Neculai Fantanaru

Totul depinde de cine conduce

Priveşte-mă în comparaţie cu aspectul unei imagini artistice

On Octombrie 22, 2022
, in
Leadership Deluxe by Neculai Fantanaru

O transpunere a personalității Creatorului în natură este o reproducere fidelă a ceea ce te aştepţi să vezi într-o imagine care trezeşte amintiri.

Astăzi privesc cu totul diferit marea, acest spaţiu al absolutului în care puţini se încumetă să-şi construiască povestea vieţii. Ea este molipsitoare prin felul în care o văd cu colțul ochilor, ca pe o iluzie a unei realități intense, ca un fel de senzație amăgitoare de deja-vu menită să mă aducă în cel mai vulnerabil punct al artei: actul de a privi cu multă suspiciune orice reprezentare, şi cea perspectivală şi cea neperspectivală, oricare ar fi ea.

Marea este emoţie, metaforă, viziune, este noţiune, idee, gând şi vis deopotrivă. Iar într-o versiune artistică, în marea variabilitate a activităţii creative, marea îşi revarsă harurile în sufletul meu printre vastele comori ale unei imaginaţii fermecătoare, reflectând o taină de tip borgesian în care totul se poate atinge doar într-un vis din spatele amintirilor. Este şi asta o forma de a face artă, folosind orice mediu pentru a reprezenta o idee artistică, emoţia sau imaginaţia.

Cuvintele îmi sunt insuficiente pentru a-mi exprima admiraţia şi recunoştinţa faţă de ceva exterior, la creazione di una natura immutabile, în proporţiile cuvenite reprezentării ideii de "început fără sfârşit" concepută pe linia plasticităţii metaforice pe care o capătă insistenţa privirii mele în momentele de "back în time".

Ţineţi cont de asta ! Orice artist, gândind într-un flux de imagini, simboluri, reprezentări ale imaginaţiei care adesea nu îşi au baza în nicio percepţie, poate să denatureze experienţa timpului, trăitul într-o clipă, la fel cum o pată minusculă de culoare poate schimba aspectul celei mai mari picturi. Artistul riscă astfel să nu-şi mai desprindă privirea de la ceea ce l-a afectat sufleteşte.

Leadership: Poţi să demonstrezi că există o legătură între procesul percepţiei vizuale în sine şi conştientizarea acestei percepţii vizuale, experimentând fiorul retrăirii unui eveniment semnificativ?

Limbajul marii îmi spune totul despre gândirea mea, considerând că deţin tainele pe care doar natura le păstrează și le poate reda celor care știu să o asculte. Marea rămâne o zonă ocultată, definită printr-un Idearesthos Misearostys, multiplicarea nostalgică a unei stări de adoraţie, însoţită de fiorul comuniunii mistice, evocând parcă acea dorinţă şi aşteptare pe care o am faţă de un vis care nu mă lasă în pace.

Şi nu numai atât. Cred că marea este o înrudire între obiectul percepţiei (ceea ce se impune în prim plan) şi câmpul percepţiei (ceea ce trece în planul secund) pe fundaluri care se complică gradual, pretinzând din partea privitorilor să o completeze mental cu atribute simbolice divine.

Încă o dată, pot să simt toată mulţumirea, toată liniştea de care se poate bucura vasta întindere a unei realităţi cutezătoare, imuabilă, interpretativă. Văd marea cum se adânceşte treptat, ca să nu-i sperie pe cei care nu ştiu să înoate, o văd cum se sparge-n bucăţele lovind ţărmul, dar în necuprinsul ei rămâne intactă. O văd cum se agită, o văd cum îşi schimbă culoarea aproape în fiecare zi, cum îşi aduce spre ţărm adâncul suspinelor grele, cum descoase secrete din oameni, cum se scutură de spume printre stânci de piatră şi cum îşi leagănă cu supleţe valurile, vrând parcă să-şi creeze un profil de stabilitate, de echilibru natural.

Şi iată ce-mi spuse marea: "Voi fi foarte bucuroasă, preaslăvite pictor, dacă îţi vei da osteneala să lămureşti unele din îndoielile mele care dau nesiguranţă percepţiei mele despre frumos, despre artă, despre felurite alte subiecte plăcute pentru desen și pictură. Deci, nu-ţi fie de mirare dacă tratatul tău despre totalitatea observaţiilor care dau experienţa vizuală a unei realităţi obişnuite, îţi va pune în faţă o seamă de probleme şi întrebări la care, dintr-o reală pricepere doar a naturii omeneşti, nu îţi vor furniza niciun răspuns concret. N-ai vrea, cu acest prilej, să-mi împărtăşeşti şi mie părerile tale despre frumosul pe care vrei să ţi-l construieşti pe seama mea?"

Leadership: Poţi să te identifici cu vibraţia unei experienţe mistice de neuitat într-un proces de receptare a unei imagini de referinţă, fapt care să conducă la formarea altei imagini?

Marea îmi absoarbe toată fiinţa în mirajul cu care cuprinde, inspiră și dă contur unei noi povești de viață. Aici, în perimetrul amintirilor şi al viziunilor poetice, sau ficţiunilor grandioase de tip borgesian, îşi face loc cel mai bine povestea lui Nils Holgersson scrisă de Selma Lagerlöf.

Într-una din călătoriile sale, plimbându-se pe o plajă părăsită, Nils văzu pe nisip un bănuţ de aramă, ruginit. Dându-şi seama că avea de-a face cu un lucru lipsit de orice valoare, nici nu se gândi să-l ridice şi să-l pună în buzunar, ci îl zvârli cu piciorul cât colo. Când vru să plece mai departe, rămase uluit văzând că la o depărtare de câteva sute de paşi se înalţă un zid lung, cu creste şi turnuri. Se strecură pe sub poartă şi intră în oraşul necunoscut. Aşa ceva nu-i văzuseră niciodată ochii. Numai prăvălii cu lucruri preţioase, oameni deosebit de arătoşi, case înalte pline de măreţie, frontispicii împodobite cu ornamente care mai de care mai meşteşugite, etc. Oriunde îşi arunca ochii vedea numai însufleţire. Era raiul pe pământ. Nils cutreieră bună bucată de timp oraşul, nimeni nu-l băgă în seamă, mai ales fiindcă era mic cât un deget. La un moment dat îşi spuse în sinea lui: “N-am să fiu niciodată atât de bogat să cumpăr ceva de aici ”.

Şi, dintr-o dată, la chemarea acestei dorinţe, tot mai mulţi negustori se strânseră în jurul lui. Toţi îi dădură a înţelege că pretindeau ca plată pentru orice produs numai atât: un singur bănuţ, oricât ar fi de mărunt, pentru ca blestemul care plana asupra oraşului să fie oprit. Dar Nils nu avea niciun bănuţ. Atunci toţi negustorii începură să plângă cu lacrimi. Înduioşat de starea lor jalnică, şi amintindu-şi de bănuţul de pe ţărmul mării, Nils o luă la goană. Ieşi pe poarta din oraş şi se îndreptă direct înspre locul unde descoperise bănuţul. Îl găsi imediat. Dar când să se întoarcă spre oraş, nu mai văzu decât marea tălăzuindu-şi neîncetat valurile. Oraşul dispăruse din nou, pentru încă o mie de ani.

Pentru a te situa într-o imagine care îţi reflectă realitatea interioară mai întâi trebuie să dai contur unei poveşti de care nu te mai poţi despărţi, cu riscul de a trăi dezamăgirea risipirii unei poveşti frumoase care însă nu a fost posibilă decât în imaginaţia ta.

Priveşte-mă în comparaţie cu aspectul unei imagini artistice dacă vrei să te raportezi la o realitate care nu cunoaşte decât orizontul misticii, transmisă prin filtrul nostalgiei, fapt ce are un impact mult mai profund asupra mentalului şi emoţionalului. Or marea se constituie ca imagine artistică atunci când surprinde o realitate care de cele mai multe ori e ignorată, trecută cu vederea sau… neştiută !

Aşa stau lucrurile. Atunci când continui să te bucuri de senzaţia de imersiune în lumea de vis a mării, pe care reuşesc să şi-o creeze mental toţi artiştii, începi să te simţi ca într-un miraj care, deşi e temporar, te face să pornești înainte și nu fii atent la lecțiile învățate. Pe când eșecul, dacă este privit ca pe o lecție, sau ca un pas intermediar, este fenomenal.

La un moment dat aş fi vrut să mă pierd într-un peisaj de poveste, ca într-un miraj pe care marea îl creează într-o zi de vară toridă, însă căldura zilei începea să se simtă cu acuitate, iar asta îmi dădea de ştire că nu trebuie să mă hazardez la o gândire utopică unde esenţa şi aparenţa coincid…

 

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
Cele 63 de calităţi ale liderului
Cele 63 de calităţi ale liderului

De ce să citeşti această carte? Pentru că este hotărâtoare pentru optimizarea performanţelor tale. Fiindcă pune accent mai mult pe latura umană decât pe conceptul de business, ceea ce permite cu uşurinţă citirea şi înţelegerea ei.

Leadership - Magia măiestriei
Leadership - Magia măiestriei

Trăsătura esenţială a acestei cărţi, faţă de altele existente pe piaţă din acelaşi domeniu, este aceea că descrie, prin exemple, competenţele ideale ale unui lider. N-am susţinut niciodată că eşte uşor să devii un lider foarte bun, dar dacă veţi urma pas cu pas...

Atingerea maestrului
Atingerea maestrului

Pentru unii lideri „a conduce” înseamnă mai mult a juca un joc de şah, un joc de inteligenţă şi perspicacitate; pentru alţii un joc de noroc, un joc pe care cred că-l pot câştiga mergând de fiecare dată la risc şi pariind totul pe o singură carte.

Leadership Puzzle
Leadership Puzzle

Am scris această carte, care combină într-un mod simplu dezvoltarea personală cu leadershipul, ca pe un joc de puzzle, unde trebuie să combinaţi toate piesele date pentru a reconstitui imaginea de ansamblu.

Performanţa în conducere
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Scopul acestei cărţi este de a vă oferi cât mai multe informaţii preţioase prin exemple concrete, şi de a vă arăta o cale prin care să dobândiţi capacitatea de a-i determina pe ceilalţi să vadă lucrurile din aceeaşi perspectivă ca dumneavoastră.

Leadership - Pe înţelesul tuturor
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Urmăresc în rândurile acestei cărţi să trezesc interesul omului obişnuit pentru acţiune şi succes. Mesajul acestui volum este că o naţiune puternică este format din oameni puternici şi de succes. Iar fiecare din noi are potenţial, deci succes…