacţiunilor cu mine însumi şi cu tot ce mă înconjura.

Eram atras în special de acele ideologii, teorii, premize, modele şi sisteme de gândire care îmbinau analiza şi adânca înţelegere a omului şi a menirii sale într-un univers creat artificial. Justificând astfel o anumită interpretare, conformă cu propriile-mi convingeri şi resurse de imaginaţie.

Toate culorile înţelegerii păleau, totul devenea mai ireal. Noi variante pentru marea enigmă, ce se bazau pe un algoritm secret, generator de noi adevăruri şi neadevăruri, se adăugau în perimetrul meu de logică. Eram din cale-afară de uimit. Începuse distrugerea şi refacerea.

Leadership: Opera întâlnită de-a lungul existenţei tale are legătură cu efectul primar al diversităţii de abordări ale "imaginarului" din punctul de vedere al unei cunoaşteri ce se înfăptuieşte esenţialmente pe calea comparaţiei dintre două sau mai multe lumi care se cer cucerite?

Romanele lui Stephen King, cu multiplele lor semnificaţii ascunse, angrenate într-un mecanism uman ultrasofisticat, cu legături infinite cu lumea puţin cunoscută a sentimentelor dezlănțuite, sunt prezentate la tensiune maximă. Înţelesurile ezoterice, cu conotaţii aparte, inaccesibile minţilor de rând, aparţinând marelui filozof Cyrano de Bergerac, erau şi ele bazate pe o cunoaştere care întrecea limitele realității. Greu de interpretat fără o experienţă autentică.

Seducându-mă cu desăvârşire, ideile şi concepţiile neobişnuite a celor doi maeştri au contribuit la naşterea şi dezvoltarea curiozităţii mele, la modelarea unui reper existenţial apărut parcă dintr-o experienţă apriorică. Ce în sfârşit putea fi valorizată. Imaginarul care îmi inspira o nouă conjunctură de subtile afinităţi cu spiritele alese ale lumii, din orice perioadă, crescând prin repetarea unor idei, gânduri, convingeri şi imagini mentale fabuloase, avea particularitatea de a îngloba elemente de ordin hermeneutic, înzestrate cu forţa activă, ale unei realităţi care aproape a dispărut.

Irezistibila tentaţie de a descoperi mai multe din această lume - comparând-o cu alte lumi, la doar un interval de realitate distanţă. Dorinţa acerbă de reformare a unei structuri de adevăruri transcendentale. Sublima savoare a unei experienţe magistrale de reconstrucţie a noii lumi, într-un plan mai înalt de abstractizare şi de înţelegere a omului şi a vieţii. Mă învăluiau puternic zi de zi.

Leadership: Modalitatea ta de a comunica o realitate poate să potențeze valoarea intrinsecă a unei creaţii unice ce intră în contact cu nişte lumi cu totul necunoscute mai înainte?

N-am reuşit să descopăr întru totul adevărurile ascunse în spatele ideilor îndrăzneţe a maeştrilor mei, nici să cuprind întru totul marea forţă a misterioasei învăţături care se degajă din ele. În schimb, am reuşit să montez pilonii pe care acum se înalţă măreţul templu al unei cunoaşteri alternative, reînnoite, ce porneşte de la om spre om, prin om. Unirea sulfului cu mercurul a fost posibilă.

Am reuşit să găsesc o explicaţie logică şi coerentă, şi chiar să furnizez alte interpretări punctelor esenţiale ale Marii Opere, fără să cad pradă acelei intrigi complexe şi false care schimbă caracterul adevărurilor acceptate de raţiune. Am ajuns în locul în care mulţi au visat să ajungă, în locul în care nici eu nu ştiam că voi ajunge. Imposibilul a devenit posibil. Timpul şi-a desăvârşit lucrarea.

Marea Operă, Piatra Filosofală, Apropierea de Dumnezeu sau Lumina Filosofiei vizează de fapt acelaşi lucru: atingerea unui nivel superior de cunoaştere care îţi facilitează înţelegerea vieţii, înţelegerea rostului pe pământ şi găsirea motivaţiei de a te ridica în faţa veşniciei.

Leadership: Înfăptuirea operei care îţi deschide calea spre o nouă realitate reprezintă consecinţa sporirii unei creaţii personale din care se poate reconstitui trecutul unei imagini care se repetă în toate timpurile?

Ştiinţa ta îţi dă posibilitatea să te foloseşti de mesajele ascunse în spatele unor coduri complicate? Idei şi concepţii neobişnuite pot contribui la naşterea şi dezvoltarea curiozităţii tale vizavi de leadership? Te laşi cuprins de sublima savoare a experienţei magistrale de reconstrucţie a unei noi lumi?

O operă se închină numai în faţa creatorului ei, şi ea este cu atât mai măreaţă cu cât oferă o nouă deschidere către autenticitatea lumii şi a propriei fiinţe. Alte structuri de gândire pot fi, de asemenea, dublate de o analiză amănunţită a realului în contrast cu intangibilul, printr-o revelaţie autentică sau printr-o explozie de influenţe străine care să crească valoarea Operei.

Sarcina ta, ca lider, este să gestionezi cât mai eficient, pe cont propriu, acele secrete care pot transforma un spațiu banal de gândire într-unul remarcabil, şi să nu te laşi limitat de incapacitatea de a interacţiona cu culorile alternante ale verosimilului şi neverosimilului.

În mod sigur, înţelegerea clară a Marii Opere, a unei asemenea entităţi abstracte, este o cucerire grandioasă. Şi în numele ei devii apărătorul cel mai fidel al unei noi realităţi, ca un accept din partea ştiinţei vii, superioare, care integrează adevărata cunoaştere – care la rândul ei încorporează un ansamblu solid de concepţii şi interpretări care justifică încercările de identificare a unor legi şi principii noi, universal valabile.

Nu mă mulţumeşte nicio explicaţie care elucidează într-adevăr raporturile între Marea Operă şi treptele superioare ale evoluţiei, însă lasă neatinse toate particularităţile, care constituie tocmai valoarea omului. Căci numai aceste particularităţi, devenite deseori ţinta unei artilerii de nelămuriri şi ambiguităţi, pot să justifice acele interpretări, conforme cu convingerile şi resursele de imaginaţie a omului.

Creaţia personală, din care se poate reconstitui trecutul unei imagini care se repetă în toate timpurile, stă sub semnul apropierii de existenţa unor lumi diferite ce există pe coordonatele date de o imaginaţie bogată care ştie să le perfecţioneze.

Opera care se închină numai în faţa creatorului ei desemnează finalitatea unei creaţii desăvârşite, clădită pe argumente solide, care cu trudă şi îndrăzneală a fost recunoscută de contemporaneitate.

O nouă viziune asupra leadershipului, o abordare a acestuia din alte perspective, cu aplicabilitate practică, este poate o muncă de-o viaţă. Dar merită să încerci să te autodepăşeşti şi să te ridici deasupra celorlalţi.

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Alchimistul (II)
  2. Alchimistul (I)
  3. Tango to Evora
  4. Lily was here

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Privacy | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate

Like Us On Facebook

Subscribe to us