ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Opera care se închină numai în faţa creatorului ei

On Iunie 09, 2013, in Jurnal de Leadership, by Neculai Fantanaru

Conferă o altă perspectivă esenţei leadershipului, fără să cazi pradă acelei intrigi complexe şi false care schimbă caracterul adevărurilor acceptate de raţiune.

Am fost dintotdeauna atras de inedit, de caracterul enigmatic, straniu şi câteodată discordant al simbolurilor inexplicabile. Eram fascinat de conceptele sau supra-conceptele învechite, dar veşnic valabile, de poveştile ţesute în jurul unor ideii atrăgătoare, de mesajele ascunse în spatele unor coduri complicate.

Truda creaţiei invizibile în realitatea desăvârşită a unei opere uitate, dar care se continua singură prin gândurile care se abăteau întortocheate asupra mea. Fără să ştiu să le desluşesc.

Eram atras în special de acele ideologii, teorii, premize, modele şi sisteme de gândire care îmbinau analiza şi adânca înţelegere a omului şi a menirii sale într-un univers creat artificial. Justificând astfel o anumită interpretare, conformă cu propriile-mi convingeri şi resurse de imaginaţie.

Toate culorile înţelegerii păleau, totul devenea mai ireal. Noi variante pentru marea enigmă, ce se bazau pe un algoritm secret, generator de noi adevăruri şi neadevăruri, se adăugau în perimetrul meu de logică. Eram din cale-afară de uimit. Începuse distrugerea şi refacerea.

Pilonii pe care se înalţă templul unei cunoaşteri alternative

Romanele lui Stephen King, cu multiplele lor semnificaţii ascunse, angrenate într-un mecanism uman ultrasofisticat, cu legături infinite cu lumea puţin cunoscută a sentimentelor dezlănțuite, prezentate la tensiune maximă. Înţelesurile ezoterice, cu conotaţii aparte, inaccesibile minţilor de rând, aparţinând marelui filozof Cyrano de Bergerac, erau şi ele bazate pe o cunoaştere care întrecea limitele realității. Greu de interpretat fără o experienţă autentică.

Seducându-mă cu desăvârşire, ideile şi concepţiile neobişnuite a celor doi maeştri au contribuit la naşterea şi dezvoltarea curiozităţii mele, la modelarea unui reper existenţial apărut parcă dintr-o experienţă apriorică. Ce în sfârşit putea fi valorizată.

Irezistibila tentaţie de a descoperi mai multe din această lume - comparând-o cu alte lumi, la doar un interval de realitate distanţă. Dorinţa acerbă de reformare a unei structuri de adevăruri transcendentale. Sublima savoare a unei experienţe magistrale de reconstrucţie a noii lumi, într-un plan mai înalt de abstractizare şi de înţelegere a omului şi a vieţii. Mă învăluiau puternic zi de zi.

N-am reuşit să descopăr întru totul adevărurile ascunse în spatele ideilor îndrăzneţe a maeştrilor mei, nici să cuprind întru totul marea forţă a misterioasei învăţături care se degajă din ele.

În schimb, am reuşit să montez pilonii pe care acum se înalţă măreţul templu al unei cunoaşteri alternative, reînnoite, ce porneşte de la om spre om, prin om. Unirea sulfului cu mercurul a fost posibilă.

Am reuşit să găsesc o explicaţie logică şi coerentă, şi chiar să furnizez alte interpretări punctelor esenţiale ale Marii Opere, fără să cad pradă acelei intrigi complexe şi false care schimbă caracterul adevărurilor acceptate de raţiune. Am ajuns în locul în care mulţi au visat să ajungă, în locul în care nici eu nu ştiam că voi ajunge. Imposibilul a devenit posibil. Timpul şi-a desăvârşit lucrarea.

Leadership: Înfăptuirea Operei este o consecinţă a sporirii Creaţiei?

Ştiinţa ta îţi dă posibilitatea să te foloseşti de mesajele ascunse în spatele unor coduri complicate? Idei şi concepţii neobişnuite pot contribui la naşterea şi dezvoltarea curiozităţii tale vizavi de leadership? Te laşi cuprins de sublima savoare a experienţei magistrale de reconstrucţie a unei noi lumi?

O operă se închină numai în faţa creatorului ei, şi ea este cu atât mai măreaţă cu cât oferă o nouă deschidere către autenticitatea lumii şi a propriei fiinţe. Alte structuri de gândire pot fi, de asemenea, dublate de o analiză amănunţită a realului în contrast cu intangibilul, printr-o revelaţie autentică sau printr-o explozie de influenţe străine care să crească valoarea Operei.

Sarcina ta, ca lider, este să gestionezi cât mai eficient, pe cont propriu, acele secrete care pot transforma un spațiu banal de gândire într-unul remarcabil, şi să nu te laşi limitat de incapacitatea de a interacţiona cu culorile alternante ale verosimilului şi neverosimilului.

În mod sigur, înţelegerea clară a Marii Opere, a unei asemenea entităţi abstracte, este o cucerire grandioasă. Şi în numele ei devii apărătorul cel mai fidel al unei noi realităţi, ca un accept din partea ştiinţei vii, superioare, care integrează adevărata cunoaştere – care la rândul ei încorporează un ansamblu solid de concepţii şi interpretări care justifică încercările de identificare a unor legi şi principii noi, universal valabile.

Nu mă mulţumeşte nicio explicaţie care elucidează într-adevăr raporturile între Marea Operă şi treptele superioare ale evoluţiei, însă lasă neatinse toate particularităţile, care constituie tocmai valoarea omului. Căci numai aceste particularităţi, devenite deseori ţinta unei artilerii de nelămuriri şi ambiguităţi, pot să justifice acele interpretări, conforme cu convingerile şi resursele de imaginaţie a omului.

Leadership: Dacă nu îţi cunoşti limitele, defineşte-le !

Spunea bine cineva pe o pagină web: “Dacă nu îţi cunoşti limitele, defineşte-le! Dacă le cunoşti, depăşeşte-le!” Aceasta este reacţia puternică a unui spirit atras de o provocare unică, în primul rând intelectuală, şi care nu ezită să profite de orice ocazie pentru a suplimenta bugetul ştiinţei sale cu noi subtilităţi de înţelegere şi cu noi resurse de cunoaştere.

Săpând în vastul zăcământ al vieţii şi realităţii, extrăgând şi prelucrând toate acele ingrediente care servesc la cristalizarea personalităţi sale, împrumutând ceva progresiv şi nou din influenţele "străine", omul va descoperi acel algoritm secret, generator de noi adevăruri şi noi străluciri, depăşind prejudecăţi şi înţelesuri deja stabilite.

Luate împreună, acestea îi conferă omului un soi de superioritate intelectuală care depăşeşte orice elită a “căutătorilor de noi zone de cunoaştere”, contracarând cu uşurinţă naivitatea scepticilor, a debutanţilor, a profanilor, a celor de slabă credinţă care aruncă în domeniul iluziilor realitatea pozitivă pe care nu pot s-o înţeleagă. Fiindcă superioritatea nu poate fi dobândită doar din cărţi, ci prin exerciţii asidue de gândire.

Vei reuşi să mmontezi pilonii pe care se înalţă măreţul templu al unei cunoaşteri alternative, reînnoite. Vei putea să realizezi cu succes unirea “sulfului cu mercurul” – agenţii principali ai transformării, singurii părinţi ai pietrei filozofale. Şi vei putea să conferi o altă perspectivă esenţei leadershipului, doar dacă nu vei cădea pradă acelei intrigi complexe şi false care schimbă caracterul adevărurilor acceptate de raţiune.

Opera care se închină numai în faţa creatorului ei desemnează finalitatea unei creaţii desăvârşite, clădită pe argumente solide, care cu trudă şi îndrăzneală a fost recunoscută de contemporaneitate.

O nouă viziune asupra leadershipului, o abordare a acestuia din alte perspective, cu aplicabilitate practică, este poate o muncă de-o viaţă. Dar merită să încerci să te autodepăşeşti şi să te ridici deasupra celorlalţi.

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Alchimistul (II)
  2. Alchimistul (I)
  3. Tango to Evora
  4. Lily was here

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Privacy | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate

Like Us On Facebook

Subscribe to us